Verband tussen kometen en epidemieën
Verband tussen kometen en epidemieën
De pest van Justinianus en de Zwarte Dood vertonen veel overeenkomsten:

- ze ontstonden in tijden van grootschalige onderdrukking;
- ze werden waarschijnlijk veroorzaakt door pokkenachtige virussen;
- ze deden zich voor in een periode van komeetactiviteit en daarmee gepaard gaande rampen en weersveranderingen;
- ze hielden ongeveer drie eeuwen aan;
- ze veroorzaakten tientallen miljoenen doden;
- ze brachten vrijwel onmiddellijk grote sprongen voorwaarts in de beschaving teweeg.

Is het louter toevallig dat de reeks gebeurtenissen die de twee plagen kenmerkt zo sterk lijkt op de aaneenschakeling van gebeurtenissen bij door kometen veroorzaakte massa-extincties en de daaropvolgende door virussen veroorzaakte explosie van leven?

Was het van kometen afkomstige virus dat de twee grote epidemieën had veroorzaakt ook verantwoordelijk voor de sprong voorwaarts in beschaving die door de overlevenden werd gemaakt? Kunnen we een vergelijking maken, weliswaar op een andere schaal, tussen individueel-specifieke epidemieën die door een komeetvirus worden veroorzaakt en soortspecifieke massa-extincties die door soortgelijke komeetvirussen worden veroorzaakt? Zijn de evolutionaire sprongen die volgen op massa-extincties vergelijkbaar met de voorwaartse sprongen in beschaving die volgen op epidemieën bij mensen en de bijna-uitsterving die daardoor wordt teweeggebracht?

Onderstaand diagram toont twee reeksen van gebeurtenissen: een massa-extinctie (soortspecifiek) en een epidemie (individueel-specifiek):

Komeet virus sprong in beschaving
© Sott.netEen epidemie verhoudt zich tot een massa-extinctie als een sprong voorwaarts in beschaving tot een evolutionaire sprong.
Р. J. Collingwood[1] stelde[2] dat beschavingen bewustzijnssprongen doormaken, of stadia van toenemende denkniveaus waarin het impliciete expliciet wordt.

Kunst brengt bijvoorbeeld waarheid over, maar dat betreft slechts een impliciete waarheid: het veronderstelt, roept op, maar beweert of bewijst niets. Dan is er religie, met zijn geopenbaarde waarheden en geschreven wetten. Religie verkondigt de waarheid, maar bewijst haar niet. Tot slot is er de wetenschap, die waarheden bewijst door middel van experimenten, theorieën, logica en waarnemingen.

We kunnen bijvoorbeeld zo'n voorwaartse sprong in de beschaving ontwaren tussen de ineenstorting van Sumerië zo'n 2.200 jaar geleden en de opkomst van het oude Griekenland. De Sumeriërs waren niet in staat om inductief te redeneren. Ze konden eindeloze lijsten met waarnemingen samenstellen, maar waren niet in staat om deze te verenigen in een algemeen principe[3].

De oude Grieken daarentegen, zoals blijkt uit het werk van Aristoteles[4], theoretiseerden en gebruikten inductief redeneren[5].

Toeval of niet, de Sumerische beschaving stortte in als gevolg van een krachtig komeetbombardement, dat bekend staat als de gebeurtenis van 4.200 jaar[6] geleden:
Er wordt wel gesuggereerd dat de plotselinge klimaatveranderingen en catastrofale gebeurtenissen rond 2200 v.Chr. (waaronder de ineenstorting van de Sumerische beschaving) verband zouden kunnen houden met een komeet- of asteroïdeninslag.[7]
Volgens verschillende onderzoekers lagen epidemieën (veroorzaakt door de eerder genoemde komeetbombardementen?) ten grondslag aan de ondergang van de Sumerische beschaving en andere beschavingen uit de Bronstijd[8].

Op dezelfde manier kunnen de komeetgebeurtenissen van 540 n.Chr. en de daaropvolgende pest van Justinianus een andere voorwaartse sprong in de beschaving hebben gemarkeerd door de overname van de centrale waarden die ten grondslag liggen aan het paleochristendom - barmhartigheid, vergeving en liefde - die tot dan toe zo vreemd waren. Een andere belangrijke vernieuwing bestond uit de introductie van het monotheïsme in een wereld waar het polytheïsme duizenden jaren lang had gedomineerd.

Evenzo kunnen de komeetgebeurtenissen van 1347 n.Chr., die een paar maanden later de Zwarte Dood veroorzaakten, een andere sprong voorwaarts in de beschaving teweeg hebben gebracht, waarbij religie (impliciete/geopenbaarde waarheid) werd vervangen door expliciete/bewezen waarheid:

Gereconstrueerde geschiedenis versus officiële geschiedenis (500 n.Chr. - 1348 n.Chr.)
Gereconstrueerde geschiedenis versus officiële geschiedenis (500 n.Chr. - 1348 n.Chr. )
[1] (1889 - 1943) Brits filosoof en archeoloog. Collingwood is de auteur van twee van de belangrijkste verhandelingen over metafilosofie uit de eerste helft van de twintigste eeuw
Zie: Editors of the Encyclopedia (2006) "Robin George Collingwood" Stanford Encyclopedia of Philosophy
[2] R. G. Collingwood (2016) "Speculum Mentis" Read Books Ltd
[3] Marc Van De Mieroop (2015) "Philosophy before the Greeks: The Pursuit of Truth in Ancient Babylonia" Princeton University Press
[4] Aristotle (1989) "Prior Analytics"· Hackett
[5] Biondi, Paolo C. (2004) "Aristotle, Posterior Analytics II.19: Introduction, Greek Text, Translation and Commentary Accompanied by a Critical Analysis" Presses Université Laval, p. 195
[6] De gebeurtenis van 4.200 jaar geleden was een van de ernstigste klimaatgebeurtenissen van het Holoceen. Er wordt verondersteld dat het de ondergang heeft veroorzaakt van het Oude Rijk in Egypte, het Akkadische Rijk in Mesopotamië, de Liangzhu cultuur en de beschaving van de Indusvallei
[7] Wikipedia contribuanten (2022) "Umm al Binni lake" Wikipedia
[8] Norrie P. (2016) "How Disease Affected the End of the Bronze Age. A History of Disease in Ancient Times: More Lethal than War", p. 61 - 101