pfizer biontech vaccins
Zoals besproken in mijn vorige artikel, werd BioNTech, de Duitse eigenaar en legale producent van wat meer algemeen het 'Pfizer'-coronavaccin wordt genoemd, niet alleen aangewezen als de legale producent van het preparaat, maar, tenminste in Europa, ook als de fysieke producent van het mRNA, de actieve stof in het medicijn. Dus, met de financiële hulp van de Duitse overheid, kocht het bedrijf in het najaar van 2020 een productiefaciliteit in Marburg - nog voordat het medicijn was goedgekeurd voor gebruik. In april 2021, na te zijn omgebouwd voor mRNA-productie door het Duitse technologiebedrijf Siemens, was de productie in BioNTechs nieuwe fabriek in Marburg al begonnen.

Maar oplettende lezers zullen een ander probleem met deze tijdlijn hebben opgemerkt: de uitrol van het vaccin in Europa begon al in december 2020 - op zichzelf al merkwaardig genoeg, slechts enkele dagen na de goedkeuring. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) keurde het vaccin van BioNTech-Pfizer op 21 december goed voor gebruik binnen de EU; in Duitsland bijvoorbeeld begon de uitrol van het vaccin officieel op 27 december.

Dus waar kwam het mRNA in de eerdere batches, de batches die tussen december en april werden verspreid, vandaan?

Het antwoord ligt begraven in het 'verborgen contract' van de EU met het BioNTech-Pfizer-consortium (waar ik hier over schreef). Zo specificeert paragraaf I.6.3 van het contract oftewel het Advance Purchase Agreement, dat in november 2020 werd gesloten, dat de levering van vaccins "RNA bevat dat werd geproduceerd op productielocaties die onder controle staan van BioNTech." Er wordt echter aan toegevoegd dat "de contractant [d.w.z. BioNTech en Pfizer samen] mag produceren op en leveren vanuit faciliteiten buiten Europa ... om de levering te versnellen." Zie de volledige paragraaf hieronder, die overigens bijna volledig werd weggelaten in de versie van het contract die door de Europese Commissie werd gepubliceerd.

leveringsmechanisme schermafdruk
Zoals bijlagen bij het contract en EMA-documenten duidelijk maken, verwijst "faciliteiten buiten Europa" ongetwijfeld naar de productiefaciliteit van Pfizer in Andover, Massachusetts.

Maar dit werpt weer een ander probleem op. We zullen ons nog wel het beroemde Deense onderzoek naar batchvariabiliteit herinneren, waaruit bleek dat ten minste de batches van het BioNTech-Pfizer-vaccin die in Denemarken werden gebruikt, qua toxiciteit in drie grote groepen uiteenvielen: de zeer giftige 'blauwe' batches, geassocieerd met een buitengewoon hoog aantal ongewenste voorvallen; de matig giftige 'groene' batches, geassocieerd met een relatief hoog aantal ongewenste voorvallen; en de vrijwel ongevaarlijke 'gele' batches, geassocieerd met een zeer laag aantal ongewenste voorvallen (en in sommige gevallen letterlijk geen).

dosering per batch grafiek
Bovendien weten we van de auteurs van het onderzoek dat de 'blauwe,' 'groene' en 'gele' batches niet tegelijkertijd werden uitgerold, maar juist opeenvolgend: de 'blauwe' batches werden als eerste uitgerold. Dit blijkt ook uit de opeenvolging van batchnummers, zoals blijkt uit de onderstaande tabel van de Duitse scheikundeprofessoren Gerald Dyker en Jörg Matysik.
batch vergelijking
Betekent dit dat de zeer giftige 'blauwe' batches de batches waren die mRNA van Pfizer-Andover bevatten? In theorie zou het productieproces van Pfizer-Andover identiek moeten zijn aan dat van BioNTech-Marburg. Zou BioNTech het recept op de een of andere manier veranderd kunnen hebben, misschien gewoon door minder dan de officiële dosis te gebruiken, toen de productie in de vestiging in Marburg in april van start ging?

Zouden de 'blauwe' batches 'Pfizer-mRNA' hebben bevat, de 'groene' batches een lagere dosis 'BioNTech-mRNA' en de 'gele' batches helemaal geen mRNA?

Met betrekking tot de 'gele' batches, zoals hier besproken; dit is in feite waar Prof. Dyker op zinspeelde toen hij voor het eerst opmerkte dat de autoriteit die de batches vrijgaf, het Duitse Paul-Ehrlich-Institut (PEI), ze niet had onderworpen aan kwaliteitscontroletesten en zei dat ze "zoiets als placebo's" konden zijn.

Tot slot, als de 'blauwe' batches inderdaad de batches met mRNA van Pfizer-Andover waren, betekent dit dan dat de Amerikaanse markt bevoorraad bleef worden met de meest zeer giftige samenstelling?

Robert Kogon is het pseudoniem van een veelgepubliceerde journalist die over Europese zaken schrijft. U kunt zich abonneren op zijn Substack.

Zie: https://dailysceptic.org/2024/04/13/did-highly-toxic-blue-vaccine-batches-contain-pfizer-not-biontech-mrna/