Wetenschap van de GeestS


Ark

SOTT Focus: Het Goudlokje-mysterie

Het Goudlokje-mysterie
© Paul DaviesHet is niet te warm, het is niet te koud en de krachten ervan werken op exact de juiste manier samen; waarom lijkt het universum precies op maat te zijn gemaakt voor het bestaan van leven?
Het is niet te warm, het is niet te koud en de krachten ervan werken op exact de juiste manier samen; waarom lijkt het universum precies op maat te zijn gemaakt voor het bestaan van leven?

In zijn boek met de toepasselijke titel The Goldilocks Enigma zegt natuurkundige en wetenschapsschrijver Paul Davies dat sommige wetenschappers beweren dat ze op het punt staan antwoorden te geven op de grote vragen van het bestaan, zoals Waarom zijn we hier? Hoe is het universum begonnen? Hoe zal het eindigen? Hoe zit de wereld in elkaar? Waarom is het zoals het is? En ga zo maar door. We herkennen deze vragen van Philip Goffs nogal zwakke poging om hierover te filosoferen in de vorige serie posts: " Why? The Meaning of the Universe." Hier wil ik alleen maar suggereren dat de lezer beter Davies kan lezen dan Goff, ook al denk ik dat Davies ook niet alles precies begrijpt.

Davies legt uit dat de reden waarom sommige wetenschappers er zo zeker van zijn dat ze de orde van het universum kunnen verklaren, te danken is aan ontwikkelingen in zowel de kosmologie als de hoge-energiefysica. Elders heeft Davies ons echter gewaarschuwd tegen het 'geloven in de wetenschap,' omdat het geloof dat wetenschappers hebben in de onveranderlijkheid van natuurkundige wetten zijn oorsprong vindt in de christelijke theologie. (Hij kreeg veel kritiek op deze uitspraak).

Snakes in Suits

Slangen in het gras

man met strijdbijl
Verlies nooit meer een debat! Koop hier de uwe.
Idealisme tegenover materialisme. Vrije wil tegenover determinisme. Theïsme tegenover atheïsme. Samenzwering tegenover toeval. LIHOP tegenover MIHOP1 (Het met opzet laten gebeuren tegenover het met opzet teweegbrengen). Buitenaardse wezens tegenover weerballonnen. Allemaal dichotome debatten in ons leven. En ze woeden voort. Dompel een teen in een van deze discussies en de kans is groot dat u op een bepaald moment wordt getroffen door de scheermessen van Occam of Hanlon. Als veteraan van het debat-aan-de-keukentafel die al deze woordenoorlogen heeft meegemaakt, beschik ik over een universeel wapen dat me zeer geschikt lijkt voor de taak die me te wachten staat.

In dit geval is mijn doel Hanlon, op wiens scheermes de volgende woorden prijken: "Schrijf nooit toe aan kwaadwillendheid wat voldoende verklaard kan worden door domheid." Het scheermes mag dan scherp zijn, het is dun en broos en snijdt maar in één richting. Bij gebrek aan een betere benaming, introduceer ik de Koehli-strijdbijl. Die snijdt aan twee kanten. Op de rand van het ene blad staat "beide," op de andere "en." En voor deze strijd staan er runen in gegraveerd: "Ongecontroleerde incompetentie leidt onvermijdelijk tot kwaadwilligheid." Of, eenvoudigweg in de woorden van Hanlon: "Een zekere mate van domheid zal altijd gepaard gaan met kwaadwilligheid."

Attention

Israëls Bijbelse psychopathie

netanyahu tora israël gaza
© TV7 Israel NewsBenjamin Netanyahu
Ik ben het zat om steeds te lezen dat Netanyahu een psychopaat is. Dat is hij zeker niet. Ik zie geen reden om hem, of welke andere Israëlische leider dan ook, te beschouwen als psychopaten in de psychiatrische betekenis. Ze hebben een collectieve psychopathie, wat van een heel andere orde is.

Het verschil kan men vergelijken met het verschil tussen een persoonlijke - en een collectieve neurose. Volgens Freud is religie (en hij bedoelde het christendom) een collectieve neurose. Freud bedoelde niet dat religieuze mensen neurotisch zijn. Integendeel, hij merkte op dat hun collectieve neurose religieuze mensen immuun maakt voor hun persoonlijke neurose.[1] Ik onderschrijf Freuds theorie niet, ik heb alleen zijn ondersteuning nodig ter introductie van mijn eigen theorie: zionisten, zelfs de meest bloeddorstigen, zijn geen individuele psychopaten; velen van hen zijn liefdevolle en zelfs zelfopofferende personen binnen hun eigen gemeenschap. Ze zijn eerder de vectoren van een collectieve psychopathie, wat betekent dat ze op een speciale manier (we kunnen het onmenselijk noemen) als collectief andere menselijke gemeenschappen zien en daarmee interacteren.

Dit punt is essentieel, aangezien we Israël anders nooit kunnen begrijpen. Het helpt niet om hun leiders psychopaten te noemen. We moeten erkennen dat Israël een collectieve psychopaat is en de oorsprong van dit unieke nationale karakter bestuderen. Het gaat erom dat de wereld overleeft, net zoals het voor elke groep een kwestie van overleven is om de psychopaat onder hen te herkennen en zijn denk- en gedragspatronen te begrijpen.

Heart

SOTT Focus: Ter nagedachtenis: Pierre Lescaudron

tot ziens

Pierre Lescaudron
Tot ons grote verdriet delen wij u hierbij mede dat een kernlid van het Sott.net en Cassiopaea.org team, Pierre Lescaudron, van ons is heengegaan. Wij, en allen die hem kenden en van hem hielden, ervaren zijn overlijden als een immens verlies.

Vanaf de dag dat hij, nu zo'n 14 jaar geleden, ons team kwam versterken en letterlijk tot aan de dag van zijn overlijden, leverde Pierre op een charmante, positieve, toegewijde en inzichtelijke wijze een bijdrage aan ons werk, zowel online als in de echte wereld, waar hij zich voor velen ontpopte tot een bekwame mentor.

Pierre wijdde zijn grootste enthousiasme en inzet aan zijn pogingen om de fundamentele aard van onze werkelijkheid beter te begrijpen, de verborgen geschiedenis van onze planeet en welke essentiële rol wij, als mensen, spelen in het 'grote geheel' der dingen.

Hoewel Pierre's staat van dienst te omvangrijk is om hier uitgebreid aan de orde te laten komen, geven we hieronder een indruk van zijn werk en inzet.

Goede reis Pierre en tot ziens!

Cult

Moderne kunst is de verbitterde vernietiging van schoonheid

lelijke modderne kunst nihilisme
© Julius Drost/Unsplash
Mijn mondain ingestelde vrouw dwong me onlangs een bezoek te brengen aan een oud katholiek hospice/weeshuis uit het koloniale tijdperk in het centrum van Guadalajara, Mexico. De oude muurschilderingen met afbeeldingen van de hel en verlossing en dergelijke existentiële concepten waren adembenemend.

Wat zeker niet adembenemend was, maar eerder verontrustend en tot wanhoop aanzettend, was een reeks feministische moderne kunstwerken die in verschillende hoeken van het pand verspreid opgesteld stonden -- zo ongepast en tegendraads als maar kon in een dergelijke omgeving.

Een van die voorwerpen droeg de titel "Anatomia Intima," met groteske, vervormde en voelbaar onaantrekkelijke representaties van de menselijke vorm. Vergelijkbare stukken met vergelijkbare namen vertoonden meer van hetzelfde.

Het was een orgie van lelijkheid.

Galaxy

Ik heb meer dan 5.000 bijna-doodervaringen bestudeerd. Mijn onderzoek heeft me er zonder twijfel van overtuigd dat er leven is na de dood.

Churchill Hospital operatie
© ReutersArtsen in het Churchill Hospital voeren de eerste baarmoedertransplantatie van het Verenigd Koninkrijk uit
Dit essay is gebaseerd op een gesprek met Jeffrey Long. Het werd omwille van lengte en duidelijkheid aangepast.

Zevenendertig jaar geleden was ik specialist in opleiding oncologie en leerde hoe ik kanker het beste kon behandelen met bestraling. Dit waren de dagen vóór het internet, dus ik deed mijn onderzoek in de bibliotheek. Op een dag bladerde ik door een omvangrijke uitgave van het Journal of the American Medical Association en kwam een artikel tegen over bijna-doodervaringen.

Ik was met stomheid geslagen. Mijn hele medische opleiding leerde me dat je óf levend óf dood was. Daartussen zat niks. Maar plotseling las ik over patiënten van een cardioloog die waren overleden en weer tot leven gekomen, en die heel aparte, bijna ongelooflijke ervaringen rapporteerden.

Vanaf dat moment raakte ik gefascineerd door bijna-doodervaringen of BDE's. Ik definieer een bijna-doodervaring als iemand die comateus of klinisch dood is, zonder hartslag, die een heldere ervaring beleeft waarin hij of zij ziet, hoort, emoties voelt en contact heeft met andere wezens. Door me meer te verdiepen in deze ervaringen veranderde mijn kijk op het universum op fundamentele wijze.

Galaxy

Beste van het Web: De ineenstorting zal op mentaal gebied zijn

grootvader klok collectie antieke radio's
Net als onze uitweg

Wanneer we naar de geschiedenis kijken om haar lessen te begrijpen en te onderscheiden waar we vandaan komen, kunnen we grofweg stellen dat er twee concurrerende denkrichtingen bestaan: de ene ziet de geschiedenis als het product van de geest, dat wil zeggen, wat mensen dachten en deden. Dit wordt idealisme genoemd en is beslist uit de mode.

De andere ziet de geschiedenis als het resultaat van materiële druk, zoals economische ontwikkelingen of natuurlijke en andere externe omstandigheden. Dit wordt materialisme genoemd en tegenwoordig worden we allen geconditioneerd om hierin te geloven.

Het zou natuurlijk absurd zijn om te beweren dat materiële omstandigheden geen rol spelen in menselijke aangelegenheden, en dus de geschiedenis. Maar sinds sociologie, Marx en de zogenaamde "sociale wetenschappen" in de 19e eeuw ten tonele verschenen, zijn we vergeten dat mensen uiteindelijk dingen doen omdat, nou ja, ze er eerst over nadenken; ze vinden redenen om iets te doen op basis van hun wereldbeeld, prioriteiten en denkwijzen.

Eye 1

Beste van het Web: De psychologie van psychopaten - Roofdieren die vrij rondlopen

psychopaten
Het volgende is een transcriptie van deze video.
"Menselijke roofdieren bevolken onze samenleving."

Stefan Verstappen, Defense Against the Psychopath
Psychopaten zijn menselijke roofdieren. Ze intimideren, manipuleren, liegen, stelen, bedriegen, misbruiken en ontnemen mensen het leven, zonder schuldgevoel of wroeging. Een vooraanstaand expert op het gebied van psychopathie, Robert Hare, schat dat 1% van de mensen psychopaten zijn; terwijl klinisch psycholoog Martha Stout suggereert dat dit cijfer dichter bij 4% ligt. Studies geven aan dat psychopaten oververtegenwoordigd zijn in het bedrijfsleven en in de politiek. In deze video gaan we de psychologie van de psychopaat onderzoeken, omdat deze kennis ons kan helpen om de schade die ze ons, de mensen van wie we houden en de mensheid in het algemeen berokkenen, te minimaliseren.

Heart - Black

Slachtoffersignalering en donkere drie persoonlijkheidstrekken

Ziehier een interessante interactie tussen een groep bavianen, gerapporteerd in een boek met de titel Machiavellianism: The Psychology of Deception:

machiavellianen
Mensen veinzen ook slachtofferschap als strategie om een beloning te krijgen. Een onderzoek uit 2020 toonde aan dat mensen die slachtofferschap (en deugdzaamheid) veinzen vaker persoonlijkheidstrekken hebben die onderdeel uitmaken van de Donkere Driehoek.

De Donkere Driehoek bestaat uit narcisme (eigendunk), machiavellianisme (strategische uitbuiting en dubbelhartigheid) en psychopathie (harteloosheid en minachting voor anderen). Mensen met eigenschappen die behoren tot de Donkere Driehoek kunnen verleidelijk zijn.

Brain

Geest, materie en het gevaar van subjectivisme

Geest Materie
Vaak wordt beweerd dat de materiële wereld een ondergeschikte rol speelt en op de achtergrond moet blijven - achter geest en ziel, of zelfs achter de bovennatuurlijke wereld.

Dit brengt echter gevaren met zich mee, omdat het de blik iets te veel naar binnen dreigt te richten. Zo merkte Goethe terecht op dat "Ken uzelf" vaak geen goede raad is: we moeten juist dringend in de spiegel kijken die anderen ons voorhouden. De kunst is hier om onderscheid te maken tussen mensen die ons goed gezind zijn en die zelf ver in hun ontwikkeling zijn, en mensen die hun eigen destructieve agenda nastreven en ons in hun neerwaartse spiraal dreigen mee te trekken.

Nee, ons terugtrekken in onze eigen geest biedt geen oplossing en leidt snel tot irrationaliteit en subjectivisme.