UFO Tic Tac
© AFP 2021 / HANDOUT
De Amerikaanse regering heeft sinds maart 2021 meer dan 350 nieuwe meldingen ontvangen van wat zij omschrijft als "unidentified aerial phenomenon (UAP)," algemeen bekend als UFO's - ruwweg de helft daarvan blijft tot dusver onverklaard, volgens een rapport van het Bureau van de directeur van de Nationale Inlichtingendienst dat donderdag werd vrijgegeven.

Volgens het rapport heeft de Pentagon-afdeling die verantwoordelijk is voor het volgen en bestuderen van de waarnemingen voorlopig 163 van de meldingen geïdentificeerd als "ballon of ballon-entiteiten." Een handjevol andere meldingen worden toegeschreven aan drones, vogels, weersomstandigheden of puin in de lucht zoals plastic zakken.

Maar "een eerste typering betekent nog niet dat het zeker is dat het om niet-geïdentificeerde objecten gaat," waarschuwde het rapport. En voor de overige 171 gerapporteerde waarnemingen van UAP's of UFO's geeft de Amerikaanse regering nog steeds geen verklaring.

"Sommige van deze niet nader omschreven UAP's blijken ongewone vliegeigenschappen of prestatievermogens te hebben vertoond en vereisen nadere analyse," aldus het rapport.

Kortom, de inlichtingengemeenschap en het Pentagon lijken nog steeds geen verklaring te hebben voor ten minste enkele van een reeks mysterieuze vliegende objecten die de afgelopen decennia in het afgeschermde militaire luchtruim werden waargenomen. Het merendeel van de nieuwe meldingen kwam van piloten en operators van de Amerikaanse marine en luchtmacht, "die tijdens hun operationele taken getuige waren van UAP's en de gebeurtenissen meldden," aldus het rapport.

Hoewel in het rapport wordt gewaarschuwd dat UAP's "een gevaar vormen voor de vliegveiligheid en voor botsingen met vliegtuigen" waardoor piloten "hun vliegpatronen zouden moeten aanpassen," staat in het rapport dat er tot op heden geen botsingen tussen Amerikaanse vliegtuigen en UAP's werden gemeld.

Het ministerie van Defensie heeft, onder druk van het Congres om zogenaamde UFO- of UAP-waarnemingen te onderzoeken, piloten en ander personeel actief aangemoedigd om onverklaarbare waarnemingen te melden. De inlichtingengemeenschap bracht in 2021 haar eerste rapport hierover uit.


Commentaar: Dit betreft het eerste openbare rapport van de Amerikaanse inlichtingendiensten, ondanks dat de waarnemingen al tientallen jaren worden gedocumenteerd.


Dat rapport onderzocht 144 meldingen van UAP's, waarvan de onderzoekers er aan het eind van het onderzoek slechts één konden verklaren. De onderzoekers vonden geen bewijs dat de waarnemingen buitenaards leven of een grote technologische vooruitgang door een buitenlandse vijand zoals Rusland of China vertegenwoordigden, maar erkennen dat dit een mogelijke verklaring kan zijn.

Het Congres eiste vervolgens in zijn eindejaarswet voor defensie-uitgaven dat het Pentagon en de inlichtingengemeenschap de zaak zouden bestuderen en erover zouden rapporteren.


Commentaar: Merk op dat het een initiatief van president Trump was dat hen daartoe dwong: US military and spy agencies blocking government investigators of UFO sightings


Het rapport van donderdag toonde een spectaculaire toename van gemelde incidenten sinds het rapport van 2021, een toename die de onderzoekers deels toeschrijven aan "een beter begrip van de mogelijke bedreigingen die UAP's kunnen vormen, hetzij als gevaar voor de veiligheid van vluchten of als potentiële verzamelplatforms voor tegenstanders" en deels aan "een verminderd stigma rond het melden van UAP's."

Hoewel sommige van de 366 nieuw geïdentificeerde meldingen betrekking hebben op incidenten die plaatsvonden in de 17 jaar voorafgaand aan maart 2021, vonden 250 van de geregistreerde waarnemingen plaats sinds die datum.

Het rapport van donderdag erkende de voortdurende mogelijkheid dat de waarnemingen een platform voor het verzamelen van buitenlandse inlichtingen vertegenwoordigen, maar de onderzoekers lijken geen bewijs te hebben vergaard om die conclusie te ondersteunen.

"UAP-gebeurtenissen blijven voorkomen in begrensd of gevoelig luchtruim, wat wijst op mogelijke bezorgdheid over de veiligheid van vluchten of vijandelijke verzamelactiviteit," aldus het rapport. "We blijven van mening dat dit het gevolg kan zijn van een vertekening van de verzameling door het aantal actieve vliegtuigen en sensoren, in combinatie met gerichte aandacht en instructies om anomalieën te melden."

Het Pentagon en de inlichtingengemeenschap "zullen elk bewijs van mogelijke betrokkenheid van buitenlandse regeringen bij UAP-gebeurtenissen blijven onderzoeken," aldus het rapport.


Commentaar: Het lijkt erop dat, in plaats van het bewijs onder ogen te zien, de inlichtingenorganisaties liever de nog ongegronde theorie volgen dat het om buitenlandse staatsactoren gaat.


Adam Schiff, de voormalige voorzitter van de House Intelligence Committee, reageerde verheugd op de publicatie van het rapport.

"Ik waardeer de inspanning van het ODNI om rapporten over ongeïdentificeerde luchtverschijnselen te bestuderen en te typeren, alsmede hun inzet om transparantie te garanderen door een niet-gerubriceerde samenvatting vrij te geven aan het Amerikaanse publiek. ... Ongeïdentificeerde luchtverschijnselen blijven een nationale veiligheidskwestie en ik zal grondig onderzoek van alle UAP-rapporten en toezicht door het Congres blijven steunen."

Zie: https://edition.cnn.com/2023/01/12/politics/us-government-ufo-reports/index.html