Verborgen MachtenS


Attention

De Grote Splitsing - Zal het geruisloos worden genegeerd?

Branden in Gaza
© TRT HAber
Dominique De Villepin, de voormalige premier van Frankrijk die vermaard het Franse verzet tegen de oorlog in Irak leidde, omschreef onlangs de term 'Occidentalisme' (momenteel het heersende sentiment in een groot deel van Europa) als de opvatting dat "het westen, dat vijf eeuwen lang de gang van zaken in de wereld heeft bepaald, in staat zal zijn om dat geruisloos te blijven doen." Hij vervolgt:
"De opvatting bestaat dat we, geconfronteerd met wat er momenteel in het Midden-Oosten gebeurt, de strijd nog meer moeten voortzetten, in de richting van wat zou kunnen lijken op een religieuze of een beschavingsoorlog."

"Dat wil zeggen, om onszelf nog meer te isoleren op het internationale toneel."

"Ze zijn 'all in' gegaan op grond van een bepaald moreel en ethisch wereldbeeld, en nu ze worden geconfronteerd met een situatie waarin het morele weefsel van het westen openlijk wordt blootgelegd en weerlegd, vinden ze het extreem moeilijk - en misschien wel noodlottig onmogelijk - om zich terug te trekken."
Hetzelfde geldt voor Israël (dat nauw verbonden is met het westen): Als Israël zou denken dat zijn voormalige Arabische bondgenoten de andere kant op zouden kijken terwijl de Joodse staat probeert het verzet in Gaza uit te roeien, en vervolgens zou verwachten dat deze bondgenoten zouden helpen bij het toezicht houden op en zouden betalen voor een veiligheidsapparaat in Gaza om daar te heersen, dan zouden ze zich schuldig maken aan wensdenken.

En als Washington of Israël ervan uitgaan dat dit 'na-Gaza'-plan zich kan ontvouwen op hetzelfde moment dat militante kolonisten aan de andere kant van het gebied hun kolonistenrijk opbouwen met het uitdrukkelijke doel om Israël te stichten op het Land van Israël (en zo Palestina helemaal uit te wissen), dan zou ook dat op fantasie berusten, want dat is zowel op strategisch vlak als moreel onsamenhangend.

Het zal niet werken. Israël zal noch de Palestijnse partners, noch de wereldwijde bondgenoten kunnen verzamelen die het nodig heeft om aan een dergelijk plan mee te werken.

De situatie in het Midden-Oosten is drastisch veranderd. Waar Palestina eerst stond voor nationale bevrijding, staat het nu het symbool voor een bredere maatschappelijke herontwaking - het 'einde van eeuwenlange Regionale vernedering.'

Bullseye

Beste van het Web: Wat zal naar verwachting de rol van Hezbollah zijn in de Gaza-oorlog?

Hezbollah autorally
© Reuters/Aziz TaherHezbollah rally
Van oudsher vervult Hezbollah een belangrijke rol in het bredere conflict in het Midden-Oosten, met name in de confrontaties met Israël. Het standpunt van Hezbollah over het Israëlisch-Palestijnse conflict is welbekend, omdat Hezbollah altijd solidariteit heeft betuigd met de Palestijnse zaak. Maar het voorspellen van specifieke acties of beslissingen van Hezbollah blijft giswerk. Hezbollah kan vanuit Libanon een noordelijk front tegen Israël vormen, maar dat zou een aanzienlijke escalatie betekenen. Een dergelijk besluit hangt af van de bredere regionale dynamiek, waaronder de relatie van Hezbollah met Iran en Syrië, alsook binnenlandse overwegingen binnen Libanon. Libanon heeft zijn eigen complexe politieke en economische problemen en elke beslissing van Hezbollah om meer betrokken te raken bij een extern conflict zou rekening moeten houden met mogelijke binnenlandse consequenties, vooral voor de samenleving die dat omarmd heeft.

Hezbollah's betrokkenheid bij de oorlog in Gaza

Sinds 8 oktober is de Libanees-Israëlische grens een brandhaard geworden voor militaire confrontaties tussen Hezbollah en het Israëlische bezettingsleger. Het gebied, dat zich uitstrekt over een afstand van 100-120 km van Naqoura aan de Middellandse Zee tot de betwiste Shebaa Farms en de bezette Golanhoogte, was het toneel van hevige schermutselingen.

Commentaar: Nasrallah's speech:

Tijdlijn
 • Het Israëlische leger vermijdt een grote grondoperatie in Gaza omdat het zwak en machteloos is.
 • Israël heeft al een maand lang geen enkel militair wapenfeit kunnen boeken.
 • Israël herhaalt de fout van het stellen van onhaalbare doelen.
 • Veel van de Israëli's die omkwamen in Gaza's gebied werden gedood door het vuur van het Israëlische leger.
 • De operatie van 7 oktober baande de weg voor een nieuw tijdperk in de regio.
 • De Amerikaanse haast om Israël te steunen en te helpen heeft de zwakte en het falen van deze entiteit blootgelegd.
 • Meer nog dan ik geloven de Israëliërs nu dat Israël zwakker is dan een spinnenweb.
 • De al-Aqsa Vloed bracht de zwakte van Israël aan het licht.
 • Wat de regering van de vijand ook doet, ze zal niet in staat zijn om de strategische en historische resultaten van al-Aqsa Vloed te veranderen.
 • Deze operatie veroorzaakte een aardbeving in Israël op veiligheids-, militair, politiek en psychologisch gebied.
 • De Islamitische Republiek Iran steunt openlijk de verzetsbewegingen in Libanon en Palestina, maar oefent er geen hegemonie over uit.
 • Dit is een uitsluitend Palestijnse strijd en houdt geen verband met een regionale of internationale angelegenheid.
 • Nasrallah over de operatie van Hamas op 7 oktober: De beslissing van deze grote en gezegende strijd was 100% Palestijns en degenen die het uitvoerden, verborgen het voor de andere Palestijnse facties en de krachten in de regio.
 • We groeten de Iraakse en Jemenitische strijdkrachten die zich bij deze gezegende strijd hebben aangesloten.
 • We vieren onze trots op de martelaren.Star of David

Israël heeft de discussie definitief verloren

2 foto's
© irishmirror.ieIsraëlisch bombardement/Voor en Na
Aantekeningen vanaf de rand van de narratieve matrix

Het spijt me als dit mij tot een kwaadaardige terroristenlievende babyverkrachtende sieg-heilende nazi maakt, maar naar mijn bescheiden mening zijn genocidale slachtpartijen slecht.

Israël en zijn bondgenoten komen met veel weg door dit als een "oorlog" te verkopen. Het is geen oorlog. Israël lanceert hightech militaire explosieven op burgergebouwen in een enorm concentratiekamp, terwijl Hamas terugvuurt met veredeld vuurwerk dat lichte materiële schade veroorzaakt. Dat is geen oorlog, maar een bloedbad.

Ik was van slag toen ik zag dat door Israëls bombardementen in Gaza zevenduizend mensen om het leven waren gekomen, maar toen vertelde een zeer slimme Israël-apologeet me dat Hamas die getallen misschien overdrijft en dat het er misschien eerder vierduizend zijn, dus nu vind ik het prima.

Welke smachtende, nietsontziende holbewoner met tapioca in zijn kop in plaats van hersenen kan de satellietbeelden bekijken van de schade die door Israëlische luchtaanvallen wordt aangericht en geloven dat Gaza liegt over het aantal dodelijke slachtoffers?


Commentaar: Nu de wereld zoals wij die kennen ophoudt te bestaan, worden ook wij een hersenspinsel van het verleden.


Attention

SOTT Focus: Wat gebeurde er nou werkelijk op 7 oktober?

krantenkoppen
Er komt nu bewijs naar buiten dat bijna de helft van de gedode Israëliërs strijders waren; dat Israëlische troepen verantwoordelijk waren voor een aantal van hun eigen doden onder de burgerbevolking; en dat Tel Aviv leugens over 'gruweldaden door Hamas' verspreidde om haar verwoestende luchtaanval op Palestijnse burgers in Gaza te rechtvaardigen.

Twee weken na de aanval op 7 oktober van Hamas op Israël ontstaat er nu een duidelijker beeld van wat er zich precies heeft afgespeeld - wie er omkwam en wie de moordenaars waren.

In plaats van de massamoord op burgers zoals Israël beweert, blijkt uit onvolledige cijfers van de Hebreeuwse krant Haaretz dat bijna de helft van de Israëli's die op die dag werden gedood in feite strijders waren - soldaten of politieagenten.

In de tussentijd leidde twee weken van algemene berichtgeving in de westerse media, dat Hamas naar verluidt zowat 1.400 Israëlische burgers doodde tijdens zijn militaire aanval van 7 oktober, ertoe dat de gemoederen hoog opliepen en dat een klimaat werd gecreëerd waarin Israël onbeperkt kon overgaan tot de vernietiging van de Gazastrook en de burgerbevolking aldaar.

Berichten over het dodental onder de Israëliërs werden zodanig gefilterd en bewerkt dat ze suggereerden dat er die dag een massale slachting onder de burgerbevolking had plaatsgevonden, waarbij baby's, kinderen en vrouwen de belangrijkste doelwitten van een terreuraanval zouden zijn geweest.

Inmiddels schetsen gedetailleerde statistieken met betrekking tot de slachtoffers, die werden gepubliceerd door het Israëlische dagblad Haaretz, een heel ander beeld. Vanaf 23 oktober gaf de krant informatie vrij over 683 Israëliërs die tijdens de door Hamas geleide aanval om het leven waren gekomen, inclusief hun namen en de plaatsen waar zij op 7 oktober het leven hadden gelaten.

Jet3

SOTT Focus: Bewijs dat een Israëlische straaljager een bom liet vallen op de binnenplaats van het al-Ahli-ziekenhuis

al-Ahli Baptist-ziekenhuis Gaza
Een screenshot van een videopname toont de artsen van het Shifa-ziekenhuis die een persverklaring afleggen tussen de lijken, nadat de doden en gewonden daarheen waren gebracht na de Israëlische aanval op het al-Ahli Baptist-ziekenhuis in Gaza-stad, Gaza op 17 oktober 2023.
Het klopt dat Israël niet "het al-Ahli-ziekenhuis" in Gaza bombardeerde tijdens de nacht van 17 oktober 2023. Het bewijs suggereert dat het iets veel ergers deed.

Zoals het geval is met alle andere ziekenhuizen in Gaza, vormde het al-Ahli-ziekenhuis een toevluchtsoord voor de duizenden mensen in Gaza die ontheemd waren geraakt door de grootscheepse Israëlische bombardementen die op 7 oktober een aanvang hadden genomen. Tijdens de nacht van 17 oktober hadden honderden Palestijnse mannen, vrouwen en kinderen zich verzameld op de binnenplaats van het ziekenhuis (het ziekenhuis zelf was vol), omdat ze dachten dat ze daar een relatief veilig toevluchtsoord zouden vinden tegen Israëlische bommen.
Kanunnik Richard Sewell, de decaan van het St George's College in Jeruzalem, vertelde de BBC dat zo'n 1.000 ontheemden op de binnenplaats hun toevlucht hadden gezocht toen het werd getroffen, terwijl er zich in het gebouw zo'n 600 patiënten en personeelsleden bevonden.
Niet alleen had de IDF [de Israelische strijdkrachten] dit ziekenhuis in de drie opeenvolgende dagen voorafgaand aan de explosie al gewaarschuwd dat het aangevallen zou worden, ze vielen het op 14 oktober ook daadwerkelijk aan, waarbij de kankerafdeling getroffen werd. Sinds 7 oktober heeft de WHO 59 aanvallen op gezondheidszorginstellingen in Gaza-stad gemeld en 137 over het hele grondgebied van de Gazastrook.

Ook vermeldenswaardig is het feit dat gedurende de afgelopen week de Israëlische politieke en militaire elite publiekelijk heeft verklaard dat zij alle Palestijnse verzetsgroepen beschouwen als "letterlijke nazi's" en bijgevolg het Palestijnse volk als "nazi-sympathisanten," die daarom als "minder dan menselijk" worden beschouwd en geen aanspraak kunnen maken op dezelfde rechten als "normale" mensen.

Aanvankelijk, en gebaseerd op beweringen van Hamas, de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ) en ziekenhuispersoneel, meldden de media dat Israël het ziekenhuis had gebombardeerd waarbij "honderden mensen om het leven waren gekomen." Binnen een dag beweerde de IDF echter dat de explosie in feite het gevolg was van een PIJ-raket die "verkeerd was afgeschoten" en het gebied had getroffen, en leverde het bewijs om dit te "kunnen aantonen."

Windsock

SOTT Focus: De zionisten worden steeds verder in het nauw gedreven

Bron: @KeithWoodsYT

Een nieuwe peiling deze week toonde aan dat de steun voor Israël onder jonge Amerikanen afbrokkelt. De steun voor de recente acties van Israël in Gaza daalde van 81% onder 65-plussers naar slechts 27% onder de 18 tot 34-jarigen.
peiling israël oorlog
Vandaag werd een uitgelekt document vrijgegeven, dat onthulde dat er binnen het Amerikaanse leger bezorgdheid bestaat over het feit dat soldaten niet langer bereid zijn om Israëls oorlogen te voeren:
brief amerikaanse troepen israël
Dit zou wel eens rampzalig voor Israël kunnen uitpakken, aangezien het enorm afhankelijk is van Amerikaanse steun. Zoals we deze week zagen, blijkt uit opiniepeilingen in landen als China dat de mensen zich achter de Palestijnen scharen, terwijl in het verleden opiniepeilingen hebben uitgewezen dat mensen in Europese landen ook eerder partij kiezen voor de Palestijnen dan voor de Israëliërs.

Attention

Met een slakkengang richting de Endlösung

Jullie hebben de boomgaarden van mijn voorouders gestolen
En het land dat ik bebouwd heb
En jullie hebben niets voor ons achtergelaten
Behalve deze rotsen...
Als ik honger krijg
Zal het vlees van de usurpator mijn voedsel zijn.

- Palestijnse nationale dichter Mahmoud Darwish
Israelische Tanks
© Social Media
Inmiddels werd bevestigd dat de Egyptische inlichtingendienst hun Israëlische evenknieën slechts 3 dagen voor de Al-Aqsa-Vloed waarschuwde dat er iets "groots" op komst was uit de hoek van Hamas. Tel Aviv, haar miljarden kostende veiligheidsapparaat en de IDF, "het sterkste leger ter wereld," kozen ervoor om deze waarschuwing te negeren.

Twee hoofdvectoren kunnen hieruit samengesteld worden.

1) Tel Aviv krijgt zijn "Pearl Harbor"-voorwendsel om een nieuwe "oorlog tegen terreur" uit te voeren, plus een soort Endlösung voor het "Gaza-probleem" (dat al van kracht is).

2) De Hègemoon verandert abrupt het narratief, zodat de aandacht wordt afgeleid van de komende, onvermijdelijke, kosmische gezamenlijke vernedering van het Witte Huis en de NAVO op de steppes van Novorossiya - een strategische nederlaag die de vorige vernedering in Afghanistan op een gemaskerd bal in Disneyland doet lijken.

De volledige blokkade van "menselijke dieren" (copyright Israëlisch ministerie van Defensie) in Gaza, in feite een burgerbevolking van 2,3 miljoen, werd afgelopen maandag opgelegd. Geen voedsel, geen water, geen brandstof, geen essentiële goederen.

Dat is een oorlogsmisdaad en een misdaad tegen de mensheid, waarbij de vier basisprincipes van de Law of Armed Conflict (LOAC) met voeten worden getreden - hetgeen allemaal wordt toegejuicht, of in het beste geval volledig genegeerd, door NATOstan en hun verschillende door oligarchen gecontroleerde reguliere media.

Eeuwenlang leefden christenen, moslims, joden en andere etnische groepen vreedzaam samen in Palestina, totdat het racistische zionistische project werd opgelegd - compleet met alle Verdeel en Heers-karakteristieken van het vestigingskolonialisme.

De Nakba is een oude herinnering van 75 jaar geleden. We zijn nu allang voorbij apartheid - en op weg naar de volledige uitsluiting en verdrijving van Palestijnen uit hun thuisland.

In januari 2023 benadrukte de Israëlische premier Netanyahu dat "het Joodse volk een exclusief en onbetwistbaar recht heeft op alle gebieden van het Land Israël."

Inmiddels heeft de IDF niets minder dan een bevel naar de VN gestuurd om alle inwoners van Noord-Gaza - 1,1 miljoen mensen - volledig te evacueren naar Zuid-Gaza, dicht bij Rafah, de enige grensovergang met Egypte.

Deze gedwongen massadeportatie van burgers zou de opmaat vormen om heel Noord-Gaza met de grond gelijk te maken, in combinatie met verdrijving en inbeslagname van voorouderlijk Palestijns land - wat dichter in de buurt komt van een zionistische Endlösung.

Vader

SOTT Focus: Fascisme in het westen om genocide in Palestina mogelijk te maken

pro-palestina protest parijs
© AP Photo/Thibault CamusEen demonstrant houdt een Palestijnse vlag vast tijdens een betoging uit solidariteit met het Palestijnse volk in Gaza, Parijs, donderdag 12 oktober 2023.
Groot-Brittannië en de VS sturen beide militaire hulp naar Israël om doelbewuste en weloverwogen genocide te plegen, die al aan de gang is.

De afgelopen week werden in Gaza meer dan 500 kinderen gedood en meer dan 2000 verminkt, velen met ingrijpende verwondingen. Niemand kan beweren dat hij niet weet wat er nu al aan de gang is, of wat er nog staat te gebeuren. Het blokkeren van voedsel en water naar Gaza vormt een zware internationale misdaad, die de westerse voorstanders van de "op regels gebaseerde orde" algemeen weigeren te veroordelen.

Het gebrek aan iedere vorm van betekenisvolle democratie in zowel Groot-Brittannië als de VS kan nauwelijks duidelijker worden geïllustreerd dan door het feit dat geen enkele grote politieke partij zich tegen de genocide verzet - ondanks massale publieke tegenstand.

De corrupte en omgekochte media en politieke klasse in het westen zijn extreem nerveus, overal in de westerse wereld. Nu ze aanbeland zijn bij de uiteindelijke genocide die het zionisme altijd heeft nagestreefd, zien ze zich geconfronteerd met aanzienlijke weerstand onder de bevolking.

Gold Seal

SOTT Focus: Oorlog in Israël leidt opnieuw tot een 'ommezwaai,' ditmaal worden de 'conservatieven' klemgezet

jordan peterson israël netanyahu
Hoe mogelijk een briljante psychologische operatie wordt uitgevoerd:

In het licht van de snel afnemende publieke steun voor Amerikaanse militaire interventie en imperialisme in het Midden-Oosten, besloot de gevestigde orde ergens in de jaren 2010 een "wisseltruc" uit te voeren om de reputatie van het traditionele "anti-oorlog Links" te vernietigen.

Vrijwel van de ene op de andere dag veranderde het reguliere narratief met betrekking tot moslimmigranten van "islamitische terroristen" in "slachtoffers van islamofobie en vreemdelingenhaat."

Arrow Down

''Bijna nul' economische groei EU gemakkelijk te verklaren - Poetin

poetin rusland
© Sputnik / Grigory SysoevDe Russische president Vladimir Poetin spreekt op het forum van de Russische Energieweek in Moskou, Rusland, op 11 oktober 2023.
De economische problemen van de EU-lidstaten zijn in de eerste plaats te wijten aan het besluit van Brussel om af te zien van de invoer van Russische olie en gas, verklaarde president Vladimir Poetin woensdag tegenover het forum van de 'Russische Energieweek.' Het blok heeft zijn economische groei alleen maar belemmerd, terwijl Moskou zich aan het heroriënteren is op de Aziatische markten, voegde hij eraan toe.

EU-landen "betalen momenteel te veel voor hun olie- en gasleveranties," zei Poetin, en stelde voorts dat de economie van de EU daardoor "bijna nul" groei vertoont. In september stelde de Europese Commissie in haar economische prognose dat de economische groei van het blok was bijgesteld naar slechts 0,8% in 2023, in plaats van de aanvankelijk geraamde 1%. De groeiprognose voor 2024 werd eveneens aangepast van 1,7% naar 1,4%.

Ruslands energieproducten hadden "jarenlang gezorgd voor het economische en sociale welzijn van de Europese Unie," stelde de president, eraan toevoegend dat de EU-landen hadden besloten om daar maar van af te zien door beperkingen in te voeren op bankdiensten en prijsplafonds in te stellen voor Russische olie en gas.