de heersende klasse
"Kapitalisme is de legale zwendelarij van de heersende klasse." ~ Al Capone
Inmiddels weet een groot en groeiend deel van de bevolking van ons land dat de levenskwaliteit van "de 99 procent," ondersteund door steeds minder inkomen en een steeds kleiner deel van de nuttige en bruikbare productie van de mensheid, ernstig afneemt. Behalve voor de meest fortuinlijken onder de menselijke gemeenschap op aarde, omvatten de huidige trends groeiende economische onzekerheid, een ernstig verslechterende gezondheid als gevolg van opzettelijke wereldwijde vergiftiging, steeds grotere delen van de echte rijkdom van het land die naar slechts weinigen gaan, een opkomende golf van geweld, zowel in eigen land als over de hele wereld en een almaar aantrekkende strop van censuur en toezicht. Elk jaar wordt de lijst langer en deze wordt zichtbaar langer sinds het einde van de jaren 1950.

Niets van dit alles berust op toeval. Onze "problemen" vloeien voorspelbaar voort uit een systeem - een roofzuchtig systeem - dat al eeuwenlang zorgvuldig en onverbiddelijk wordt ontworpen, vormgegeven en aan anderen wordt opgelegd. Het tempo van de vernietiging van samenlevingen, culturen en hele landen, en de liquidatie van de aarde en haar leven-gevende vermogens, neemt al honderden jaren exponentieel toe. Degenen die het misdaadsyndicaat leiden dat het systeem vormgeeft en aanstuurt, zijn mensen die te dom of te arrogant zijn om te weten dat ze een systeem hebben opgezet dat inherent suïcidaal is. Het heeft meerdere versterkende feedbacklussen die in systeemtaal "succes voor de reeds succesvollen" worden genoemd. Er bestaan geen compenserende terugkoppelingen meer (die hebben ze in de loop der tijd systematisch weggewerkt), dus zo'n systeem zal zichzelf altijd vernietigen. Hierop bestaan geen uitzonderingen.

Gedurende het grootste deel van onze geschiedenis heeft de mens de gewoonte gehad (uit noodzaak in zeer vroege tijden) om voor ons levensonderhoud en overleving afhankelijk te zijn van de overvloed van Moeder Aarde. Als we onze lokale leven-gevende vermogens niet overschreden en niet op grote schaal schade toebrachten aan genoeg leven op een plek, konden de zich ontwikkelende samenleving en cultuur floreren en zelfs zorgen voor een nettowinst aan energie en overvloed als gevolg van menselijke activiteit. Ondanks vele lokale voorbeelden van roofzuchtige overschrijding kon de mensheid tienduizenden jaren lang gedijen en in aantal toenemen, samen met miljoenen andere soorten, waarvan de meeste ook floreerden. De overvloed, schoonheid en elegantie van natuurlijke systemen waren adembenemend.

De opkomst van een roofzuchtig economisch systeem

Zoals zo vaak gebeurt onder soorten, ontstaat er een roofdier dat uitgekookt genoeg is om dominant te worden. Op het punt van volledige dominantie is het systeem gedoemd ten onder te gaan. Vanuit ten minste één perspectief - dat van ons menselijk systeem om de aarde te bewonen - kwam het keerpunt voor de mens waarschijnlijk rond het einde van de 15e eeuw, toen we uit wat misschien ongepast "de Verlichting" wordt genoemd, kwamen. (Over hoe "verlicht" we werden, kan naar mijn inschatting worden getwist). In deze periode nam ook onze capaciteit voor technologisch geweld exponentieel toe.

Vanaf 1500 was er sprake van een solide systeem voor het creëren van geld. Een deel van dat geld werd aangewend om de plaatselijke monarchie in de schulden te steken door het geld te lenen om de zwendel van geweld en verdediging tegen rivaliserende monarchieën te financieren, terwijl men ondertussen flink profiteerde van het aanleveren van wapens die met dat geld werden gekocht. En daarnaast was er sprake van enorme mogelijkheden om de kolonisatie van andere plaatsen en samenlevingen te financieren en te profiteren van alles wat maar waardevol was dat in het rijk van de slachtoffers te stelen viel.

De eerste formele verschijningsvorm van dit soort wereldwijde koloniale zwendelarij bestaat wellicht uit wat later de Britse Oost-Indische Compagnie werd genoemd, die in 1600 werd opgericht. Deze vroege vorm van roofkapitalisme werd gebruikt om het Britse Rijk te vestigen en de samenlevingen en culturen waarover het Rijk controle had te plunderen met behulp van zijn beheersing van de geweldstechnologie van die tijd, zelfs terwijl de bouw van zijn maritieme handhavingstechnologie - het zwaarbewapende oorlogsschip - een groot deel van Engeland ontboste. Hoewel andere landen het Britse model kopieerden, was de 1 procent in Groot-Brittannië verreweg het meest succesvol in dit soort zwendelpraktijken. Vandana Shiva zei dat Groot-Brittannië alleen al aan India, uitgedrukt in de hedendaagse geldswaarde, zo'n 45 biljoen dollar heeft onttrokken.

Vanuit het perspectief van het systeem ontstond er in de 17e en 18e eeuw een roofzuchtig economisch systeem, dat de daders in staat stelde om zoveel mogelijk van de economische overschotten van de onder hun controle staande samenlevingen te stelen, waarbij ze een deel van de buit gebruikten om voldoende geweldsmiddelen in te zetten om de roof af te dwingen en de reikwijdte van de zwendelarij uit te breiden. Toen de wereld groter werd, ontstonden er veel rivaliserende zwendelbendes, meestal georganiseerd per natiestaat of rijk, afhankelijk van de schaal waarop het systeem werd gecontroleerd. Maar de Britse zwendelarij, die vandaag de dag nog steeds doorgaat, was verreweg het meest succesvol.

Dit roofzuchtige economische systeem werd bekend als "kapitalisme," een term die aan het begin van de 19e eeuw in gebruik werd genomen. Kapitalisme wordt vaak (opzettelijk) verward met de vrijemarkteconomie, die door mensen als Adam Smith, John Stuart Mill en David Ricardo ten tijde van de Amerikaanse Revolutie en daarna werd ontwikkeld, maar het kapitalisme heeft een heel ander fundamenteel systeemdoel - dat doel dat alle andere doelen overstijgt - dan een vrijemarkteconomie. Het fundamentele doel van het eerste is de vergaring van kapitaal, ad infinitum, zonder beperking (en in de loop der tijd ontwikkelden de roofzuchtigen dit systeem om de opbrengsten te leveren aan een steeds kleiner handjevol zwendelaars), terwijl het fundamentele doel van het tweede de uitwisseling van waarde in een open en transparante markt betreft.

Geen van Adam Smiths kenmerken van een vrije markteconomie gelden in het huidige kapitalisme, en grotendeels was dat ook nooit het geval, omdat de roofzuchtigen het concept van de vrije markt tijdens de ontwikkeling ervan coöpteerden en omvormden ten behoeve van hun eigen doeleinden. Aan de basis van dit roofzuchtige systeem staan de bankiers, die vanaf het begin al waren betrokken. Door de eeuwen heen waren er altijd verschillende soorten geldwisselaars, maar niets zoals de Bank of England, die in 1694 door de zwendelaars werd opgericht.

De bank- en financiële zwendelarij

Tijdens de afgelopen ruim 300 jaar heeft de wereldwijde maffia zich het proces eigen gemaakt om het meeste van wat als "geld" wordt beschouwd in omloop te brengen, ofwel door schulden op te leggen aan de rest van de samenleving of, in recentere tijden, door simpelweg verschillende financiële "instrumenten" en harde activa op te kopen door met een muisklik "liquiditeit" op de bankrekening van een of andere entiteit te storten. Door gebruik te maken van de schuld/lening-zwendel creëren bankiers genoeg rijkdom om een groot deel van de productieve economie, of tenminste de meer grootschalige delen ervan, op te kopen en te controleren. En het meer grootschalige gedeelte heeft zich sinds het einde van de 20e eeuw drastisch uitgebreid.

Dit soort zwendelarij - de bank- en financiële zwendelarij - drijft de rest aan. In de Verenigde Staten is het belangrijkste roofinstrument de "Federal" Reserve, waarvan de bankiers eigenaar zijn. Achteraf gezien wist Woodrow Wilson precies wat hij had gedaan door eind 1913 de Federal Reserve Act te ondertekenen. In 1920 zei hij:
Ik ben een zeer ongelukkig man. Ik heb onbewust mijn land geruïneerd. Een grote industriële natie wordt nu beheerst door haar kredietsysteem. We vormen niet langer een regering op basis van de vrije mening, niet langer een regering op basis van overtuiging en de stem van de meerderheid, maar een regering op basis van de mening en dwang van een kleine groep dominante mannen.
Op den duur zal elke groep mensen met de onbeperkte macht om geld voor zichzelf te creëren uiteindelijk de hele wereld bezitten en controleren, en vanaf het begin van hun criminele onderneming streefden ze daar al naar. Deze taak is niet gemakkelijk te volbrengen, vooral niet als de rest van de bevolking geen trek heeft in of zich verzet tegen de plundering van hun rijkdom en welzijn of hun onderwerping.

Gangsterpraktijken

Er zijn twee manieren om weerstand te overwinnen. Ofwel het bestaan en de activiteiten van het misdaadsyndicaat moeten verborgen blijven of op de een of andere manier gecamoufleerd worden, ofwel moeten er systematische vergeldingsacties worden uitgevoerd tegen degenen die zich verzetten. Wat de eerste strategie betreft, heeft de controle over alle communicatiemedia in de cultuur de criminelen in staat gesteld om het narratief met betrekking tot wie we zijn, wat we verondersteld worden te doen en wie de voordelen van ons collectieve werk opstrijkt, te scheppen en te controleren. De controle over het onderwijssysteem, van begin tot eind, zorgt er tevens voor dat de bevolking alles wat de zwendelaars doen als juist, correct en rechtmatig beschouwt, zelfs als het niet perfect wordt uitgevoerd.

Maar toch trappen velen niet in hun draaiboek, in eigen land en in het buitenland, en dat is al meer dan honderd jaar het geval. De zwendelbendes reageerden hierop op meedogenloze wijze ter bescherming van hun plunderings- en controleoperaties. De gewelddadige bendes, inclusief de verschillende elementen binnen de Diepe Staat die over zwarte budgetten beschikken, fungeren in binnen- en buitenland als de handhavers van de maffia. Met veel meer dan de helft van de staatskas voor dit doel, hoe fictief veel van dat geld ook moge zijn, "brachten ze democratie" naar tientallen landen. Miljoenen onschuldige mensen vormden niet meer dan bijkomende schade bij de wereldwijde handhaving van hun zwendelarij, chantage en diefstal. Moorden zijn schering en inslag, zowel in eigen land als in het buitenland.

Het vernietigen van een heel land is niet zo'n ingewikkelde opgave voor landen die toevallig bovenop de begeerde grondstoffen (zoals olie, aardgas of belangrijke industriële mineralen) van de zwendelaars zitten. Recentelijk hoeven we alleen maar naar Irak, Libië, Syrië, Oekraïne en Gaza te kijken om te zien hoe er wordt omgesprongen met vermeende bedreigingen voor de doelen van de bendes. Is het nu nog niet duidelijk genoeg dat "democratie," de "op regels gebaseerde internationale orde" en het "ministerie van Defensie" niet bestaan? Het is een misdaadsyndicaat, mensen, en wij allen vormen het doelwit van hun verschillende zwendelarijen.

Er bestaat niet zoiets als een rechtsstaat als een samenleving door criminelen wordt bestuurd. Aanvankelijk zijn het vooral de bendes die zich met succes onttrekken aan de regels van de samenleving - zoals Garrett Hardin het uitdrukte, er is sprake van "wederzijdse dwang, wederzijds overeengekomen." Maar uiteindelijk raakt de hele samenleving de weg kwijt en wordt er weinig of geen waarde meer gehecht aan ethiek, moraal, waarheid, eerlijkheid, empathie, medeleven of andere sociale en culturele kenmerken die een gemeenschap van mensen bij elkaar houden, op welke schaal dan ook. Ik denk niet dat ik veel tegenspraak zal ondervinden als ik opmerk dat een groot deel van de westerse wereld inmiddels veel van zijn lijm is kwijtgeraakt. Ook dit is niet toevallig.

In de volksmond van veel grote Amerikaanse steden, zoals Chicago, New York, Las Vegas, Reno en Miami, manifesteert zwendelarij zich als de handelaren en verkopers van verschillende zeer illegale goederen (zoals illegale drugs) of praktijken, zoals gokken, bankfraude of mensenhandel. En dan zijn er nog die twee kerels met korte nekken die bij je nieuwe restaurant komen en zeggen: "Leuke tent heb je hier. Jammer als er iets vreselijks mee zou gebeuren. Je zou wat verzekering kunnen gebruiken. Kost maar een paar duizend per maand. En Tony's & Vinnie's families eten gratis, toch?" Iedereen herkent dat soort afpersingspraktijken. Die film hebben we al tig keer gezien.

Als de restauranthouder "rot op" zegt en er gebeurt niets met hem of zijn restaurant, in hoeverre werkt die afperserij dan? Het is een functionele noodzaak voor een afpersingsoperatie om iedereen die "nee" zegt, of de afpersing aanvecht of bedreigt, zwaar te straffen. In de ergste gevallen - die bestaan uit diegenen die het meest bedreigend zijn - zal de oppositie "koudgemaakt worden."

Plaats dat nu eens in een groter verband. Een paar mannen in pak met aktetassen komen invliegen. "Mooi land heb je hier." [Vertaling: "En een grote opslagplaats van essentiële industriële hulpbronnen."] "Het zou hoogst ongelukkig zijn als er een grote ramp zou gebeuren." [Vertaling: "Doe wat je gezegd wordt of we brengen 'democratie' naar jouw land."] Meteen nadat zijn boek Confessions of an Economic Hit Man uitkwam, maakte John Perkins heel duidelijk dat hij een tijd lang de meneer was die de mannen in pak met aktetassen aanstuurde. Met iedereen die "nee" zei, werd afgerekend door "de jakhalzen" van het 'zwarte operaties'-gedeelte van de Diepe State, dat volledig eigendom is van en beheerd wordt door de zwendelbende.

Dus, beschouwd als het juiste soort systeem, is hetgeen het westerse deel van de wereld, en wellicht meer, aanstuurt, in de meest eenvoudigste termen, 's werelds langstlopende, succesvolste en meest psychopathische misdaadsyndicaat.

In de media gebruikt men verschillende benamingen voor het syndicaat (als het al genoemd wordt): "regering," "Diepe Staat," "militair-industriële-veiligheids-surveillance-tech-staat" of "complex," enzovoort. Elke benaming koppelt een misleidende variant van een "politiek aangestuurde bestuursinstelling" aan wat niets meer is dan een maffia. De politiek dient slechts als theater en als een politicus probeert om een deel van de netwerken daadwerkelijk in te dammen, te elimineren of enkele onderdelen ervan te managen, dan zullen zijn of haar dagen als politicus geteld zijn.

Kenmerken van de maffia

Deze maffia heeft een aantal kenmerken die elke dag duidelijk opvallen, vooral sinds het begin van de coronazwendel.

Eén kenmerk, dat al werd genoemd, bestaat uit hun veronderstelling dat de rechtsstaat niet op hen van toepassing is. Er zijn op zijn minst een paar redenen waarom ze dit veronderstellen. Ten eerste zijn zij degenen die de wetten opstellen, aannemen, handhaven en erover oordelen en profiteren daarbij enorm van dat proces, inclusief van een gevangenissysteem waarin anderen belanden, maar zij nooit. Ten tweede komen ze stelselmatig en al eeuwenlang weg met het plegen van duizelingwekkende misdrijven en misdaden tegen de aarde en de mensheid. Ten derde wordt geen van hun belangrijkste zwendelpraktijken - de grote banken, transnationale bedrijven en een selectie van zorgvuldig opgezette niet-gouvernementele organisaties (NGO's) - waar dan ook rechtmatig onderworpen aan de wet. In de VS wordt dit geïmplementeerd door middel van een presidentiële Executive Order, maar het geldt overal in de westerse wereld. In de befaamde woorden van Tzipi Livni, de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken van 2006-2009,
Ik ben een advocaat Maar ik ben tegen het recht - internationaal recht in het bijzonder. Recht in het algemeen.
Een ander kenmerk van de maffia bestaat uit hun haat tegen de democratie. Het is vaak een warboel en de 99 procent zal er veelal gebruik van maken om de zwendelpraktijken van de oplichters en hun plannen om ons allemaal tot slaaf te maken te dwarsbomen. Dus al hun verwijzingen naar bedreigingen voor "onze democratie" komen neer op niets anders dan leugens en propaganda. De bedreigingen waar ze naar verwijzen zijn bedreigingen voor hun criminele activiteiten. Telkens wanneer je dit begrip "onze democratie" hoort, moet je het letterlijk interpreteren; wanneer ze naar de democratie verwijzen als "van ons," dan bedoelen ze dat ook. Het is van hen - zij bezitten en controleren het en wij moeten ervoor betalen.

Eenvoudige observatie toont aan dat de "leiders" die het syndicaat overal ter wereld installeert of steunt, totalitaire dictators zijn die de zwendelarij steunen - want anders. Met degenen die het syndicaat dwarszitten, wordt op de een of andere manier afgerekend. In de afgelopen 40 jaar werden de toplagen van de westerse regeringen geïnfiltreerd met aanhangers van de zwendelaars - mensen zonder morele of ethische capaciteiten en te dom om de implicaties van wat het misdaadsyndicaat hen heeft laten geloven volledig te bevatten. Het syndicaat bezit de meeste politici en bureaucraten die enige werkelijke macht hebben binnen het merendeel van wat ooit deel uitmaakte van het Britse Rijk en het merendeel van, dan wel heel Europa.

Als je een wereldwijd roofzuchtig crimineel netwerk bent, is het natuurlijk het beste dat zo weinig mogelijk mensen weten wie je bent, wat je doet, met wie en waarom. Daartoe beschikken de zwendelaars over een verbazingwekkend aantal middelen om zichzelf en hun activiteiten te verhullen - vaak in het volle zicht - en om de perceptie van de mensen te manipuleren. Via een gigantische matrix van media, denktanks, omgekochte academische instellingen, institutionele en individuele steekpenningen (financiering), astroturf-organisaties en chantage van belangrijke institutionele spelers, controleren ze op directe wijze wat een groot deel van de westerse samenleving gelooft omtrent de realiteit en de wijze waarop publieke middelen worden toegewezen en gebruikt.

Vanaf het begin van deze praktijken controleren ze Hollywood en de reguliere pers en media. Via deze kanalen bepalen ze letterlijk al minstens een paar honderd jaar wat de meeste mensen denken te weten. Ze hebben hun eigendom van en controle over de meest invloedrijke communicatiemedia in elke periode van hun geschiedenis aangewend om het maatschappelijke narratief met betrekking tot de vraag wie we zijn en wat we doen in de wereld te construeren, en het is allemaal vals of misleidend als het om hun eigen activiteiten gaat. In onze moderne tijd en met de huidige technologie worden we vrijwel 24/7 overspoeld door propaganda van militaire kwaliteit.

Een moreel vacuüm

In de zeldzame gevallen dat de zwendelaars ontmaskerd worden, liegen ze - onophoudelijk. Ze liegen in je gezicht, zelfs als ze weten dat jij weet dat ze liegen. Ze verdoezelen natuurlijk hun verschillende zwendelpraktijken en misdaden, dus moeten ze wel liegen, en ze komen er bijna altijd mee weg. Historisch gezien is dit altijd waar geweest. Ron Unz, die het werk van historicus Albert Lindemann beschrijft, merkt op dat in het verleden diverse culturen die door de zwendelaars werden geteisterd een beruchte reputatie hadden voor "omkoping, corruptie en algemene oneerlijkheid, waarbij talrijke figuren met allerlei politieke achtergronden opmerkten dat de opmerkelijke ... neiging om meineed te plegen in de rechtszaal" de rechtspraak vrijwel onmogelijk maakt.

Om de omstandigheden nog meer naar hun hand te zetten, hebben ze het grootste deel van de samenleving getraind om over bijna alles het morele oordeel op te schorten. Het enige dat telt is het nastreven van geld en macht en het systeem werd ontworpen om dat ethos overal in de samenleving te versterken. Ze hebben het uitoefenen van een moreel oordeel (het beoordelen van iemands daden) opzettelijk verward met "het oordelen over een persoon." Nergens heeft dit morele vacuüm, dat doelbewust werd gecreëerd, meer schade aangericht aan de aarde en andere mensen dan binnen de wetenschap en industrie. In dat deel van onze economie houden de zwendelaars zich bezig met uniforme roofzuchtige activiteiten, die ons beroven van onze gezondheid, onze rijkdom en onze door God gegeven grondwettelijke rechten, terwijl wij onszelf en de leven-gevende vermogens van de aarde proberen te verdedigen.

Met hun immense zelf toegekende rijkdom coöpteren de zwendelaars razendsnel, meestal door eenvoudige aankoop, elke nieuwe of geavanceerde technologie die hun zwendelpraktijken succesvoller zou kunnen maken en meer rijkdom, macht en controle over de samenleving zou kunnen brengen, zelfs wanneer ze ons allemaal tot armoede en onderwerping plunderen. (Het kapitalisme ging vanaf het begin die kant op.) Vandaag de dag omvat dit Big Tech, geweldsmiddelen en biologische "technologie." Ze gaan ook tot het uiterste, inclusief moordaanslagen, om te voorkomen dat anderen technologie ontwikkelen die hun zwendelpraktijken zou kunnen frustreren.

Hun kaping van de wetenschap die ten grondslag ligt aan de gewelddadige zwendelpraktijken en hun misbruik van de biologische wetenschappen vormen tegenwoordig de twee grootste bedreigingen voor het leven op aarde. Wetenschap op zich is moreel neutraal - niemand wordt geschaad door iemand die "de wetenschap" leert. Maar veel van wat de wetenschap op een bepaald moment weet, wordt door het misdaadsyndicaat als wapen gebruikt. Dit wordt ingezet om alles van echte waarde binnen hun bereik in beslag te nemen of om miljarden te verdienen aan de behandeling van chronische ziekten, schade en disfunctioneren die ze overal ter wereld aan samenlevingen en culturen toebrengen. De biologische wetenschap achter de behandeling van onze ziekten en handicaps is ook dezelfde wetenschap die de zwendelaars kan helpen om ons te doden, wanneer en hoe ze maar willen. Ze hebben altijd "de wetenschap gevolgd," wat betekent dat ze de wetenschap altijd voor hun eigen doeleinden hebben gebruikt, volledig verstoken van morele of ethische overwegingen.

Welke criminele organisatie die je kent denkt na over de ethiek of moraal van hun zwendelpraktijken voordat ze ermee beginnen? De criminelen hebben geen enkele ethische of morele capaciteit en het is dom van ons om dat te eisen of te verwachten. Ethisch en moreel bankroet is een van de bepalende kenmerken van de Duistere Zijde, wat voor de maatschappij voldoende reden zou moeten zijn om hun controle over alles behalve hun eigen bestaan te verhinderen.

Omkoping vormt een ander belangrijk instrument van de zwendelaars en ze zullen nooit geld tekort komen om iemand om te kopen zodat hij het werk van de zwendelaars uitvoert, zijn mond houdt en doet wat hem gezegd wordt. Als de vele vormen van omkoping niet werken, is er altijd nog de volgende stap - karaktermoord en verbanning. Wanneer je de communicatieorganen van de samenleving bezit en meerdere bestuursorganen tot je beschikking hebt om de vergelding toe te passen, maakt dat het niet moeilijk. De meest voor de hand liggende recente voorbeelden zijn afkomstig van het als wapen ingezette eufemistisch aangeduide "ministerie van Justitie."

Controle wordt in eerste instantie veelal gerealiseerd door de juiste mensen te "bezitten." Dit proces bestaat uit het zorgvuldig klaarstomen en installeren van mensen op sleutelposities van maatschappelijke controle die blijk hebben gegeven van moreel falen en die gemakkelijk in de val gelokt en gechanteerd kunnen worden. Het opzetten van deze controlebestanden maakte een groot deel uit van de criminele werkzaamheden van Jeffrey Epstein.

Als chantage de klus niet klaart - of als hetgeen iemand weet of openbaar zou kunnen maken een bedreiging gaat vormen voor de zwendelaars - dan staat er een enorm menu van "ongelukken" of verzonnen "zelfmoorden" ter beschikking, waarbij niemand ooit onderzoekt wat er werkelijk gebeurde of wie er nog meer bij betrokken zouden kunnen zijn geweest. De regering-Clinton kende een verbazingwekkend aantal van dit soort "plotseling overleden"-situaties. Omdat de zwendelaars alle relevante onderzoeks- en gerechtelijke mechanismen in handen hebben die hen vrijstellen van de wet, kan het syndicaat gewoon verder zijn gang blijven gaan.

Als we bedenken wat er sinds het begin van 2020 met het westen en een groot deel van de rest van de wereld is gebeurd, moeten we de mythen en narratieven die een gigantische matrix van misdaadsyndicaten in staat hebben gesteld om de aarde te vernietigen, onze landen te verwoesten, onze levens te verwoesten of te ontnemen, onze spullen te stelen en onze toekomst in beslag te nemen, loslaten. De daders zijn criminelen. Het zijn geen bankiers, politici, CEO's, CIA-agenten, generaals, ziekenhuisbestuurders, lobbyisten, hoge bureaucraten of wat dan ook - het zijn gangsters in pakken en uniformen.

Voor wie moeite heeft dit te geloven of de gebeurtenissen op deze manier te beschouwen, moet zichzelf een paar vragen stellen. Ten eerste, weet het syndicaat van alle schade die ze aanrichten aan mensenlevens (zo niet hun dood)? Als het antwoord "nee" of "misschien" is, dan zijn ze lang niet zo slim als de gemiddelde Amerikaan, maar ik denk niet dat dat waar is. Als het antwoord "ja" is, stel dan de tweede vraag: Hebben ze de macht om de schade te stoppen? Als het antwoord "nee" luidt, dan vraag je naar de verkeerde mensen en moet je uitzoeken wie eigenlijk de leiding heeft over de zwendelpraktijken die het leven van mensen en de planeet verwoesten. Als het antwoord "ja" luidt, maar ze stoppen de schade niet, dan gebeurt het met opzet en doet de reden voor de opzet er niet toe. Het is geen vergissing, het is geen ongeluk, het is niet het resultaat van onvoorziene gevolgen. Het is een plan. Zo eenvoudig is het.

En als het opzettelijk is, wat gaan we er dan aan doen? Laten we hen doorgaan totdat er geen toekomst meer is waarin we kunnen leven? De criminelen hebben bedacht dat hun roofzuchtige kapitalistische systeem, ontworpen voor de 99 procent om steeds grotere hoeveelheden rijkdom te produceren die zij dan kunnen stelen, terwijl ze ons verarmen, ziek maken en doden, de planeet vernietigt. Zij weten dit. Maar in plaats van de zwendelarij te hervormen om hun impact drastisch te verminderen, wat hun inkomsten radicaal zou inperken en voornamelijk ten goede zou komen aan de 99 procent, hebben ze besloten om de bevolking uit te dunnen. Ons dus, tenzij we eindelijk de controle van de psychopaten en sociopaten terugwinnen. En onthoud - ze liegen, over alles. Ze moeten wel. Ze zijn de gevaarlijkste maffia ter wereld.

Terwijl 2024 zich verder ontvouwt, tonen ze in plaatsen als Gaza en Oekraïne (na eerdere demonstraties in plaatsen als Irak en Libië) dat hun wreedheid om de plannen voor hun totalitaire overheersing van de planeet uit te voeren geen grenzen kent, en dat zal een wereld zijn met veel minder mensen en veel minder leven dan nu het geval is. Het maakt ze niet alleen niet uit hoeveel mensen er sterven, ze geloven dat hoe meer er sterven hoe beter het is, en het maakt niet uit hoe die mensen aan hun eindje komen. Gezien de volstrekt zelfdestructieve aard van hun roofzuchtige plannen, is het makkelijk te beargumenteren dat ze krankzinnig zijn. Dat, of ze zijn inmiddels zo overweldigend arrogant, narcistisch en machtig dat hun gebrek aan intelligentie geen belemmering vormt voor wat ze kunnen bereiken. Deze eigenschappen zullen zeer waarschijnlijk fataal uitpakken voor het leven zoals we dat hebben leren kennen als de schurken niet worden gestopt. In tijdschalen die wij kunnen bevatten, is uitroeiing definitief.
"Een man droeg een aap met zich mee voor een show, en omdat hij iets wijzer was dan de aap, werd hij ijdel ...."
~ William Blake, als commentaar op de overtuigingen van Emmanuel Swedenborg in de jaren 1700
Zie: https://home.solari.com/who-or-what-are-these-people-anyway/