elektronische oorlogsvoering
Terwijl de meeste lijken plaats te vinden in het Poolse luchtruim, meldden OSINT-blogs dat vliegtuigen die door het Duitse, Deense, Zweedse, Letse en Litouwse luchtruim vlogen last hadden van problemen die door storingen werden veroorzaakt.
Meer dan 1.600 vliegtuigen werden getroffen door een mysterieuze storing die volgens velen door Rusland werd veroorzaakt.

Vliegtuigen die over en rond de Baltische Zee in Noord-Europa vliegen, kregen sinds zondag te maken met technische problemen door storingen. Sindsdien werd hiervan door 1.614 vliegtuigen, voornamelijk civiele, melding gemaakt .

Terwijl de meeste problemen zich schijnen voor te doen in het Poolse luchtruim, maakten OSINT-blogs melding van storingsproblemen met vliegtuigen die door het Duitse, Deense, Zweedse, Letse en Litouwse luchtruim vliegen.

Opmerkelijk is dat er weinig tot geen storing lijkt plaats te vinden in Wit-Rusland, een trouwe Russische bondgenoot, of Kaliningrad, de Russische provincie die door zee en land gescheiden is van het vasteland.

De vliegtuigen lijken last te hebben van GPS-storingen, wat piloten in verwarring kan brengen omdat dit hen kan doen geloven dat ze zich op een andere locatie bevinden dan ze in werkelijkheid zijn.


Newsweek schreef dat de toename in storingen grotendeels kan worden toegeschreven aan de regio Kaliningrad, waar Rusland naar verluidt aanzienlijke middelen tot zijn beschikking heeft voor het uitoefenen van elektronische oorlogvoering.

Een Litouwse defensiebron vertelde het blad: 'Russische strijdkrachten hebben de beschikking over een breed spectrum aan militaire apparatuur voor GNSS (Global Navigation Satellite Systems) -verstoringen, waaronder het veroorzaken van storingen en signaalvervalsing, met uiteenlopende afstanden, duur en intensiteit.'

Volgens een vooraanstaande militaire deskundige zou de Russische dominantie in de elektronische oorlog een 'wake-up call' moeten zijn voor het Britse leger.

Dr. Melanie Garson, universitair hoofddocent Internationale Veiligheid aan het University College in Londen, vertelde Forces.net: 'Vooral Rusland heeft hieromtrent in het verleden een voorsprong opgebouwd en voor hen is het noodzakelijk.

'De grootse uitvinding van de afgelopen twee jaar tijdens de oorlog heeft hun capaciteiten in dit opzicht actief geconsolideerd.

'Ze kregen de mogelijkheid om het concreter aan te wenden en er bestaat serieuze bezorgdheid dat, in het bijzonder de NAVO, momenteel niet kan tippen aan deze capaciteiten.'

Zie: https://www.dailymail.co.uk/news/article-13241019/More-1-600-planes-hit-mysterious-GPS-jamming-Europe-Russia-feared-responsible.html