Namen noemen - uit een Russisch rapport over de grootschalige Amerikaanse biowapen / vaccin-blob
Namen noemen - uit een Russisch rapport over de grootschalige Amerikaanse biowapen/vaccin-blob.
Russisch bewijs bevestigt beweringen van Robert F. Kennedy Jr., Tucker Carlson, Elon Musk, Tulsi Gabbard. Weer een 'blob' met tentakels 'in de hele samenleving' die een eigen leven leidt.

Hoofdpunten: Dit onderwerp is nieuw voor mij en nadat ik dit artikel had geschreven en het een dag of twee had laten liggen (altijd een goed idee als je je aan iets nieuws en ingewikkelds waagt), realiseerde ik me dat het beste inzicht dat ik kreeg nadat ik me hierin had verdiept en had geprobeerd er wijs uit te worden, is dat decennialang grootschalige financiering van biowapens door de Amerikaanse veiligheidsstaat een 'blob' heeft gecreëerd die grote delen van de samenleving heeft opgeslokt - inclusief de grote farmaceutische industrie en ons medische systeem. Onze verslaving aan vaccins is grotendeels het gevolg van het financieren van deze biowapens. Op dit punt leun ik zwaar op de ideeën van Mike Benz, die een soortgelijk fenomeen heeft beschreven met betrekking tot het 'censuur-industrieel complex.'

Ik ben ervan overtuigd dat het werk van Benz uiterst belangrijk is maar nog steeds onderschat wordt. Het kwam uitgebreid onder de aandacht door een recente video van Tucker, en mensen beginnen het nu op te pakken. Ik kan u niet genoeg aanraden om hem op Twitter te volgen en te begrijpen wat hij zegt. Zijn links en de video van Tucker staan hieronder in het artikel. Een van de belangrijkste inzichten van Benz is dat jarenlange grootschalige financiering door de veiligheidsstaat, en de noodzaak om wetten te omzeilen, leidt tot een fenomeen dat 'de hele samenleving' omvat, waarbij de veiligheidsstaat hele sectoren van de samenleving coöpteert - media, academische wereld, overheid, IT, enz. - om hun doeleinden op het gebied van censuur na te streven. Hij noemt het 'de blob' en dateert het begin ervan in 2016.

Terwijl ik nadacht over het verband tussen biowapens en vaccins, realiseerde ik me dat de twee sterk op elkaar lijken. In dit geval is de grootschalige financiering al tientallen jaren aan de gang, en was het veel groter. Het resultaat van beide is even gevaarlijk - voor mij staat het verbieden van de vrije meningsuiting gelijk aan vergiftigd worden door biowapens en vaccins.

Hier volgt het artikel dat ik oorspronkelijk schreef. Het belangrijkste inzicht betreft de parallel met de opvattingen van Benz.

(Moskou, Rusland.) Waarschijnlijk zal bijna iedereen het ermee eens zijn dat we getuige zijn van een grote strijd tussen goed en kwaad. De lijst van aan het licht gebrachte verschrikkingen is lang, sommige angstaanjagender dan andere. Mijn lijst met enkele van de ergste: de vergiftiging van ons voedsel, water en lucht; verkiezingsfraude op grote schaal, grootscheepse overheidsprogramma's om vrije meningsuiting onmogelijk te maken, grootschalige bewaking, de genocide op de Palestijnen en een zeer reële mogelijkheid dat WO 3 uitbreekt.

Het is een veldslag, waarbij beide partijen over een breed front winnen en verliezen. Als ik vraag waar de goeieriken kwetsbaar zouden kunnen zijn en waar de slechteriken een vernietigende klap zouden kunnen uitdelen, dan is een van de engste, en helaas volledig plausibele, opties om een vernietigend biowapen op de wereld los te laten. Dat dacht ik al vanaf het moment dat we door corona getroffen werden, en zelfs daarvoor al.

Er komt steeds meer onweerlegbaar bewijs naar buiten dat dit, helaas, tot de reële mogelijkheden behoort: het blijkt dat de VS een enorm, geheim biowapenprogramma heeft dat al sinds 1947 aan de gang is, en dat het de afgelopen twintig jaar qua omvang en financiering explosief is gegroeid. De omvang is dermate groot geworden en het is dusdanig complex dat het niet eenvoudig te beschrijven is, maar onderzoekers, politici, klokkenluiders, journalisten en bureaucraten over de hele wereld beginnen geleidelijk aan verbanden te leggen - en Rusland kan hieraan een betekenisvolle bijdrage leveren.

Volgens RFK Jr. zijn er wereldwijd op dit moment 13.000 wetenschappers bij betrokken, die met vele miljarden dollars worden gefinancierd en in zo'n 400 laboratoria zwoegen om wie weet wat voor verschrikkingen, nieuwe vaccins en biowapens in elkaar te flansen, wat vele miljarden dollars aan directe kosten met zich meebrengt en wie weet hoeveel honderden miljarden of zelfs triljoenen dollars aan indirecte kosten voor de samenleving. Sommigen beweren dat die blob, als deze niet wordt tegengehouden en als hij de mensheid niet decimeert met ziektes, het westen bankroet kan laten gaan (zie hieronder). Niemand weet welke wapens er al ontwikkeld zijn en klaarliggen om ingezet te worden, of hoe dicht misleide wetenschappers bij een sinistere doorbraak zijn.

Als journalist die al jaren in Moskou woont, weet ik dat de Russische media hier al sinds de Sovjettijd over praten, en nee, het is geen 'propaganda.' Er is een gemeenschap van experts in Rusland wiens werk op de een of andere manier raakvlakken heeft met dit onderwerp - journalisten, wetenschappers, het Russische leger, bureaucraten, etc., en zij hebben altijd al gezegd dat de activiteiten van de VS op dit gebied veel omvangrijker en kwaadaardiger zijn dan de westerse bevolkingen beseffen.

Tijdens en rond de Russische invasie van Georgië in 2008 kwam deze kwestie in het nieuws door Russische beweringen dat zich daar mysterieuze Amerikaanse biolaboratoria bevonden, waarschijnlijk voor militaire toepassingen. Het onderwerp werd actueel tijdens het huidige conflict in Oekraïne, toen Rusland beweerde aldaar soortgelijke laboratoria in beslag te hebben genomen, samen met belastende documenten. En dan is er nog het coronadebacle, waarbij zowel Russische als Chinese regeringen nu aanvoeren dat corona een Amerikaans biowapen was dat opzettelijk of per ongeluk werd verspreid.

De reden voor het schrijven van dit artikel (of misschien wel serie) is dat ik me er onlangs van bewust werd dat een soortgelijk narratief in de VS aan populariteit wint. De grootste impact komt van een nieuw boek van RFK Jr. Sommigen herinneren zich misschien dat hij onlangs een boek heeft gepubliceerd waarin Fauci volledig aan de schandpaal wordt genageld, en denken dat dit het boek is. Hoeveel boeken kan de man schrijven en zich ook nog kandidaat stellen voor het presidentschap? Maar dat is niet het boek waar ik het over heb. Dit boek kwam in december vorig jaar uit, na het boek over Fauci, en heet 'The Wuhan Coverup.' De titel geeft niet echt de essentie weer, namelijk dat de VS een enorm biowapenprogramma heeft dat de hele wereld dreigt op te slokken. Het wordt genegeerd door de 'blob'-media, maar geprezen in de eerlijke media.

Russisch bewijs bevestigt beweringen van RFK, Tucker, Elon, Tulsi

Maar niet alleen RFK Jr., Tucker, Elon, Tulsi en Rand Paul hebben het door.


Commentaar: In het originele artikel op Substack werden links naar Tweets ingesloten onder de schermafbeeldingen, maar hier moest dat apart gebeuren en werden de Tweet-links ingesloten in de commentaren, waardoor ze gemakkelijk te bekijken zijn. De reden dat de auteur ervoor koos om de links onder de schermafbeeldingen in te sluiten, was misschien om de beweringen te beschermen voor het geval dat de Tweets en accounts zouden verdwijnen


Tucker Carlson

Commentaar: Tweet:


RFK Jr. en Tulsi Gabbard

Commentaar: Tweet:


Tulsi Gabbard

Commentaar: Tweet:


Rand Paul kondigde onlangs nieuwe hoorzittingen in het Congres aan. De laatste keer dat hij dit deed, in 2022, maakte hij Fauci helemaal af en ontmaskerde hem als leugenaar en oplichter.

Rand Paul

Commentaar: Tweet:Daarnaast doen veel uitstekende journalisten een duit in het zakje, waarover hieronder meer.

Er is alle reden om te vermoeden dat de bijdrage van Rusland aan het ontrafelen van dit verhaal zeer waardevol kan zijn. Onder de Sovjet-Unie had Rusland tientallen jaren lang een biowapenprogramma dat na de ineenstorting van de USSR werd stopgezet, maar nu weer nieuw leven werd ingeblazen (puur defensief volgens de Russen), omdat de VS in hoog tempo hun eigen programma ontwikkelden. Dit betekent dat er generaties van topwetenschappers en spionnen met aanzienlijke financiële middelen rondlopen met als taak te begrijpen hoe deze wapens worden ontwikkeld, wat de VS doet, waartoe deze wapens in staat zijn, het bewijs dat ze worden ontwikkeld en hoe zich ertegen te verdedigen. Er zijn maar heel weinig landen in de wereld die over de wetenschappelijke - en informatiebronnen en expertise beschikken om op dit gebied een toonaangevende rol te spelen, en Rusland behoort tot de top 3, samen met China en de VS.

'Ontrafelen' past hier goed, want het beeld dat zich aftekent is zo complex en uitgebreid dat het zelfs voor experts moeilijk is om er wijs uit te worden. Het is verstopt in een moeras van wetenschappelijk geneuzel, dat zich uitstrekt over politieke structuren, grote farmaceutische bedrijven, de media, de academische wereld en 'filantropie,' om er maar een paar te noemen.

Ik pretendeer of wens geenszins een expert te zijn. Sidder bij de gedachte. Takken van sport waarbij bloed vergoten wordt, d.w.z. geschiedenis en politiek, waren altijd mijn ding, en meer recentelijk, het christendom. Ik word eerlijk gezegd ongeduldig als mensen doorzeuren over cellen en membranen, genomen en DNA-helixen en dergelijke. Maar toen ik me realiseerde dat deze twee parallelle narratieven zich ontwikkelden in Rusland en het westen, grotendeels onafhankelijk van elkaar, bedacht ik me dat het waarschijnlijk van algemeen nut zou zijn om een brug te slaan tussen de twee, en wat de Russen zeggen toegankelijker te maken voor het westerse publiek en onderzoekers. Mijn bewezen incompetentie in de wetenschap strekt tot voordeel, omdat het me dwingt om dingen voor een breed publiek begrijpelijk uit te leggen.

U kent vast wel het fenomeen van journalisten die met woorden van 10 euro smijten en wanhopig proberen te verbergen dat ze geen idee hebben waar ze het over hebben? Die fout maak ik niet. Ik geef grif toe dat ik de wetenschap achter dit alles niet begrijp, en dat het me ook niet interesseert en dat ik er ook geen tijd voor heb. Wat ik wèl kan doen, is een aantal punten met elkaar verbinden die eenvoudig en voor de hand liggend zijn. Mijn doel is om dit zo toegankelijk mogelijk te maken voor een breed publiek, want wat ons verteld wordt is zeer, zeer belangrijk en behoort, zoals ik hierboven al zei, tot het ergste van het ergste dat ons bedreigt.

Nog meer bewijs dat Kennedy en anderen iets op het spoor zijn, wordt geleverd door een reeks artikelen die op het internet te vinden zijn van de gebruikelijke, door de blob gesponsorde verdachten, die uitputtend betogen, zich beroepend op 'deskundigen,' dat al deze beweringen onzin of Russische propaganda zijn. Artikelen van 10 euro. Dat is meestal een teken dat er iets niet pluis is.

Ik durfde deze warboel niet eens aan te pakken vanwege de complexiteit ervan. De hoeveelheid tijd die het kost om het zelfs maar oppervlakkig te begrijpen, is buitensporig. Misschien zijn sommigen van u bekend met het onschatbare en baanbrekende werk van Mike Benz, die het 'censuur-industrieel complex' blootlegt. U kunt hem het best op Twitter volgen.Commentaar: Zie het commentaar van Robert Malone en de transcriptie van de video in deze SOTT Focus: The End of Democracy: "What I'm Describing is Military Rule"


Ik meen dat dit biowapendrama net zo ingrijpend, belangrijk en gecompliceerd is, en dat het overeenkomsten vertoont in de wijze waarop een enorme hoeveelheid overheidsfinanciering hele industrieën en sectoren heeft gestimuleerd en gecoöpteerd, waardoor een blob is ontstaan die een eigen leven leidt, en hoe deze wordt aangestuurd door de verborgen staat. Het verschil tussen Benz en mij is dat hij er 5 jaar over heeft gedaan om dit te ontrafelen, terwijl ik een paar middagen heb zitten lezen (sorry, meer tijd heb ik niet). Ik schrijf dit omdat ik denk dat het belangrijk is, en omdat ik echt niet wil dat mijn kinderen of die van u getroffen worden door een door een psychopaat gefinancierde superbacterie.

Ik begin met het samenvatten van het beeld dat vanuit het westen naar voren komt. Het zware geschut staat in Kennedy's boek:
 1. De Amerikaanse geheime diensten worden al sinds het einde van WO2 geobsedeerd door biowapens, toen ze deze, glansrijk, omarmden als een geweldige manier om de USSR te bestrijden.
 2. Een lange en gruwelijke geschiedenis waarin de VS deze decennialang tegen tegenstanders hebben gebruikt en op hun eigen bevolking en andere landen hebben getest, waarbij alles geheim werd gehouden.
 3. Vaccinontwikkeling vormt een wezenlijk onderdeel van biowapenontwikkeling, aangezien de hele idee van biowapens eruit bestaat om er eentje uit te vinden en er vervolgens een vaccin voor te ontwikkelen, zodat het tegen de tegenstander kan worden ingezet zonder dat de eigen kant ziek wordt.
 4. De drijvende kracht achter het 'gain-of-function'-onderzoek is niet het ontdekken van tegengiffen voor ziektes, maar het uitvinden van biowapens.
 5. De diepe staat gebruikte 9/11 om een enorme uitbreiding van het programma te rechtvaardigen, die op bedrieglijke wijze als defensieve maatregelen tegen 'terrorisme' aan het publiek werd gepresenteerd.
 6. Enorme bedragen van uw belastinggeld werden hieraan besteed, vele, vele miljarden, waardoor enorme aantallen hersenen werden weggezogen uit de wetenschap die de mensheid juist zouden kunnen helpen. De financiering is zo omvangrijk dat het het hele arsenaal van medische, farmaceutische, academische, uitgevers- en volksgezondheidsinstanties heeft opgeslokt en gecorrumpeerd, waarbij alles nu op wapens en vaccins en pandemiebestrijding, d.w.z. lockdowns, censuur, etc., is gericht. Veel fondsen werden in ware spionagestijl beschikbaar gesteld, via stromannen en valse 'stichtingen.'
 7. Dit soort onderzoek werd over de hele wereld gedaan, inclusief, contra-intuïtief, in samenwerking met de Chinezen (het boek legt uitstekend uit waarom dit eigenlijk logisch is).
 8. Corona was een Amerikaans biowapen dat per ongeluk of opzettelijk werd verspreid.
 9. Er zijn momenteel 400 biowapenlaboratoria die gelinkt worden aan de VS, verspreid over de hele wereld, die gevoed worden door deze stortvloed van geld dat afkomstig is van de Amerikaanse belastingbetaler.
 10. Deze blob eist, onder andere, Orwelliaanse volgsystemen, bewaking en censuur omdat het een 'nationale veiligheidskwestie' betreft. De hele zaak is uitgegroeid tot een van de grootste aanjagers van het globalisme.
 11. Conclusie - leg deze boel helemaal plat voordat het de mensheid vernietigt.
Ik had geen tijd om het te lezen. Ik heb dit uit een uitstekende en meer gedetailleerde beschrijving van Debbie Lermans Substack. Een aanrader om te lezen voor meer verbijsterende details.

Ik wil dit zo kort en toegankelijk mogelijk houden, dus heel snel nog meer interessant materiaal. Een van mijn favoriete onderzoeksjournalisten, Larry Romanoff, die om redenen die ik niet helemaal begrijp niet op grote schaal wordt gevolgd in het westen (hij is een Amerikaan die in China woont), heeft zojuist verpletterende informatie over dit onderwerp naar buiten gebracht. Hij werd vroeger op Unz gepubliceerd, maar dat is om de een of andere reden gestopt, en hij doet niet aan sociale media. Het is eigenlijk een boek, uitgebracht in de vorm van 17 artikelen. Het gaat vooral over de schokkende geschiedenis van Amerikaanse biowapens, maar hij behandelt ook de laatste ontwikkelingen en concludeert dat corona een Amerikaans biowapenlek was. Het is een goede aanvulling op het boek van Kennedy. Ik heb ook geen tijd gehad om dat boek te lezen, maar Romanoffs eerdere werk is geweldig (ik raad het ten zeerste aan om het te lezen), en als ik deze artikelen doorblader, lijkt het erop dat dat hier ook het geval is.

Een van Romanoffs bevindingen is dat het CDC zich voordoet als een civiel gezondheidsagentschap, maar in feite deel uitmaakt van het Amerikaanse defensie-apparaat, waar het zijn orders van krijgt. Debbie Lerman kwam tot een soortgelijke conclusie. Een soortgelijke relatie werd onlangs blootgelegd tussen het RKI (de Duitse versie van het CDC) en het Duitse leger.
RKI-Akten

Commentaar: De YouTube link naar het Duitse rapport biedt een vertaling in het Engels:


Lees ook: German Intelligence Chief defends his efforts to police the "thought and speech patterns" of citizens


Een andere waardevolle bijdrage komt van Katherine Watt (Substack), een juridisch onderzoeker die uitlegt hoe de regelgeving die al deze ellende afdwingt, decennialang op slinkse wijze in onze wetten werd opgenomen. Uitstekende recente podcast met James Delingpole, of een korte versie op Rumble. De Substack van Toby Rogers bevat ook een waardevolle bijdrage, waarin wordt uitgelegd dat de stellingen van RFK betekenen dat dit biowapen/vaccinprogramma de westerse samenleving waarschijnlijk volledig bankroet zal maken en alles eromheen zal opslokken in ziekte.

En natuurlijk is het de moeite waard om bioclandestine te volgen op Twitter of Telegram, dankzij wie ik me bewust werd van al deze dingen.

Biolabs in Oekraïne

Commentaar: Tweet:


Hier nog een goed artikel van Aaron Good over de geschiedenis van Amerikaanse biowapens.

Meer tijd heb ik vandaag niet. Als u wilt dat ik meer schrijf, laat het me dan weten in de reacties. De volgende stap zou zijn om uit te leggen wat de Russen zeggen. Ik heb naar een paar podcasts geluisterd en met een vooraanstaand expert gesproken. Ik heb een gesprek met de persmensen van generaal Igor Kirillov van het ministerie van Defensie. Kirillov, die aan het hoofd staat van de Russische verdedigingsmacht tegen biowapens, is het zware geschut in Rusland op dit gebied. Hij bestookt het westen met powerpointpresentaties met veel cirkels en pijlen die laten zien hoe de verschillende delen van de blob samenwerken, noemt namen en zwaait met 20.000 pagina's documenten die in Oekraïne in beslag zouden zijn genomen en die bewijzen zouden leveren. Van wat ik op internet heb gevonden, kan ik er geen kop of staart aan ontdekken, maar misschien kunnen zij het me uitleggen.


Zijn ministerie maakt zelfs pakkende video's over hun dagelijkse werkzaamheden. Ziet er heel serieus uit:Commentaar: De titel luidt "Dag van de RCB-Beschermingstroepen 2023" (День войск РХБ защиты - 2023). Een afbeelding van de video met een militair voertuig en drie rennende biowapensoldaten werd geüpload naar de Substack.


Een Russische topdiplomaat heeft zich ook in de informatiestrijd gemengd, en dan is er nog Vasily Nebenzya bij de VN, die soortgelijke beschuldigingen uit. En er zijn meer Russische journalisten en wetenschappers aan het werk. Daar moet toch wel wat in zitten, denkt u niet?

Van wat ik ervan begrijp, bevestigen ze veel van wat Kennedy en anderen zeggen, en dat zeiden ze zelfs daarvoor al. Sommige onthullingen die ik ben tegengekomen zijn heel nieuwswaardig. Er zit goede informatie bij, het is gewoon een kwestie van uitpluizen. Zoals ik al zei, ik heb niet veel tijd, maar ik kan gemakkelijk de eenvoudige dingen oppikken die aan de oppervlakte liggen en ze op het internet zetten. Misschien kan iemand met meer vaardigheden dan ik er iets mee.

Laat het me weten als u wilt dat ik dit alles opvolg.

Bedankt

Zie: https://arkrussia.substack.com/p/massive-us-biowar-funding-created