MRNA-vax
© Unknown
IgG4 verwijst naar een speciale zeldzame subklasse van antilichamen, die ons immuunsysteem instrueren om een ziekteverwekker te negeren in plaats van te bestrijden. We weten nu dat herhaalde coronavaccinaties immuuntolerantie veroorzaken bij mensen die boosters hebben genomen, waardoor ze minder goed in staat zijn om herhaalde infecties af te weren.

Hoewel IgG4-antilichamen van nature kunnen verschijnen bij allergieën als gevolg van herhaalde immuunstimulaties met allergenen, zijn ze ongeschikt voor replicerende ziekteverwekkers zoals SARS-CoV-2.

Wat veroorzaakt zulke disfunctionele antilichamen bij mensen die de coronaboosters hebben ontvangen? Werd de omschakeling van de IgG4-klasse op mechanische wijze veroorzaakt door herhaalde injecties of door de aard van de mRNA-technologie? In augustus 2023 suggereerde ik dat de boosdoener de voortdurende productie van het spike-eiwit zou kunnen zijn, dat wordt gecodeerd door de mRNA-coronavaccins.

Een interessante nieuwe preprint studie bevestigt die suggestie. De studie vergeleek de immuunresultaten van drie injecties met mRNA-vaccins met de effecten van drie injecties met het op eiwitten gebaseerde vaccin Novavax.
medRxiv
Wetenschappers ontdekten dat, ondanks het feit dat alle groepen patiënten drie injecties toegediend kregen, de omschakeling van de IgG4-klasse alleen in de mRNA-groep plaatsvond:
Vergeleken met ontvangers van een eerder mRNA-vaccin lagen de anti-S IgG3-spiegels duidelijk hoger (>10-voudig) na drie of vier homologe doses NVXCoV2373. Daarentegen werden veel hogere anti-S IgG4-spiegels (>75-voudig) waargenomen na herhaalde mRNA-vaccinatie, maar niet na drie of vier homologe doses NVX-CoV2373 (zie hieronder).
De studie vergeleek drie groepen patiënten:
  • Degenen die drie doses van het mRNA-vaccin van Pfizer mRNA ontvingen
  • Degenen die drie doses van het mRNA-vaccin van Moderna ontvingen
  • Degenen die drie doses van het coronavaccin van Novavax (geen mRNA) ontvingen
Het Novavax-vaccin heeft geen mRNA en is een injectie met "spike-eiwit," waaraan een bepaalde stof met de naam Matrix-M werd toegevoegd. Het doel van de hulpstof is om de gevaccineerde persoon ziek te laten voelen en een immuunreactie op te wekken tegen het eiwit in de vaccinprik. In het verleden kregen veel mensen dit soort vaccins toegediend.

Vergeleken met Novavax zien we dat mRNA-vaccins leiden tot IgG4-spiegels die duizenden keren hoger liggen (de schalen hieronder zijn logaritmisch):
IgG4-cirkel
Wat valt hieruit op te maken?

Zowel de Novavax-groep als de mRNA-groepen waren drie keer gevaccineerd.

En toch vertoonden alleen de mRNA-groepen torenhoge niveaus van IgG4-antilichamen.

De auteurs van de studie verklaren:
Verhoogde concentraties van IgG4 worden in verband gebracht met immunosuppressie en slechte klinische resultaten van COVID-19, en hoewel ze over het algemeen als ontstekingsremmend worden beschouwd, kunnen ze bijdragen aan sommige auto-immuunziekten en ontstekingsgerelateerde IgG4-ziekten. Na herhaalde mRNA-vaccinatie werd een toename van IgG4 waargenomen van 0,04% van het totale SARS-CoV-2 spike-specifieke IgG na twee doses tot 19,27% na drie doses.
De auteurs toonden dus aan dat mRNA-technologie de boosdoener is.

Deze uitleg van een jaar geleden laat zien waarom "immuuntolerantie" schadelijk is wanneer een organisme reageert op een virus:
IgG4-tekst
Er werden fouten gemaakt (met mRNA)

De mRNA-technologie bestaat al tientallen jaren in wetenschappelijke laboratoria en startups. Vóór de coronapandemie werd geen enkele toepassing ervan goedgekeurd.

Op de een of andere manier haastten investeerders in de wetenschap en gezondheidsautoriteiten zich om deze mislukte technologie toe te passen om ons te beschermen tegen een ziekte die zij toevallig hadden ontwikkeld en gefinancierd.

Men vertelde ons dat deze technologie "veilig en effectief" was op basis van overhaaste drie maanden durende proeven. Later werd ons verteld dat "miljarden mensen gevaccineerd waren en dat er niemand gestorven was" - terwijl het ons verboden werd om de resultaten in twijfel te trekken.

Toen begonnen de verrassingen.

Ongeveer een jaar nadat miljarden mensen waren gevaccineerd, begonnen de met mRNA gevaccineerde mensen veel vaker besmet en opnieuw besmet te raken dan de niet-gevaccineerde mensen! Dit blijkt uit een onderzoek onder 50.000 gezondheidswerkers in Cleveland:
mRNA-grafiek
De studie die we hier bespreken, bewijst dat de omschakeling van de IgG4-klasse (die dit verhoogde aantal herbesmettingen veroorzaakte) niet alleen te wijten was aan het aantal injecties dat werd toegediend.

Het ging erom waarmee iemand werd ingespoten: drie mRNA-injecties veroorzaakten duizend keer hogere IgG4-niveaus dan drie Novavax-injecties.

Belangenverstrengeling

De studie die we hier bespreken, werd gefinancierd door Novavax. Daarom is het gerechtvaardigd om hier met de nodige scepsis naar te kijken.

De bevindingen bevestigen echter wat we al vaak hebben besproken: de mRNA-vaccins veroorzaken een verstoorde immuunrespons, waardoor de pandemie werd aangewakkerd en eerder verergerd dan verbeterd werd.

Ik ben geen lokvogel voor Novavax en ik zou nooit ook maar enig coronavaccin nemen, ook niet Novavax. Het doel van mijn bijdrage is in plaats daarvan om de waanzin en onomkeerbaarheid te benadrukken van het roekeloos primen van miljarden mensen met een onbewezen nieuwe tolerantie-inducerende genetische behandeling.

Hadden ze dit effect maar bestudeerd voordat ze miljarden onwillige mensen dwongen om proefpersonen te worden van een slecht doordacht wetenschapsproject dat over de hele wereld werd uitgevoerd.

Zie: https://dailysceptic.org/2024/01/21/mrna-technology-is-the-culprit-behind-faulty-immune-response-igg4-study-shows/