daklozen tent
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
"Elk wapen dat wordt gemaakt, elk oorlogsschip dat wordt gelanceerd, elke raket die wordt afgevuurd, betekent in laatste instantie diefstal van degenen die honger hebben en niet worden gevoed, degenen die het koud hebben en niet worden gekleed. Deze bewapende wereld geeft niet alleen geld uit. Ze geeft het zweet van haar arbeiders uit, de genialiteit van haar wetenschappers, de hoop van haar kinderen." - Eisenhower
Eerder deze week verklaarde Riikka Purra, de Finse minister van Financiën, in een lokale krant dat er bezuinigd moet worden op de pensioenen in het land, terwijl Finland probeert nog eens 3 miljard euro extra te bezuinigen. Het was het laatste land in een reeks van Europese landen die hun burgers vertellen dat ze zich moeten voorbereiden op het aantrekken van de broekriem, terwijl de EU 50 miljard euro steun voor Oekraïne goedkeurde.

De bezuinigingsmaatregelen van de Finse regering worden aangekondigd op een moment dat het Finse leger zijn militaire budget verhoogt om te voldoen aan de NAVO-eis dat lidstaten minstens 2% van hun BBP aan defensie moeten besteden.

Het gebeurt ook op het moment dat de nieuwe fiscale regels in Europa de manier waarop EU-lidstaten met hun schulden omgaan aan banden gaan leggen, een stap die vrijwel zeker tot meer bezuinigingen zal leiden, nu enkele van de landen met de hoogste schuld-tot-bbp-ratio's, waaronder Frankrijk, Italië en Polen, hun militaire voorraden weer aanvullen nadat deze naar Oekraïne werden gestuurd.

"Landen met een hoge schuldenlast, zoals Italië, Frankrijk, Spanje, Nederland, Polen en België, worden geconfronteerd met de grootste consolidatie-eisen," verklaarde hoofdeconoom en hoofd van de afdeling Economie van het Oostenrijkse Verbond van Vakverenigingen Helene Schuberth in een interview met het onafhankelijke mediakanaal Naked Capitalism.

Europa heeft, in tegenstelling tot de VS, een relatief solide sociaal vangnet. Universele gezondheidszorg en onderwijs vormen de standaard op het gehele continent. Pensioenen en vakbonden zijn gemeengoed, net als huursubsidies voor de armen.

De situatie wordt nog verergerd door wat een "energiecrisis" in Europa wordt genoemd. Westerse sancties tegen Rusland dwongen de EU om zich tot de VS te wenden voor de bevoorrading, naast de aankoop van Russisch gas via derden.

Rusland was "tientallen jaren een zeer gewaardeerde en goedkope handelspartner van Europa. Nu wordt Europa verhinderd om die handel te drijven," vertelde Dr. Linwood Tauheed, universitair hoofddocent economie aan de Universiteit van Missouri, donderdag aan Sputnik's The Critical Hour.

Dit alles komt de VS uiteraard ten goede. Europa werd niet alleen gedwongen om duur gas te kopen , maar de stijgende energiekosten hebben ook geleid tot deïndustrialisatie op het hele continent, vooral in Duitsland, dat vroeger een toonbeeld was van economische en industriële macht. Veel van die industrialisatie heeft zich verplaatst naar de VS, waar energie en arbeid relatief goedkoop blijven.

Bovendien zullen de nieuwe militaire aankopen vrijwel zeker voordeel opleveren voor de Amerikaanse wapenfabrikanten.

"Die stijging van de militaire uitgaven vloeit naar de VS, voornamelijk [naar] Amerikaanse wapenproducenten, en daarom krijg je groei in de VS," legt Tauheed uit. "Dus de VS krijgt een impuls door de toegenomen uitgaven aan militaire materialen en de EU gaat bezuinigen door te besparen op pensioenen en gratis onderwijs en gezondheidszorg enzovoort."

In het laatste kwartaal van 2023 groeide de Europese economie niet, terwijl de VS het hele jaar door slechts 2,5% groeide, een cijfer dat volgens Tauheed deels het gevolg is van de deïndustrialisatie van Europa. "Dus we hebben één entiteit - de VS - die in feite het bloed uit de andere entiteit zuigt, namelijk de EU," legde Tauheed uit.

Het valt echter te betwijfelen of de Europese bezuinigingsmaatregelen deze landen zullen helpen om hun begroting op orde te krijgen. De verminderde sociale uitgaven van de overheid verlagen de consumentenuitgaven en uiteindelijk het BBP van die landen. Dat zal weer leiden tot meer bezuinigingen.

De landen met de strengste bezuinigingsmaatregelen vertoonden de langzaamste tekenen van herstel. Daarnaast zagen ze ook een toename van het aantal zelfmoorden en een afname van de effectiviteit van de gezondheidszorg. Ze slaagden er ook niet in om hun schuldenprobleem aan te pakken en als gevolg daarvan zagen de Italiaanse banken hun kredietbeoordeling van Moody dalen.

"Het uiteindelijke doel van dit proces is het ontmantelen van welvaartsprogramma's, het ontmantelen van gratis gezondheidszorg, gratis onderwijs, huisvestingssubsidies enzovoort in de EU," zei Tauheed.

"Dit verloopt zoals voorzien, om de EU die [programma's] te laten afschaffen zodat er kan worden gezegd dat er geen betere alternatieven zijn dan gezondheidszorg met winstoogmerk en duur onderwijs omdat de EU dat niet langer kon volhouden," speculeerde Tauheed.

En daarmee komt de EU steeds dichterbij de VS, niet alleen economisch en politiek, maar ook qua verschijningsvorm. De Europese leiders worden opnieuw geconfronteerd met de vraag die wereldleiders al sinds het begin van de beschaving in de een of andere vorm achtervolgt: wapens of boter?

Na generaties lang de hoogste levensstandaard ter wereld te hebben genoten, beweegt Europa zich steeds meer in de richting van wapens, terwijl de burgers maar met moeite boter kunnen kopen.

Zie: https://sputnikglobe.com/20240412/war-new-fiscal-policy-rules-and-austerity-to-turn-eu-into-us-1117880276.html