Neurenberg-processen
Lach om de Duitsers zoveel u wilt, en zelf heb ik dat de afgelopen jaren ook wel enigszins gedaan, maar als er iets is waar ze uitzonderlijk goed in zijn, dan is het wel verantwoordelijkheid nemen voor hun fouten. Serieus, als het aankomt op het erkennen van gemaakte fouten en deze niet rationaliseren, minimaliseren of proberen te ontkennen, inclusief al het ongemak dat ze zouden hebben veroorzaakt, dan doet niemand dat zo goed als de Duitsers.

Neem bijvoorbeeld de coronapuinhoop. Vorige week nog biechtten de Duitse autoriteiten op dat ze een paar kleine fouten hadden gemaakt tijdens hun aanpak van de "coronapandemie." Volgens Karl Lauterbach, de minister van Volksgezondheid, "waren we soms te streng voor de kinderen en zijn we waarschijnlijk iets te laat begonnen met het versoepelen van de beperkingen." Horst Seehofer, de voormalige minister van Binnenlandse Zaken, gaf toe dat hij vandaag de dag niet meer akkoord zou gaan met een aantal van de coronamaatregelen, zoals de landelijke avondklok. "Men moet heel voorzichtig zijn met oproepen tot verplichte vaccinatie," voegde hij eraan toe. Helge Braun, hoofd van de Kanselarij en minister voor Speciale Zaken onder Merkel, beaamde dat er "verkeerde inschattingen" waren gemaakt, bijvoorbeeld het "overschatten van de effectiviteit van de vaccins."

Deze uiting van onwrikbare toewijding aan transparantie en eerlijkheid van de zijde van de Duitse autoriteiten, alsmede het principe van persoonlijke eer dat de Duitse autoriteiten in al hun zaken leidt en dat diep in het Duitse karakter zit geworteld, werd gepubliceerd in een artikel in Der Spiegel met de titel "Het Verdeeldheidsvirus" en onmiddellijk op grote schaal verspreid door de rest van de Duitse staats- en reguliere media op een volledig organische manier, die op geen enkele manier deed denken aan een enorm Goebbelsiaans toetsenbord dat perfect gesynchroniseerde officiële propaganda uitspuwt, of dat soort griezelige en fascistische dingen.

Duitsland is tenslotte "een extreem democratische staat" met vrijheid van meningsuiting en persvrijheid en zo, niet een of ander totalitair land waar de massa's worden overspoeld met officiële propaganda en waar critici van de regering voor de strafrechter worden gesleept en worden vervolgd op basis van valse "haatmisdrijven."

Natuurlijk, in een niet-democratisch totalitair systeem zou zo'n publieke "erkenning van gemaakte fouten" - en de gesynchroniseerde verspreiding ervan door de media - gewoon deel uitmaken van het proces om het fascistische gedrag van de autoriteiten goed te praten gedurende een bepaalde bijzonder totalitaire fase van het hervormen van de maatschappij in wat voor totalitaire dystopie ze het dan ook probeerden te veranderen (bijvoorbeeld een drie jaar durende "noodtoestand," die werd afgekondigd om het volk angstig en coöperatief te houden terwijl hun democratische rechten werden ontnomen, d.w.z. diegenen bij wie dat nog niet was gebeurd, en die geconditioneerd werden om gedachteloos bevelen op te volgen, en op mechanische wijze onzinnige officiële slogans te herhalen, en hun machteloze haat en angst te botvieren op de nieuwe "Untermenschen" of "contrarevolutionairen"), maar dat is hier duidelijk niet het geval.

Nee, hier is echt geen sprake van een publiekelijk "verantwoording afleggen-spektakel" van de Duitse autoriteiten om de gebeurtenissen van 2020-2023 onder het tapijt te vegen en het officiële narratief in de geschiedenis te verankeren. Er komt een formele "onderzoekscommissie" - geleid door dezelfde Duitse autoriteiten die de "crisis" hebben gemanaged - die alle betreurenswaardige maar volledig begrijpelijke "fouten" die in het heetst van de strijd tegen Het Verdeeldheidsvirus werden gemaakt, tot op de bodem zal uitzoeken!

Rustig maar, "complottheoretici", "corona-ontkenners" en "anti-vaxxers." Dit wordt niet zoiets als de Neurenberg-processen. Niemand zal worden opgehangen. Het gaat om het identificeren en erkennen van fouten en het trekken van lessen daaruit, zodat de autoriteiten alles beter kunnen managen tijdens de volgende "pandemie" of "klimaatnoodsituatie" of "terroristische aanval" of "opstand," of wat dan ook.

De onderzoekscommissie zal bijvoorbeeld willen onderzoeken hoe de regering per ongeluk een landelijke staat van pandemische noodtoestand afkondigde en de Wet ter infectiebescherming herzag, waardoor de Duitse grondwet werd opgeschort en de regering de macht kreeg om per decreet te regeren, vanwege een ademhalingsvirus dat duidelijk geen bedreiging vormde voor de samenleving als geheel, en vervolgens politiepelotons losliet op de duizenden mensen die zich buiten de Rijksdag verzamelden om te protesteren tegen de opschorting van hun grondrechten.

Rijksdag protestactie covid
Als ze dat eenmaal onderzocht hebben, zullen ze vast tot de conclusie komen dat die "vergissing" absoluut geen gelijkenis vertoont met de Machtigingswet van 1933, die de Duitse grondwet opschortte en de regering de macht gaf om per decreet te regeren, nadat de nazi's de nationale "noodtoestand" hadden afgekondigd.

De commissie zal waarschijnlijk ook willen onderzoeken hoe de Duitse autoriteiten per abuis verdere betogingen tegen hun arbitraire decreten verboden en de politie opdroegen om iedereen die deelnam aan dergelijke "illegale demonstraties" met geweld tegemoet te treden.
Duitse knokploegen
En terwijl de commissie zich buigt over het mogelijk licht ongepaste gedrag van hun wetshandhavers, willen ze misschien ook eens kijken naar het gedrag van hun onofficiële knokploegen, zoals Antifa, die ze per ongeluk aanmoedigden om de "anti-vaxxers," de "corona-ontkenners" en iedereen die met een exemplaar van de Duitse grondwet zwaaide, aan te vallen.
Duitse antifa
Nu ik erover nadenk, de onderzoekscommissie zou ook kunnen onderzoeken hoe de Duitse autoriteiten en de overgrote meerderheid van de staats- en reguliere media per ongeluk systematisch massahaat zaaiden tegen iedereen die het waagde om vraagtekens te zetten bij de willekeurige en onzinnige decreten van de regering, of die weigerde zich te onderwerpen aan "vaccinatie" en ons publiekelijk demoniseerden als "corona-ontkenners," "complottheoretici," "anti-vaxxers," "extreem-rechtse antisemieten," enz., tot het punt waarop Duitse prominenten als Sarah Bosetti ons letterlijk beschreven als de onbelangrijke "blindedarm" in het lichaam van de natie, waarbij ze haast ad verbatim een beruchte Nazi citeerde.

Sarah Bosetti
En dan hebben we nog dat hele gedoe rond de "vaccinatie." De commissie zal dat zeker willen onderzoeken. Ze zullen hun onderzoek waarschijnlijk willen beginnen met Karl Lauterbach, om precies vast te stellen hoe hij per ongeluk keer op keer op keer tegen het volk heeft gelogen...

Karl Lauterbach1
En mensen opzweepte tot een massahysterie over "DODELIJKE VARIANTEN" ...

En zweepte mensen op
En "LONG COVID HERSENINFARCTEN" ...
long covid
En hoe "DE ONGEVACCINEERDEN HET HELE LAND GIJZELEN, DUS MOETEN WE IEDEREEN ONDER DWANG VACCINEREN!"
ongevaccineerde gijzelaar
En ga zo maar door. Ik zou hier de hele dag mee door kunnen gaan, maar het is veel gemakkelijker om u en de commissie te verwijzen naar deze documentaire van Aya Velázquez. Niet-Duitse lezers kunnen de tweede helft overslaan, tenzij ze geïnteresseerd zijn in de Duitse "Raad van coronadeskundigen" ...

de geheime dossiers
Kijk, het punt is dat iedereen "fouten" maakt, vooral tijdens een "noodtoestand," een oorlog of een ander soort wereldwijde "crisis." We kunnen er tenminste altijd op rekenen dat de Duitsers hun verantwoordelijkheid nemen en niet beweren dat ze niet wisten wat er gaande was, of dat ze "alleen maar bevelen opvolgden" of dat "de wetenschap veranderde."

Bovendien is al dit coronagedoe verleden tijd en, zoals Olaf, redacteur bij Der Spiegel, ons eraan herinnert, is het tijd om de "De Verdeeldheidspandemie" achter ons te laten ...

De Verdeeldheidspandemie
... en nou klikken met die hakken en heil aan de Nieuwe Normale Democratie!

Zie: https://consentfactory.org/2024/03/15/mistakes-were-made/