UFO and road
© Stock photo/Getty ImagesUFO op de Landweg
Het ontkenningsbeleid en de ontkrachting van bewijs met betrekking tot ontmoetingen met 'buitenaardse ruimtevoertuigen', dat sinds de jaren '50 van kracht is, brokkelt af. Zelfs voormalige Amerikaanse presidenten en CIA-directeuren geven toe, dat er iets bestaat dat we niet kunnen verklaren.

Vaak wordt gezegd dat wanneer de mensheid erkent dat 'leven' in het heelal is bevestigd en een intelligente beschaving ons de hand reikt, een dergelijk 'contact' het meest diepgaande moment uit de menselijke geschiedenis zal vormen. Bijna iedereen is het dus eens over de consequenties van een dergelijk 'contact', maar bestaat er eigenlijk niet al tientallen jaren een doorlopend contact tussen mensen en super-intelligente wezens van andere planeten?

Vandaag, op Wereld UFO Dag, met de zomer van 2021 in het vizier, staat de wereld mogelijk op het punt iets te leren waarvan de meeste mensen versteld zullen staan en waarvan ze misschien zullen schrikken.

Al meer dan 70 jaar zijn hoog opgeleide, geloofwaardige mensen betrokken bij meervoudige getuigenverslagen en hebben een interactie met een soort intelligentie die, letterlijk, niet van deze wereld is. Deze gevallen vinden wereldwijd plaats en zijn volledig onderzocht en gedocumenteerd, maar grotendeels genegeerd door regeringen, militairen en wetenschappers en de academische wereld.

Waarom?

De verklaring is eenvoudig en grimmig: regeringen over de hele wereld, gesteund door de reguliere media, hebben het onderwerp van ongeïdentificeerde vliegende objecten, of vliegende schotels, sinds het begin van de jaren 1950 geminacht en gebagatelliseerd. Zoals wijlen Stanton Friedman, kernfysicus en groot voorstander van UFO's, placht te zeggen: "Het kan zo niet zijn, en dus is het niet zo."

Die zin is bijzonder toepasselijk als we de vraag stellen waarom de wetenschappelijke en academische wereld de overvloed aan bevestigende getuigenissen van militaire piloten, commerciële piloten, astronauten, kosmonauten, radaroperatoren, luchtverkeersleiders, sonaroperatoren, militair personeel, politieagenten enz. grotendeels hebben genegeerd.

De laatste jaren is een nieuw acroniem in het leven geroepen om de term "UFO" te vervangen - Unidentified Aerial Phenomena (UAP) - in de hoop dat de wetenschap, de academische wereld en de media meer open zouden staan voor onderzoek naar het onderwerp. Het gekunstelde stigma dat aan dit onderwerp kleeft is echter dusdanig groot, dat het voor de meesten nog steeds als te "taboe" wordt beschouwd.

Gezien de wijze waarop het onderwerp al zovele jaren wordt gebagatelliseerd en verworpen, is het niet verwonderlijk dat de meeste wetenschappers en academici het UFO/UAP-fenomeen niet serieus nemen. Immers, het grootste deel van hun leven is hun verteld dat er geen bewijs is om de veronderstelling te ondersteunen dat sommige van deze meldingen geloofwaardig zijn en niet kunnen worden verklaard en mogelijk van buitenaardse/niet-menselijke oorsprong zijn. Vrijwel geen van hen beseft echter dat zij - en met hen honderden miljoenen gewone burgers - zijn misleid door een enorme propagandamachine, welke kunstmatig en opzettelijk door de Verenigde Staten in het leven werd geroepen.

In januari 1953 kwam een groep wetenschappers twee dagen bijeen om een manier te bedenken om het aura dat voor het publiek om het onderwerp van de vliegende schotels hing te 'doorbreken'. Zij besloten dat het opzetten van een ontkrachtingsprogramma de beste wijze zou zijn om hiermee te beginnen. Vliegende schotels moesten worden verworpen, gebagatelliseerd en geminacht door het doelbewuste gebruik van de media in al zijn vormen, d.w.z., televisie, film, kranten, boeken en tijdschriften.

De groep die verantwoordelijk was voor dit beleid staat bekend als het 'Robertson Panel', dat zijn naam ontleende aan die van zijn voorzitter Harold Percival Robertson. Dit beleid veroorzaakte op effectieve wijze het vreselijke stigma en de ridiculisering waarmee dit onderwerp al tientallen jaren omgeven is en toch zijn de meeste mensen zich er totaal niet van bewust hoe het begon.

De meeste astronomen peinzen er niet eens over om naar de bergen UFO/UAP bewijsmateriaal te kijken, terwijl degenen die zich wel bereid tonen om betrokken te raken bij oprecht onderzoek daarvan weerhouden worden vanwege het vermeende risico van ridiculisering en de gevolgen daarvan voor hun carrières.

Deze angst heerst reeds tientallen jaren en vormt een krachtig afschrikmiddel voor degenen die het aandurfden het verschijnsel serieus te nemen. De boodschap aan wetenschappers en academici was duidelijk: houd je verre van UFO/UAP-onderzoek anders riskeer je je carrière. Toch zijn er de laatste weken en maanden belangrijke ontwikkelingen geweest over dit onderwerp, welke het einde lijken aan te geven van dit aloude beleid van bedrog en ontkenning.

Vorige week legde een Werkgroep van de Amerikaanse Marine een negen pagina's tellend voorlopig beoordelingsrapport aan het Congres voor, betreffende ontmoetingen van de Amerikaanse Marine met UAP's voor de oost- en westkust van Amerika, welke gedurende de afgelopen jaren plaatsvonden.

Het rapport noemt 144 gevallen welke het Amerikaanse leger sinds 2004 registreerde en stelt dat er 143 gevallen ONVERKLAARBAAR zijn gebleven. Gezien de enorme technologische middelen waarover de VS beschikken, is dit een verbijsterend cijfer. Hoe konden militairen, die de meest geavanceerde apparatuur ter wereld gebruiken, er niet in slagen de mysterieuze objecten waarvan zij getuige waren te identificeren?

We hebben ook gezien dat mensen op de hoogste niveaus van de regering en het leger het over een andere boeg hebben gegooid en zich hebben uitgesproken over het fenomeen, volledig tegengesteld aan hetgeen leiders eerder over de zaak te zeggen hadden.

Vorig jaar vertelde Senator Marco Rubio in een tv-interview:
"Er vliegen dingen rond militaire bases en plaatsen waar we militaire oefeningen houden en we weten niet wat het is en het is niet van ons. Dus dat is een legitieme vraag om te stellen, en ik zou eerlijk zeggen dat als het iets van buiten deze planeet is, zou dat eigenlijk beter zijn dan het feit dat de Russen, de Chinezen, of een andere tegenstander, een of andere grote technologische sprong zouden hebben gemaakt...

"Waar het op neerkomt is, als er dingen over militaire bases vliegen en je weet niet wat het zijn, ze zijn niet van jou, en ze vertonen potentiële technologieën die je niet tot je beschikking hebt, dan is dat voor mij een nationaal veiligheidsrisico en één waar we naar moeten kijken.

"Tientallen mannen en vrouwen aan wie we de verdediging van ons land hebben toevertrouwd vertellen ons over ontmoetingen met ongeïdentificeerde vliegtuigen met capaciteiten die we niet volledig begrijpen. We kunnen niet toestaan dat het stigma van UFO's ons ervan weerhoudt deze ontmoetingen serieus te onderzoeken."
Voormalig CIA directeur John Brennan sprak onlangs aan de George Mason Universiteit en verklaarde:
"Ik denk dat het een beetje voorbarig en arrogant is om te geloven dat er geen andere vorm van leven bestaat in het hele universum... Ik denk dat sommige verschijnselen die we zullen gaan zien nog steeds onverklaard blijven en in feite het resultaat zouden kunnen zijn van een fenomeen dat we nog niet begrijpen en dat een soort activiteit zou kunnen inhouden waarvan sommigen zouden kunnen zeggen dat het een andere vorm van leven is."
John Ratcliffe, voormalig directeur van de nationale inlichtingendienst, zei onlangs op Fox News dat er:
"dingen die we waarnemen welke moeilijk te verklaren zijn. Daar zijn er eigenlijk best wel veel van. Soms vragen we ons af of onze tegenstanders al dan niet over technologieën beschikken welke een klein beetje meer geavanceerd zijn dan we dachten of dan we ons realiseerden. Maar er zijn gevallen waarin we geen goede verklaring hebben voor sommige dingen die we hebben gezien. Als we het over waarnemingen hebben, is het niet alleen een piloot of alleen een satelliet, of een of andere inlichtingendienst. Meestal hebben we meerdere sensoren die deze dingen oppikken."
James Clapper, een andere voormalige directeur van de nationale inlichtingendienst, vertelde CNN eerder dit jaar:
"Ik weet niet waarom we er in het verleden niet meer open over waren, en ik maak deel uit van die misdaad denk ik, en mijn voormalige capaciteiten. Ik heb niet, ik heb niet aangedrongen op meer transparantie met betrekking tot deze kwestie."
In een onverwachte ontwikkeling sprak zelfs voormalig president Barack Obama voor de allereerste keer in het openbaar gedetailleerd over UAP's. In de in mei uitgezonden talkshow van James Corden, zei hij:
"Maar wat waar is - en ik ben hier echt serieus - is dat er beelden en verslagen zijn van objecten in de lucht waarvan we niet precies weten wat het zijn. We kunnen niet verklaren hoe ze bewogen, hun traject. Ze hadden geen makkelijk te verklaren patroon."
De timing van deze opmerkingen van zulke hooggeplaatste personen geeft aan dat - eindelijk - de zeer reële mogelijkheid dat we al tientallen jaren getuige zijn van UFO's die rondvliegen om onze Aarde, serieus zal worden genomen door 's werelds topwetenschappers en, voor het eerst, naar behoren zal worden onderzocht.

Dit zal waarschijnlijk ingrijpende gevolgen hebben voor de mensheid.

Het is niet zo dat er niet veel te onderzoeken valt. De hoeveelheid onverklaarbare "contacten" met potentiële bezoekers van onze planeet is groot en neemt toe. In het tweede deel van mijn artikel, dat morgen wordt gepubliceerd, zal ik enkele van de meest verbazingwekkende onverklaarbare ontmoetingen in detail bespreken.

Zie: https://www.rt.com/op-ed/528201-ufo-cover-ups-breakthrough/
Over de auteur

Gary Heseltine is de vice-voorzitter van de International Coalition for Extraterrestrial Research (ICER). Hij is een voormalige Britse politiedetective die na 24 jaar met pensioen ging om UFO Truth Magazine op te richten, een tweemaandelijks online ezine.