studie covid vaccin integreert menselijk dna
© K. Dhuli, M.C. Medori, et al
Het vaak belachelijk gemaakte "antivax-argument" berust op waarheid

Samenvatting: Bij een onderzoek onder mensen die leden aan Long Covid werd hun cellulair DNA geanalyseerd. De auteurs troffen onverwacht genen aan in menselijke bloedcellen die uniek zijn voor het Pfizer-coronavaccin. Deze bevinding bewijst dat mRNA-coronavaccins permanent onderdeel worden van het DNA van sommige mensen die het coronavaccin toegdiend hebben gekregen.

Een nieuwe studie analyseerde menselijk DNA dat uit bloedmonsters van vrijwilligers was geïsoleerd. De auteurs zochten naar overeenkomsten tussen het DNA van bloedcellen en genetische sequenties die uniek zijn voor het Pfizer-coronavaccin BNT162b2. Na gebruik te hebben gemaakt van sensitieve testen, ontdekten de wetenschappers genen in het genoom van de geanalyseerde bloedmonsters die alleen afkomstig konden zijn van het Pfizer-coronavaccin.

Waar gaat dit over?

Bijna twee jaar geleden schreef ik over een onderzoek waarin de integratie van het coronavaccin van Pfizer in menselijk DNA werd aangetroffen, hetgeen ontdekt werd tijdens een laboratoriumexperiment in een schaaltje (in-vitro).
substack kop vaccin transcriberen dna
© Igor Chudov
Experimenten met menselijke cellen in petrischaaltjes zijn eenvoudiger en leiden tot gemakkelijk reproduceerbare resultaten. Het is echter altijd de vraag of de resultaten van dergelijke experimenten op celculturen gerepliceerd kunnen worden in levende mensen.

Meer specifiek, kan het coronavaccin reverse transcriberen, integreren en zo onderdeel worden van menselijk DNA in levende, ademende mensen? We hadden geen antwoord op die vraag - tot nu.

Ik verklap het vast: het antwoord is ja - het mRNA-coronavaccin wordt soms onderdeel van het DNA.

De studie van Dhuli et al. beschrijft een interessante wetenschappelijke ontdekkingsreis van Italiaanse wetenschappers die het zogenaamde "Long Covid" onderzochten.
coronavaccin transcriptie dna
© Dhuli et al.
In eerste instantie ontdekten ze spike-eiwit, met bepaalde kenmerken die uitsluitend specifiek zijn voor coronavaccins, in het bloed van sommige mensen die leden aan Long Covid.

Deze ontdekking vond lang na de vaccinatie plaats.
coronavaccin transcriptie dna
Vervolgens vroegen de auteurs van het onderzoek zich af hoe de productie van spike-eiwit op lange termijn mogelijk is. Zou het veroorzaakt kunnen worden door DNA-veranderingen die van hun cellen permanente spike-eiwitfabrieken maken?

Om die vraag te beantwoorden, gebruikten ze DNA-specifieke testen om de aanwezigheid van de genetische code van het coronavaccin in het genoom van de cellen van de proefpersonen op te sporen.

Het bijvoegsel legt uit:
coronavaccin transcriptie naar menselijk dna
corona
Troffen de wetenschappers iets interessants aan in deze genomen?

Het antwoord is ja - het DNA van sommige proefpersonen was veranderd en bevatte genen die alleen afkomstig konden zijn van het Pfizer-coronavaccin!
corona
De auteurs merken hierboven op dat hun bevindingen overeenkomen met 'intracellulaire reverse transcriptie' - het vaccin gaat deel uitmaken van het genoom van de ontvangers!
corona
De afbeelding wijst erop dat de genetische code van Pfizer werd ontdekt in het cellulaire DNA, niet in RNA of eiwitten.

Enkele waarschuwende woorden

De bovenstaande bevindingen zijn verontrustend en tonen aan dat sommige gevaccineerde mensen een gedwongen verandering van hun genoom ondervinden, waarbij de spike-eiwit producerende code permanent in de getroffen cellen aanwezig is.

We weten echter niet hoeveel cellen getroffen werden bij personen die te maken hadden met reverse transcriptie en integratie van de Pfizer-vaccincode in hun DNA. De methoden die gebruikt worden om zulke veranderde genetische strengen te detecteren zijn erg gevoelig. Ik hoop dat de cellen die de Pfizer-vaccincode bevatten een kleine minderheid vormen in elk getroffen organisme.

We weten ook niet of de voortplantingscellen (eicellen en sperma) getroffen werden. Zijn er pasgeborenen met kiembaangenen die de Pfizer-vaccincode bevatten? (lees ook deze post van de Daily Beagle)

Voorts lijkt het erop dat niet elke gevaccineerde persoon getroffen werd door deze reverse integratie, en daarom is er hoop voor gevaccineerde personen dat hun genoom niet werd veranderd.

Daarnaast is het tijdschrift waar deze studie in werd gepubliceerd niet het meest prestigieuze. (Prestigieuze tijdschriften publiceren niet graag wetenschappelijke bevindingen die kritisch staan ten opzichte van coronavaccins). Ik hoop dat meer studies zullen proberen om de methoden van de auteurs te reproduceren om hun bevindingen te bevestigen.

Vergeet niet dat "coronavaccin verandert je genoom" werd beschouwd als een anti-wetenschappelijk antivax-argument en constant belachelijk werd gemaakt door de door Pfizer gesponsorde pers.
coronapropaganda transcriptie naar menselijk dna
Het blijkt dat de waarheid wat genuanceerder ligt...

Zullen we excuses kunnen verwachten nu proeven van het genomisch DNA van gevaccineerde proefpersonen deze angsten hebben bevestigd?

Zie: https://www.igor-chudov.com/p/covid-vaccines-integrate-into-human