Pestmeester
© samim
Tekst van François Bonivard (1493-1570), "Chronicles of Geneva," tweede deel, pagina's 395 - 402:
"Toen de builenpest Genève in 1530 trof, was alles gereed. Er werd zelfs een heel ziekenhuis voor de pestlijders geopend. Met dokters, paramedici en verpleegsters. De handelaren droegen bij en de magistraat gaf elke maand subsidies. De patiënten gaven altijd geld en als een alleenstaande stierf, ging zijn boedel naar het ziekenhuis.

Maar toen gebeurde er iets rampzaligs: de pest was op zijn retour, terwijl de subsidies afhankelijk waren van het aantal patiënten. Voor het ziekenhuispersoneel in Genève was er in 1530 geen sprake van goed en kwaad. Als de pest geld oplevert, dan is de pest goed. En vervolgens gingen de dokters tot actie over.

In het begin vergiftigden ze alleen patiënten om de sterftecijfers te verhogen, maar ze realiseerden zich al snel dat de statistieken niet alleen over sterfte moesten gaan, maar over sterfte door de pest. En zo begonnen ze de builen uit de lichamen van de doden te snijden, lieten ze drogen, vermaalden ze in een vijzel en gaven ze als medicijn aan andere patiënten. Daarna werden kleren, zakdoeken en kousenbanden met het spul bepoederd. Maar op de een of andere manier bleef de pest afnemen. Blijkbaar werkten de gedroogde builen niet goed. Dokters gingen daarom 's nachts de stad in en strooiden builenpoeder op deurklinken van die huizen waarvan ze vervolgens konden profiteren. Een ooggetuige schreef over deze gebeurtenissen: "Dit bleef enige tijd verborgen, maar de duivel is meer bezig met het vergroten van het aantal zonden dan met het verbergen ervan."
Kortom, een van de dokters werd zó schaamteloos en lui dat hij besloot 's nachts niet meer door de stad te dwalen, maar gooide overdag simpelweg een bundel stof in de menigte. De stank rees de lucht in en een van de meisjes, die door een gelukkig toeval kort daarvoor uit dat ziekenhuis was gekomen, ontdekte wat die stank was.

De dokter werd vastgebonden en in de goede handen van bekwame "vaklui" geplaatst. Ze probeerden zoveel mogelijk informatie uit hem te krijgen. De executie nam echter meerdere dagen in beslag. De ingenieuze hippocraten werden aan palen op wagens gebonden en door de stad vervoerd. Op elk kruispunt gebruikten de beulen gloeiend hete tangen om stukken vlees af te scheuren. Daarna werden ze naar het openbare plein gebracht, onthoofd en gevierendeeld, en de stukken werden naar alle wijken van Genève gebracht.

De enige uitzondering hierop was de zoon van de ziekenhuisdirecteur, die niet bij de rechtzaak betrokken was, maar wel verklapte dat hij wist hoe hij drankjes moest maken en hoe hij het poeder moest bereiden zonder bang te hoeven zijn voor besmetting. Hij werd simpelweg onthoofd "om de verspreiding van het kwaad te voorkomen."
Zie: https://samim.io/p/2021-12-23-this-week-we-time-travel-to-1530-and-geneva/