Tracey O’Mahoney
Tracey O’Mahoney
In Ierland zal op 25 maart 2021 worden gestemd over de onderzoeksprocedure voor de verordening inzake het Digitale Groene Certificaat. Deze verordening zal erin voorzien dat de zojuist ingeënte Europeanen vrij kunnen reizen binnen de E.U., terwijl de bewegingsvrijheid van ongevaccineerden personen zal worden beperkt.

De zeer gerespecteerde Ierse advocaat Tracey O'Mahoney heeft een analyse van het voorstel gemaakt en daarin uiterst verontrustende mogelijkheden (of onmogelijkheden) onthuld, welke in het verschiet liggen voor degenen die nee zullen zeggen tegen de vaccinatie. In haar presentatie op YouTube roept zij haar publiek op om contact op te nemen met de leden van het Europees Parlement om te eisen dat zij niet instemmen met deze Orwelliaanse wet. Ik nodig u uit om hetzelfde te doen.

Een stem voor dit lelijke apartheidssysteem, dat momenteel in Israël van kracht is en waarvan bewezen is dat het reeds een golf van discriminatie en vooroordelen heeft veroorzaakt, is een stem voor de cultus van Davos en een klap voor de soevereiniteit van het Ierse volk en voor het individualisme. Het is een stem tegen de liberale democratie en een verdere stap in de richting van tirannie en onderdrukking.

Dit wordt momenteel aangekaart in Israël, alwaar een advocatenkantoor de zaak aanhangig maakt bij het Internationaal Strafhof, onder verwijzing naar schendingen van de Neurenberg Code.

Het is van het grootste belang dat alle leden van het Europees Parlement en alle politici in dit land en in heel Europa eraan worden herinnerd dat een stukje papier niet de persoonlijke autonomie en de onvervreemdbare rechten van de mens overtroeft. Geen enkele akte waar ook ter wereld kan deze inherente rechten ontkennen en elke poging daartoe is uit de aard der zaak anti-menselijk.

Hoewel de wetstekst de aandacht afleidt van het echte probleem, namelijk beperking van de bewegingsvrijheid, moge duidelijk zijn dat aanname van deze wet zal leiden tot de grootste bedreiging van de vrijheid in de natie sinds de dagen van de koloniale bezetting. Daarom is het een flagrante en ernstige schending van de burgerrechten en een oorlogsdaad ten opzichte van degenen die zich niet willen of kunnen laten vaccineren. De idee om deze verordening versneld in te voeren, met weinig of geen discussie, maakt het nog schandaliger en volstrekt onaanvaardbaar. Iedere politicus die hiermee instemt zal de geschiedenis ingaan als iemand die heeft gestemd voor een wet welke slechts, voor wat betreft de beperkingen die zij oplegt aan de betrokken burgers, vergelijkbaar is met de Neurenbergwetten van de jaren dertig van de vorige eeuw.

digital green pass
Er is geen enkel excuus voor invoering van deze wet, aangezien op geen enkele wijze is bewezen dat deze in het belang van of voor de gezondheid van de maatschappij is - aangezien het bekend en erkend is, zelfs door de WHO en Big Pharma, dat de COVID-19 vaccinaties in geen geval de overdracht van het SARS-COV-2 virus verhinderen. Daarom is deze wet slechts bedoeld om de bewegingsvrijheid van het individu verder in te perken en zo de macht te vergroten van een regering die in haar gedrag en optreden reeds tiranniek en autoritair is. Het is een overduidelijke poging tot onderdrukking en zwartmaking van de ongevaccineerden. Het is een fascistische en mensenrechten vernietigende dwaling, waar niemand bij gebaat is, behalve degenen die financieel voordeel hebben van menselijk kapitaal.

In een tijd waarin regeringsfunctionarissen in Ierland kerkleiders bedreigen met boetes en gevangenisstraf en academici onder druk worden gezet en uit hun universitaire functies worden gepest omdat zij er een andere mening op na houden, zal het toevoegen van dwang en medische experimenten aan de toch al lange lijst van schendingen van de mensenrechten niet worden getolereerd door de mensen in dit land die waarde hechten aan hun vrijheid.

Om aan hen die besloten hebben zich wel te laten vaccineren met een injectie, welke zich nog in de derde fase van het onderzoek bevindt, toe te staan om deel te nemen aan activiteiten zoals reizen, terwijl dat wordt verboden voor hen die dat niet hebben gedaan, is een opzettelijke poging om verdeeldheid in de samenleving te creëren en is van zeer kwaadwillige aard. Deze methode gebruiken tegen de bevolking van het land, die de salarissen van de machthebbers betaalt, door hen te dwingen zich te laten vaccineren met een product waar al duizenden mensen letsel en schade van hebben ondervonden, is bedrieglijk en verwerpelijk. Het is oneervol en getuigt op zijn zachtst gezegd van een gebrek aan integriteit om de bewegingsvrijheid te beperken van degenen die niet door de knieën zijn gegaan voor farmaceutische bedrijven, wier kerfstokken bezaaid zijn met oneerlijkheid, lichamelijk letsel en dood.

covid vaccin
Om zelfs maar te overwegen om zo'n zinloze onderdrukkingsmaatregel tegen het Ierse volk uit te voeren in een week waarin het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onthuld, dat in de eerste negen maanden van 2020 het aantal sterfgevallen in Ierland is gedaald ten opzichte van de voorgaande zeven jaar, roept de vraag op wat het ware doel is van dit debacle is en wat de agenda is. Velen van ons hebben dat vermoed, ook ik, zoals ik heb beschreven in mijn boek, The COVID-19 Illusion; A Cacophony of Lies.

Hoe lang zal het duren voordat het ontoelaatbaar is om te winkelen in je plaatselijke winkel zonder een vaccinatie certificaat? Hoe lang nog voordat het de ongevaccineerden verboden wordt om restaurants en bars te betreden? Hoe lang nog voordat de zogenaamde weigeraars uit de samenleving worden verstoten en onwaardig worden geacht om sportstadions, concertzalen en theaters te bezoeken? Hoe lang duurt het nog voordat uw sociale voorzieningen worden stopgezet omdat u niet bent ingeënt? Hoe lang duurt het nog voordat je de prik nodig hebt om werk te vinden? Hoe lang voordat ongevaccineerde studenten de toegang tot de universiteit wordt geweigerd?

Absoluut niet lang als we de ongekozen dictators hun wil aan de massa's laten opleggen, waarbij de stilte van gecompromitteerde politieke vertegenwoordigers oorverdovend wordt. De sluipgang naar totalitarisme is een sprint geworden. De weg naar apartheid is bekleed met kransen, terwijl de langzame verstikking van de vrijheid ons slap als levenloze lijken achterlaat, slechts bestaand om te zwichten voor de eisen van Davos.

Deze pogingen tot geweld door de Europese instellingen en de Ierse regering zijn onaanvaardbaar. Het is in het belang van de natie dat de Digitale Groene Certificaten worden vermeden, samen met elk ander instrument dat kan worden gebruikt om vrijheden te beknotten. Het is ten zeerste aan te bevelen dat deze wetgeving niet wordt aangenomen. Zij is niet bevorderlijk voor een vrije en democratische samenleving en zou zelfs niet eens mogen worden overwogen.

Het voorgestelde Nieuwe Normaal, als dit is waar het op neerkomt, moet onmiddellijk worden verworpen en terzijde geschoven.

Zie: https://waketfupweekly.substack.com/p/digital-green-certificates