Verborgen MachtenS


Nuke

PROBEREN ze een kernoorlog te ontketenen?

explosies
© Dr Hero/Shutterstock
Het gestage pad naar een Derde Wereldoorlog zet zich voort. De steun van de VS en de NAVO aan Oekraïne in de oorlog met Rusland was één grote mislukking, maar dat belette hen niet om de oorlog met nieuwe wapens en tactieken te laten escaleren.

Rusland heeft de escalatie stap voor stap beantwoord met zijn eigen escalatie. Op welk moment zullen rationele leiders in het westen (voorzover die er nog zijn) een pauze inlassen, overwegen dat de oorlog in Oekraïne verloren is, de-escaleren en een akkoord proberen te sluiten om de oorlog te beëindigen?

Op dit moment is er niets dat daarop wijst. Sterker nog, alle signalen wijzen op verdere escalatie, wat een gegarandeerde aanloop naar een kernoorlog inhoudt. Wat voor goeds heeft escalatie eigenlijk opgeleverd?

Het westen leverde Oekraïne HIMARS-precisiegeleide artillerie, maar dat mislukte grotendeels omdat de Russen snel doorhadden hoe ze de GPS-geleidingssystemen konden storen zodat de raketten afdwaalden.

Dat betekent niet dat de Russen elke HIMARS-raket die Oekraïne lanceert, neerschieten of storen. Er zullen er altijd een paar passeren. Maar over het algemeen is hun effectiviteit vergeleken met de verwachtingen beperkt.

De VS en de NAVO leverden ook Abrams, Leopard en Challenger tanks en Bradley gevechtsvoertuigen aan Oekraïne, die brandend op het slagveld achterbleven. Deze vereisen ook intensief onderhoud waar Oekraïne niet noodzakelijkerwijs in kan voorzien, en zijn vaak ongeschikt voor de omstandigheden op het slagveld in Oekraïne. Veel Oekraïense soldaten hebben zelfs hun voorkeur uitgesproken voor Russisch materieel boven dat van de NAVO.

Commentaar: De realiteit belooft erger te worden dan we ons ooit kunnen voorstellen... als we al de mogelijkheid krijgen om te vergelijken.


Arrow Down

Het Kremlin hoeft zich geen zorgen te maken: Europa is een papieren tijger

Papieren Tijger
© youworkforthem.com
Het Kremlin hoeft zich geen zorgen te maken: Europa is een papieren tijger

Nadat ik had toegezegd 60 euro uit te trekken voor een lunch van een sociëteit waar de Belgische minister van Defensie, admiraal Michel Hofman, zou spreken over hoe het ministerie zich voorbereidt op wat het de 'geopolitieke evolutie' noemt, oftewel de Derde Wereldoorlog, was ik meer dan een beetje teleurgesteld toen ik hoorde dat onze spreker niet zou komen opdagen toen we bij onze stoelen stonden in afwachting van onze 'op de plaats rust'-orders. Blijkbaar was hij weggeroepen om te overleggen met collega's in de regering, en aangezien deze regering nog maar een week heeft om van haar privileges te genieten voordat ze wordt weggevaagd door de parlementsverkiezingen van 9 juni, zijn de prioriteiten van de minister begrijpelijk, hoewel onvergeeflijk vanuit ons perspectief als betalende gasten.

Gelukkig kwam er op initiatief van de voorzitter van de club, en van enkele aanwezigen met een militaire reputatie, een meneer van het ministerie binnengesneld die verantwoordelijk is voor personeelszaken. Hij at snel een hapje, want wij zaten allen al aan het hoofdgerecht in afwachting van zijn komst, en voorzag ons vervolgens allemaal van wat ik hieronder uiteen zal zetten.

Om voor de hand liggende redenen staat HR in de schijnwerpers nu de belangrijkste vraag voor deze en andere lidstaten van de NAVO en de EU is of ze de uitdaging van een Russische 'imperialistische dreiging' kunnen en willen aangaan en het juiste doen, namelijk de dienstplicht opleggen aan jongeren en de gelederen van hun strijdkrachten laten aangroeien. Aan mijn tafel was er al een levendige discussie aan de gang over de socialiserende voordelen van de nationale dienstplicht voor jongeren, alsof deze kwestie helemaal los stond van de context van een komende oorlog die het continent volledig zal vernietigen.

Als ik het zo mag zeggen, is de belangrijkste les van de toespraak van onze stand-in spreker dat er geen geld is om massa's dienstplichtigen te betalen. Het ministerie worstelt nu al met de personeelskosten die 80 tot 85% van het defensiebudget opslokken. België mag dan slechts 18.000 man in actieve dienst hebben, het lijkt erop dat het onderhouden van hun kleding, voeding en pensioenen al een grote last vormt. Gezien de professionalisering van de strijdkrachten tijdens de afgelopen decennia, duurt het bovendien naar schatting 18 maanden om een nieuwe rekruut wegwijs te maken met het materiaal dat hij moet gebruiken tijdens de missies van zijn eenheden. Zes maanden of zelfs een jaar in uniform zal niet veel helpen om de rekruten een nettobijdrage te laten leveren aan de verdediging van de natie.

Attention

Wie is mijn vijand?

Mond van de Hel
© Illustratie in Le Chevalier errant, door Thomas III, Markies van SaluzzoDe Mond van de Hel (BnF, Français 12559, p. 192, ca. 1403-1404).
Zal dit de laatste relatief vreedzame zomer zijn?

De satanische cabal, ook wel "politici" genoemd, die over de westerse bevolking heerst, heeft de geneugten van oorlogspraat ontdekt en kunnen de Derde Wereldoorlog niet snel genoeg beginnen. Maar waarom deze plotselinge drang? Zelfs leiders van landen die slechts stipjes op de kaart zijn (Estland, bijvoorbeeld), piepen over "Rusland op de knieën dwingen." Zeker, westerse politici zijn schoothondjes van Washington, maar waarom deze naïeve oorlogspraat? Is het gewoon diepverankerde verdorvenheid (gebruikelijk voor de westerse politicus), of is er iets meer onheilspellends op komst?

We gebruiken expres het woord "satanisch." We weten al lang dat de westerse machthebbers neo-Malthusianen zijn - dat wil zeggen dat zij allen geloven dat er te veel mensen op de wereld wonen en dat we iets moeten doen om de bevolking uit te dunnen. Hoe minder mensen er op aarde leven, hoe beter. Dit is het leidende principe achter elk aspect van het moderne leven, zodat elke politieke, sociale en zelfs culturele beslissing door dit principe wordt geleid. De mensheid uitdunnen vormt het grootse, morele doel - de postmoderne utopie, waar slechts het noodzakelijke aantal mensen overblijft. Overigens zijn die "we" de machthebbers. Wat is het nut van miljoenen nutteloze eters, zo redeneren zij? Het ruimen van de kudde betekent goed beheer van de natuur (de planeet): de woke veeteelthouderij tot het uiterste gedreven. Zo'n overkoepelend kwaad kan alleen maar satanisch zijn.

En dan ontstaat die oorlog in Oekraïne. Dit is een land dat geen deel uitmaakt van de EU, noch van de NAVO, maar waar alle westerse politici zich aan vastklampen, omdat het voor elk van hen op de een of andere manier "existentieel" is. Als landen als Canada, Groot-Brittannië en Nieuw-Zeeland echt veilig willen zijn, moet Oekraïne winnen. Als het verliest, wel, dan is het slavernij en de slopende weg naar de Goelag, voor de hele wereld. Het is echt absurd dat we worden geregeerd door zulke idioten die eindeloze leugens spuien die helaas worden geloofd, en daarom blijft het grote publiek hen plichtsgetrouw kiezen (maar laten we niet afdwalen).

De hele oorlog in Oekraïne was voor het westen een wedstrijdje bij toerbeurt om wonderwapens in te zetten die Rusland "op de knieën zouden dwingen" - zoveel, dat het nu moeilijk is om het bij te houden... er waren HIMARS, Leopards, Abrams, Patriots, Bradleys, en niet te vergeten de felbejubelde 61 miljard die het neusje van de zalm van militaire macht moest worden die Rusland in een mum van tijd ten val zou brengen; en natuurlijk de langverwachte F-16s. Laten we, liefdadigheidshalve, de verschillende leunstoeljournalisten niet vergeten die de afgelopen twee jaar betekenisvol aan het werk zijn geweest; iedereen die twee (of minder) woorden achter elkaar kan zeggen, komt met adviezen om de oorlog te voeren. Je wordt al moe van het ontleden van de eindeloze strategieën die worden opgedist. Je zou je kunnen afvragen of deze mensen per woord worden betaald. (Trouwens, dit soort experts zijn gemakkelijk te herkennen - ze gebruiken graag het woord "geopolitiek").

Star of David

Bereiden de machthebbers zich voor om Israel te laten vallen?

Israëlische Vlag
© Off-Guardian
Decennialang behoorde Israël tot "de club," een trots lid van de "goeierik-landen." Een handvol regimes die beschermd worden door een bubbel die hen bijna immuun maakt voor kritiek of consequenties, welke misdaden en kwaden ze ook begaan.

Hoeveel schepen ze ook bombardeerden, hoeveel kinderen ze ook doodschoten en hoeveel openluchtgevangenissen ze ook bestierden, de algemene toon in de westerse media was hetzelfde: Israël behoort tot de goeieriken.

Nu verschijnen er signalen dat dit zou kunnen veranderen, dat de volgende stap in het Gaza-narratief een ommekeer zal betekenen die van Israël een officiële "slechterik" maakt.

Deze aanwijzingen waren al een tijdje rond en begonnen vrijwel onmiddellijk na de aanval van 7 oktober vorig jaar. De laatste weken raken ze in een stroomversnelling.

De Israëlische premier werd eerder dit jaar zelfs als eerste niet-Afrikaanse en niet-Russische leider door het Internationaal Strafhof beschuldigd van oorlogsmisdaden.

Voor alle duidelijkheid, Netanyahu IS een oorlogsmisdadiger. Hij is een met bloed doordrenkte tiran, schuldig aan enorme hoeveelheden illegale slachtpartijen.

Maar laten we niet vergeten dat in de echte wereld bloeddorstige oorlogsmisdadigers elke dag ongestraft blijven - en soms zelfs Nobelprijzen voor de Vrede krijgen. Het Internationaal Strafhof trad nooit op tegen Bush of Blair of Obama of Brown of hun gevolg van oorlogsmisdadigers.

Tot voor kort behoorde "Bibi" tot die uiterst beschermde club. Hij slacht al jaren onschuldigen af, terwijl instellingen en de gevestigde media het feit vrolijk negeerden. Nu opeens niet meer.

Dit moet grondig worden onderzocht.

De vraag moet luiden: wat is er nu anders?

Star of David

SOTT Focus: Israëls nationale moord-zelfmoordpact

thomas hand
In februari gaf een Israëlische vader een angstaanjagend televisie-interview.

Thomas Hand pakte het kleine handje van zijn 9-jarige dochter Emily vast. Het meisje was nog maar een paar maanden eerder vrijgelaten tijdens een gevangenenruil met Hamas.

Terwijl ze toekeek, vertelde haar vader de Israëlische interviewer Tali Moreno dat hij bereid was geweest om haar op te offeren ter bevordering van de genocidale oorlogsvoering van Israël tegen de Palestijnen in Gaza.

Over haar korte verblijf in Palestijns gevangenschap zei hij dat het Israëlische leger "alles moest doen wat in zijn macht lag om Hamas te vernietigen," zelfs als dat de dood van zijn eigen dochter tot gevolg zou hebben.

"Ik realiseerde me dat ze gebombardeerd kon worden, neergeschoten kon worden door eigen vuur," zei hij. En toch: "Dat was een prijs waarvan ik in mijn hoofd kon zeggen: 'Ja oké.' Zolang we Hamas maar vernietigen."


U kunt de relevante clip in bovenstaande video bekijken.

Het interview was op Kan, een door de staat Israël gefinancierd kanaal. Hoewel het interview voornamelijk in het Engels werd gehouden, zijn er een paar interacties in het Hebreeuws met Emily zelf. Hier kunt u een ondertitelde versie van het volledige interview bekijken.

Maar de koelbloedige houding van Hand tegenover zijn eigen kind vormt slechts één voorbeeld van een breder fenomeen binnen de Israëlische samenleving.

Veel Israëliërs lijken bereid om hun eigen burgers op te offeren op het altaar van het zionisme - en soms ook zichzelf.

Evil Rays

Onderhandelingen over wereldwijde pandemieverdrag stukgelopen, angst voor wat komen gaat kan nieuwe impuls geven

Coronawereld
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hoopte dat er eind deze maand tijdens de Wereldgezondheidsvergadering gestemd zou worden over het wereldwijde pandemieverdrag, maar dat zal niet meer gebeuren. De onderhandelingen die hadden moeten leiden tot een definitief ontwerp van het verdrag zijn volledig stukgelopen en dat is goed nieuws, want het verdrag zou een enorme hoeveelheid autoriteit hebben overgedragen aan de WHO. Maar als dengue (knokkelkoorts) over de hele wereld blijft razen, zoals tot nu toe het geval is, of als H5N1 muteert in een vorm die zich gemakkelijk van mens tot mens kan verspreiden, zou de angst voor wat er nu gaat komen de onderhandelingen nieuw leven kunnen inblazen.


Commentaar: Om nog maar te zwijgen van de veel gehypete Ziekte X - die waarschijnlijk voor verspreiding wordt ontwikkeld terwijl u dit leest.


Afgelopen vrijdag gaf de WHO publiekelijk toe dat de onderhandelingen waren beëindigd zonder dat er een definitief ontwerp van het verdrag was opgesteld. Het volgende is afkomstig van ABC News...

Arrow Up

Sla die gestoorde NAVO-oorlogshitsers in de boeien!

Twee marionetten
© Public Domain
Het is ongelooflijk, maar de wereld wordt door westerse onbenullen, die niet eens gekozen zijn, naar de afgrond van een nucleaire oorlog gedreven.

Jens Stoltenberg, de civiele chef van het militaire NAVO-blok, is de meest recente dwaas die pleit voor Amerikaanse toestemming om Rusland te bestoken met langeafstandswapens.

Het Noorse boegbeeld, zo wordt ons wijsgemaakt, zorgde voor de conceptuele doorbraak (hoeveel kreeg hij betaald en door wie of wat werd hij gechanteerd?) door het tijdschrift Economist te vertellen dat het Oekraïense regime voortaan officieel toestemming zou moeten krijgen om NAVO-raketten te gebruiken om Rusland te treffen.

Maar met het logische denkvermogen van een gebakken laars, beweerde Stoltenberg dat een dergelijke stap niet zou leiden tot een oorlogsescalatie tussen Rusland en de NAVO omdat de wapens niet vanuit NAVO-landen zouden worden afgevuurd.

Dus Stoltenberg denkt dat het op de een of andere manier mogelijk is om van Oekraïne een silo te maken voor de lancering van ballistische raketten op Moskou en dat Rusland de NAVO-landen dan niet als legitieme doelwitten zal beschouwen?

Schijnbaar ter verdere geruststelling voegde hij eraan toe: "We zijn niet van plan om NAVO-grondtroepen naar Oekraïne te sturen omdat ons doel... tweeledig is: Oekraïne steunen zoals we dat doen, maar er ook voor zorgen dat dit niet escaleert tot een grootschalig conflict."

Stoltenberg en andere westerse figuren zijn zo schaamteloos arrogant dat ze zeggen dat wat er gebeurt geen escalatie is, omdat zij zeggen dat het geen escalatie is. Alsof je iemand een klap in het gezicht geeft en dan de brutaliteit hebt om die persoon te vertellen dat je hem niet hebt geslagen omdat jij dat zegt.

Russian Flag

SOTT Focus: Belgorod, het nieuwe Donetsk: Verslag vanuit de Russische stad waar Oekraïne het op burgers gemunt heeft

belgorod schuilkelder
Schuilkelder in Belgorod, Rusland
Tijdens een oorlog vindt er veel vandalisme plaats. Mensen vermoorden elkaar gewoon voor de lol. Geen strategisch doel. Of de etnische haat is zo erg. Ze willen gewoon moorden. Dat gebeurt in Belgorod.

Zoals elk groot land kent Rusland vele subculturen. De mensen hier zijn er trots op dat zij in de schoonste stad van Rusland wonen. En dat is ook zo. Je zult nooit afval zien. De plantsoenen worden gesnoeid en verzorgd. Net als in de Truman Show. Een filmset. Zelfs de schuilkelders zijn mooi. En er zijn er nu honderden. De beschaving vecht terug tegen de chaos.

Voor het overgrote deel van deze oorlog richtte Oekraïne zich in deze regio op militaire - en infrastructuurdoelen.
Maar op 30 december veranderde de strategie. Ze bombardeerden het centrale plein. Vijfentwintig doden. Er waren er meer die de krantenkoppen haalden. Zoals het deel van het gebouw dat instortte door een Tochka-U een paar weken geleden. Maar de meeste halen het nieuws niet. Tijdens een oorlog heb je meer dan een dozijn doden nodig om dat te bereiken. De rest blijft het gekmakende gedruppel van slachtingen. Op de dag van mijn aankomst in de grensstreek werden een moeder en kind gedood door een drone.
schade raket belgorod
Schade door een 'Oekraïense' (NAVO) raketaanval in Belgorod, Rusland.

Cut

China hoopt verdeeldheid in het westen te zaaien en weet waar de zwakste schakel zit

BESTANDSFOTO: China's president Xi Jinping.
© MOHAMMED BADRA / POOL / AFPBESTANDSFOTO: China's President Xi Jinping.
China hoopt voor verdeeldheid in het westen te zorgen en weet waar de zwakste schakel zit. Beijing weet dat de leidende staten van de EU de betrekkingen niet willen verbreken en gokt erop dat ze voet bij stuk zullen houden.

"Zelfs paranoïden hebben echte vijanden," luidt een beroemd aforisme dat wordt toegeschreven aan een prominente politieke figuur uit het verleden. Wat het betekent, is dat zelfs de gewoonte om iedereen om je heen te verdenken van een samenzwering geen garantie biedt dat zulke verdenkingen ongegrond zijn. De reactie van Britse en Amerikaanse waarnemers op het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Frankrijk, Hongarije en Servië is in beginsel dan ook gerechtvaardigd.

De reis zelf vond vorige week plaats. Het warme onthaal dat de Chinese leider in alle drie de Europese landen ten deel viel, was kenmerkend. Er bestaat een reden voor de nerveuze reacties van de VS en Groot-Brittannië: China zet inderdaad in op het verdeelheid binnen het westen. Meer specifiek gebruikt het Frankrijk, Duitsland en verschillende andere EU-staten als de "zwakke schakel" binnen de brede westerse coalitie die de ineenstorting van haar hegemonie in de wereld moet voorkomen.

Een dergelijke breuk zal niet fataal zijn voor de Amerikaanse positie in West-Europa - de Amerikanen hebben immers een stevige greep op hun junior bondgenoten. Maar een nauwe band tussen China en een deel van continentaal Europa zou wel eens problemen kunnen opleveren voor de Amerikaanse diplomatie, die al "gerafeld" is door de vele gaten in haar standpunten.

Commentaar: Het is handig om een derde opinie over de betrekkingen tussen de EU en China te lezen, naast wat gewoonlijk afkomstig is uit Washington en het Europese ambtenarenapparaat in Brussel.

Zie ook: Voor geïnteresseerden in taal: bij het zoeken naar de bron van het citaat in het artikel "Zelfs paranoïden hebben echte vijanden," bleek de geschiedenis gecompliceerd, maar de betekenis duidelijk genoeg.


Colosseum

VS kan geen eigen LNG-tankers bouwen - minister van de Marine

LNG-tanker
LNG-tanker
Amerikaanse bedrijven blijven afhankelijk van schepen onder buitenlandse vlag om hun vloeibaar aardgas (LNG) naar Europa te vervoeren.

Er zijn geen scheepswerven in de Verenigde Staten die tankers kunnen bouwen die LNG kunnen vervoeren, erkende de Amerikaanse minister van Marine Carlos Del Toro afgelopen woensdag in een getuigenis voor het Congres.

"We hebben deze techniek hier in de Verenigde Staten verloren. We kunnen hier in de Verenigde Staten niet eens onze eigen LNG-schepen bouwen," verklaarde Del Toro aan de Commissie voor de strijdkrachten van het Amerikaanse Huis van afgevaardigden.

Volgens scheepsbouwgegevens bouwde een Amerikaanse scheepswerf in 1980 voor het laatst een LNG-tanker. In totaal werden er tussen 1977 en 1980 16 LNG-schepen in de Verenigde Staten gebouwd.

Commentaar: Dat is geen geweldig nieuws voor Europeanen, zoals die in Groot-Brittannië, waarvan het leiderschap met de VS samenspande om hun gaslevensader, de Nord Stream-pijpleiding, op te blazen. Deze zelfde noodlijdende naties zijn ook niet bepaald geliefd bij enkele van 's werelds meest succesvolle scheepsbouwers, zoals Rusland en China.

Dat gezegd hebbende, is de kwestie wellicht irrelevant nu de VS overweegt om het naar energie snakkende Europa de pas af te snijden: Biden's suspension of LNG exports challenged by 16 states