Welkom op Sott.net
vri, 31 mar 2023
De Wereld voor Mensen die Nadenken

Wetenschap van de Geest
Kaart


Butterfly

Bijna-doodervaring: 'In een andere werkelijkheid'

hiernamaals
Petra (41) kreeg vlak na de geboorte van haar dochter Lotte een hartstilstand. Ze overleefde, maar had een wonderlijke ervaring tussen leven en dood. "Het was alsof ik in een andere werkelijkheid zat."

"Er zijn niet veel mensen die weten dat ik een bijna-doodervaring heb gehad. Omdat het zo persoonlijk is en waarschijnlijk ieders voorstellingsvermogen te boven gaat, vertel ik er eigenlijk alleen maar over als mensen er echt naar vragen. Als ik mijn verhaal doe, houd ik het vaak zo luchtig mogelijk. Ik zeg zoiets als: 'Ik heb het hierboven even bekeken, maar ik was er nog niet klaar voor.' Alleen als mensen doorvragen en ik merk dat ze echt geïnteresseerd zijn, ga ik verder. Het is fijn om af en toe mijn bijna doodervaring te kunnen delen. Er rust nog altijd een taboe op, merk ik."

Alarmbellen

"Negen jaar geleden beviel ik van ons tweede kind, dochter Lotte. Mijn zoon Timon was toen 3,5 jaar oud. Ik had een fijne zwangerschap en er was eigenlijk medisch gezien niks om me zorgen over te maken. Ik had alleen een ontzettend dikke buik vanwege een zware baby en een enorme hoeveelheid vruchtwater. Maar ook dat was geen reden voor paniek. Ik zat nog net binnen de toegestane hoeveelheid.
Zelf kan ik me niets herinneren van de bevalling, maar ik weet van wat me later is verteld, dat alles heel voorspoedig ging. Ik kreeg een ruggenprik en ving in een warm bad de weeën op. Toen Lotte er was, is ze bij me op mijn borst gelegd. Uitgerekend op dat liefdevolle, intieme moment ging het mis. Ik voelde me misselijk worden. De verloskundige zag mijn ogen wegdraaien en mijn nek zwol op. Een hartstilstand. Ineens gingen alle alarmbellen af. Lotte werd bij me weggehaald en ik werd een uur lang gereanimeerd. Voor mijn man Arnold was dat traumatisch. Binnen een paar seconden stond zijn wereld op z'n kop. Het ene moment vier je dat je een gezonde dochter hebt, het volgende zie je je vrouw vechten voor haar leven. Bizar."

Commentaar: Lees ook: Zie ook de thread op ons forum: Descriptions of the "afterlife"


Bullseye

Gevarenzone-psychopathie

gary cole office space film baas

Gary Cole als "Bill Lumbergh" in Office Space (1999).
Als u dit artikel zou kunnen lezen, zou dat geweldig zijn. Oh, en het zou heel fijn zijn als u zich zou willen abonneren.

Zijn psychopaten slim? In tegenstelling tot de indruk die sommigen hebben van de psychopaat als kwaadaardig genie, is de werkelijkheid niet zo romantisch. Volgens Lobaczewski zijn ze gemiddeld minder intelligent en bevinden zich onder hen geen of weinig supergenieën.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen slimme psychopaten zijn. Hun bell curve is alleen een beetje naar links verschoven (als Lobaczewski gelijk heeft). Dat betekent dat de kans op het ontmoeten van een relatief slimme psychopaat even groot is als die van een iets meer dan relatief slimme normale persoon. Hij formuleert het als volgt:
De gemiddelde intelligentie van onmiskenbare psychopaten, vooral als die wordt gemeten met behulp van veelgebruikte testen, valt iets lager uit dan die van normale mensen, zij het met een vergelijkbare variatie. Deze groep bevat echter geen gevallen van de hoogste intelligentie, noch vinden we onder hen technische of ambachtelijke talenten. De meest begaafde leden van dit soort kunnen dus successen boeken in die wetenschappen die geen passend humanistisch wereldbeeld of technische vaardigheden vereisen. (Academisch fatsoen is echter een andere zaak.) (Politieke Ponerologie, p. 111)
Zoals ik in de voetnoot bij deze paragraaf schreef, worden de interpersoonlijke/affectieve trekken van psychopathie in de huidige literatuur in verband gebracht met een hogere verbale intelligentie, terwijl de antisociale trekken in verband worden gebracht met een lagere algemene intelligentie.

Smoking

De ontaarding van de geest van tabak

rokende soldaat
Een van mijn favoriete onderwerpen, wanneer het gaat over hoe we onder het mom van gezondheid vergiftigd worden, is tabak.

Dit wordt een lang artikel. Het gaat over de toenemende vergiftiging van tabaksproducten door overheden en de grote tabaksfabrikanten, de spirituele betekenis van de plant, enkele van zijn helende eigenschappen en de ondermijning van het karakter ervan.

U weet waarschijnlijk dat de gewone sigaret of tabak die in de winkel wordt verkocht tal van toegevoegde additieven bevat en dat het roken van deze producten in geen enkel opzicht hetzelfde is als het roken van pure tabak. Er werden zo'n 600 verschillende soorten additieven geïdentificeerd.

Van wat ik ervan begrijp, bevatten de meeste tabaksproducten van de bekende merken zoals Marlboro, Pall Mall, Lucky Strike, Winston, enz. tussen 10 en 50 verschillende additieven.

Commentaar: Hoewel sommige van de meer 'metafysische' speculaties hierboven enigszins subjectief en moeilijk te kwantificeren lijken, is er veel dat erop wijst dat het roken van pure tabak inderdaad voordelen heeft die grotendeels buiten het bewustzijn van de meeste mensen vallen. Zelfs bij de meeste rokers zelf. En als het 'spirituele' in zekere zin een weerspiegeling is van het fysieke en biologische, dan zit er misschien enige waarheid in de ideeën die de auteur in het artikel naar voren brengt.

Zie ook:


Heart - Black

Verschillende typeringen van gedrag bij toegepaste dwang

gedwongen
Wanneer dwang wordt toegepast op informatie of geloof, kunnen mensen de neiging hebben te reageren op een reeks voorspelbare manieren, sommige met verschillen, oorzaken en gevolgen die niet onmiddellijk duidelijk zijn. Ik vond het nuttig om ze te typeren. Misschien vindt u deze typeringen eveneens nuttig ter omschrijving van de mensen om u heen.

Type 0 - Het Onverschillige Type

Iemand die iets gelooft en daar weinig tot geen twijfels over heeft, omdat hij over het algemeen onwetend en onvoldoende geïnformeerd is en zich niet bezighoudt informatie, logica of ervaring waardoor hij zou kunnen weten dat hij bedrogen wordt. Aangezien veel misleidingen waarmee men geconfronteerd kan worden, kunnen worden geïdentificeerd als een waarschijnlijke misleiding door alleen gebruik te maken van het eigen leven en eerdere ervaringen, zal het type 0 waarschijnlijk niet erg introspectief zijn. Daarom is dwang niet nodig.

Commentaar: Zie ook:


Brain

Duistere persoonlijkheidskenmerken gerelateerd aan een groter verlangen om zichzelf te verbeteren middels technologische methoden

illustratie exploderende hersenen
© Gerd Altmann from Pixabay
Mensen met duistere persoonlijkheidskenmerken hebben meer kans om hun hersenkracht te willen verbeteren met futuristische technologieën, volgens nieuw onderzoek gepubliceerd in het Journal of Cognitive Enhancement.

"Verbetering van menselijke vermogens was gedurende de hele menselijke geschiedenis altijd al een prominent onderwerp, maar genoot weinig aandacht van psychologisch onderzoek," aldus studieauteur Elena Schönthaler van de Universiteit van Graz.

"Dankzij geavanceerde technologie zijn er tegenwoordig aanzienlijk meer mogelijkheden en middelen om iemands capaciteiten te optimaliseren. Het is dan ook een dringende vraag om uit te zoeken wie gebruik maakt van verbeteringsmethoden. Ons onderzoek was erop gericht meer licht te werpen op individuele verschillen, persoonlijkheidskenmerken en innerlijke waarden van degenen die zichzelf zouden verbeteren met behulp van technologische methoden of apparaten."

Commentaar: Zie ook:


Phoenix

Het kwaad bestaat echt: Wat hebben J.P. Sears en VN-Secretaris-Generaal Dag Hammarskjöld met elkaar gemeen?

J P Sears politieke ponerologie kwaad
J.P. Sears heeft een nieuwe aanwinst in zijn boekenkast. Wees als J.P. Sears. Ik ben geen helderziende, maar misschien diende het ter inspiratie van deze recente video van hem, waarnaar u zeker moet kijken - en niet alleen voor de golvende rossige lokken.

J.P.'s proloog deed me denken aan het volgende, dat ik net gelezen had in Henning Melbers boek Dag Hammarskjöld, the United Nations and the Decolonisation of Africa.1
... medio juni 1961 vroeg zijn vriend Bo Beskow hem - zoals hij gewoonlijk deed wanneer zij elkaar ontmoetten - of hij nog geloof had in het individu. Terwijl het antwoord tot dan toe altijd positief was geweest, antwoordde hij nu: "Nee, ik had het nooit voor mogelijk gehouden, maar de laatste tijd ben ik tot het inzicht gekomen dat er werkelijk slechte personen bestaan - door en door slecht - alleen maar slecht." (p. 46)

Commentaar: Zie ook: En luister naar SOTT radio's:Caesar

Hoe je je ziel kunt laten groeien

zonsondergang
© L.P. Koch
Dit is iets wat we allemaal kunnen doen.

Doe iedere dag je best om het succes van anderen toe te juichen: vooral als het gaat om succes omtrent dingen die je voor jezelf wilt.

Denk aan iemand en stel je voor dat hij of zij een doorbraak maakt en ontdek dat plekje in jezelf waar je blij bent voor die persoon.

Prik door die steek van jaloezie heen. Laat je liefde voor de mensheid schijnen en verdrijf de duisternis van gemeenheid: de bekrompenheid, het Gollum-gezicht, de verharde lelijkheid van kleinzielig en ondankbaar zijn.

Bullseye

Zes Graden van de Kwaadaardige Kevin Bacon

six degrees kevin bacon boxer shorts

Noot van de vertaler: Six Degrees of Kevin Bacon of Bacon's Law is een gezelschapsspel waarbij spelers elkaar uitdagen om willekeurig een acteur te kiezen en deze vervolgens met een andere acteur te verbinden via een film waarin beide acteurs samen zijn verschenen, waarbij dit proces wordt herhaald om te proberen de kortste weg te vinden dat leidt uiteindelijk tot de productieve Amerikaanse acteur Kevin Bacon . Het gaat ervan uit dat iedereen die betrokken is bij de Hollywood -filmindustrie binnen zes stappen via zijn filmrollen aan Bacon kan worden gekoppeld. De naam van het spel is een verwijzing naar " zes graden van scheiding ", een concept dat stelt dat twee mensen op aarde zes of minder kennissen van elkaar verwijderd zijn. Bron.


Een van de grootste struikelblokken om de aard van het menselijk kwaad te begrijpen, is de neiging om te denken dat iedereen hetzelfde is: precies hetzelfde als jij. Als je de werken van enkele socialistische filosofen van de afgelopen eeuwen erop naslaat, kan je niet anders dan lachen om hun vreemde simplistische benadering van de menselijke natuur en hun naïef utopisme.1 Als we nou maar alle privé-eigendom konden afschaffen, de band tussen ouders en kinderen konden verbreken en (in veel socialistische utopieën) gewoon elkaars vrouwen konden delen (of beter nog, het "onderdrukkende" huwelijk afschaffen en vrouwen gewoon tot gemeenschappelijke seksuele eigendom maken)2 , nou, dan zou er geen vuiltje aan de lucht zijn. Al het kwaad in de wereld zou verdwijnen (of in ieder geval gemakkelijk te bestrijden). Iedereen zou in harmonie leven, de juiste gedachten denken (omdat ouders en priesters geen invloed zouden hebben op kinderen) en alles delen in een broederschap van mensen (nou ja, er zouden een paar hardnekkige lui kunnen overblijven die weigeren om de oude gewoonten op te geven, maar die kunnen altijd nog tot slaaf gemaakt worden of zelfs een kopje kleiner). Als iedereen hetzelfde wordt behandeld, zal iedereen hetzelfde worden - op de wijze die wij wensen.

Het is vrij lastig te begrijpen hoe mannen die zo intelligent leken, zo ongelooflijk dom konden zijn. Zoals het verhaal van Aristoteles (waarschijnlijk apocrief, maar wie weet), die er tot aan zijn dood van overtuigd was dat mannen meer tanden in hun mond hadden dan vrouwen. Bertrand Russell zei ooit dat hij dit misverstand heel gemakkelijk uit de wereld had kunnen helpen, door gewoon aan zijn vrouw te vragen haar mond open te doen. Je hoeft geen kinderen te hebben gehad om het te zien, maar voor degenen die wel kinderen hebben gehad, is het duidelijk dat zelfs vanaf jonge leeftijd dezelfde trucjes niet bij iedereen werken. Daar is een simpele reden voor: mensen zijn verschillend. Sommigen zijn zo opstandig dat zelfs een harde hand hen er niet van weerhoudt problemen te veroorzaken; anderen zijn dermate meegaand dat zelfs een zweempje kritiek volstaat om hun gedrag te veranderen en een levenslange neurose uit te lokken.

Bomb

Vrije Wil of Lotsbestemming?

Op de grens tussen heldhaftige strijd en Stoïcijnse aanvaarding
rivier
© onbekend
Allereerst wil ik gezegd hebben dat ik de idee van vrije wil tegenover determinisme hier niet zal verdedigen. Die discussie ken ik. Waar het op neerkomt is dat het huidige determinisme een duidelijk verkeerd idee is, dat is opgebouwd aan de hand van een hele reeks onwaarheden (materialisme, neo-Darwinisme en de rest), gebruikmakend van een ontoereikend kader (analytische filosofie, materialistische wetenschap).

Trouwens, compatibilisme - de idee dat determinisme op de een of andere manier te rijmen valt met het hebben van vrije wil - is slechts dwaze huisnijverheid, uitgevonden door academici die het niet aandurven om het materialistische/deterministische kamp op hun onzin te wijzen.

Het is dus duidelijk dat we tot op zekere hoogte over Vrije Wil beschikken.

En binnen dit "tot op zekere hoogte" kunnen we de werkelijk interessante vragen vinden.

Eye 1

De Psychologie van Totalitarisme Deel 4

fractal
Voor eerdere bijdragen aan deze serie, zie Deel 1, Deel 2 en Deel 3.

Hoofdstuk 8 van Mattias Desmets De Psychologie van Totalitarisme (PT) vervolgt zijn bespreking van de aard van totalitair leiderschap, in het bijzonder zijn bewering dat de causaliteit van totalitarisme niet het best kan worden verklaard door hebzucht of opzettelijke samenzwering.1 Het is veeleer een complex proces, waarvan de resultaten geconditioneerd kunnen zijn door bepaalde feiten ter plaatse (b.v. technocratische ideologie), maar die niet bedoeld zijn op de manier die velen wellicht veronderstellen, d.w.z. een groots plan waarover een groep samenzweerders het eens is geworden en dat rationeel en systematisch ten uitvoer wordt gelegd waarbij de resultaten min of meer overeenstemmen met de oorspronkelijke doelstellingen.

Desmet begint het hoofdstuk met het voorbeeld van de driehoek van Sierpinski - een fractal waar een soort orde ontstaat uit schijnbaar willekeurige stappen. Hier volgt een videodemonstratie van hoe dit werkt:

Commentaar: Zie ook: