Welkom op Sott.net
don, 13 aug 2020
De Wereld voor Mensen die Nadenken

Verborgen Machten
Kaart

Attention

Media verspreiden nepnieuws over atoomakkoord Iran

iran president

President Hassan Rouhani wil het akkoord liefst behouden
Bij Nu.nl moeten ze hun eigen nieuws eens wat beter checken. Afgelopen zaterdag kwam de nieuwssite met het bericht dat Iran zich "gedeeltelijk teruggetrokken" zou hebben uit het atoomakkoord met de P5+1, het zogeheten JCPOA. De NOS spreekt van "gedeeltelijke opzegging". Beide formuleringen zijn geen correcte weergave van de feitelijke situatie.

"De Amerikanen legden Iran deze week ook nieuwe sancties op, die gericht zijn op de aluminium-, staal-, ijzer- en kopersectoren van het land. Als reactie daarop besloot de president van Iran zijn land gedeeltelijk terug te trekken uit het nucleaire akkoord, dat in 2015 werd ondertekend."

Een jaar na terugtrekking VS

In de eerste plaats is het goed om hier nog eens te benadrukken dat Iran zich, ondanks de terugtrekking van de Verenigde Staten uit het akkoord en de Amerikaanse sancties, een jaar lang nauwlettend aan de voorwaarden van het akkoord gehouden heeft, zoals ook herhaaldelijk door het internationale atoomagentschap IAEA is vastgesteld. Daarmee is het de andere permanente leden van de VN Veiligheidsraad en de Europese Unie ter wille geweest. Rusland en China hebben zich dan van hun kant eveneens aan het akkoord gehouden. De Europese Unie belijdt daarentegen wel met de mond de Amerikaanse opstelling af te keuren, maar heeft tot nog toe concreet weinig gedaan om tegemoet te komen aan haar kant van de deal. Zoals de NOS overigens ook vermeldt.


Commentaar: De VS lijkt zichzelf vooral te isoleren met hun standpunt tegen Iran. Ze bedreigen ''vrienden'' (vazallen) en vijanden tegelijkertijd met sancties om hun zin te krijgen. Sommige Europese landen lijken dit beu te zijn, vooral Duitsland. Hoewel het protest op dit moment alleen verbaal is. Maar toch, dit is hoe verzet begint.


Commentaar: Een oorlog tegen Iran is onwaarschijnlijk omdat Iran de middelen heeft om hard terug te slaan tegen hun agressors. De VS zal blijven proberen Iran economisch en militair te isoleren om het van binnenuit te verzwakken in een poging het land te destabiliseren en het open te breken voor een coup. Omdat dat de enige echte optie is die ze op dit moment hebben.


Black Magic

Wie saboteert de Gele Hesjes en waarom had het een 'voorman'?

Gele Hesjes Maastricht
© ANP
De Gele Hesjes afgelopen december in Maastricht
De Rotterdamse 'Gele Hesjes' stoppen ermee. Voorman Marco de Haas besloot de stekker uit de Rotterdamse tak van de beweging te trekken nadat er zaterdag slechts tien mensen op kwamen dagen bij een demonstratie, zegt hij tegen het AD.

Bij een actie in december kwamen er nog zo'n 250 mensen opdagen, maar sinds die tijd liepen de aantallen terug. Zaterdag werd met een opkomst van tien demonstranten een dieptepunt bereikt.

Commentaar: 50Plus-voorman Henk Krol twitterde vijf maanden nog het volgende:Eye 1

De EU is een schoolvoorbeeld van politieke ponerologie

Timmermans Juncker
© Patrick Hertzog/AFP via Getty Images
Juncker en Timmermans
Leep van de SP: in hun campagnefilmpje voor de Europese verkiezingen passeren zes van de zeven hoofdzondes de revue. Hoogmoed, hebzucht, wellust, vraatzucht, gramschap, gemakzucht. Dat mobiliseert maximale weerzin.

We zien een Frans Timmermans-lookalike, Hans Brusselmans genaamd, die de schone schijn niet meer ophoudt. Zodra de huisdeur dichtvalt, gaat het beest los. De broek gaat uit, de schoenen worden weggetrapt, voor de wc wordt wellustig gesjord aan een druppelend geslachtsdeel. Er wordt een icoon van Jean-Claude Juncker aanbeden, oorlogstuig in elkaar geknutseld, referenda-uitkomsten worden vanuit de luie stoel in de haard geflikkerd. Close-ups van de vraatzucht: Brusselmans propt zich vol met slagroomtaarten, het ene stuk groter dan het andere, alles gaat erin. De boodschap: de EU is niets dan mateloze verdorvenheid.

Card - MC

IMF wil (vlucht naar) contant geld ontmoedigen

contant geld euro
Het IMF onderzoekt de mogelijkheden voor centrale banken om de negatieve rente in een volgende crisis verder op te schroeven. En dat heeft ook gevolgen voor de manier waarop we omgaan met contant geld. De verwachting is namelijk dat spaarders in contant geld zullen vluchten als de rente op spaargeld negatief wordt. In een nieuw onderzoek beschrijft het IMF verschillende mogelijkheden om een vlucht naar cash tegen te gaan.

Een van de mogelijkheden waar we in het verleden al veel over hebben geschreven is om contant geld volledig af te schaffen. Deze optie is volgens het IMF minder aantrekkelijk, omdat het volledig uit omloop halen van contant geld nog steeds gevoelig ligt. Een alternatief is om contant geld op een andere manier te ontmoedigen, bijvoorbeeld door de waarde ervan te veranderen ten opzichte van giraal geld.

Bomb

'IS-bruid' wil weten hoe Nederlanders tegenover terugkeer Syrië-terroristen staan

IS-bruid Gouda

De Goudse 'IS-bruid' wil nu terugkeren naar Nederland en weten hoe de vlag erbij hangt
Na jaren van onzekerheid hoorde Maya Bolder dat haar dochter Mandy en haar vijf kleinkinderen, die sinds 2015 bij Islamitische Staat verbleven, nog in leven zijn. Maar Maya wil niet dat zij terugkeren naar Nederland. "Laat ze daar, het zijn tikkende tijdbommen."

Het vreemde is, zegt Maya Bolder (62), toen haar ex onlangs belde met het bericht dat hun dochter Mandy (32) en haar vijf kleinkinderen nog leven, voelde ze niets. "Geen blijdschap, geen verdriet. Waarschijnlijk omdat ik er al vanuit ging dat zij er niet meer waren. Vier jaar lang heb ik in angst geleefd dat we het bericht zouden krijgen dat onze dochter en haar gezin zijn omgekomen. Vier jaar, dag in dag uit, heb ik al het nieuws gevolgd, met deskundigen gepraat, alles op sociale media bijgehouden en alle filmpjes van slachtingen, aanslagen en executies gezien. Bewust. Uiteindelijk ging ik eraan kapot en besloot: ik wil er niets meer mee te maken hebben. Wie naar IS afreist, zoals Mandy, maakt zich net zo schuldig als die moordenaars. In onze harten hadden we al afscheid van haar genomen."

Commentaar: De overheid lijkt terrorisme te bagatelliseren door te beweren dat deze Syrië-terroristen een 'problematische achtergrond' hebben.

Maar volgens dr. Stanton E. Samenow kiezen criminelen ervoor misdrijven te plegen. "Gedrag is grotendeels het voortbrengsel van iemands denken. Alles wat we doen wordt voorafgegaan door, gaat vergezeld van, en wordt gevolgd door gedachten." Dus in plaats van criminelen als slachtoffers te bestempelen, kwam hij tot de conclusie dat "zij anderen tot slachtoffer maakten en bewust voor hun manier van leven hadden gekozen"

Het verhaal van de moeder van deze 'IS-bruid' bevestigt hoe het criminele brein werkt: Politiestudie naar Syrië-terroristen zit vol denkfouten, uitvluchten en vergoelijkingen


Bizarro Earth

Top Scotland Yard-detective: 'Ik kreeg te horen dat ik hooggeplaatste figuren tijdens een onderzoek naar pedofielen moest negeren''

Howard Grove

Voormalig hoofdinspecteur Howard Groves beweert dat hem werd gezegd om vips te negeren tijdens een onderzoek naar pedofielen die nu wordt onderzocht door de politiewaakhond
Een Scotland Yard-detective beweert dat hem werd gezegd om hooggeplaatste figuren te negeren tijdens een onderzoek naar pedofielen die nu wordt onderzocht door depolitiewaakhond.

Voormalig hoofdinspecteur Howard Groves, die tijdens een prestigieuze 34-jarige carrière bij de recherche diende, onderzocht in de jaren tachtig een pedofielenring in de West End met vermeende banden met parlementsleden en tv-sterren.

Detectives ontdekten dat jongens vanaf 14 jaar werden geleverd aan mannen in Piccadilly Circus in een gebied dat bij de jongens bekend stond als 'the meat rack'.

De heer Groves, die nu 58 is, vertelde The Mail on Sunday: 'Ik herinner me dat we naar een bijeenkomst werden geroepen en door een hogere officier verteld dat als we constateerden dat er hooggeplaatste figuren bij betrokken waren, het onderzoek zou worden gestopt.'

Commentaar: Het is al decennia bekend dat spraakmakende figuren betrokken zijn geweest bij pedofielenringen en zedendelicten en de gevestigde orde alles in het werk heeft gesteld om onderzoeken te voorkomen, terwijl het eigenaardig genoeg beslissend bewijsmateriaal 'verliest':


Bizarro Earth

Politiestudie naar Syrië-terroristen zit vol denkfouten, uitvluchten en vergoelijkingen

boek Samenow criminele brein
Veel Syriëgangers hadden voor hun vertrek uit Nederland veelvuldig problemen met werk, geld, opleiding, huisvesting, criminaliteit en hun psychosociale gezondheid. Daarmee is het onderscheid tussen psychisch verwarde daders en ideologisch gedreven terroristen achterhaald, staat in een politiestudie waarin de dossiers van ruim driehonderd Syriëgangers zijn geanalyseerd.

Commentaar: Geestelijke gezondheidsproblemen of levensomstandigheden worden vaak door criminelen en hun verdedigers aangedragen om zo te ontkomen aan het nemen van verantwoordelijkheid voor de afgrijselijke misdaden die deze lieden pleegden en plegen.

Het boek Inside The Criminal Mind van dr. Stanton E. Samenow toont dat criminelen (maar ook niet-criminelen) vele denkfouten maken en dat dit feit niets met omstandigheden te maken heeft. Dit verklaart waarom de broers en zussen van deze criminelen die in dezelfde omstandigheden opgroeiden het wel lukt om rechtschapen burgers te worden.
"Uit onderzoeken blijkt dat de meeste criminelen die weer in de fout gaan, zelfs na een gevangenisstraf de gemeenschap zullen blijven bedreigen, en de schade, die niet alleen in dollars af te meten is, zal buitensporig groot blijven." - Inside the Criminal Mind, door dr. Stanton E. Samenow.

HET lijkt wel of elke dag een nieuwe oogst aan afgrijselijke misdaden oplevert, waar ook ter wereld. Daarom is het redelijk de volgende vragen te stellen: Zijn de huidige afschrikmiddelen - strenge boetes, gevangenisstraffen enzovoorts - afdoende? Worden criminelen door gevangenisstraf gecorrigeerd? En belangrijker nog: pakt de samenleving de hoofdoorzaak van criminaliteit aan?

Over de huidige afschrikmiddelen schrijft Samenow: "Als [de crimineel] eenmaal in de gevangenis heeft gezeten, wordt hij misschien slimmer en voorzichtiger, maar hij zet zijn uitbuitende manier van leven voort en pleegt nog altijd misdrijven. De cijfers van recidive [het opnieuw vervallen tot crimineel gedrag] geven alleen aan of hij onvoorzichtig genoeg is geweest om [weer] gepakt te worden." In feite worden gevangenissen dan ook scholen voor criminelen waar ze onbedoeld worden geholpen hun asociale vaardigheden nog verder te perfectioneren. [...]

Criminelen uit noodzaak of uit vrije wil?

Is criminaliteit de enige optie die sommige mensen hebben om te overleven? "Ik zag criminaliteit als een bijna normale, misschien zelfs begrijpelijke reactie op de schrijnende armoede, instabiliteit en wanhoop waaruit het leven [van de criminelen] bestond", geeft Samenow toe. Maar na diepgaand onderzoek dacht hij hier anders over. "Criminelen kiezen ervoor misdrijven te plegen", concludeerde hij. "Misdaad . . . wordt 'veroorzaakt' door de manier waarop [de persoon] denkt, niet door zijn omgeving." Hij zegt verder: "Gedrag is grotendeels het voortbrengsel van iemands denken. Alles wat we doen wordt voorafgegaan door, gaat vergezeld van, en wordt gevolgd door gedachten." Dus in plaats van criminelen als slachtoffers te bestempelen, kwam hij tot de conclusie dat "zij anderen tot slachtoffer maakten en bewust voor hun manier van leven hadden gekozen".*

Het sleutelwoord is "gekozen". Onlangs luidde een kop van een Britse krant: "Jonge ambitieuze mannen in de stad kiezen voor carrière in de misdaad". Mensen hebben een vrije wil en kunnen zelf uitmaken hoe ze willen leven, zelfs onder moeilijke omstandigheden. Ongetwijfeld zijn er miljoenen mensen die dagelijks geconfronteerd worden met maatschappelijk onrecht en armoede of die in een slecht functionerend gezin leven; maar zij worden geen misdadigers. "Criminaliteit wordt veroorzaakt door criminelen," zegt Samenow, "niet door slechte buurten, onbekwame ouders, . . . of werkloosheid. Misdaad woont in de geest van mensen en wordt niet veroorzaakt door maatschappelijke omstandigheden."
Lees ook de thread hierover op ons forum.


Black Magic

Universitair docent bedreigt Thierry Baudet na verkiezingszege FvD: "Volkert, waar ben je?"

Thierry Baudet
© Photo News
Universiteit Utrecht heeft een 'fiks aantal' klachten gehad over de bedreigende opmerking van een docent geesteswetenschappen aan het adres van Thierry Baudet. De docent plaatste op Facebook de boodschap: 'Volkert waar ben je?'.

Hoogleraren strafrecht kwalificeren de opmerking als potentieel strafbaar, maar zien het in ieder geval als bijdrage aan het creëren van een dreigende sfeer richting de FvD-politicus.

Commentaar: Het lijkt er toch echt op dat het onderwijs (net zoals de media) meewerkt aan een cordon sanitaire rond Thierry Baudet, hierbij gewelddadige uitingen niet schuwend. Zie ook: Antifa opent aanval op Thierry Baudet en Nederlandse waarden


2 + 2 = 4

Had islamitische school in Amsterdam contacten met terroristische organisatie?

Islamitisch Cornelius Haga Lyceum Amsterdam
© ANP
Het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam
Minister Arie Slob (Onderwijs) gaat het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam geen geld meer geven als de instelling doorgaat met het hinderen van de Inspectie van het Onderwijs.

Volgens Slob hinderde de middelbare school deze week het werk van de inspectie. Hij noemt dat "zeer ernstig en niet acceptabel". Als de school door blijft gaan met het hinderen van de inspecteurs, zal hij naar eigen zeggen "niet schromen de bekostiging stil te leggen", zei de bewindsman vrijdag voor aanvang van de ministerraad.

In de praktijk betekent dit het einde van de Amsterdamse school. Slob had de school het liefst gesloten, maar dat is nu wettelijk niet mogelijk.

Commentaar: Overigens krijgen jongens en meisjes op dit islamitische lyceum gescheiden les. Meer over deze school:
Tegenover de Volkskrant benadrukt Söner [bestuurder van de school] in 2014 dat er na de sluiting van het ICA nog altijd behoefte is aan een islamitische school. 'Veel moslims kunnen op andere scholen niet aarden', vertelt hij. 'Als ik tijdens mijn opleiding wilde bidden, dan kreeg ik geen toestemming. En in de kantine lag naast het broodje kaas een broodje ham.'

Hij spreekt het voornemen uit 'een excellente school' op te richten 'met vijftien leerlingen per klas en capabele docenten'. Die docenten moeten bij voorkeur moslims zijn, 'want van een islamitische docent nemen de kinderen meer aan dan van een ongelovige'.
Is dat gematigd en vredelievend taalgebruik met respect voor Nederlandse gebruiken en het christelijk geloof waar de Nederlandse samenleving op is gebaseerd?

Zie ook: Hadden Hans Janmaat en Pim Fortuyn dan toch gelijk? Islamiseert Nederland?

En onze SOTT-Focus: Zit Er een Verborgen Hand Achter De 'Botsing der Beschavingen' in Europa?


Black Magic

Advocaten misbruiken Nl militair 'hulpprogramma' aan Syrië-terroristen om hen vrij te krijgen

president assad citaat
Het Nederlandse hulpprogramma voor Syrische strijdgroepen, het NLA-programma, wordt door strafrechtadvocaten gebruikt om teruggekeerde Syriëgangers vrij te krijgen. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur en Trouw.


Commentaar: Het wordt steeds duidelijker dat de overheid - ingegeven door domheid of kwaad - aanstuurt op het creëren van problemen in de Nederlandse samenleving.

InTrouw stipt hoogleraar sanctierecht en plaatsvervangend rechter Henny Sackers het probleem aan:
Het probleem zit hem volgens Sackers niet bij erkende terreurgroepen als IS, maar bij jihadistische groepen die niet op internationale terrorismelijsten staan, zoals Ahrar al-Sham. Daarvan kan niet zomaar worden bewezen dat die terroristisch zijn, en dus kunnen Syriëgangers, die voor dit soort groepen zeggen te hebben gevochten, mogelijk vrijuit gaan. Al helemaal als die groepen ook nog eens het stempel 'gematigd' van het ministerie van buitenlandse zaken kregen, zoals gebeurde in 2015. Sackers: "Als er straks een eerste vrijspraak volgt, zal vervolgens geen enkele officier van justitie meer een zaak willen aanspannen."

Commentaar: Uit een artikel van november 2018:
Nu blijkt dat vrijwel alle door Nederland geleverde goederen door de Syrische opstandelingen voor de militaire strijd zijn ingezet. Niet alleen zijn pick-uptrucks in aanvalsmissies gebruikt, ook leverde Nederland 'tactische vesten' voor wapens als de M-16 en AK-47. [...]

Laptops werden gebruikt voor het selecteren van militaire doelwitten.

Geen verrassing: Nederlandse 'hulp' aan Syrië-terroristen wel degelijk van militaire aard