achter het gordijn
"Op het moment dat de illusie te duur wordt om in stand te houden, halen ze gewoon het decor weg, trekken de gordijnen opzij, verplaatsen alle tafels en stoelen en dan zie je de bakstenen muur aan de achterkant van het theater." - Frank Zappa
"De afgelopen jaren was er sprake van een escalerende hybride oorlog. Wereldwijd zijn we getuige geweest van openlijke mediacontrole en propagandacampagnes; censuur, inclusief arrestaties van mensen die in het openbaar spraken; het monitoren van alle elektronische communicatie en het natrekken van fysieke contacten; gewelddadig afgedwongen lockdowns en vereisten van mondkapjes, waarbij mensen geslagen, geboeid en gearresteerd werden, zelfs in hun eigen huis; opschorting van gezondheidszorg en uitholling van gezondheidszorgsystemen; invasieve testvereisten voor werk en reizen; gedwongen quarantaine van reizigers; en gedwongen quarantaine en "vaccinatie" van de gezonde, algemene bevolking.

Regeringen lieten alle schijn van democratie varen en raakten in de ban van openlijk despotisme. Op deze macht werd geen enkele controle uitgeoefend. De rechtbanken boden het publiek geen effectief rechtsmiddel. Regeringen maakten op grote schaal misbruik van fundamentele mensenrechten met als rechtvaardiging het voorkomen van de verspreiding van besmettelijke ziekten, die in werkelijkheid talrijk, altijd aanwezig en voortdurend in ontwikkeling zijn. En dus verzekert deze rechtvaardiging, indien deze overeind blijft, het einde van de democratie en de invoering van een openlijk despotische regering." - David Webb - The Great Taking
the great taking
Nadat ik het geluk had om deel te nemen aan een twee uur durend zoomgesprek met David Rogers Webb, auteur van The Great Taking (De Grote Diefstal), was ik geïntrigeerd genoeg om zijn kosteloze boek te downloaden en het in de loop van twee dagen te lezen. David bleek een bescheiden, intelligente, bedachtzame man te zijn die zich grote zorgen maakt over de toekomst van de mensheid, wat hem ertoe bracht een boek te schrijven dat hem en zijn gezin aan grote persoonlijke risico's blootstelt. Door gebruik te maken van zijn decennialange ervaring in de financiële wereld bovenop zijn nauwgezet onderzoek met betrekking tot de systematische herschrijving van voorschriften, wetten en regels, wat al lange tijd aan de gang is, door degenen die Bernays' onzichtbare regering vormen (oftewel de Diepe Staat), maakt Webb op overtuigende wijze duidelijk dat een Regerende Elite/Diepe Staat/Schimmige miljardairs in rokerige kamers de basis hebben gelegd voor het laten crashen van het wereldwijde financiële systeem om zich vervolgens meester te kunnen maken van de restanten van onze vergaarde rijkdom. Ik voelde zijn angst en bezorgdheid met betrekking tot de toekomst terwijl hij de details van hun plannen uiteenzette. Toen ik het boek uit had, voelde ik me onrustig, boos en hulpeloos.

Je moet er wel moedeloos van worden dat alles waar je de afgelopen veertig jaar voor gewerkt hebt in een oogwenk "legaal" gestolen kan worden door diegenen die aan de knoppen van ons financiële systeem draaien.
Mijn eerste reactie was: hoe kunnen ze dit doen en verwachten dat ze hiermee wegkomen? Zouden burgers over de hele wereld niet gewelddadig reageren en de schuldigen aan de hoogste boom gaan ophangen? En toen herinnerde ik me hoe de meerderheid reageerde toen ze in de lockdown werden gezet, de mondkapjes op moesten, gedwongen werden om hun kostje niet te verdienen, gecensureerd werden omdat ze vraagtekens zetten bij de regering, gearresteerd werden omdat ze in hun eentje in de oceaan zwommen, gevangen werden gezet omdat ze protesteerden tegen vervalste verkiezingen en gedwongen en bedreigd werden om een giftig genveranderend brouwsel ingespoten te krijgen dat hen niet beschermde tegen het krijgen, verspreiden of sterven aan de jaarlijkse griep (die aan de man werd gebracht als de grootste dodelijke pandemie uit de geschiedenis).


Commentaar: Hoewel al het bovenstaande waar is, is het ook waar dat de lockdowns werden beëindigd als gevolg van een aanzienlijk verzet van het meer bewuste deel van de bevolkingen.


Schwab

De coronaschandemie was niets anders dan een generale repetitie om te zien hoe ver ze hun agenda konden doordrukken
, door gebruik te maken van autoritaire maatregelen en de volledige macht van de bewakingsstaat en de regime-media om de bevolkingen bang te maken, zodat ze zich aan de regels zouden houden. Het werkte als een zonnetje en de overgrote meerderheid van de wereldbevolking bleek niet meer te zijn dan bange volgzame schapen. De heersende elite voelt zich gewichtig en niet langer gebonden aan wetten, grondwetten of morele codes.

Ze zijn overgestapt van Huxleys dystopische visie van een bevolking die verslaafd is aan plezier, drugs en technologische afleidingen naar Orwells dystopie van bewaking, angst en een stampende laars op een gezicht, waarbinnen de mensen zullen doen wat hen wordt opgedragen, of anders. Het strelen is voorbij en het verpletteren is begonnen. Wanneer de Grote Diefstal begint, zal deze meedogenloos worden uitgevoerd, geforceerd door degenen met wapenstokken en automatische wapens en worden gepresenteerd aan de bevolkingen als de enige manier om de mensheid te redden, afgedwongen door de juridische machinaties die ze heimelijk gedurende de afgelopen twintig jaar hebben ingevoerd.

stampende laars
"Mensen moeten geaaid of verpletterd worden. Als je ze geringe schade toebrengt, zullen ze wraak nemen; maar als je ze verlamt, kunnen ze niets meer doen. Als je iemand moet verwonden, doe het dan op zo'n manier dat je hun wraak niet hoeft te vrezen." - Niccolo Machiavelli
Zoals David Webb in zijn boek tot in het kleinste detail uitlegt aan de hand van feitelijke, bewijsbare gegevens en documentatie, in tegenstelling tot de valse narratieven en propaganda van degenen die dit decennialange duivelse complot om met al onze zuurverdiende centjes aan de haal te gaan hebben uitgebroed, hebben de heersende oligarchen een financieel systeem ontworpen dat zichzelf volledig zal vernietigen wanneer ze ervoor kiezen om op de knop te drukken. Het werd doelbewust en wettelijk vastgelegd dat hun plan, via centrale banken en hun mede-samenzweerders, al ons onderpand (oftewel onze financiële rijkdom) in hun smerige handjes zal doen verdwijnen om "het systeem" te redden.

Wij zullen berooid, wanhopig en met schulden achterblijven. Zonder middelen om onze schuld af te betalen, zullen ze "legaal" de bezittingen afnemen die bij die schuld horen. Elke rationele, kritisch denkende persoon die toekijkt hoe zijn regering elke 100 dagen 1 biljoen dollar aan de nationale schuld toevoegt, onze jaarlijkse rente op die schuld opdrijft tot 1,6 biljoen dollar tegen het einde van 2024, miljoenen zieke mormels uit de derde wereld aanmoedigt en helpt om onze grenzen over te steken en naar steden in het hele land te transporteren, en opzettelijk enorme inflatie creëert terwijl ze onze energie-, voedsel- en transportsystemen saboteert, moet zich afvragen wat het mogelijke doel kan zijn van dit krankzinnige beleid en deze krankzinnige acties. Het is alleen logisch als hun plan bestaat uit het opzettelijk laten crashen van het wereldwijde financiële systeem.

rentebetalingen vs
David Webb is ervan overtuigd dat dat de bedoeling is:
"Onvermijdelijk volgt de 'Alles-crash' op de 'Alles-zeepbel.' Zodra de prijzen van in wezen alles crashen en alle financiële bedrijven in hoog tempo insolvent worden, zullen deze systemen voor onderpandbeheer automatisch alle onderpand naar de centrale clearingpartijen (CCP's) en centrale banken wegsluizen. De val, waar alle naties in werden gedreven, staat gereed om geopend te worden. Er zal een dramatisch einde komen aan decennia van schijnbaar uit de hand gelopen financialisering, die geen enkel heilzaam doel diende voor de mensheid, maar waarvan de verwoestende effecten zelfs nu nog duidelijk zijn. Het was een doelbewuste strategie die decennialang werd uitgevoerd. Dit was het doel van het opblazen van de wereldwijde zeepbel die totaal niet in verhouding staat tot enige echte zaak of activiteit en wat moet eindigen in een ramp voor zovelen, zonder dat er in welk land dan ook nog plekken met veerkracht overblijven." - David Webb - The Great Taking
Onze cognitieve dissonantie en normaliteitsvooroordeel vertellen ons dat ze zo'n kwaadaardig complot niet zouden kunnen en willen smeden. Ik weet dat ik niet wil geloven dat dit kan of zal gebeuren, omdat ik als werkende professional me de afgelopen 38 jaar aan de regels heb gehouden en geloofde dat als ik voor mijn pensioen spaarde, onder mijn stand leefde en mijn spaargeld zorgvuldig investeerde, ik beloond zou worden met een relatief comfortabel pensioen. Ik vind het extreem moeilijk om te bevatten hoe deze psychopaten in maatpakken, die aan de knoppen van deze wereld draaien, in staat waren om zo'n kwaadaardige samenzwering, ontworpen om zoveel ellende en pijn te veroorzaken voor zovelen, te beramen.

Maar dan realiseer ik me wat ze sinds 2019 hebben gedaan met hun totalitaire lockdowns, doodsbedreigingen, bewakingsmechanismen, het opsluiten van andersdenkenden, het stelen van verkiezingen, het vernietigen van maatschappelijke normen, het bestendigen van een invasie aan onze zuidelijke grens en het provoceren van een wereldwijd conflict met als doel het lanceren van de Derde Wereldoorlog. En ja, ik geloof wel degelijk dat dit verraderlijke miljardairsgespuis dit zou doen. David Webb toont aan hoe ze het eerder deden, in 1933.

officiële feestdag
De Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt (FDR) sloot op 6 maart 1933 alle banken in de Verenigde Staten. Vervolgens nam het Congres op 9 maart de Emergency Banking Act van 1933 aan. Volgens William L. Silber, die economisch adviseur was van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve Bank (Fed) van New York, had de Fed in maart 1933 op miraculeuze wijze plotseling de middelen "om onbeperkte hoeveelheden geld te leveren aan heropende banken," die natuurlijk alleen bestonden uit de door het Federal Reserve System geselecteerde banken.

Het gaat erom dat de Fed bepaalde welke aangesloten banken zouden overleven en welke banken definitief failliet zouden gaan, waardoor miljoenen hun spaargeld zouden verliezen. De Fed beschikte over de middelen om duizenden banken open te houden en de pijn en het lijden van miljoenen Amerikanen te vermijden, maar ze brachten miljoenen opzettelijk pijn toe. Waarom? David Webb beweert dat de Fed de paniek creëerde, een oplossing bood die in hun eigen voordeel en dat van hun bevriende banken was, het leven van miljoenen mensen verwoestte en hun bezittingen (huizen, auto's, boerderijen, apparaten) op grote schaal afpakte. Dit werd gedaan om pijn te veroorzaken, de bevolking te bedwingen en een façade van macht op te trekken, wat vandaag de dag nog net zo waar is als toen. Webb stelt de relevante vragen en geeft de antwoorden:
"Was het nodig dat "de bankiers" dit eigendom in beslag namen? Wat was het echte doel? Kun je de gedachte negeren dat ze probeerden te helpen? Vraag uzelf af: als ze uw geld niet willen, en ze uw huis niet echt willen of nodig hebben, en ze proberen u niet te helpen, wat willen ze dan? Wat is het nut van al hun inspanningen? Dit is misschien moeilijk om te horen: Het was een doelbewuste strategie. Het ging om ultieme, volledige macht, waarbij geen enkel centrum van verzet werd toegestaan. En dus ging het om ontbering. Het ging om onderwerping - en daar gaat het nog steeds om, op meer manieren dan we weten. Het ging er toen niet om mensen te helpen en het gaat daar nu ook niet om. Het maakt allemaal deel uit van dezelfde opzettelijke kuddevorming van de mensheid en eliminatie van elke vorm van veerkracht, die ons nog steeds teistert." - David Webb - The Great Taking
protest
De Federal Reserve is eigendom van de Te-Groot-Om-Te-Vertrouwen-Wall Street-Reuzenbanken en voert het beleid van de Diepe Staat uit. De Fed wordt gevrijwaard door de overheid (oftewel u en ik) voor alle verliezen die ze oplopen, omdat ze momenteel beschikken over 1 biljoen dollar aan ongerealiseerde verliezen. Ze waren in 1933 een schimmige bevoorrechte instelling en zijn vandaag de dag alleen maar machtiger, schimmiger en corrupter geworden. Ze hebben het precedent geschapen door in de jaren 1930 bankdeposito's van gewone Amerikanen af te pakken en zullen dat zonder enige aarzeling opnieuw doen.

Ze hebben het regelgevend systeem zodanig opgetuigd dat iedereen die geld op de bank heeft staan een ongedekte schuldeiser is zonder afdwingbare aanspraak op hun eigen geld op het moment dat er besloten wordt om het systeem te laten crashen. Ze zullen de banken niet redden zoals ze in 2008/2009 deden. Te ingewikkeld en tijdrovend. Ze zullen een inbreng van de particuliere sector (een zgn. bail-in) uitvoeren door al onze tegoeden "over te hevelen" van wat we dachten dat onze veilige bankrekening was naar de rekeningen van een "beschermde klasse," die door middel van juridische machinaties door onze machthebbers van de Diepe Staat in het leven werden geroepen. In 2013 deden ze een test in Cyprus. Dit is wat ons te wachten staat.

Sinds 2008 hebben de megabanken en megabedrijven, met steun van de Fed, een enorm succes geboekt in hun pogingen om zichzelf te verrijken, terwijl ze kleine bedrijven en kleine banken failliet lieten gaan en de bevolking die ze zogenaamd omhelzen, verarmden. Alles wat ze doen, is gebouwd op een fundament van leugens, onjuiste informatie, desinformatie en gepropagandeerde narratieven die worden verdraaid door hun medesamenzweerders in de regime-media.

De huidige "Alles-Zeepbel" werd door de Fed gecreëerd, met als rechtvaardiging dat deze "de wereld redde" tijdens de Grote Financiële Crisis van 2008/2009 en "de wereld opnieuw redde" van het Grote Griepvirus van 2020/2022, door de rente tot nul te verlagen gedurende het overgrote deel van 15 jaar. De grote banken op Wall Street waren allemaal effectief failliet in het najaar van 2008 en hadden geliquideerd moeten worden met behulp van onze bestaande faillissementswetten. Aandeelhouders en obligatiehouders zouden zijn weggevaagd, terwijl depositohouders zouden zijn gecompenseerd. Hun activa zouden verkocht zijn aan kleinere banken die geen wereldvernietigende risico's namen en een leverage ratio [leverage ratio wordt berekend door de totale schulden te delen door het totale eigen vermogen van het bedrijf] van 30 tegen 1 hanteerden.

schuld en begraven
Alles wat er sinds 2008 is gebeurd, was niets meer dan een enorme plunderingsoperatie onder het mom van het redden van de mensheid van een eindeloze reeks crises, gecreëerd door dezelfde psychopaten die de crises in de eerste plaats opzettelijk hadden veroorzaakt. Dus waarom zou het zo ondenkbaar zijn om te denken dat zij hun definitieve ondergang van het financiële systeem in gang zouden zetten en de overgebleven rijkdom van de bevolkingen zouden wegsluizen?

Hoe kunnen we anders de schijnbaar krankzinnige maatregelen verklaren die door de gevangen en gecontroleerde marionetten van de politici, samen met de centrale bankiers (eigendom van Wall Street), werden genomen en aan de mensen als normaal werden gepresenteerd door de spreekbuizen van hun regime-media? Ze hebben in het geheim alle elementen in stelling gebracht vanuit een wettelijke en regelgevende positie om de resterende rijkdom van de financiële rekeningen van tientallen miljoenen weg te sluizen wanneer ze de volgende beraamde en uitgevoerde financiële "crisis" in gang zetten.

Te midden van de wereldwijde chaos, terwijl een golf van faillissementen de ontwikkelde wereld overspoelt, het bloedvergieten van de daaropvolgende wereldoorlogen en burgeroorlogen de aarde teistert, het gejammer en tandengeknars van de slachtoffers een hoogtepunt bereikt, zullen de Fed en hun eigenaren niet alleen overleven, maar ook gedijen. We hebben deze show al eerder gezien. Tijdens corona moesten we hun bevelen opvolgen zodat we niet zouden sterven of onze buren vermoorden. Het was allemaal een leugen. Deze keer, met ons geld, investeringen en bezittingen gekocht met schulden in handen van een paar verbonden financiële instellingen, zal de angst bestaan uit het bijeenschrapen van voedsel, het verkrijgen van gezondheidszorg en proberen te overleven

Degenen die de touwtjes in handen hebben, zullen de propaganda van hun regime-media gebruiken om het narratief te schetsen dat alles wat ze gedaan hebben, bedoeld was om het voortbestaan van ons systeem te garanderen. Ze zullen zich voordoen als nobele hoeders van de mensheid, die alles doen wat nodig is voor de mensheid, terwijl ze in eerste instantie de afbraak van het hele financiële systeem in gang hebben gezet. Ze rekenen erop dat de onwetende bevolkingen onwetend, angstig en geterroriseerd blijven en bereid zijn om alles te doen om te overleven. Volgens David Webb zullen ze de CBDC's als oplossing presenteren. Het draait allemaal om macht en controle, net zoals dat altijd al het geval was.

gemakkelijker leven
"De focus van de Atlantic Council is gericht op militaire strategie, niet op economie. En waar richt de Atlantic Council zich nu op? Central Bank Digital Currency (CBDC), wat virtueel geld is dat direct door centrale banken wordt gedekt en uitgegeven. Alle economieën van de G7-landen bevinden zich momenteel in de ontwikkelingsfase van CBDC en 18 van de G20-landen bevinden zich nu in de gevorderde ontwikkelingsfase. Waarom gebeurt dit nu wereldwijd? Is het echt de wens om "financiële inclusie" naar de achtergestelden te brengen? Waarom zou de Atlantic Council, een denktank op het gebied van militaire strategie, zich richten op CBDC? We leven in een wereldwijde hybride oorlog, waarvan een onderdeel de ineenstorting van het wereldwijde bank-, geld- en betalingssysteem zal uitmaken. Oorlogsdoelen zullen worden bereikt met andere middelen dan kinetische oorlog. Het belangrijkste doel van de mensen die de centrale banken en de geldcreatie in handen hebben, is dat ze voor altijd aan de macht zullen blijven. Ze kunnen geen weerstand riskeren." - David Webb - The Great Reset
Ze zijn al meer dan tien jaar bezig met het opzetten van de infrastructuur voor CBDC's, net zoals ze het financiële systeem hebben opgetuigd om onze rijkdom te kunnen verduisteren, terwijl ze van plan zijn om ons in hun nieuwe totalitaire elektronische goelag te dwingen. Wanneer ze er zeker van zijn dat hun CBDC-plan klaar is voor lancering, zullen ze de sloopknop indrukken van het met schulden verzadigde kaartenhuis, dat bekend staat als ons financiële systeem. Wanneer we ons inleven in hun kwaadaardige blauwdruk om de wereld tot slaaf te maken, kunnen we begrijpen wat we voor onze eigen ogen zien gebeuren. Wat er gebeurt is niet normaal. Het is onbegrijpelijk voor ieder normaal, kritisch denkend mens, maar de meerderheid van de bevolking is verslaafd aan hun telefoon en gelooft alles wat hen verteld wordt door hun regering, de regime-media, beïnvloeders op Tik Tok en vrienden op Facebook.

Hoe kunnen onze "gekozen" leiders elke 100 dagen 1 biljoen dollar toevoegen aan de nationale schuld, terwijl ze de rente op die schuld opkrikken tot 1,6 biljoen dollar per jaar tenzij ze het financiële systeem willen laten crashen. Hoe kan onze "president" (zijn manipulators) de invasie van miljoenen onder tuberculose zuchtende mormels uit de derde wereld, drugsdealers, kindersmokkelaars en terroristen in ons land stimuleren, financieren en faciliteren, tenzij ze onze steden en sociale voorzieningen willen laten instorten?


Commentaar: Of, de Democraten willen gewoon de stemmen van illegale burgers die hun politieke suikeroom dankbaar zijn - en echt geen idee hebben van de maatschappelijke vernieling die ze tientallen miljoenen Amerikaanse burgers hebben aangedaan door de invasie mogelijk te maken


Hoe kunnen onze medische overheidsinstanties het vergiftigen van hun bevolkingen met een genveranderende injectie van Big Farma stimuleren, het verminken van kinderen omdat ze gehersenspoeld worden door geesteszieke linkse leraren die hen vertellen dat ze elk geslacht kunnen zijn dat ze kiezen, het drogeren van jonge jongens die zich als jongens gedragen in een poging om ze als meisjes te maken, en het uitdelen van antidepressiva als snoep aan ongelukkige alleenstaande vrouwen van middelbare leeftijd die het hele feminisme-narratief als zoete koek hebben geslikt, tenzij ze een natie wilden creëren van lichamelijk en geestelijk beschadigde, makkelijk te manipuleren stumpers?

Daarnaast proberen ze onze energie-infrastructuur, onze boeren en kleine bedrijven te vernietigen, terwijl ze tegelijkertijd een burgeroorlog binnen onze grenzen proberen te ontketenen en een wereldwijde oorlog met Oekraïne en het Midden-Oosten, om een wereldwijde ineenstorting verder te stimuleren. Eerst de boel in elkaar laten storten, dan controle middels CBDC's.

brandende stad
"Het belangrijkste verschil met de CBDC is dat de centrale bank absolute controle zal hebben over de regels en voorschriften die het gebruik van die uitgifte van schuldpapier van de centrale bank zullen bepalen, en ook dat we over de technologie zullen beschikken om dat af te dwingen. Met andere woorden: CBDC betekent absolute controle en dus, als het "oude" geldsysteem op de een of andere manier instort, zal er nieuw geld worden geleverd door de centrale banken in de vorm van Central Bank Digital Currency (CBDC), het nieuwe en verbeterde controlesysteem. Stel je voor ... een chaotische situatie. Je bent alles kwijt behalve je smartphone (Als je er geen hebt, geen zorgen - je krijgt er een.) Je downloadt een app. Je klikt op vakjes om overal mee akkoord te gaan. Je zult een steeds grotere schuld oplopen bij elke betaling die je doet met de CBDC die je op je telefoon "krijgt." Vanaf dat moment wordt je verteld wat je wel en niet moet doen. Je zult gehoorzamen als je te eten wilt hebben." - David Webb - The Great Reset
Ontbering en onderwerping zijn hun doelen en omdat het kwaadaardige psychopaten zijn, hebben ze geen empathie voor ons of onze benarde situatie. Ze zijn overgegaan naar het Orwelliaanse stadium van macht omwille van zichzelf, waarbij ze voor altijd met hun laars op onze gezichten stampen. Webb beweert dat de "Grote Reset" anti-menselijk is en een hedendaags techno-feudalistisch systeem zal introduceren, gebouwd op een fundament van angst, schaarste, bewaking en bedreigingen met geweld bij niet-naleving.

Een nog extremer kastensysteem dan nu bestaat, zal de heren van het landhuis scheiden van de tot slaaf gemaakte horigen. De eerste Grote Depressie werd veroorzaakt door de Fed, kwam ten goede aan de bevoorrechte banken op Wall Street, creëerde tien jaar lang deflatie, leidde tot het failliet gaan van bedrijven en verwoestte het leven van de allerarmsten. Deze Grote Depressie zal nog veel erger zijn, omdat de immense consumentenkrediet- en hypothecaire krediet-zeepbellen ertoe zullen leiden dat tientallen miljoenen hun huizen, auto's en verschillende elektronische gadgets die op krediet gekocht werden, zullen verliezen. Wie het verleden vergeet, is gedoemd het opnieuw te beleven.
einde van een tijdperk
"Wanneer de "Alles-Zeepbel" uiteen is gespat, zullen we geconfronteerd worden met een deflatoire depressie die vele jaren, zelfs decennia zal duren. Deze aanstaande Grote Deflatie is inherent aan de Grote Diefstal. De Architecten van de Grote Diefstal hebben zich voorbereid om deze dynamiek volledig te benutten, in de veilige wetenschap dat, zoals de nacht volgt op de dag, grootschalige en langdurige deflatie zeker zal volgen op de gigantische supercyclus van schuldexpansie die zij gecreëerd hebben. De Architecten hebben verzekerd dat alleen zij in de positie verkeren om alles af te nemen, en dat wij en onze kinderen ons daartegenover bevinden, d.w.z. alles verliezen, tot slaaf gemaakt worden en zelfs worden vernietigd. Mensen zullen onderuit gehaald worden en zullen niet meer in staat zijn om op te krabbelen. Dat gebeurt doelbewust, want de bevolking wordt systematisch aangemoedigd om zich diep in de schulden te steken.

Wie de goden willen vernietigen, laten ze eerst lenen tegen een lage rente! Net als tijdens de Grote Depressie zal langdurige deflatie ervoor zorgen dat mensen met schulden hun schulden niet kunnen afbetalen, laat staan terugbetalen. Ze zullen in de val zitten. Alle eigendommen en bedrijven die met schulden werden gefinancierd, zullen in beslag worden genomen. Met een diepgaande en aanhoudende deflatie, die zich over vele jaren zal uitstrekken, wordt schuld een machtig veroveringswapen. Schuld is niet iets reëels. Het is een uitvinding, een constructie die ontworpen werd om reële dingen af te pakken." - David Webb - The Great Reset
Sinds ik Webbs boek heb gelezen, ben ik in de war en probeer te begrijpen hoe zoiets zou kunnen gebeuren, terwijl ik mezelf ervan probeer te overtuigen dat het niet zal gebeuren. We modderen al jaren voort en alle voorspellingen van instorting door onhoudbare schuldgroei zijn uitgebleven. Mijn verstand zegt me dat Webb gelijk heeft, terwijl ik in mijn hart hoop dat hij ongelijk heeft. Maar ik weet dat hoop geen optie is. Niemand in mijn financiële positie, of waarschijnlijk 99,9% van de bevolking, zal in staat zijn om deze steeds sneller rijdende trein die op ons af dendert te ontwijken.

Elke niet-ingewijde op deze wereld zal negatieve gevolgen ondervinden van de Grote Diefstal. We kunnen ons het beste voorbereiden op basis van onze middelen, locatie, gezinssituatie, capaciteiten en houding. Het elimineren van schulden, contant geld bij de hand hebben, edelmetalen bij de hand hebben, zwaar bewapend zijn, een lokaal netwerk van gelijkgestemden creëren, geen contant geld of investeringen in banken van Wall Street hebben en zelfs bitcoin in bezit hebben in de privéportemonnee, kunnen helpen om een deel van de pijn van de "Grote Diefstal" te verzachten.

Webb beseft dat we ons al in een hybride oorlog bevinden tegen deze psychopathische miljardair-totalitaristen, die erop uit zijn om hun Grote Reset door te voeren, gelijktijdig met hun Grote Diefstal. Deze oorlog wordt op meerdere fronten uitgevochten: op het financiële slagveld, het demografische slagveld, het culturele slagveld, het technologische slagveld en uiteindelijk zal het beslecht moeten worden op traditionele slagvelden over de hele wereld. De mate van kwaadwilligheid die nodig is om deze gruwelijke misdaden tegen de mensheid te plegen, is voor de gemiddelde mens onbegrijpelijk, daarom gelooft de grote meerderheid van de bevolkingen niet dat mensen dit soort daden zouden plegen. Webb weet dat deze mensen bestaan en dat ze tot de meest gruwelijke wreedheden in staat zijn.
"Oorlogen draaiden altijd niet zozeer om het veroveren van dingen als wel om het onderwerpen van bevolkingsgroepen aan alle kanten. Enorme dood en vernietiging wordt door de beramers als acceptabel beschouwd. Je kunt je afvragen hoe het mogelijk is dat de mensen die zulke krankzinnige plannen beramen en uitvoeren bij elkaar blijven? Ik stel voor dat het iets te maken heeft met de bindende kracht van gedeelde schuld, van het criminele pact. De daders zijn allemaal, expliciet of onbewust, gebonden door bewijzen van schandelijke, verraderlijke daden tegen hun eigen volk. Het plegen van een misdaad is voor hen een machtsmiddel. Hoe gruwelijker de misdaad, hoe krachtiger de bindende kracht." - David Webb - The Great Taking
Op basis van mijn observaties tijdens het zoomgesprek met David Webb kwam hij op mij over als een vriendelijke man, die duidelijk nerveus is over de toekomst van de wereld en de schuldigen kan identificeren op basis van hun daden. Ondanks dat hij hun niveau van psychotisch gedrag en minachting voor de toekomst van de mensheid begrijpt, lijkt hij te denken dat ze verslagen kunnen worden met geweldloze middelen. Ik denk dat dat valse hoop is, want macht kan alleen verslagen worden door superieure kracht op fysiek, intellectueel en spiritueel niveau.

Ik geloof dat ze de controle aan het verliezen zijn, wat resulteert in een versnelling van hun plannen, toename van geweld, flagrante minachting voor wetten of de grondwet en fouten en misstappen hunnerzijds. Gebaseerd op hun behoefte aan een versnelde ineenstorting, kan ik moeilijk geloven dat we de verkiezingen [in de VS] van november halen zonder dat een gebeurtenis de dominostenen doet omvallen en de hel op financieel, militair en maatschappelijk gebied zal losbreken. Hun bedrog komt aan het licht en een toenemend aantal burgers is boos en niet bereid om te gehoorzamen.

geen grote reset
De "Grote Diefstal" berust op een goed doordacht plan, maar het blijft slechts een plan. Het kan gedwarsboomd en weerstaan worden als genoeg mensen uit hun verdoving ontwaken dat ze zich in een normale situatie bevinden. De kansen liggen niet in ons voordeel, omdat de grote meerderheid van de bevolkingen onwetend blijft over wat er komen gaat, maar hoe meer mensen wakker worden, hoe beter onze kansen worden. We weten dat de miljardairs van de Diepe Staat die deze plannen beraamd hebben, zwaar bewaakt en beschermd worden tegen ons, de gewone mens. Maar dit zijn niet de dikbetaalde apparatsjik-stromannen die het dagelijkse vuile werk opknappen. Deze verachtelijke radertjes in deze vernietigingsmachine hebben namen, adressen en families. Angst werkt twee kanten op. De goeieriken beschikken ook over technisch onderlegde individuen die in staat zijn om elektronische spaken in het raderwerk van de machine van de Diepe Staat te steken.

brandend platform
Deze hele gebeurtenis speelt zich af tijdens de tweede helft van dit Vierde Keerpunt, waar chaos en bloedvergieten een hoogtepunt bereiken naarmate de climax nadert. De strijd tussen goed en kwaad kan niet grimmiger zijn. Iedereen zal gedwongen worden een kant te kiezen. Ik heb de laatste zestien jaar van mijn leven besteed om zoveel mogelijk mensen ervan te overtuigen dat deze natie zich op een brandend platform van onhoudbare keuzes bevindt. In plaats van te proberen de vlammen te doven, hebben onze zogenaamde leiders benzine op het brandende platform gespoten.

We zijn dichterbij dan ooit om dat platform te zien instorten en naar de bodem van de zee te zien zinken. De Grote Reset en de Grote Diefstal moeten koste wat het kost voorkomen worden. Ons moment van de waarheid nadert. We moeten de uitdagingen die voor ons liggen zonder angst en zonder twijfels tegemoet treden. Het is tijd om onze innerlijke Josey Wales naar boven te halen als we willen winnen. Veel succes en het allerbeste.

Zie: https://www.theburningplatform.com/2024/04/07/whats-so-great-about-the-great-reset-great-taking-great-replacement-great-deflation-and-next-great-depression/