Verborgen MachtenS


Arrow Down

Israël-Hamas 'oorlog' - weer een excuus om vrije meningsuiting te beperken

Rotskoepel
© Off-Guardian
Terwijl zich een gloednieuw oorlogsnarratief ontvouwt, worden er al pogingen ondernomen om het conflict om te zetten in een strengere controle op het vrije woord en de vrijheid van meningsuiting, zowel op persoonlijk vlak als op het internet.

De krantenkoppen reppen over niets anders dan Israël en Hamas sinds de "verrassingsaanval" van afgelopen zaterdag, met het voorspelbare heen en weer geslinger van historische grieven en beschuldigingen van racisme, doorspekt met ongefundeerde beweringen over gruweldaden.

"Wreedheidpropaganda" is niets nieuws. Het is het openingssalvo van elke oorlog wanneer strijdende staten proberen het publiek voor hun kant te winnen.

Bijvoorbeeld de volkomen ongefundeerde bewering dat Hamas "veertig Joodse baby's uit hun wiegjes smeet en onthoofdde," die gisteren de ronde deed. Voor wat betreft wreedheidspropaganda valt deze bewering op door zijn gebrek aan originaliteit (herinnert iemand zich nog Nayirah?)

Op dit moment zien we daar veel van, lugubere beweringen over grafisch en zinloos geweld dat gericht is tegen onschuldigen. Het meeste overleeft net lang genoeg om enige verontwaardiging te veroorzaken voordat het "ontkracht" of teruggedraaid wordt.

Dat komt gedeeltelijk door de algemene "oorlogsmist," die versterkt wordt door de opkomst van sociale media. Als veel mensen kunnen praten, wordt er veel meer gezegd (goed en slecht).

Maar er is nog een andere interpretatie: Dat nep-oorlogsverhalen opzettelijk op sociale media worden verspreid en vervolgens worden "ontkracht" om platforms in diskrediet te brengen en digitale censuur te rechtvaardigen.

Star of David

Terugblik SOTT Focus: Beschouwingen vanuit bezet Palestina: Gaza

Israëlische controlepost westelijke Jordaanoever arbeiders
© Nedal Eshtayah/Anadolu AgencyDuizenden Palestijnen staan in de rij bij de grensovergang Eyal in de stad Qalqilya op de Westelijke Jordaanoever op 1 mei 2019, om tijdens zonsopgang naar hun werk in Israël kunnen gaan.
Deel 1

In de loop der jaren, sinds mei 2007, heb ik in verschillende delen van bezet Palestina gewoond en heb met eigen ogen de misdaden van de zionistische entiteit kunnen aanschouwen. Ik was deelgenoot van de dagelijkse tragedies, onrechtvaardigheden en realiteiten van het leven van de Palestijnen.

In 2007 deed ik acht maanden lang vrijwilligerswerk voor ISM op de bezette Westelijke Jordaanoever. In die tijd werd ik opgepakt bij een protest tegen een snelweg die alleen voor joden toegankelijk was, gearresteerd tijdens een actie om een wegversperring te verwijderen om uiteindelijk uit bezet Palestina gedeporteerd en verbannen te worden.

Gedurende die maanden was ik getuige van de akeligste aspecten van het leven onder zionistische heerschappij: aanvallen op Palestijnse kinderen, vrouwen en ouderen door illegale joodse kolonisten (ook gewapend) en door zionistische soldaten; vernederende militaire controleposten, sommige met draaihekken die je wel in dierentuinen ziet en die alle dienen om de bewegingsvrijheid van Palestijnen te hinderen of geheel te verhinderen; en invallen en wekenlange lockdowns in Palestijnse dorpen en steden, waarbij het zionistische leger huizen plundert en meestal één of meer gezinsleden ontvoert, inclusief kinderen. Op dit moment zitten er 195 Palestinijnse kinderen in zionistische gevangenissen.

Radar

SOTT Focus: De Groene Nieuwe Dood

De groene nieuwe dood
Door de apocalyptische voorspellingen van het klimaatalarmisme, gesubsideerd door de overheid, de academische wereld en het bedrijfsleven, werden mensen op grootschalige wijze gemanipuleerd om te geloven dat de mens schuldig is aan onze eigen ondergang.

Ondanks het feit dat hun voorspellingen van klimaatrampen door de jaren heen niet zijn uitgekomen, heeft de propagandacampagne zijn vruchten afgeworpen, aangezien een groot deel van de bevolking nadrukkelijk de financiering van zogenaamde "groene" projecten ondersteunt. De klimaatdoemdenkerij zorgde ervoor dat biljoenen aan belastinggeld van de arbeidersmassa's in de zakken van de machtige en rijke enkelingen terechtkwamen. Nu blijkt dat de klimaathoax altijd al een nauwelijks verhulde tactiek was om geld wit te wassen, rijkdom en macht te consolideren en landjepik door de overheid te rechtvaardigen.

Toch heeft de decennialange indoctrinatie een leger van fanatiekelingen voortgebracht, die op hartstochtelijke wijze diepgewortelde anti-menselijke overtuigingen met betrekking tot klimaatrampen koesteren. En een onwetend publiek werd onherroepelijk ingewijd in een nieuwe incarnatie van een eeuwenoude doodscultus, die ooit in het geheim werd beoefend door de zelfbenoemde elites en die tegenwoordig gemeengoed is geworden in de vorm van ontvolking omwille van het redden van de planeet.

Gebaseerd op een afbrokkelende grondslag van geschonden beloften, manipulatie, hypocrisie en leugens, liet een van de grootste misleidingen die onze wereld ooit heeft overspoeld niets dan een spoor van dood en verderf achter. Van de rampzalige branden op Maui tot de wereldwijde oorlog tegen de landbouw, verdient het Green New Deal-beleid de meer toepasselijke benaming van een Groene Nieuwe Dood.

Binoculars

Globalisten hebben waarschijnlijk nog een schokkende gebeurtenis op stapel staan

globalisten
Vergeleken met 2024 zal het jaar 2023 een makkie lijken, maar we kunnen de storm doorstaan als we vasthouden aan onze menselijkheid en ons geloof in God.

We worden geconfronteerd met een samenloop van meerdere vuurrode alarmsignalen, die alle wijzen op een of andere ingrijpende "gebeurtenis" die de komende weken of maanden zal gaan plaatsvinden.

Wat die gebeurtenis ook moge inhouden, deze nieuwe ramp zal de ineenstorting van het oude wereldsysteem versnellen, de ineenstorting van economieën en politieke structuren is al gaande, zodat de weg wordt vrijgemaakt voor de Grote Reset of, zoals sommigen het noemen, de Nieuwe Wereldorde. Ikzelf noem het het systeem van het beest.

Het is onmogelijk om te voorspellen wanneer zo'n gebeurtenis zal plaatsvinden, maar ik geloof wel dat we binnen de komende drie tot hooguit negen maanden met een grote schok te maken zullen krijgen.

Black Magic

SOTT Focus: Duurzaam is een codewoord voor genocide

genocide
Dit is GEEN complottheorie. Als je van mening bent dat dat wel zo is, dan moet je dit begrijpen:
Als je niet bereid bent om het kwaad dat in de wereld bestaat te erkennen, zul je worden vernietigd tot exact hetzelfde niveau van je naïviteit. Carl Jung
Het lastige van schrijven over Genocide voordat het echt plaatsvindt, is dat je als een idioot overkomt, dus ging ik op zoek naar andere mensen die het begrijpen en patronen kunnen ontwaren. Ik stuitte op de Engelse schrijfster Karen Harradine en de Amerikaanse schrijfster Naomi Wolf, en ongetwijfeld zijn er nog anderen die ik nog niet gevonden heb. Ik moet denken aan de Amerikaanse persagenten in Berlijn, die in de jaren 1920 hun Joodse vrienden waarschuwden om weg te gaan vanwege de nazi's, een waarschuwing die maar door weinigen werd opgevolgd. Ik ontdekte dit omdat de buren uit mijn kindertijd Duitse Joden waren. Hun vader had wel naar de waarschuwing geluisterd en was met zijn gezin op tijd naar Australië vertrokken. In mijn gesprek met Karen Harradine besefte ik dat het zeer frustrerend is dat zoveel mensen zo onwetend zijn, dat ze hun leven als een soort zombies leiden.

Bizarro Earth

Het Handvest van de Verenigde Naties is godgeklaagd

VN blamage
De Verenigde Naties (VN) maakt mondiaal bestuur mogelijk en centraliseert mondiale politieke macht en autoriteit. Geen enkel nationaal kiezerspubliek op aarde heeft ooit een democratisch mandaat verleend aan de VN om een mondiaal bestuursregime te creëren waarmee de belangen van de particuliere sector worden gediend. Maar dit is wel precies wat de VN heeft gedaan.

Elke natie, of elk blok van naties, die streeft naar dominantie binnen het regime van de Verenigde Naties probeert haar of hun invloed te maximaliseren. Maar ze kunnen de VN nooit leiden aangezien de VN de belangen vertegenwoordt van een mondiaal publiek-privaat partnerschap (G3P) dat gedomineerd wordt door oligarchen, en niet door natiestaten of hun respectieve bevolkingen.

In de onlangs afgegeven verklaring van de vijftiende BRICS-top in Johannesburg kondigden de lidstaten gezamenlijk aan:
We bevestigen onze toewijding aan inclusief multilateralisme en het hooghouden van het internationaal recht, inclusief de doelen en beginselen die verankerd liggen in het Handvest van de Verenigde Naties (VN) als haar onmisbare hoeksteen, en de centrale rol van de VN binnen een internationaal systeem waarin soevereine staten samenwerken.

Stock Down

Zal Duitsland als eerste zijn netto-nulverplichtingen laten varen?

Geldbol
Waardoor werd het meest ambitieuze land van Europa op het gebied van netto-nul een achterblijver? Door de realiteit

Het gaat niet goed met Duitslands poging om in 2045 netto-nul te bereiken, vijf jaar eerder dan het onrealistische doel van Groot-Brittannië. De Duitse regering probeert al maanden een manier te bedenken om de zware industrie te redden van de hoge energieprijzen, die ertoe leiden dat bedrijven hun productie naar Azië verplaatsen. Vorig jaar nog kondigde chemiereus BASF aan dat het, omwille van de energiekosten, zou investeren in een nieuwe fabriek van 11,6 miljard Euro in China in plaats van Europa.

Het lijkt er nu op dat de regering een manier heeft bedacht. Ze zal het klimaatovergangsfonds van 231,11 miljard Euro inzetten om te investeren in groene technologie. Het fonds was tevens bedoeld om huizenbezitters te compenseren die gebukt gingen onder de kosten van het beleid, zoals het voorgestelde verbod op nieuwe gasketels dat volgend jaar van kracht wordt.

Commentaar: Lees ook:


Biohazard

SOTT Focus: Voorgestelde wijzigingen van het WHO-verdrag zullen leiden tot meer door de mens veroorzaakte pandemieën - Dr. Meryl Nass

pestmasker
Dit verslag is bedoeld om lezers te helpen nadenken over een aantal grote onderwerpen: hoe we pandemieën en biologische oorlogsvoering werkelijk kunnen voorkomen, hoe we voorstellen van de WHO en haar leden om te reageren op pandemieën kunnen beoordelen, en of we erop kunnen vertrouwen dat onze gezondheidsambtenaren op deze gebieden op een zinvolle en voor de bevolking voordelige manier zullen handelen.

We beginnen met een overzicht van de geschiedenis van biologische wapenbeheersing, waarna we snel over zullen gaan naar de Covid-pandemie, om uiteindelijk te eindigen met plannen ter bescherming van de toekomst.

Massavernietigingswapens: Chemisch/Biologisch

Traditiegetrouw worden massavernietigingswapens (WMD) bestempeld als chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair (CBRN).

De wereldbevolking wil niet dat ze tegen ons gebruikt worden - aangezien het goedkope manieren zijn om in korte tijd grote aantallen mensen te doden en te verminken. En dus werden er internationale verdragen opgesteld om te proberen de ontwikkeling (alleen in de latere verdragen) en het gebruik (in alle biologische wapenbeheersingsverdragen) ervan te voorkomen. Het eerste was het Protocol van Genève van 1925, naar aanleiding van het gebruik van gifgassen en beperkte biologische wapens tijdens de Eerste Wereldoorlog, dat het gebruik van biologische en chemische wapens in oorlogen verbood. De VS en veel andere landen ondertekenden het, maar het duurde 50 jaar voordat de VS het ratificeerde en gedurende die 50 jaar achtte de VS zich niet gebonden aan het verdrag.

Commentaar: Luister ook naar:
Green Light

NAVO-chef geeft openlijk toe dat Rusland Oekraïne binnenviel vanwege NAVO-uitbreiding

Stoltenberg
© UnknownNAVO-secretaris Jens Stoltenberg
Tijdens een toespraak voor de commissie buitenlandse zaken van het EU-parlement op donderdag, erkende NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg duidelijk en herhaaldelijk dat Poetin de beslissing om Oekraïne binnen te vallen had genomen uit angst voor NAVO-expansiedrift.

Zijn opmerkingen, in eerste instantie opgepikt door journalist Thomas Fazi, luidden als volgt:
De achtergrond werd gevormd door het feit dat president Poetin in de herfst van 2021 verklaarde, en in feite een ontwerpverdrag had gestuurd waarvan ze wilden dat de NAVO dat zou ondertekenen, om te beloven dat er geen verdere uitbreiding van de NAVO zou plaatsvinden. Dat was wat hij ons had gestuurd. En het was een voorwaarde om Oekraïne niet binnen te vallen. Natuurlijk hebben we dat niet ondertekend.

Het tegenovergestelde gebeurde. Hij wilde dat we die belofte zouden ondertekenen, dat we de NAVO nooit zouden uitbreiden. Hij wilde dat we onze militaire infrastructuur zouden verwijderen bij alle bondgenoten die zich sinds 1997 bij de NAVO hebben aangesloten, wat betekent dat de helft van de NAVO, heel Centraal- en Oost-Europa, dat we dat deel van de NAVO uit ons bondgenootschap moesten verwijderen en een soort B-lidmaatschap of tweederangs lidmaatschap moesten invoeren. We wezen dat af.

Dus trok hij ten strijde om te voorkomen dat de NAVO, meer NAVO, dicht bij zijn grenzen zou komen.

Vader

De tweede ronde: Het lijkt erop dat het westen een nieuwe 'opstand' voor regimeverandering in Syrië voorbereidt

diefstal olietankers VS Syrië
© Agence France-PresseEen Amerikaans bezettingskonvooi in Syrië
Nieuwe signalen wijzen op een door het buitenland gesteunde destabilisatie met de bedoeling om de 'revolutie' van 2011 te herhalen

Twaalf jaar later gaat de oorlog van het westen tegen Syrië door, met schijnbaar nieuwe plannen om het land te destabiliseren en het gezag omver te werpen. Dit na jaren van meedogenloze sancties tegen (en krokodillentranen voor) de Syrische bevolking.

Eerder dit jaar ging een discussie tussen journalist Edward Xu en Farhan Haq, plaatsvervangend woordvoerder van de secretaris-generaal van de VN, viraal toen Xu's vragen leidden tot een schaamteloos vertoon van geveinsde onwetendheid van de VN-woordvoerder. Op de vraag of hij dacht dat de aanwezigheid van het Amerikaanse leger in Syrië illegaal was of niet, stamelde Haq: "Er zijn geen Amerikaanse strijdkrachten in Syrië...Ik geloof dat er militaire activiteit is, maar als het gaat om een aanwezigheid ter plaatse in Syrië, dan weet ik daar niets van."

Xu had gerefereerd aan een Amerikaanse luchtaanval van de dag ervoor, waarbij 11 mensen in Syrië werden gedood, en vroeg Haq om commentaar op de vraag of de territoriale integriteit van Syrië wel of niet gerespecteerd zou moeten worden. Haq drong er bij de "buitenlandse strijdkrachten" op aan om zich terughoudend op te stellen, maar vermoedelijk bedoelde hij daarmee niet de Amerikaanse strijdkrachten - want die waren er volgens hem natuurlijk niet.