Gezondheid & WelzijnS


Syringe

Bill Gates investeert miljoenen in 'klimaatvaccins' ter vermindering van methaanuitstoot door koeien

gates vaccin
Bill Gates is al sinds jaar en dag een voorstander van vaccins in het algemeen en, meer recentelijk, van mRNA-vaccintechnologie.

Nu lijkt hij zijn zinnen te hebben gezet op de ontwikkeling van een vaccin om klimaatverandering te bestrijden door de methaanuitstoot van vee aan te pakken.

ArkeaBio, een in Boston gevestigde agro-biotech startup, heeft onlangs 26,5 miljoen dollar opgehaald in een Serie A-financieringsronde om "de uitstoot van broeikasgassen te verminderen" door de ontwikkeling van een "methaanvaccin," zo kondigde het bedrijf aan in een persbericht van 8 mei.

Health

Professor Peter C. Gøtzsche: Gezondheidszorg is veel corrupter dan mensen denken

Gøtzsche
© docteurdu16.blogspot.comProfessor Peter C. Gøtzsche
Wie zich interesseert voor de duistere kant van de winstgedreven farmaceutische industrie, kent waarschijnlijk de naam van de Deense emeritus hoogleraar geneeskunde Peter Christian Gøtzsche. Gøtzsche kan worden beschouwd als een van de belangrijkste personen van de evidence-based geneeskunde [geneeskunde op basis van bewijs] van onze tijd. Er zijn waarschijnlijk niet veel mensen in de wereld die de farmaceutische industrie, klinische proeven, het regulerend toezicht op geneesmiddelen en het hele systeem eromheen beter kennen en begrijpen dan Gøtzsche. Hij heeft een masters in scheikunde en biologie, begon zijn carrière bij de Astra Group en vervolgde deze bij Astra-Syntex, een joint venture tussen het Zweedse farmaceutische bedrijf Astra en het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Syntex.

Astra is hetzelfde bedrijf dat later in 1999 fuseerde met de Britse Zeneca groep, dus de eerste helft van de naam Astra-Zeneca is de directe afstammeling. Bij Astra-Syntex richtte Gøtzsche een medische afdeling op die verantwoordelijk was voor het uitvoeren van klinische proeven en het indienen van aanvragen voor de registratie van nieuwe geneesmiddelen.

In een e-mailinterview met Freedom Research merkt Gøtzsche het volgende op:
"Mijn werk in de geneesmiddelenindustrie, terwijl ik was opgeleid als bioloog en heel weinig wist over geneesmiddelen, opende snel mijn ogen voor allerlei fraude die ik waarnam in klinisch onderzoek en marketing. De gezondheidszorg is veel corrupter dan mensen denken en het geld van de industrie gaat overal naartoe, naar politici, medische tijdschriften, kranten, andere media, enz."

Arrow Up

Overtollige sterfte sinds 2022 voornamelijk onder gevaccineerden, suggereren officiële gegevens

vaccin
© Unknown
Overtollige sterfgevallen sinds 2022 kwamen vooral voor bij de gevaccineerden, suggereren officiële gegevens die de vrees aanwakkeren dat de coronavaccins een belangrijke rol kunnen spelen in de hoge overtollige sterfte van de afgelopen jaren.

Gegevens van het Britse Nationaal Bureau voor de Statistiek (ONS) tonen aan dat het aandeel van niet-gevaccineerde mensen in het totale aantal sterfgevallen in Engeland aan het begin van 2022 sterk daalde, zelfs toen het aantal sterfgevallen steeg. Het aandeel bleef vervolgens laag gedurende de daaropvolgende twee jaar, wat aangeeft dat de extra sterfgevallen in deze periode zich vooral voordeden onder gevaccineerden.

Is dit de reden waarom de autoriteiten zich blijven verzetten tegen het vrijgeven van de integrale gegevens over sterfgevallen naar vaccinatiestatus? Een fractieoverschrijdende groep van 21 parlementsleden en beleidsmakers diende als meest recente groepering een verzoek in om de gegevens vrij te geven. Weigeren de autoriteiten dit omdat ze weten dat de gegevens een overschot aan sterfgevallen weergeven, voornamelijk onder gevaccineerden?

Het opvallende fenomeen deed zich voor binnen elke leeftijdsgroep. De grafieken met deze resultaten staan hieronder (vind de gegevens hier, tabel 5). De blauwe lijnen tonen het totale aantal sterfgevallen per maand in de leeftijdsgroep (linkeras), terwijl de rode lijnen het aandeel sterfgevallen onder niet-gevaccineerden in de leeftijdsgroep tonen (rechteras; niet-gevaccineerd betekent hier dat men geen doses toegediend heeft gekregen). Het meest opvallende kenmerk in elke grafiek betreft de sterke daling van de rode lijn begin 2022, wat duidt op een scherpe en aanhoudende daling van het aandeel sterfgevallen onder niet-gevaccineerden en een overeenkomstige stijging van het aandeel onder gevaccineerden.

Syringe

Zat er mRNA van Pfizer, en niet van BioNTech, in de zeer giftige 'blauwe' vaccinbatches?

pfizer biontech vaccins
Zoals besproken in mijn vorige artikel, werd BioNTech, de Duitse eigenaar en legale producent van wat meer algemeen het 'Pfizer'-coronavaccin wordt genoemd, niet alleen aangewezen als de legale producent van het preparaat, maar, tenminste in Europa, ook als de fysieke producent van het mRNA, de actieve stof in het medicijn. Dus, met de financiële hulp van de Duitse overheid, kocht het bedrijf in het najaar van 2020 een productiefaciliteit in Marburg - nog voordat het medicijn was goedgekeurd voor gebruik. In april 2021, na te zijn omgebouwd voor mRNA-productie door het Duitse technologiebedrijf Siemens, was de productie in BioNTechs nieuwe fabriek in Marburg al begonnen.

Maar oplettende lezers zullen een ander probleem met deze tijdlijn hebben opgemerkt: de uitrol van het vaccin in Europa begon al in december 2020 - op zichzelf al merkwaardig genoeg, slechts enkele dagen na de goedkeuring. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) keurde het vaccin van BioNTech-Pfizer op 21 december goed voor gebruik binnen de EU; in Duitsland bijvoorbeeld begon de uitrol van het vaccin officieel op 27 december.

Dus waar kwam het mRNA in de eerdere batches, de batches die tussen december en april werden verspreid, vandaan?

Commentaar: Lees ook:


Pills

Beste van het Web: Waarom ivermectine een 'krachtig geneesmiddel' kan zijn in de strijd tegen kanker

ivermectine illustratie
© Illustration by The Epoch Times, Shutterstock
Anders dan veel conventionele kankertherapieën doodt ivermectine kankercellen door de immuunrespons te versterken.

Rick Alderson was een gepensioneerde houtzager die in november 2020 te horen kreeg dat hij terminale darmkanker had.

Al maandenlang kampte hij met ondraaglijke pijn in zijn darmen; toen ontdekte een gastro-enteroloog een grote tumor in zijn rectum en verwachtte dat Alderson nog maar zes maanden te leven had.

Commentaar: Niet slecht voor een "paardenontwormer!" Hoe meer onderzoek er wordt gedaan naar ivermectine, hoe meer het een wondermiddel blijkt te zijn met een breed scala aan therapeutische voordelen buiten corona. Is het raar dat er een grootscheepse lastercampagne tegen werd gevoerd?


Lees ook:


Cupcake Pink

Wereldwijd kankerfenomeen: Groot-Brittannië, Japan, Zuid-Afrika en vele andere landen kampen met 'mysterieuze' toename van tumoren

aantal kankergevallen
De bovenstaande grafiek toont de verandering in het aantal wereldwijde kankergevallen
Wereldwijd luiden artsen de noodklok over een groeiende epidemie van jonge mensen bij wie kankers worden vastgesteld die normaal gesproken vaker voorkomen onder ouderen.

Tussen 1990 en 2019 steeg wereldwijd het aantal gevallen van kanker bij jonge mensen met 79 procent, terwijl het aantal sterfgevallen met 28 procent is toegnomen.

Studies voorspellen dat in 2030 het aantal diagnoses met 31 procent zal blijven stijgen en het aantal sterfgevallen met 21 procent.

Vrijwel elk continent heeft te maken met een toename van verschillende soorten kanker bij mensen onder de 50 jaar, wat vooral problematisch is omdat de ziekte bij deze bevolkingsgroep meestal in een later stadium wordt ontdekt daar de meeste artsen niet zijn opgeleid om de ziekte bij jonge mensen op te sporen.

Commentaar: Gezien de experimentele coronavaccins, de lockdowns en de algehele verslechtering van de levensomstandigheden van mensen - die sinds tientallen jaren nog nooit zo snel is voortgeschreden - is het waarschijnlijk dat het optreden van 'turbokankers,' sterfgevallen ten gevolge van uitzichtsloosheid en ongewone uitbraken, nog maar het begin markeert: Leprosy cases surge in US, deaths from rabies double in Vietnam


Evil Rays

Nemen we de risico's van 5G wel serieus genoeg?

5G unit
© farmlanemastRed 5G
Twee maanden geleden introduceerde de Amerikaanse staat New Hampshire met ondersteuning van alle partijen een wetsvoorstel dat vereist dat draadloze antennes op ten minste 500 meter afstand van woningen, bedrijven en scholen worden geplaatst. Tevens bevat het maatregelen om het publiek te informeren over de gezondheidsrisico's van radiofrequente straling (RFR) en Wi-Fi op scholen te vervangen door bekabelde technologie. De maatregelen vloeien voort uit de bevindingen van de New Hampshire Commissie, die zich bezighoudt met de "bestudering van de milieu- en gezondheidseffecten van de zich ontwikkelende 5G-technologie."

In veel landen, waaronder Groot-Brittannië, mogen basisstations voor mobiele communicatie 20 tot 25 meter van woonhuizen worden geplaatst. In de afgelopen jaren kregen veel van dergelijke masten een upgrade naar 5G met frequenties van 3,5 GHz en een complexe reeks speciale signaalmodulaties, pulsen, polarisatie, fased arrays en nieuwe apparatuurontwerpen om gegevens sneller en in grotere bestanden te kunnen downloaden.

Maar wat zijn de gevolgen voor de gezondheid van het plaatsen van deze nieuwe hightech 5G-basisstations zo dicht bij woon- en werkruimten? Professor Lennart Hardell, een oncoloog van de Zweedse Environment and Cancer Research Foundation, en Mona Nilsson van de Swedish Radiation Protection Foundation hebben net een reeks van acht 5G-casestudies afgerond, waarin ze 18 mensen in een daadwerkelijke 5G-omgeving bestuderen.

Arrow Down

De nieuwe zelfversterkende RNA-vaccins beloven twee, drie, vier keer zo leuk te zijn!

Het maakt allemaal onderdeel uit van een zoektocht naar de beste manieren om boodschappen door menselijke lichamen te sturen en die lichamen op de gewenste manier te laten functioneren.
Nieuw Vaccin
© Off-Guardian
Net toen u dacht dat u het wel zo'n beetje voorbij was met die coronavaccins - die mRNA-vaccins die u "kent en liefhebt" zoals MIT het zo vertederend uitdrukt - verschijnt er een nieuwe versie op het toneel.

Welkom bij de volgende generatie zelfversterkende coronavaccins, ook wel bekend als replicons.

Nee, het zijn niet de "replicanten" uit mijn favoriete film Blade Runner (het origineel uit 1982).
Replicant
© Off-Guardian
Maar in zekere zin lijkt het daar wel op. Alleen vermenigvuldigen ze zich in ons lichaam. Zoals een kopieermachine. Ja, in onze lichamen.

Wat zullen ze in vredesnaam hierna bedenken?

Japan heeft net aangekondigd dat het als eerste land ter wereld het nieuwe vaccin, dat LUNAR-COV19 wordt genoemd, goedkeurt.

Overigens vond ik het interessant dat ze het LUNAR hebben genoemd en het op hetzelfde moment hebben geïntroduceerd als Japans maanlander, die onlangs op de maan geparkeerd werd.

Over synchroniciteit gesproken - of slimme marketing.

De samenwerkingsverbanden rond deze vaccins liggen enigszins gecompliceerd, maar om het even op een rij te zetten: Meiji Seika Pharma is het bedrijf dat de exclusieve rechten heeft verkregen van CSL Seqirus om Kostaive (LUNAR) te distribueren. Ze werken samen met ARCALIS INC. om geïntegreerde mRNA-vaccins te maken, van geneesmiddelsubstantie tot geneesmiddel.

Nou weet ik dat dit saai leesvoer is. Maar ik voeg deze informatie toe om iets duidelijk te maken. Als ik een lijst zou moeten maken van alle bedrijven die betrokken zijn bij dit soort onderzoek, productie en fabricage, dan zou die lijst bijna eindeloos zijn - en nog veel saaier.

Die lijst zou ook extreem incestueus zijn. Bill Gates investeert bijvoorbeeld miljarden dollars in meerdere met elkaar concurrerende bedrijven, in de verwachting dat een paar daarvan het zullen redden. Aan deze race kunnen alleen de machtigsten meedoen en er staat veel op het spel. Er worden enorme bedragen, meer dan we ons kunnen voorstellen, in deze technologieën geïnvesteerd. Niet om ons ergens van te genezen - ben je mal! Maar zodat de mannen die achter de technologie zitten nog meer astronomische hoeveelheden geld kunnen verdienen.

Geen van deze machtige spelers - ik bedoel geen enkele - zal deze vaccins laten mislukken. Zelfs als ze falen - dat gebeurt niet. Begrijpt u wat ik bedoel? Dit is net zo vanzelfsprekend als de zon in het oosten opkomt en in het westen ondergaat. Degenen die het wonder en de magie van deze vaccins durven te betwisten, worden vaak in diskrediet gebracht of erger.

Oké, dat heb ik dan gezegd en nu kunnen we verder gaan.

Beaker

IgG4-onderzoek toont aan dat mRNA-technologie de oorzaak is van gebrekkige immuunrespons

MRNA-vax
© Unknown
IgG4 verwijst naar een speciale zeldzame subklasse van antilichamen, die ons immuunsysteem instrueren om een ziekteverwekker te negeren in plaats van te bestrijden. We weten nu dat herhaalde coronavaccinaties immuuntolerantie veroorzaken bij mensen die boosters hebben genomen, waardoor ze minder goed in staat zijn om herhaalde infecties af te weren.

Hoewel IgG4-antilichamen van nature kunnen verschijnen bij allergieën als gevolg van herhaalde immuunstimulaties met allergenen, zijn ze ongeschikt voor replicerende ziekteverwekkers zoals SARS-CoV-2.

Wat veroorzaakt zulke disfunctionele antilichamen bij mensen die de coronaboosters hebben ontvangen? Werd de omschakeling van de IgG4-klasse op mechanische wijze veroorzaakt door herhaalde injecties of door de aard van de mRNA-technologie? In augustus 2023 suggereerde ik dat de boosdoener de voortdurende productie van het spike-eiwit zou kunnen zijn, dat wordt gecodeerd door de mRNA-coronavaccins.

Bad Guys

'Beheerders van de toekomst?' Leden van het Wereld Economisch Forum bespreken dreiging van "Ziekte X"

Ziekte X
De directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, waarschuwde vandaag tijdens een panel op de jaarlijkse bijeenkomst van het Wereld Economisch Forum (WEF) in Davos, Zwitserland, dat de wereld zich moet voorbereiden op een toekomstige pandemie, die kan worden veroorzaakt door een nog onbekende "Ziekte X."

"Je zou corona zelfs de eerste 'Ziekte X' kunnen noemen. En het kan opnieuw gebeuren," zei Tedros tijdens een paneldiscussie over "Voorbereiding op Ziekte X," die werd georganiseerd door het Centre for Health and Healthcare van het WEF en was gekoppeld aan het Partnership for Health System Sustainability and Resilience en het Collaborative Surveillance Initiative van het WEF.

Commentaar: Voor meer informatie over "Ziekte X" om wat zicht te krijgen op wat er mogelijk op stapel staat, kunt u de volgende artikelen lezen: