Israëliërs weten dat hij Hamas TOESTOND hen af te slachten, ter bevordering van de enorme ontvolkingsoperatie die een aanvang had genomen met de "vaccinatiecampagne" die door zijn GLOBALISTISCHE trawanten werd opgelegd.
Netanyahu’s TWEE genocides
Het volgende artikel verscheen de dag voor de bloedige aanval in Israël en verhaalt over een kind dat "plotseling stierf" aan een hartstilstand, op achtjarige leeftijd - drie jaar nadat hij was gebruikt door Israëls "gezondheidsinstelling" (en specifiek door zijn eigen vader, een kinderarts) om Israëlische kinderen te laten "vaccineren" en om mee te werken aan alle andere "coronamaatregelen."

coronadode 8 jaar oud
Hoewel de Israëlische media al dit nieuws net zo grondig had achterhouden als in (bijvoorbeeld) Canada, Australië en Nieuw-Zeeland (en China), is de tol van "vaccinatie" in dat kleine land zó duidelijk dat veel mensen het doorhebben, hoewel de meesten dat besef voor zichzelf hebben gehouden.

Daarom waren ze veel uitgesprokener in hun verzet tegen Netanyahu's poging tot "gerechtelijke revisie," waarover de Israëlische media, alsmede "onze vrije pers" in het hele westen, wel uitgebreid verslag hebben gedaan.

Netanyahu had dus een goede reden om die afschuwelijke aanval toe te staan - zodat de Israëliërs niet alleen de tol van de "vaccinatie" zouden vergeten, maar ook hun woede over zijn poging om controle te krijgen over de Israëlische rechtbanken.

Natuurlijk werd dergelijke manipulatie waarbij men kleine, onbelangrijke dingen het geheel laat domineren altijd al gebruikt om mensen nieuws te laten vergeten dat de regering niet aanstaat - zoals (bijvoorbeeld) Ronald Reagan zijn verpletterende militaire overwinning in Grenada behaalde om daar "de medische studenten te redden" (hoewel die geen gevaar liepen) en daarmee de aandacht afleidde van de 241 Mariniers die omkwamen in Libanon (waar ze zonder goede reden naar toe waren gestuurd); en toen Bill Clinton burgerwijken in Belgrado bombardeerde om een halt toe te roepen aan wat "onze vrije pers" afschilderde als Servische "genocide," leidde hij daarmee de aandacht af van het schandaal rond zijn verhouding met Monica Lewinsky.

Maar zulke Amerikaanse voorbeelden van de strategie waren natuurlijk veel minder schokkend, en daarom succesvoller, dan Netanyahu's openingszet, omdat er geen doden in de VS vielen maar alleen heel ver daarvandaan, waar (onnodig te zeggen) geen enkele Amerikaan er enig idee van had wat er zich daar werkelijk afspeelde, omdat "onze vrije pers" in beide gevallen (en zoals gewoonlijk) de eenzijdige "strijd" verborg in een mist van propaganda van het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Netanyahu's zet was exponentieel rampzaliger dan de eerdere trucjes van die Amerikaanse presidenten, omdat het de dood en ander groot lijden van enkele honderden Israëliërs met zich meebracht - een feit dat nu voor steeds meer Israëliërs heel duidelijk wordt en voor wie de onverholen passiviteit van Netanyahu het duidelijke bewijs vormt dat de aanval van Hamas geen "verrassingsaanval" was (net zo min als "bosbranden" de oorzaak waren van de vlammenzee in Lahaina), maar een zet tegen henzelf door hun eigen regering - een zet die nu hun stilzwijgende gevoel heeft bevestigd dat Netanyahu's "vaccinatiecampagne" dodelijk was, en wel met opzet.

En dus, terwijl miljoenen Amerikanen en "onze vrije pers" Netanyahu vurig steunen, wil zijn eigen volk hem weg hebben - een feit dat door bijna de hele Amerikaanse pers wordt genegeerd:

Israëliërs geven regering de schuld
Jerusalam Post – October 13, 2023
Barak over Netanyahu
De volgende drie stukken - twee video's en een artikel op Substack - vertellen ons precies waarom een duidelijke meerderheid van het Israëlische volk Netanyahu uit zijn ambt wil zetten (op zijn minst).

1. Vredesactivist Shai Danon (die Netanyahu's "vaccinatiecampagne" koppelt aan de eugenetische Club van Rome):Commentaar: Shai Danons verhaal over de krijgswetcontrole die eraan zit te komen, gekoppeld aan het verhaal hieronder over Israëls bewapening van burgermilities tegen de eigen bevolking (degenen die het huidige leiderschap weg willen hebben), lijkt te suggereren dat Israël - of de controleurs van Israël - het niet alleen wil opnemen tegen de Arabische wereld (die niet zal toestaan dat de Israëliërs nog meer oorlog voeren) - maar de Joden die zich van binnenuit verzetten tegen hun regering willen vernietigen.2. Een voormalige IDF-commandant spreekt uit eigen ervaring:


3. Een onthullend Substack-artikel van Lowell Gallin, over een andere "plotselinge dood" in Israël:
Vorige week nog maar, op maandagavond (2 oktober 2023), viel de vierentwintigjarige OFEK, een jonge Israëlische graficus die zijn inkomen aanvulde door parttime te werken als caissière bij ZOL B'SHECHUNA (Goedkoopste in de Buurt) SHARON'S MAKOLET 's avonds dood neer ten gevolge van een hartaanval. Pogingen om Ofek te reanimeren mislukten. Een paar uur voor Ofeks MOORD DOOR DE HOLOCAUST-INJECTIE belde Ofek zijn moeder en zei: "Mama, ik voel me niet goed." Een paar uur later lag Ofek op de vloer van zijn appartement met onze medische hulpverleners die probeerden Ofek te redden van een doorgang door De Deur van Geen Terugkeer (op dit moment, tot de Wederopstanding van de Doden).

Ze faalden. Ofek werd die avond (maandag 2 oktober 2023) dood verklaard.

SHARON, die van Marokkaans-Joodse afkomst is, net als Ofek: Toen ik Sharon vorige week donderdagochtend (5 oktober 2023) vroeg of Ofek was overleden, was SHARON'S EERSTE REACTIE: "JA, Ofek is dood. Sommige mensen zeggen dat het door het 'vaccin' kwam."

Dat was Sharons EERSTE REACTIE. Toen ik Sharon gisterochtend (zondag 8 oktober) zag, om uit te zoeken waar en wanneer Ofek begraven werd (Givat Shaul) en waar de shiva (rouwperiode van zeven dagen) gehouden wordt (Ofeks oma's huis in de buurt van Kiryat Yovel), zei ik tegen Sharon:

"Jij bent een van de weinige autochtone Israëliërs met wie ik over REALITEIT kan praten zonder dat de hersendode hersenblokkerende muur van 'Dat zijn Teorat Conspiratzia' [Complottheorieën] opgetrokken wordt en de "telefoonlijn" afgaat."

Sharon zei tegen me: "Aryeh, je hebt het bij het verkeerde eind, er zijn VEEL, VEEL, VEEL mensen zoals ik, die WETEN dat wat jij en degenen die zeggen wat jij zegt, waar is. Maar de meesten van ons die WETEN dat de 'Complottheorieën' dichter bij de ECHTE REALITEIT liggen dan de partijpropaganda die we horen van Onze Heersers, spreken er niet openlijk over."
Dergelijke berichten plaatsen dit zeldzame verhaal in de reguliere media in de juiste context:

"Israëlische woede over Netanyahu barst los aan ziekenhuisbedden"

19 oktober 2023

Ondertussen vinden we buiten het theater van de westerse "journalistiek" (echt) nieuws dat de Israëlische woede jegens Netanyahu meer dan rechtvaardigt. Als dit verhaal bijvoorbeeld ergens werd opgenomen door "onze vrije pers," dan heb ik het tot dusverre niet gezien:


En dan hebben we nog dit:

Israëlische strijdkrachten schoten op hun eigen burgers, zegt Kibboets-overlevende:


"Waarom ik denk dat dit een inside job was":


"Het moet wel een inside job zijn":


* * *

Dus hier zien we opnieuw een "plotseling" wereldwijd trauma, waarbij "onze vrije pers" opnieuw alleen het Officiële Verhaal rapporteert - weer een dodelijk melodrama dat niets te maken heeft met wat er werkelijk gebeurde, aangezien het ware doel daarvan erin bestaat ons allen te bedwelmen met angst en woede (jegens elkaar).

Zo grijpt dit opruiende "verhaal" terug op de geallieerde propagandadrift tegen "de Hunnen" van ruim een eeuw geleden; en natuurlijk grijpt de afschuwelijke - en dubieuze - "verrassingsaanval" van Hamas meer specifiek terug op 9/11, zoals sommigen overtuigend hebben opgemerkt:
"Israëls 9/11-moment"?!

Voormalig torenwachter van de IDF laat zijn licht schijnen over de authenticiteit van het officiële "verrassings"-narratief. Op zijn recente Substack wijst Robert Morningstar op enkele van de vele parallellen tussen 9/11 en de Hamas-aanval, Zon, 8 okt 2023 om 8:25 pm. - Richard Gage
Is Israëls "9-11" weer een inside job?

In deze aflevering van TNT Radio's Chris Smith Show werd mij gevraagd om mijn analyse te delen over de nieuwe oorlog in het Midden-Oosten en om deze ontwikkelingen te koppelen aan de pogingen van China, Iran en Rusland om een Euraziatische ontwikkelingsstrategie tot stand te brengen. - Matthew Ehret
Israëls 9/11 - De overeenkomsten zijn griezelig...

Het is nog maar een paar dagen geleden dat Hamas Israël aanviel. Het wordt Israëls 9/11 genoemd. Duizenden onschuldige mensen werden gedood tijdens de terreurdaden van vorige week. De emoties lopen hoog op. Oproepen tot onmiddellijke vergelding worden beantwoord door anderen die aandringen op voorzichtigheid. - Madhava Setty
Israëls 9/11

Sorry, maar deze film heb ik al eerder gezien. Ik zag 'm in New York in 2001. Op de middag van 11 september stond ik tussen de menigte op de Brooklyn Heights Promenade en zag wat er over was van de Twin Towers-branden. Toen ik naar huis liep terwijl de zon onderging, leek het alsof het sneeuwde. Het sneeuwde niet. De sneeuwvlokken waren stukjes papier... - CJ Hopklns
En toch kunnen we het apocalyptische belang van het Israël-verhaal, of de kwaadaardige genialiteit ervan, niet bevatten door terug te kijken naar de Eerste Wereldoorlog of 2001 - of, wat dat betreft, naar enig hoofdstuk uit de voorafgaande geschiedenis van Israël en Palestina, of de rampzalige voorgeschiedenis van het antisemitisme (zoals we het nog steeds op onnauwkeurige wijze noemen) in het westen.

Om te bevatten wat hier werkelijk gaande is, moeten we dat allemaal vergeten en ons alleen richten op de unieke schokkende geschiedenis van de afgelopen drie jaar; want de verschrikking die op 7 oktober begon, is slechts de meest recente van de opeenvolgende rampen die ons allemaal hebben getroffen sinds "het coronavirus" in januari 2020 leek toe te slaan, de wereld zoals we die kenden verwoestte en de meesten mensen buiten zichzelf van angst en woede ( tegen elkaar) deed raken.

Volgens het "coronamelodrama" dat wereldwijd door de meeste regeringen en "onze vrije pers" werd opgedrongen (een mijlpaal in de geschiedenis van propaganda), kwam "SARS-CoV-2" "plotseling" en moorddadig uit Azië overwaaien (net als de Hunnen), waardoor we allemaal in de lockdown moesten, mondkapjes op moesten en elkaar moesten mijden, anders zouden we allemaal sterven - en degenen die daar hardop aan twijfelden, werden monddood gemaakt of verketterd (en vaak nog erger), hun deskundigheid werd van tafel geveegd en een ieder die daar niet aan mee wilde werken, werd als nazi afgeschilderd (zoals Trump, die door "onze vrije pers" in een voorbereidend melodrama, dat al voor de verkiezingen van 2016 was gelanceerd, als Hitler werd afgeschilderd).

Verre van "levens te redden," doodde die Grote Leugen miljoenen mensen vooral door economische verwoesting; en, ondanks het eindeloze gemauw over "humanitaire" bezorgdheid, was de "coronaviruspropaganda" een regelrechte symfonie van haat, het demoniseren van degenen wier niet-naleving "iedereen in gevaar bracht" - al diegenen werden minachtend afgeschilderd als "extreem-rechtse" idioten - die daardoor eveneens vervuld raakten van angst en woede.

Nadat deze wereldschokkende campagne zo'n vier maanden had voortgeduurd, werd het "coronaverhaal" aangevuld, en het doel ervan verder gediend, met de moord op George Floyd - of "de moord op George Floyd," omdat er redenen zijn om te twijfelen of hij inderdaad door verstikking om het leven kwam onder de voet van Derek Chauvin. Dat het fentanyl en een hartziekte waren die hem fataal werden, wordt nu bediscussieerd tussen Dr. Pierre Kory en George Parry; hoewel dat debat alleen hier op Substack plaatsvindt, omdat "onze vrije pers" daar (uiteraard) niet op ingaat.

Hoe dan ook, afgezien van de doodsoorzaak, had dat (tweede) "plotselinge melodrama uit Minneapolis" - net als de "viruspaniek" - alle kenmerken van een wereldwijde propaganda-explosie, van de bizarre theatraliteit die op de video te zien is (sinds wanneer laten agenten die bezig zijn met het plegen van een moord gewoon toe dat iemand het filmt?) tot de onmiddellijke wereldwijde weerklank ervan, met goed geoliede protestacties tot zelfs in Ghana en Japan, en alle roofzuchtige miljardairs, topbanken en grote bedrijven die "plotseling" bezorgd waren over "zwarte levens."

Al die propaganda diende ertoe om de kloof tussen zwarten en blanken te verdiepen, de humanitaire houding van de coronagelovers te versterken, de politie te demoniseren (wat hun uiteindelijke vervanging door AI en robothonden vergemakkelijkte) en - niet in de laatste plaats - de Amerikaanse economie een nieuwe klap toe te dienen, terwijl "antiracistische" rellen door het hele land (de daders droegen geen bivakmutsen) talloze bedrijven vernielden die al geleden hadden onder de lockdowns, terwijl "onze vrije pers" het geweld afdeed als een racistische mythe (hoewel het meer schade bij zwarte bedrijven aanrichtte dan enige andere van kust tot kust).

Ondertussen, gedurende die maanden van "plotselinge" chaos in de steden (waarbij de politie zich vreemd genoeg in de ene na de andere stad afzijdig hield - en in Boston zelfs stapels bakstenen neerlegde in de buurt van protestlocaties), bereikte het "coronamelodrama" zijn lange gruwelijke climax in de "vaccinatiecampagne" die ons allemaal (en zwarte mensen in het bijzonder!) moest "redden" van "dood door corona."

Toen het "vaccinatiemelodrama" eindelijk in december 2020 van start ging, bleef "onze vrije pers" (uiteraard) alleen het Officiële Verhaal vertellen en iedereen aanvallen die daar vraagtekens bij zette, zodat dezelfde meerderheid die niet wist dat "corona" eigenlijk helemaal niet zo gevaarlijk was, en dat hydroxychloroquine en (vooral) ivermectine hiertegen effectief waren, nu niet wist (en veel te veel mensen nog steeds niet weten) dat die "vaccins" niet alleen ineffectief zijn, maar ook veel gevaarlijker zijn dan "het virus" ooit was, of had kunnen zijn.

Dus deed "onze vrije pers" iets dat nog erger was dan alleen maar het verduisteren van al het noodzakelijke daglicht dat onze vrije pers aanvankelijk mocht verschaffen (met grondwettelijke bescherming daarvoor). Door miljoenen mensen te terroriseren (zonder reden), terwijl "vaccinatie" werd gehypet als onze enige mogelijke ontsnapping aan al die angst, heeft "onze vrije pers" hen totaal (en in veel te veel gevallen permanent) verblind, zodat ze nu de waarheid niet meer kunnen zien, zelfs niet als die zich vlak voor hun neus bevindt, zelfs niet als zij en/of hun dierbaren daardoor aan hun eindje komen.

Zo werd "onze vrije pers" gebruikt om die miljoenen te traumatiseren zodat ze zelfmoord zouden riskeren en iedereen zouden haten die hen waarschuwde om dat niet te doen (een trauma dat ook ontelbare "journalisten" zelf blind maakte).

De (geplande) voortzetting van de "viruspaniek," de "vaccinatiecampagne," verscheen natuurlijk (schijnbaar) niet uit het niets, zoals "corona" en "de moord op George Floyd" - en "6 januari," weer een ander "plotseling" trauma waar "onze vrije pers" maandenlang fanatiek de nadruk op legde, waarbij het Officiële Verhaal van een "opstand" erin werd gehamerd ook al was het op dat moment aantoonbaar belachelijk, vooral voor iedereen die online de vele amateurvideo's bekeek waarop te zien was hoe de politie van het Capitool de demonstranten niet "overrompelde," maar naar binnen loodste.

Dat de hele show een FBI-productie was, en geen "couppoging" (alle "deelnemers" waren ongewapend), is een feit dat bekend is bij degenen die de moeite hebben genomen om het te onderzoeken, terwijl "onze vrije pers" het (natuurlijk) afdeed als de zoveelste "complottheorie" van "extreem rechts" - net als het overvloedige, solide bewijs dat Biden/Harris niet daadwerkelijk gekozen waren.

In plaats van aan te dringen op het beoordelen van dergelijk bewijs (wat de normale gang van zaken zou moeten zijn in een democratie), brult "onze vrije pers" alleen maar dat er geen bewijs is en gebruikt "6 januari" om "ontkenning van de verkiezingen" (een variant op "ontkenning van de Holocaust") als opruiing te bestempelen en degenen die zich hiermee bezighouden als "binnenlandse terroristen" aan te merken die het daarom verdienen om in de federale gevangenis te belanden, vaak onder martelende omstandigheden - omdat zij "fascisten" zijn.

Dus "6 januari" intensiveerde de propagandacampagne om al diegenen die zich tegen de "coronamaatregelen" verzetten, te ontmenselijken om zo hun vervolging te rechtvaardigen - precies dezelfde strategie waarbij alle dissidenten van 1947 tot 1960 (en daarna) als "communisten" werden bestempeld, hoewel de overgrote meerderheid dat niet was (noch verdienden de weinigen die dat wel waren een dergelijke behandeling volgens de wet), en net zoals de tienduizenden die op 6 januari in DC protesteerden geen horde nazi's waren, maar een even vreedzame als diverse menigte. Dat het geen nazi's waren en dat ze niet in Washington waren om de regering af te zetten - en dat "onze" regering zelf het draaiboek van de nazi's volgde door zoveel leden van de oppositie te arresteren en gevangen te zetten, waarbij "6 januari" gebruikt werd zoals Hitler de brand in de Reichstag gebruikt had - zijn feiten die degenen die zichzelf "liberalen" en "links" noemen niet kunnen zien, omdat "onze vrije pers" hen nog verder getraumatiseerd heeft tot fascistische blindheid.

Terwijl ze gedurende het verloop van 2021 (en daarna) bleven drammen met dat melodrama, behield "onze vrije pers" haar traumatische focus op het existentiële belang van "vaccinatie" - hoewel deze campagne langzaam maar zeker haar kracht verloor doordat steeds minder "gevaccineerden" hun boosters gingen halen en doordat bepaalde leugens over het "virus" eindelijk in duigen begonnen te vallen.

Tegen 2022 leek het erop, voor sommigen althans, dat "corona" eindelijk voorbij was - maar toen, "plotseling," lanceerde Poetin zijn wrede, niet-uitgelokte aanval op Oekraïne, onze vreedzame, kleine democratische bondgenoot, net als wat Hitler destijds deed bij Polen, blablabla. "Onze vrije pers" schakelde meteen over op het nieuwe melodrama, en loeide nu even misleidend en (potentieel) dodelijk over "Oekraïne" als het "vaccinatieverhaal," waar ze ook maar over door bleven loeien. Na de propagandafictie van de "Maidanrevolutie" in 2014 krachtig te hebben doorgedrukt, bleven de regering en de media de luidruchtige, trotse nazi-elementen in het regime van Kiev en hun grootschalige afslachting van de Russischtalige bevolking in het oosten verdoezelen - feiten die werden afgedaan als "Russische propaganda."

En zo waren de miljoenen, die al acht jaar lang door "onze vrije pers" op krachtige wijze waren voorgelogen, nu woedend vanwege Poetins "niet-uitgelokte" invasie, aangezien zij onbekend waren met die provocaties (14.000 afgeslacht in het oosten, VS/NAVO-uitbreiding, bio-oorlogsfabrieken in het hele westen van het land, enz.).

Dus dezelfde miljoenen die heilig geloofden in mondkapjes, "anti-vaxxers" verafschuwden, BLM aanbaden en al die "oproerkraaiers" opgesloten wilden hebben, waren nu allemaal net zo fanatiek voorstander van Zelensky, hingen Oekraïense vlaggen op (sommigen droegen zelfs blauw-en-geel) en spuwden vuur naar iedereen die het waagde om het daar hardop mee oneens te zijn.

* * *

Inmiddels was het raamwerk van de opeenvolgende rampen duidelijk genoeg voor diegenen onder ons die de ogen nog open hadden, of die eindelijk hun ogen begonnen te openen, zodat we hardop begonnen te speculeren over wat er hierna zou kunnen plaatsvinden ter bevordering van de Grote Reset. Zou het een "plotselinge" hongersnood zijn? Een ("Russische") cyberaanval op het elektriciteitsnetwerk? Een "buitenaardse invasie" (dat wil zeggen, vanuit Mars, niet Mexico)?

Hoewel elk van deze Volgende Grote Dingen nogal voor de hand liggend zou zijn geweest, is de ramp die ons nu heeft getroffen niet alleen de meest spectaculair gewelddadige, maar - na "corona" en de "vaccinatiecampagne" - ook de meest verleidelijke van allemaal; want zelfs de meesten die de voorgaande melodrama's hebben doorzien, zien niet wat er nu echt aan de hand is; aangezien deze "plotselinge" vlammenzee vanuit het Midden-Oosten die wereldwijd brandt zo bekend lijkt, en de emotie die het overal heeft losgemaakt dermate gewelddadig is, is het moeilijk om ook de globalistische vingerafdrukken die aan deze nieuwe nachtmerrie kleven te doorzien.

Sinds januari 2020 is er één nieuw aspect aan deze meest recente propagandacampagne. Terwijl de voorgaande acties alles wat we (heel losjes) "links" noemen (samen met bepaalde sectoren van de Republikeinse partij) verenigde tegen de "extreem-rechtse" boeman, heeft deze actie die algemene alliantie abrupt opgesplitst, aangezien beide partijen - Trump et al. inbegrepen - alsmede de "liberale media" (voorspelbaar) fel zionistisch zijn geworden, terwijl de "woke" club (voorspelbaar, en vaak, heftig) "achter Palestina staat," samen met enkele politici, filmsterren en rappers. Deze heftige ruzie heeft de tegenstanders alleen maar verzwakt, omdat beide partijen gehinderd worden door een gemeenschappelijke blindheid voor wat er werkelijk met hen beiden (en ons allemaal) gebeurt.

"Wij zijn het volk van het licht, zij zijn het volk van de duisternis - en het licht zal zegevieren over de duisternis." Aldus sprak Netanyahu twee dagen geleden, waarbij hij de manicheïstische visie uiteenzette die "onze vrije pers" sinds 7 oktober over het algemeen op verschillende manieren heeft uitgedragen, en die ervoor zorgt dat de zionisten uitzinnig van openlijke genocidale woede zijn, niet alleen tegen Hamas en/of zijn gewapende bondgenoten, maar tegen de Gaza-bevolking in het algemeen, en ongetwijfeld tegen alle Palestijnen.

Het was natuurlijk de "plotselinge" gruwelijkheid van de aanval van Hamas, en het eindeloos aanroepen van de Holocaust door de Israëlische regering (en dus door "onze vrije pers"), waardoor zionisten nu niet alleen staan te juichen terwijl de IDF er duizenden meer doodt dan Hamas deed (en nog eens vele duizenden onder dwang "verplaatst"), maar ook iedereen die niet staat te juichen, aanvallen en eisen dat iedereen die niet "achter Israël staat" gecensureerd, ontslagen, van school gestuurd of anderszins geëlimineerd wordt door middel van hardhandig optreden waarbij de "cancelcultuur" (bijna) goedaardig lijkt.

Deze meedogenloze strijd tegen de Palestijnen en iedereen die voor hen opkomt, is volledig gebaseerd op het Officiële Verhaal dat "onze vrije pers" (zoals gewoonlijk) niet in twijfel zal trekken, zelfs al gelooft het Israëlische volk het niet, omdat er overweldigend bewijs tegen is - bewijs dat "onze vrije pers" niet zal melden, net zoals het al zo lang zwijgt over de lijdensweg in Gaza (en die acht jaar van nazigeweld in Oost-Oekraïne).

En net zoals de zionisten op rampzalige wijze door het Officiële Verhaal werden misleid, zo werden ook degenen misleid die de bloedige aanvallen van Hamas toejuichten, "opgetogen" over wat zij beschouwden als een rechtvaardige tegenaanval tegen de bezettingsmacht, zoals de heroïsche opstand in het getto van Warschau. Terwijl Gaza wel doet denken aan het getto van Warschau, doet de "verrassingsaanval" van Hamas niet denken aan die opstand, die eigenlijk wel als een verrassing kwam (en, natuurlijk, geen burgers doodde), terwijl "7 oktober" duidelijk een "inside job" was, zoals het Israëlische volk weet - een ongemakkelijk feit voor een ieder die nu nòg meer mensen wil zien sterven, of het nu Israëliërs zijn of inwoners van Gaza, of Joden, of Palestijnen, of moslims of wie ze ook maar haten, om welke reden dan ook (of zonder reden).

Laten we dus eindelijk de cruciale vraag stellen: Wie vaart wel bij de catastrofe die ons nu allemaal kan wegvagen als we de betovering van het Officiële Verhaal niet doorbreken? Het zijn zeker niet de zionisten, want Netanyahu is duidelijk geen zionist, anders zou hij zijn volk geen "vaccinatie" hebben opgedrongen middels het wellicht zwaarste "vaccinatiemandaat" ter wereld. Ondanks zijn reputatie en zijn demagogische retoriek lijkt het erop dat Netanyahu een globalist is, geen zionist (en is dus waarschijnlijk een vrijmetselaar, geen Jood).


Commentaar: Of misschien is er een grote overlapping van spelers en agenda's in beweging tussen zionisme en globalisme die, tot nu toe, voor veel waarnemers minder duidelijk was.


Zeker is dat dit nieuwste melodrama de onderdrukkende ontwikkelingen die begonnen met de uitrol van "het virus" nu snel intensiveert, van steeds strengere censuur, tot nog "slimmere" surveillance, tot het versplinteren van de oppositie, tot het verergeren van de vluchtelingencrisis, enzovoort, zoals dit scherpe artikel van OffGuardian duidelijk maakt:
De oorlog tussen Israël en Hamas voert NU AL de Grote Reset-agenda door"

Kit Knightly, Off-Guardian.org, 20 oktober 2023
Laten we nu terugkeren naar het enige beetje goede nieuws dat deze ontzettende hyperbarbaarse episode te bieden heeft - dat het Israëlische volk het doorheeft, niet alleen voor wat betreft de "verrassingsaanval" van Hamas, maar ook voor wat betreft de "vaccinatiecampagne" die Netanyahu hen heeft opgedrongen en waardoor ze nu week na week "plotseling sterven," samen met andere volkeren over de hele wereld.

Zou het mogelijk kunnen zijn dat Netanyahu niet de uiteindelijke of enige auteur is van "7 oktober," en dat het doel ervan er niet alleen uit bestond om zijn politieke hachje te redden?

Is het niet mogelijk dat, net zoals "zijn" drang om het hele Israëlische volk te "vaccineren" waarschijnlijk van bovenaf werd opgedragen, hij "7 oktober" organiseerde, of goedkeurde, op bevel van dezelfde machten die de wereld sinds januari 2020 hebben geteisterd?

Niet alleen dient deze crisis er uitstekend voor om alom nog meer chaos, verdeeldheid en algehele economische verwoesting te bevorderen, maar meer in het bijzonder overstemt deze (op dit moment althans) volledig het geruisloze, gedeelde besef van de Israëliërs dat "vaccinatie" een daad van democide is, die wereldwijd werd opgelegd, niet met het nobele doel om "levens te redden," maar - integendeel - om zoveel mogelijk levens te beëindigen, met als doel wereldwijde extreme ontvolking (zoals Bill Gates ooit achteloos onthulde toen hij naar de uiteindelijke eindfase van wereldwijde "vaccinatie" verwees als "de definitieve oplossing").

Het laatste wat onze meesters willen, is dat het besef van de Israëliërs over wat hen werd aangedaan zich verspreidt naar andere landen, zodat genoeg mensen wakker worden en zich verenigen om eindelijk een einde te maken aan deze rampen.

En dus kunnen degenen wier ogen nu zo vol met bloed zitten dat ze alleen maar meer mensen willen zien sterven - of het nu Joden of Palestijnen zijn - maar beter begrijpen, voor hun eigen bestwil, dat degenen achter de "vaccinatiecampagne" het met u en uw vijand eens zijn, omdat ze ons bijna allemaal dood willen hebben, en hoe eerder hoe beter.

Dus als het u niet lukt op te houden anderen zodanig te haten dat u ze allemaal dood wilt hebben, ga daar dan vooral mee door. Het is uw begrafenis (ervan uitgaande dat er nog iemand in de buurt is om u te begraven).

Duitsland 1938:

Duitsland 1938
Duitsland 2021:

Duitsland 2021 #1
Duitsland 2021 #2
Duitsland 2021 #3
Israël 2021:

Israël 2021
Wie meer wil weten over de werkelijke beweegredenen van Netanyahu, kan dit interessante artikel lezen:
Spion, terrorist of crimineel? Amerika's mysterieuze dossiers over Netanyahu"

Neve Gordon, oktober 1996
Mark Crispin Miller is hoogleraar media, cultuur en communicatie aan de New York University en auteur van verschillende boeken, waaronder Boxed In: The Culture of TV; Seeing Through Movies; Mad Scientists: The Secret History of Modern Propaganda; Spectacle: Operation Desert Storm and the Triumph of Illusion; en The Bush Dyslexicon. U kunt meer van zijn werk lezen op zijn Substack en via zijn nieuwsbrief, News from the Underground
Zie: https://off-guardian.org/2023/10/31/netanyahus-two-genocides/