Welkom op Sott.net
woe, 01 feb 2023
De Wereld voor Mensen die Nadenken

Gezondheid & Welzijn
Kaart

Marijuana

Zo werd wiet het nieuwe Oxycodon

medicinale marihuana
© Justin Sullivan/Getty Images
Big Pharma en Big Tobacco dragen eraan bij, dat krachtige THC-producten die psychoses veroorzaken op de markt worden gebracht als de 'medicinale cannabis' van je moeder.

Dr. Libby Stuyt, een onlangs gepensioneerde psychiater gespecialiseerd in verslavingspsychiatrie uit Pueblo, Colorado, behandelde 30 jaar lang patiënten met een ernstige drugsverslaving. Over het algemeen waren ze verslaafd aan alcohol, heroïne en methamfetamine. Maar zo'n vijf jaar geleden signaleerde ze een nieuwe ontwikkeling.

"Er kwamen mensen bij me met de ergste psychosesymptomen die ik ooit heb gezien," vertelt ze me. "En de ergste wanen die ik ooit heb gezien."

Deze gevallen waren nog acuter dan wat ze had waargenomen bij psychotische patiënten die methamfetamine gebruikten. Sommige wanen gingen gepaard met "ernstig geweld." Maar deze patiënten werden alleen positief bevonden op cannabis.

Commentaar: De grootschalige decriminalisering of legalisering van marihuana werd gezien als een overwinning op onderdrukkende en achterhaalde wetten. Dat gold misschien voor de oorspronkelijke plant, maar nu niet meer. Het lijkt erop dat de aanzet tot legalisatie werd gegeven door, of in ieder geval werd geholpen door, bedrijven die het potentieel kenden van een nieuw product met een verslaafde klantenkring. In feite de nieuwe opiaten-epidemie.

Zie ook:


Bad Guys

Children's Health Defense onthult vaccingeheimen

kinderen vaccin
© GETTY IMAGES
Children's Health Defense (CHD)1 produceerde en publiceerde een uitgebreide en interessante informatiebron voor ouders en gezinnen over kindervaccins. Terwijl veel mensen zich momenteel richten op een experimentele prik waar genetisch materiaal in zit, presenteert CHD in "Vaccine Secrets" gedocumenteerd bewijs, deels afkomstig van de federale overheid, dat onze kinderen al sinds tientallen jaren als proefkonijnen voor vaccins gebruikt worden.

Ze presenteren de gegevens in korte "hoofdstuk"-video's, elk van minder dan twee minuten - maar desgewenst kan de gehele video in minder dan 25 minuten worden bekeken. In de video vindt u antwoorden op meer dan een dozijn vragen over de vaccins die uw kind toegediend krijgt. Antwoorden die u wel eens zouden kunnen verbazen of zelfs choqueren.

Cheeseburger

Ultrabewerkt voedsel - De slechtste keuze voor planeet en gezondheid

fast food, burger
© UNSPLASH/ @robinstickel
Volgens het Wereld Economisch Forum (WEF) en zijn aanverwante volgelingen van de Grote Reset, is een traditioneel volwaardig voedingspatroon niet alleen "niet-duurzaam", maar ook "verwoestend voor het milieu."

Een recente "voedselanalyse" in The Guardian1 richtte zich specifiek op biologisch rund- en lamsvlees, afkomstig van dieren die op weilanden grazen, en hekelde dergelijke landbouwpraktijken vanwege hun extravagante landgebruik terwijl ze ondermaats presteren als het op de opbrengst aankomt:
"Akkerbouwgewassen, waarvan een deel aan landbouwhuisdieren wordt gevoerd, beslaan 12% van het landoppervlak van de planeet. Maar veel meer land (ongeveer 26%) wordt gebruikt voor begrazing: met andere woorden, voor vlees en melk dat afkomstig is van weilanden. Toch produceren landbouwhuisdieren die volledig op grasland grazen slechts 1% van alle eiwitten ter wereld."
Dierlijk voedsel in het algemeen, en biologisch geproduceerd voedsel in het bijzonder, moeten volgens De Grote Resetters worden vervangen door producten die genetisch gemanipuleerd zijn voor een hoge opbrengst en resistentie tegen plagen, alsmede door eiwitalternatieven die gemaakt zijn van insecten, planten en synthetische biologie. In het algemeen kan volgens hen het leven op aarde niet in stand worden gehouden, tenzij we overstappen op wat neerkomt op een ultrabewerkt en hoogst onnatuurlijk voedingspatroon.

Commentaar: Zie ook:


Biohazard

Mensen wekken eigen oxidatieveld van vrije radicalen op en vervuilen de chemische samenstelling van de binnenlucht om hen heen

Binnenluchtkwaliteit
© Duke University
Mensen brengen doorgaans 90 procent van hun leven binnen door, thuis, op het werk of in een vervoersmiddel. Binnen deze afgesloten ruimten worden bewoners/inzittenden blootgesteld aan een groot aantal chemische stoffen uit verschillende bronnen, waaronder verontreinigende stoffen uit de buitenlucht die binnendringen, gasvormige emissies van bouwmaterialen en meubilair en producten van onze eigen bezigheden, zoals koken en schoonmaken. Bovendien zijn wij zelf krachtige mobiele emissiebronnen van chemicaliën, die via onze adem en huid in de binnenlucht terechtkomen.

Maar hoe verdwijnen die chemicaliën weer? In de buitenlucht gebeurt dat tot op zekere hoogte vanzelf, als het regent en door chemische oxidatie. Hydroxyl (OH) radicalen zijn grotendeels verantwoordelijk voor deze chemische reiniging. Deze zeer reactieve moleculen worden ook wel het wasmiddel van de atmosfeer genoemd en worden voornamelijk gevormd wanneer UV-licht van de zon in wisselwerking treedt met ozon en waterdamp.

Commentaar: Er is niet veel aandacht besteed aan luchtverontreiniging binnenshuis voor wat betreft de gevolgen daarvan voor de gezondheid. Gezien deze recente bevindingen, kan het gebruik van kamerplanten ter verbetering van de ventilatie en de algemene kwaliteit van de binnenlucht evenwel een nuttige strategie zijn:


Syringe

Een hele kudde olifanten in de kamer schreeuwt om aandacht

olifanten in de kamer
In mijn vorige stuk speculeerde ik over de vraag of er een omslagpunt zou komen, waarop zelfs de meest onverschilligen een aanvang zouden maken om al die lijken die onder het spreekwoordelijke tapijt werden geschoven op te merken en zich zouden afvragen of ze misschien wel iets te maken hebben met de Injecties-Vermomd-Als-Vaccins. Hoewel het tweede deel daarvan nog lang niet speelt, lijkt het er toch op dat het aantal bovenmatige sterfgevallen inderdaad te groot en te onmiskenbaar aan het worden is om genegeerd te worden. In de Daily Telegraph staat een artikel met de titel: "Stille crisis van stijgend aantal bovenmatige sterfgevallen in Groot-Brittannië is slechts topje van de ijsberg":
"Groot-Brittannië bevindt zich in de greep van een nieuwe stille gezondheidscrisis. In 14 van de afgelopen 15 weken waren er in Engeland en Wales gemiddeld ongeveer 1.000 extra sterfgevallen per week, waarvan geen enkele te wijten was aan corona. Als de huidige trend doorzet, zal het aantal bovenmatige sterfgevallen buiten corona dit jaar spoedig groter zijn dan het aantal sterfgevallen als gevolg van het virus - en zelfs dodelijker dan de omicrongolf. Wat is er aan de hand? Deskundigen zijn van mening dat de beslissingen die de regering in de vroegste stadia van de pandemie heeft genomen, nu hun weerslag hebben. Het beleid dat mensen binnenshuis hield, hen wegjoeg uit ziekenhuizen en hen beroofde van behandeling en eerstelijnszorg, eist nu eindelijk zijn tol."
Wat moeten we hiervan denken?

Family

Plotselinge dood-syndroom en een scheve lach

Pfizer Lach
© The Good Citizen
Vandaag genoot ik weer van een geweldig artikel van A Midwestern Doctor: What Is The Story Behind Sudden Death Syndromes?

Ik ben zwaar onder de indruk van het werk van deze man en raad u ten zeerste aan het volledige artikel te lezen, of op zijn minst even vluchtig door te nemen. Veel van de vreemde problemen die ik mensen om me heen heb zien ontwikkelen tijdens het coronatijdperk kwamen aan bod.

En niet alleen tijdens corona, maar gedurende mijn hele leven voordien. De disfunctionele manier waarop de reguliere geneeskunde schade door vergiftiging heeft mogelijk gemaakt en verdoezeld is niet nieuw, het gaat op zijn minst terug tot WO2 en zelfs nog verder.

Info

Vrouwelijke vegetariërs hebben meer kans op een gebroken heup

Salade
© University of Leeds
Uit een onderzoek onder meer dan 26.000 Britse vrouwen van middelbare leeftijd blijkt, dat vegetariërs 33% meer kans hebben op een gebroken heup dan regelmatige vleeseters.

Uit onderzoek van de universiteit, gepubliceerd in het tijdschrift BMC Medicine, werd het risico op een gebroken heup onderzocht bij incidentele vleeseters, pescatariërs (mensen die wel vis maar geen vlees eten) en vegetariërs - in vergelijking met regelmatige vleeseters.

Over een periode van zo'n 20 jaar werden onder 26.318 vrouwen 822 gevallen van heupfracturen waargenomen - hetgeen iets meer dan 3% van de steekproefpopulatie vertegenwoordigde. Na correctie voor factoren als roken en leeftijd, bleken vegetariërs de enige groep te zijn met een eetpatroon dat een verhoogd risico op een gebroken heup te zien gaf.

Dit nieuwe onderzoek is een van de weinige waarbij het risico op een gebroken heup bij vegetariërs en vleeseters is vergeleken en waarbij de gebeurtenis van een heupfractuur werd bevestigd door ziekenhuisgegevens.

De wetenschappers benadrukken dat er meer onderzoek nodig is naar de precieze oorzaken waarom vegetariërs een groter risico lopen op een gebroken heup.

Syringe

Overheidsdatabank onthult 10.000% toename van kankermeldingen als gevolg van coronavaccins

kanker en coronaprikken
© Shutterstock
Onderzoeker Brian Shilhavy vergeleek VAERS-meldingen van kanker na injecties met het coronavaccin gedurende de afgelopen 20 maanden met dezelfde zoekvraag van alle door de FDA goedgekeurde vaccins tijdens de afgelopen 30 jaar.

Een onderzoeker die het Centers for Disease Control's (CDC) Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) doorzocht, ontdekte een stijging van 10.661,4% in kankermeldingen als gevolg van experimentele op genen gebaseerde coronavaccins in vergelijking met alle door de FDA goedgekeurde vaccins tijdens de afgelopen 30 jaar.

Brian Shilhavy, redacteur van Health Impact News, heeft zijn stappen in de zoektocht op een rijtje gezet met links naar bewijsstukken van zijn verschillende bevindingen.

Nadat hij eerst de gevallen van "de meest voorkomende kankers [die] waren gemeld volgend op coronavaccins" had opgevraagd, vond hij "837 kankergevallen, waaronder 88 sterfgevallen, 66 gevallen van blijvende invaliditeit en 104 levensbedreigende gebeurtenissen (Bron)."

Commentaar: Welkom bij de nieuwe pandemie: versie vaccinatieschade.

Zie ook:


Microscope 2

Turbokanker: Een dokter spreekt zich uit over agressieve tumoren geassocieerd met coronavaccinatie

Dr. Ute Kruger

Dr. Ute Kruger
We hebben een probleem.

Opmerking: Dit is geschreven ter ere van een dierbare vriendin van de familie die onlangs met vlag en wimpel haar kanker heeft overwonnen.

Ik haat de titel van dit artikel, maar er was geen andere titel voor dit artikel. We bevinden ons op een punt waar informatie razendsnel binnenstroomt, en hoewel dat ons helpt dat omslagpunt te bereiken waar we allen naar toe werken, gaat het gepaard met zoveel pijn en ellende.

Hoofd Pathologie

Dr. Ute Kruger is onderzoeker en hoofdarts aan de Lunds Universiteit in Zweden. Zij is hoofd Pathologie, een vakgebied waarin zij de laatste 25 jaar heeft gewerkt en waarin zij zich de laatste 18 jaar heeft gespecialiseerd in het diagnosticeren van borstkanker. Ze heeft duizenden autopsies en monsters van borstkanker bestudeerd. Zij is buitengewoon vertrouwd met de sector en patiëntleeftijd, tumorgrootte en graad van kwaadaardigheid liggen alle binnen haar vakgebied en vertoonden een natuurlijk verloop gedurende haar carrière. Dat natuurlijke verloop kwam tot stilstand in 2021 toen de uitrol van het vaccin een aanvang nam.

Chart Bar

Gegevens liegen niet: mRNA-vaccins en correlatie met sterfte door alle oorzaken

marlies dekkers
Tijdens mijn recente reis naar Nederland werden Dr. Theo Schetters en ik geïnterviewd door Marlies Dekkers van de De Nieuwe Wereld Podcast. Die video, gemaakt voor een Nederlands publiek, staat momenteel (voorlopig) op youtube, maar het is onwaarschijnlijk dat deze daarop zal blijven staan. Daarom heb ik ´m ook gedownload en hier geplaatst, omdat ik van mening ben dat het onderwerp dat Theo en ik in dit interview bespreken belangrijk is. De gegevens en analyses die Theo onthult, zullen hoogstwaarschijnlijk worden genegeerd door de commerciële media, en vermoedelijk ook worden gecensureerd door de grote tech-reuzen Meta/Facebook, Google/Alphabet en Twitter. Maar dat betekent niet dat het niet openbaar gemaakt en besproken moet worden. Theo is een zeer serieuze, goed opgeleide, verantwoordelijke viroloog, immunoloog en vaccindeskundige. Hij wordt in Nederland zeer gerespecteerd en bracht in deze moeilijke tijden de vereiste moed op om naar de waarheid te zoeken EN deze bekend te maken.

Ik heb fragmenten uit de transcriptie van de podcast (met behoud van commentaar) van het laatste deel van het interview hieronder opgenomen.

Achtergrond: Dr. Theo Schetters promoveerde in de Geneeskunde aan de Universiteit van Nijmegen in Nederland en ontving een visiting scientist award van de Royal Society (Londen) om te werken aan de immunologie van malaria aan het National Institute for Medical Research in Mill Hill, Londen (UK). Van 1988 tot 2014 werkte hij bij Intervet International (Boxmeer, Nederland), waar hij een vaccin ontwikkelde tegen coccidiose bij kippen (Nobilis® Cox ATM) en een vaccin tegen Babesia-infecties bij honden (Nobivac® Piro). Hij is uitvinder van een verbeterd vaccin tegen ziekten die geassocieerd worden met de Rhipicephalus teek. Momenteel is hij directeur van ProtActivity, een bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van vaccins tegen teken en door teken overgedragen protozoaire infecties. In 2004 ontving hij de Eremedaille van de Faculteit Farmacie van de Universiteit van Montpellier 1 in Frankrijk en werd benoemd als Professeur Invité, als erkenning voor zijn bijdrage aan langdurig onderzoek in samenwerking met het Laboratorium voor Cellulaire en Moleculaire Biologie van de Universiteit (hoofd Prof. Andre Gorenflot). Hij is redactielid van "Veterinary Parasitology, Trials in Vaccinology" (Elseviers Science Publishers) en "Parasitology" (Cambridge University Press).

Dr. Schetters is een uitzonderlijk begaafd en zeer gerespecteerd vaccinoloog - laten we hopen dat zijn waarschuwingen niet door zijn regering en de wereldleiders op het gebied van de volksgezondheid in de wind worden geslagen.