Welkom op Sott.net
zat, 02 dec 2023
De Wereld voor Mensen die Nadenken

Gezondheid & Welzijn
Kaart

TV

Verband gevonden tussen televisiekijken tijdens de kindertijd en metabool syndroom op latere leeftijd

televisiescherm nbc logo
© Unsplash/BNN
Een onderzoek van de Universiteit van Otago heeft het bewijs versterkt dat te veel televisie kijken als kind kan leiden tot een slechte gezondheid op latere leeftijd.

Het onderzoek, dat werd uitgevoerd onder leiding van professor Bob Hancox van de afdeling Preventieve en Sociale Geneeskunde, werd deze week gepubliceerd in het tijdschrift Pediatrics en toonde aan dat kinderen die meer televisie keken een grotere kans hadden om als volwassene het metabool syndroom te ontwikkelen.

Het metabool syndroom is een groep aandoeningen waaronder hoge bloeddruk, hoge bloedsuikerspiegel, overtollig lichaamsvet en abnormale cholesterolwaarden, die leiden tot een verhoogd risico op hartaandoeningen, diabetes en beroertes.

Beaker

Aspartaam is 'mogelijk' kankerverwekkend: de wetenschap achter het besluit

aspartaam
© BSIP SA/Alamy
Aspartaam wordt gebruikt om duizenden voedingsmiddelen en dranken te zoeten.
Er is meer onderzoek nodig om een mogelijk verband tussen de veelgebruikte zoetstof en kanker te onderzoeken.

De tak voor kankeronderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de caloriearme zoetstof aspartaam als 'mogelijk kankerverwekkend' geclassificeerd.

Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) in Lyon, Frankrijk, zei dat haar beslissing, die op 14 juli werd aangekondigd, gebaseerd was op beperkt bewijs voor leverkanker in onderzoeken bij mensen en knaagdieren.

Het Gezamenlijk Comité van deskundigen voor levensmiddelenadditieven van de FAO en de WHO (JECFA) liet echter weten dat de aanbevolen dagelijkse limieten voor de consumptie van de zoetstof, die in duizenden voedingsmiddelen en dranken verwerkt is, niet gewijzigd zouden worden.

"Er werd geen overtuigend bewijs geleverd van experimentele of menselijke gegevens dat aspartaam nadelige effecten heeft na inname, binnen de grenzen die door het vorige comité zijn vastgesteld," zei Francesco Branca, directeur van het WHO Department of Nutrition and Food Safety, op een persconferentie op 12 juli in Genève, Zwitserland.

Commentaar: Er bestaat een enorme hoeveelheid onderzoek dat de gevaren van aspartaam en andere chemische zoetstoffen duidelijk aantoont. Die onderzoeken zijn alleen niet afkomstig van de goedgekeurde bronnen. Big Farma en Big Ag slagen erin om deze onderzoeken uit de reguliere media te houden.


Syringe

Lancet-onderzoek naar coronavaccin-autopsies wijst uit dat 74% werd veroorzaakt door vaccin - Onderzoek wordt binnen 24 uur verwijderd

lancet website
Uit een Lancet-review van 325 autopsies na inenting met het coronavaccin bleek dat 74% van de sterfgevallen werd veroorzaakt door het vaccin - de studie werd echter binnen 24 uur verwijderd.

Het onderzoeksdocument, een preprint in afwachting van collegiale toetsing, werd uitgevoerd door vooraanstaand cardioloog Dr. Peter McCullough, Yale-epidemioloog Dr. Harvey Risch en hun collega's van de Wellness Company en werd woensdag online gepubliceerd op de pre-print site van het prestigieuze medische tijdschrift.

Nog geen 24 uur later werd de studie echter verwijderd en verscheen er een notitie waarin stond: "Deze preprint is verwijderd door Preprints bij de Lancet omdat de conclusies van de studie niet worden ondersteund door de methodologie van de studie." Hoewel de studie geen enkel onderdeel van het collegiale toetsingsproces had ondergaan, impliceert de notitie dat de studie niet voldeed aan de "screeningscriteria."

Commentaar: Ze proberen niet eens meer hun agenda te verbergen en nemen hun toevlucht tot pure censuur om wetenschappelijke bevindingen die niet in hun agenda passen, te verdoezelen. Het probleem is dat hun techniek van 'onder het tapijt vegen' niet werkt. Mensen merken dat iedere keer als er een tegenargument aan het licht komt, het gecensureerd wordt. Het enige wat ze daarmee in feite bereiken, is dat ze de argwaan van de mensen steeds verder aanwakkeren.

Lees ook:


Cross

Kou verklaart vrijwel alle temperatuurgerelateerde sterfgevallen

Kerkhof in de winter
Nu het aantal dagen met extreem weer de afgelopen jaren wereldwijd is toegenomen als gevolg van de opwarming van de aarde, is het geen verrassing dat er de laatste jaren een stijgende trend wordt waargenomen in het aantal ziekenhuisbezoeken en opnames voor letsel dat door extreme hitte wordt veroorzaakt. Maar kou is verantwoordelijk voor nagenoeg alle temperatuurgerelateerde sterfgevallen, volgens een nieuwe studie gepubliceerd in het tijdschrift Environmental Research.

Volgens de nieuwe studie van onderzoekers van de University of Illinois Chicago, maakten patiënten die stierven ten gevolge van kou 94% van de temperatuurgerelateerde sterfgevallen uit, terwijl onderkoeling de oorzaak vormde van slechts 27% van temperatuurgerelateerde ziekenhuisbezoeken.

"Hoewel het aantal dagen met koud weer de afgelopen decennia is afgenomen, zien we nog steeds meer sterfgevallen door koud weer dan door warm weer," zegt Lee Friedman, universitair hoofddocent milieu- en arbeidsgeneeskunde aan de UIC School of Public Health en auteur van het onderzoek. "Dit is gedeeltelijk te wijten aan het slechtere vermogen van het lichaam om de lichaamstemperatuur te handhaven als onderkoeling optreedt, en omdat er over het algemeen minder dagen met koud weer zijn, hebben mensen geen tijd om aan de kou te wennen als die zeldzamere koude dagen zich voordoen."

Commentaar: Kou eist veel meer slachtoffers dan hitte, maar toch ligt de nadruk op sterfgevallen door hitte. Een afkoelend klimaat zou veel verwoestender zijn dan een opwarmend klimaat en ondanks de huidige hype van de reguliere media zou een afkoeling wel eens op komst, zo niet al aan de gang kunnen zijn.

Lees ook: Best of the Web: Professor Valentina Zharkova explains and confirms why a "Super" Grand Solar Minimum is upon us


Bad Guys

mRNA-vaccins versneld beschikbaar voor Australische landbouw

koeienboerderij
Na het spectaculaire fiasco van mRNA-vaccins bij proeven op mensen, zet de landbouwindustrie vaart achter mRNA-vaccins voor vee dat in de voedingsindustrie wordt gebruikt.

Geruchten over vee dat 'plotseling sterft' zullen in de toekomst ongetwijfeld uitgroeien tot klachten van boeren die door de overheid botweg worden genegeerd, net zoals ambtenaren weigeren te luisteren naar serieuze zorgen over beperkingen bij de bouw van dammen, prijsstijgingen voor landbouwproducten, belachelijke heffingen en belastingen, onbegrijpelijke administratieve belemmeringen en rompslomp, bioveiligheidsvoorschriften die niets uithalen en - vers uit West-Australië - dure onderhandelingen met inheemse groepen die nog nooit een voet hebben gezet op het land waarvan ze beweren 'eigenaar' te zijn.

Op 2 mei 2023 kondigde Meat and Livestock Australia (MLA) financiering aan voor een project om "mRNA-vaccins te testen die in Australië snel in bulk kunnen worden geproduceerd in het geval van een uitbraak van nodulaire dermatose of een andere exotische ziekte."

Commentaar: Meat and Livestock Australia heeft hun verdere plannen in detail beschreven:
Verdere op stapel staande investeringen

Het opzetten van een mRNA-productiecapaciteit en de ontwikkeling van een LSD-vaccin zal het eerste vlaggenschip zijn, een op zichzelf staand project binnen een groter programma: Toepassing van RNA-technologie om snel vaccins te produceren voor dierziekten in noodsituaties.

"Het grotere programma verenigt een netwerk van expertise om de voordelen van de volgende generatie vaccintechnologieën naar de veehouderij te brengen en mogelijk een baanbrekende oplossing te bieden om de bioveiligheid in Australië te verbeteren," zei Michael.

"Het programma omvat de ontwikkeling van mRNA-vaccins voor de twee belangrijkste stammen van mond- en klauwzeer, het exotische boviene pestivirus en border disease bij schapen. Updates over dit project zullen worden verstrekt naarmate het vordert."

Het voorgestelde overkoepelende vijfjarenprogramma zal de mRNA-vaccintechnologie onder licentie veiligstellen en een onafhankelijk traject voor de ontwikkeling en productie van vaccins voor vee activeren op basis van nieuw opgebouwde wetenschappelijke capaciteit en infrastructuur. Dit zal er uiteindelijk toe leiden dat de opgeslagen vaccinconstructen die in het kader van dit project worden geproduceerd, snel kunnen reageren op de uitbraak van meerdere ziekten door een snelle productie van vaccins.Syringe

'Exclusief: Nieuw bewijs dat FDA, CDC vroege gegevens over myocarditis verborgen hielden, roept vragen op over een 'criminele doofpotaffaire'

Coronavaccin en myocarditis
Nieuw bewijs suggereert dat de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) mogelijk de Amerikaanse Wet op paraatheid en voorbereiding op noodsituaties (Public Readiness and Emergency Preparedness Act) hebben geschonden toen zij kennis over veiligheidssignalen met betrekking tot myocarditis achterhielden voor het publiek en nalieten het te vermelden op factsheets over het coronavaccin.

Nieuw bewijs dat volksgezondheidambtenaren al vroeg in 2021 wisten dat coronavaccins een verhoogd risico op myocarditis bij jonge mannen met zich meebrachten - maar die informatie achterhielden voor het publiek - roept vragen op over de vraag of federale gezondheidsinstanties wetten hebben overtreden.

Volgens Dr. Meryl Nass waren de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) en Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in februari 2021 op de hoogte van het veiligheidssignaal inzake myocarditis, maar "verborgen dit totdat ze het vaccin in mei 2021 goedgekeurd kregen voor 12-15-jarigen," en vervolgens "bleven ze het vaccin opdringen" aan groepen met het hoogste risico."

Volgens Nass suggereert het nieuwe bewijs dat de CDC en de FDA mogelijk de Amerikaanse Wet op paraatheid en voorbereiding op noodsituaties (PREP Act) hebben overtreden toen zij kennis over myocarditis-veiligheidssignalen achterhielden voor het publiek en op de factsheets die bij de coronavaccins geleverd werden.

Het nieuwe bewijs omvat waarschuwingen die de FDA ontving van meerdere bronnen, waaronder het Israëlische ministerie van Volksgezondheid , die tenminste al in februari 2021 werden gegeven.

Nass is internist, epidemioloog voor biologische oorlogsvoering en lid van het wetenschappelijk adviescomité van Children's Health Defense (CHD). Zij besprak deze week de nieuwe onthullingen in twee berichten op Substack en op CHD.TV.

Commentaar: Het lijkt erop dat de machthebbers ons bewust aan het uitroeien waren/zijn met een zeer gevaarlijk mRNA-"vaccin" en dat alle mensen op verschillende vakgebieden die probeerden alarm te slaan bij de burgers en instanties met de boodschap dat de zogenaamde coronavaccins dodelijk zijn, vooral voor een jonge bevolking, genegeerd of in diskrediet gebracht worden.

Zij wisten dit alles en vervalsten gegevens en rapporten, zodat zoveel mogelijk mensen met de dodelijke injecties geïnjecteerd konden worden.

Natuurlijk deden ze dit allemaal voor onze eigen bestwil. Dus blijf vertrouwen op de "wetenschap" en volg hun adviezen en richtlijnen. Het is een uitstekende manier om je gezondheid en je leven te verpesten. Vertrouw ze maar gewoon, ze zijn de beste in alles wat ze doen.

Lees ook:


Syringe

Coronavaccins - Een regelrecht wereldwijd fiasco

pfizer moderna coronavaccin
Opmerking aan de lezers: Ik heb dit artikel op 24 april 23 bijgewerkt aangezien ik een tegenstrijdigheid bij de CDC ontdekte over de sterfte door alle oorzaken in 2020, met commentaar. Zie de volgende 3 paragrafen. Vervolgens heb ik het op 18 mei opnieuw bijgewerkt om een typfout in een van de aangehaalde links te corrigeren, alsmede een verkeerd geplaatste link. Met dank aan een alerte lezer.

De coronavaccins - en de nieuwe bivalenten waarvan deze deel uitmaken - zijn schrikbarend en onherroepelijk onveilig, en niet doeltreffend voor de aangeprezen doeleinden. Door leken, artsen en wetenschappers over de hele wereld wordt steeds meer erkend dat de coronavaccins noch veilig, noch doeltreffend, noch omkeerbaar zijn. In dit artikel toon ik onweerlegbaar bewijs dat de coronavaccins onherroepelijk ondoeltreffend zijn. (Zie vele tientallen van mijn andere Substack artikelen en mijn boek Neither Safe Nor Effective, over hoe gevaarlijk deze vaccins zijn).

Achtergrond

De sterftecijfers van de VS aan het eind van 2020 ondersteunden niet de bewering dat er sprake was van een pandemie, omdat er in 2020 niet méér sprake was van een uitschieter in het sterftecijfer dan bij andere pieken gedurende de afgelopen twintig jaar, zoals destijds gemeld. Door een reeks herzieningen van de CDC is het verklaarde aantal doden in 2020 voortdurend gestegen. Zelfs nu, per 24 april 2023, laat de CDC op een pagina die in december 2021 werd geschreven, zien dat er in 2020 in de VS 3.383.729 mensen aan alle oorzaken zijn overleden [1]

X

Sta niet toe dat ze de geschiedenis herschrijven: door beademingsmachines STIERVEN mensen ... en dat gebeurde niet per ongeluk

intensive care unit icu
Een nieuwe studie van de Northwestern University heeft geconcludeerd dat de meerderheid van de "Covid19"-patiënten die aan de beademing werden gelegd, in werkelijkheid stierven aan een bacteriële longontsteking, niet aan het vermeende virus.

U kunt het onderzoeksdocument hier lezen.

Dit zou geen verrassing moeten zijn voor de vaste lezers van de OffGuardian - of voor al wie zich tijdens de "pandemie" op de hoogte probeerde te houden. Mechanische beademing is geen behandeling voor luchtweginfecties en maakt de situatie vaak erger

Opzettelijk institutioneel misbruik van mechanische beademing heeft tijdens de zogenaamde "eerste golf" waarschijnlijk geleid tot de dood van grote aantallen patiënten. In ons covid-kladbok met "40 Feiten" gaan we hier uitvoerig op in.

Maar zoals te verwachten valt, zijn de praathoofden van de reguliere media niet bereid dit toe te geven en het onderzoeksdocument van Northwestern veroorzaakte dan ook een golf van enigszins koortsachtig revisionisme onder de slinkende covidiotische klasse.

Zie bijvoorbeeld deze tweet van "Dr Craig Spencer":

Attention

Linolzuur - het meest schadelijke ingrediënt in voedingsmiddelen


Vetten - dat zijn in water onoplosbare biologische moleculen die ook wel bekend staan als lipiden1 - vormen de voornaamste bouwsteen van onze celmembranen. Dit is een van de redenen waarom het eten van de juiste soorten vet zo belangrijk is voor de gezondheid en een lang leven.

Wat het ene vet van het andere onderscheidt, is de specifieke combinatie van vetzuren waaruit het is samengesteld, terwijl de eigenschappen van vetten en vetzuren afhangen van hun verzadiging met waterstof en de lengte van hun moleculen, ook wel "ketenlengte" genoemd.

Basisprincipes van vetzuren

Er zijn twee basistypen vetzuren, gebaseerd op hoeveel van hun koolstofverbindingen gekoppeld worden aan waterstof:2

- Verzadigde vetten zijn volledig gevuld met waterstofatomen die rechte ketens vormen en meestal vast zijn bij kamertemperatuur (voorbeelden zijn onder meer boter en kokosolie).

- Onverzadigde vetten hebben ten minste één van de paren waterstofatomen uit hun koolstofketen verloren en komen in twee varianten voor:

◦ Enkelvoudig onverzadigde vetten, die één paar waterstofatomen missen

◦ Meervoudig onverzadigde vetten (PUFA's), die meer dan één paar waterstofatomen missen, vandaar de naam "poly"

Het verlies van waterstof resulteert in moleculen die kronkelen of buigen bij elke dubbele binding. Hoe meer waterstofparen er ontbreken, hoe meer de moleculen gebogen zijn, waardoor ze meer ruimte innemen. Dit maakt het vet tot een vloeibare olie bij kamertemperatuur.

Bacon

Vlees van essentieel belang voor de menselijke gezondheid, waarschuwen wetenschappers

vlees
© Eiliv-Sonas Aceron
Vlees is van essentieel belang voor de menselijke gezondheid, zo waarschuwen wetenschappers, en roepen op om een einde te maken aan het "fanatisme" bij het opdringen van vegetarische en veganistische voedingspatronen.

In een speciale uitgave van Animal Frontiers werd tientallen deskundigen gevraagd zich te buigen over de wetenschap achter beweringen dat het eten van vlees ziekten veroorzaakt en schadelijk is voor de planeet.

Zij waarschuwden dat het moeilijk is om de voedingswaarde van vlees te vervangen, waarbij zij aanvoeren dat armere gemeenschappen met een lage vleesconsumptie vaak te kampen hebben met groeiachterstanden, vermagering en bloedarmoede door een tekort aan essentiële voedingsstoffen en eiwitten.

De laatste jaren bestaat er een wijdverbreide maatschappelijke druk om over te stappen op plantaardige voedingspatronen, met programma's zoals Veganuary en vleesvrije maandagen, waarbij de mensen worden aangespoord om vlees te laten staan.

Commentaar: Lees ook: