Duitse minister van Verkeer Volker Wissing
© REUTERS/Liesa JohannssenDe Duitse minister van Verkeer Volker Wissing beantwoordt vragen van wetgevers tijdens een zitting van het lagerhuis van het parlement, de Bondsdag, in Berlijn, Duitsland, 10 april 2024.
Tijdens de meest recente ruzie binnen de regerende coalitie in Berlijn over het koolstofvrij maken van de economie, kreeg de Duitse minister van Verkeer, Volker Wissing, vrijdag kritiek te verduren nadat hij had gedreigd om in de zomer een rijverbod in het weekend in te stellen om te voldoen aan de klimaatbeschermingswet.

De uitstoot van broeikasgassen van de grootste economie van Europa daalde in 2023 tot het laagste niveau in 70 jaar, maar de transportsector voldeed stelselmatig niet aan de klimaatdoelstellingen.


Commentaar: Dat is logisch. De doelstellingen zijn niet op de realiteit gebaseerd


Volgens de huidige klimaatbeschermingswet moet het ministerie dat verantwoordelijk is voor slecht presterende sectoren onmiddellijk een programma op touw zetten om deze sectoren weer op de rails te krijgen.

De minister van Verkeer heeft zich tot nu toe verzet tegen de invoering van een dergelijk programma voor de sector, met het argument dat de komende wijzigingen in de klimaatbeschermingswet het mogelijk zouden maken dat de sector zijn CO2-reductiedoelstelling niet haalt als de totale emissiedoelstelling van Duitsland wel wordt gerealiseerd.

Het ministerie van Verkeer verklaarde dat het hervormen van de sector een grotere uitdaging vormt dan andere sectoren van de economie, omdat het invloed heeft op het dagelijks leven van mensen dat niet snel kan worden veranderd.

De regeringscoalitie van sociaaldemocraten (SPD), groenen en de bedrijfsleven-vriendelijke FDP onderhandelt al maanden over de wijzigingen, maar heeft nog geen overeenstemming bereikt.

In een poging om zijn coalitiepartners zo ver te krijgen dat ze de wijzigingen op korte termijn goedkeuren, zei Wissing dat het ministerie een rijverbod zou moeten opleggen om aan de eisen van de huidige wet te voldoen als de wijzigingen niet voor half juli van kracht worden.

"Een overeenkomstige vermindering van de prestaties van de verkeerssector zou alleen mogelijk zijn door middel van beperkende maatregelen die moeilijk te communiceren zijn naar de bevolking, zoals landelijke - en voor onbepaalde duur ingestelde rijverboden op zaterdagen en zondagen," schreef Wissing in een brief van donderdag aan de fractieleiders van de coalitie.

De brief werd zwaar bekritiseerd door de coalitiepartners en milieugroeperingen als onverantwoordelijke bangmakerij op een moment dat de Duitsers minder trek lijken te hebben in meer groen beleid.

Het ministerie van Verkeer zei vrijdag dat de brief van de minister geen dreigement inhield, maar eerder de mening uitdrukt dat het parlement zijn verantwoordelijkheid zou moeten nemen en zou moeten instemmen met het amendement.

"Het behoort tot de verantwoordelijkheid van een minister om te wijzen op de gevaren," zei een woordvoerder van het ministerie.

"Het is niet de verantwoordelijkheid van een minister om ongegronde angsten aan te wakkeren," zei fractievoorzitter Katharina Droege van de Groene Partij vrijdag, waarbij ze de minister opriep om verstandige suggesties te doen voor meer klimaatbescherming in de sector.

Detlef Mueller, plaatsvervangend fractievoorzitter van de sociaaldemocraten (SPD), zei dat dergelijke manoeuvres de onderhandelingen in het parlement over de nieuwe klimaatbeschermingswet niet zullen bespoedigen.

"Bangmakerij met absurde voorstellen helpt de klimaatbescherming in de transportsector helemaal niet, integendeel", zei Mueller.

FDP-partijleider en minister van Financiën Christian Lindner steunde het dreigement van Wissing.

"De klimaatbeschermingswet van de vorige regering kan binnenkort leiden tot rijverboden!" schreef Lindner afgelopen vrijdag op social media platform X.

Zie: https://www.reuters.com/world/europe/german-transport-minister-under-fire-weekend-driving-ban-threat-2024-04-12/