Welkom op Sott.net
zat, 21 mei 2022
De Wereld voor Mensen die Nadenken

Mens & Maatschappij
Kaart


Syringe

Zuid-Korea wil vaccins leveren aan Noord-Korea nu coronasituatie van het buurland 'ernstig lijkt'

pyongyang corona ontsmetting
© TNS
Werknemers spuiten ontsmettingsmiddel en vegen oppervlakken af als onderdeel van preventieve maatregelen tegen corona in de Pyongyang Children's Department Store in maart.
Zuid-Korea is voornemens coronavaccins en andere medische benodigdheden aan het noorden te leveren, zei het bureau van president Yoon Suk-yeol vrijdag, een dag nadat het buurland zijn eerste uitbraak van het coronavirus had bevestigd.

"We zullen gedetailleerde plannen voor bijstand met Noord-Korea bespreken", zei de woordvoerder van Yoon.

Yoon vertelde verslaggevers later op vrijdag, dat hij van plan is voor te stellen werkbesprekingen te houden met Noord-Korea middels het ministerie van eenwording van het land dat inter-Koreaanse zaken behandelt, aldus Zuid-Korea's News1.

Commentaar: Het lijkt alsof Noord-Korea ook het achterlijkheidsvirus heeft opgelopen. Ervan uitgaande dat dit een corona-uitbraak is, is het op dit moment overduidelijk geworden dat als ze het virus gewoon door het land laten verspreiden, zoals je dat met griep zou doen, de meeste mensen er ongedeerd vanaf zullen komen. Het opleggen van lockdowns en andere twijfelachtige maatregelen om te proberen het virus 'in te dammen', is zowel ineffectief als een ramp voor de natuurlijke groepsimmuniteit. Noord-Korea zou er goed aan doen zich te houden aan hun isolationistische beleid en NIET de reactie van het westen op het virus te imiteren. Of Zweden na te apen.

Zie ook:


Footprints

Duitsland zet Afghaanse vluchtelingen uit huis om plaats te maken voor Oekraïners

Afganen
© AFP
Afghaanse vluchtelingen op Ramstein Air Base • Duitsland • 2021
Afghaanse vluchtelingen die in Duitsland wonen nadat de terugtrekking van de NAVO hun land in puin achterliet, worden nu uit hun huizen gezet om plaats te maken voor nieuwe vluchtelingen uit Oekraïne, aldus Foreign Policy.

Honderden Afghanen ontvingen de afgelopen periode een uitzettingsbevel van de autoriteiten, waarbij sommigen zonder vragen of onderhandelingen werd bevolen om binnen 24 uur te vertrekken. Tareq Alaows, een bestuurslid van de Berlijnse Vluchtelingenraad verklaarde:
"Aan de uitzettingen werd opzettelijk geen ruchtbaarheid gegeven. Sommige mensen woonden al jaren in hun huis en werden uit hun sociale structuren gerukt, waaronder kinderen die werden verplaatst naar locaties ver van hun respectieve scholen. Voor slechts weinigen verbeterden de levensomstandigheden, maar de meesten durfden niets te zeggen omdat ze bang waren dat zulks gevolgen zou hebben voor hun immigratiestatus."
Duitsland rechtvaardigt deze uitzettingen door te beweren dat de uitzettingen plaatsvonden uit wat de autoriteiten "aankomstcentra" noemen, waar zij zogenaamd voor een korte periode zouden moeten verblijven. Maar sommige gezinnen wonen daar al jaren, terwijl andere op andere plaatsen woonden dan in de aankomstcentra. Sommige van deze gezinnen hebben sinds hun uitzetting al meerdere malen moeten verhuizen.

Duitsland bood de vluchtelingen alleen excuses aan en beweerde dat de Oekraïners een dak boven hun hoofd en een bed nodig hadden, en dat de uit huis gezette Afghanen andere "permanente" huisvesting van gelijkwaardige kwaliteit aangeboden kregen.


Commentaar: Als het dan toch gelijkwaardig is, waarom plaatst Duitsland de Oekraïners dan niet "daar"?


Commentaar: Een krantenkop voor Duitsland? Voorkeursbehandeling is historisch trekje. Minder gewensten verdwijnen gewoon.


Bizarro Earth

Italië introduceert sociaal kredietsysteem om gedrag inzake klimaatverandering te wijzigen

digital id
Italië wordt het eerste Europese land dat een sociaal kredietsysteem invoert - waarbij burgers worden beloond voor hun "goede gedrag."

Vanaf de herfst van 2022 zal in de stad Bologna een nieuw proefproject van start gaan. Burgers die goed gedrag vertonen, zoals op de juiste manier recyclen of gebruik maken van het openbaar vervoer, zullen worden beloond.

De gemeente Bologna implementeert een "Smart Citizen Wallet", de primaire methode voor burgers om digitale munten te verzamelen in ruil voor gedragsveranderingen. Op basis van de gegeven scores kan men ook korting krijgen bij plaatselijke winkels.

De belangrijkste reden voor dit programma is het "besparen op hulpbronnen" en het bevorderen van klimaatvriendelijk gedrag.

Bologna Today berichtte dat volgens Massimo Bugani, de wethouder voor de digitale agenda in de noordelijke stad, niemand zal worden gedwongen om deze toepassing te gebruiken, maar hij verwacht wel dat er veel gebruik van zal worden gemaakt. In zijn huidige vorm zal het systeem niet worden gekoppeld aan andere systemen, zoals online-identificatie en gebruik van sociale media.

Dollar

Het is tijd dat de inherente kosten van het "groen" gaan duidelijk worden

slavenarbeid
De wereldwijde trend om van alles te elektrificeren, van fluctuerende elektriciteit door industriële wind- en zonneparken tot meer elektrische voertuigen, wordt ondersteund door politieke acties om groen te gaan, maar vaak weet men niet dat er een schaduwzijde is aan groene technologie, die in verband wordt gebracht met aantasting van het milieu, wreedheden jegens mensen en andere inherente kosten voor materialen.

Een onlangs verschenen rapport van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) stelt vast: "Voor een typische elektrische auto zijn zes keer zoveel minerale grondstoffen nodig als voor een conventionele auto en voor een windmolencentrale op het vasteland zijn negen keer zoveel minerale grondstoffen nodig als voor een gasgestookte centrale".
  • Nikkel: Een belangrijk bestanddeel van de EV-batterijen, wordt net onder de bovenlaag van de grond gevonden in de regenwouden van Indonesië en de Filipijnen. Bijgevolg wordt nikkel gewonnen met behulp van horizontale oppervlaktemijnbouw die resulteert in verregaande aantasting van het milieu: ontbossing en verwijdering van de bovenste laag van de bodem.
  • Lithium: Meer dan de helft van de wereldreserves aan lithium wordt gevonden in drie Zuid-Amerikaanse landen die grenzen aan het Andesgebergte: Chili, Argentinië en Bolivia. Deze landen staan gezamenlijk bekend als de "Lithiumdriehoek".
  • Kobalt: De Democratische Republiek Congo (DRC) produceert 70% van al het kobalt ter wereld. Hoewel de winning van kobalt met tal van milieuproblemen gepaard gaat, draait het hier vooral om mensenrechten: gevaarlijke arbeidsomstandigheden en kinderarbeid. Kobalt is een giftig metaal. Langdurige blootstelling aan en inademing van kobaltstof kan leiden tot gezondheidsproblemen aan de ogen, huid en longen.
  • Koper: Chili is de grootste producent van koper ter wereld. Het merendeel van het Chileense koper is afkomstig van dagbouw/stripmijnen. Dit soort mijnbouw heeft een negatieve invloed op de vegetatie, de bovengrond, de habitats van wilde dieren en het grondwater. De volgende drie grootste producenten van koper zijn Peru, China en de beruchte Democratische Republiek Congo.

Commentaar: Zie ook:


Colosseum

40% van de Belgische voedingsproducenten stopt of vermindert activiteiten te midden van schaarste en stijgende kosten

bare shelves

UIT FOTOBESTAND: Supermarkt in Duitsland tijdens het begin van de gekunstelde coronaviruscrisis 21.3.2020.
Terwijl de oorlog in Oekraïne voortwoedt, groeit de vrees voor de wereldwijde voedselzekerheid. Zelfs vanuit het relatief stabiele België voelen consumenten reeds de gevolgen. Dit keer zijn het de producenten die aan de alarmbel trekken.

Volgens Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, is tot 40% van de voedingsproducenten in België van plan hun activiteiten tijdelijk stop te zetten of in te krimpen.

Zo'n 12% van de calorieën in de wereld is afkomstig van Oekraïense en Russische tarwe. Door de oorlog kunnen de Oekraïense boeren in de nabije toekomst hun gewassen wellicht niet oogsten, terwijl Rusland als reactie op internationale sancties de export van graan door middel van schepen heeft geblokkeerd.

Dit heeft ingrijpende gevolgen gehad voor de mondiale toeleveringsketen. Er wordt zelfs gevreesd dat de bevoorradingstekorten de hongersnood in kwetsbare gebieden van Afrika zou kunnen verergeren.


Commentaar: Sommigen denken misschien dat dit ver genoeg van hun bed is om voor hen geen probleem te zijn, maar zoals we hebben gezien met de impact van de oorlogen van het westen op het Midden-Oosten, zal dit waarschijnlijk het probleem van massamigratie verergeren.


Commentaar: Zoals we hebben gezien tijdens de gekunstelde coronacrisis, kan een incompetente en pathologische gevestigde orde, in combinatie met toegenomen sociale druk, massahysterie en financiële stimulans, de meest kritische bedrijfstak corrumperen; en er zijn aanwijzingen dat dit al aan de gang is: En luister ook naar SOTT radio's:Eye 2

De Wetenschap van het Kwaad: Een persoonlijke bespreking van Politieke Ponerologie

nieuwe editie political ponerology
Een nieuwe editie van Politieke Ponerologie van Andrew M. Łobaczewski, bewerkt door Harrison Koehli, is nu beschikbaar op Amazon.1 Dit vreemde en inspirerende boek betoogt dat totalitarisme het resultaat is van de uitbreiding van psychopathologie vanuit een groep psychopaten naar het gehele staatsbestel, inclusief de politieke en economische systemen. Politieke Ponerologie is essentieel leesvoer voor geëngageerde denkers en alle slachtoffers van totalitarisme in heden en verleden. Het is vooral vandaag van cruciaal belang, nu het totalitarisme opnieuw de kop opsteekt, ditmaal in het Westen, waar het vrijwel ieder aspect van het leven beïnvloedt, waaronder vooral het leven van de geest.

Toen ik voor het eerst in aanraking kwam met Politieke Ponerologie, had ik moeite om te begrijpen hoe het totalitaire linksisme de Verenigde Staten effectief had overgenomen. Sinds mijn ervaringen als professor aan New York University met de verwoede strijders voor sociale rechtvaardigheid - waarover ik verhaalde in mijn boek Springtime for Snowflakes - begon ik met enige ongerustheid het totalitaire karakter van het hedendaagse Links op te merken. De opkomst van de "woke"-ideologie en haar uitzaaiing van de academische wereld naar het gehele maatschappelijke systeem zette mij aan tot het begrijpen van de opkomst van totalitarisme - omdat ik geloofde, en nog steeds geloof, dat "wokisme" totalitair van aard is. Verre van "liberaal" in de klassieke zin van het woord, is de woke-ideologie verwant aan het jakobinisme dat de communistische revoluties in Rusland, China en elders aanwakkerde. Het doel is de gevestigde orde in zijn geheel af te breken en de wereld te herscheppen naar hun droombeeld.

Ik begon met de bestudering van de bolsjewistische revolutie in Rusland en ging verder met het onderzoeken van de export van bolsjewistische varianten naar Oost-Europa en Azië. Het communisme was voor mij interessanter dan het nazisme en bleek een veel meer verwaarloosd terrein in de Amerikaanse academische wereld. Bovendien was het relevanter in de huidige context. Toen ik probeerde onderzoek te doen naar linkse politieke criminaliteit, was ik zowel verbaasd als verontwaardigd over de manier waarop de wetenschap veel van de geschiedenis had begraven. Zo leverden zoekopdrachten naar de praktijken van "strijdbijeenkomsten" en "autokritiek", die zo gangbaar waren tijdens de Culturele Revolutie in China, bijna niets op. Deze en aanverwante onderwerpen werden niet behandeld of waren gewoonweg verdwenen. Dit deed mij vermoeden dat er spake was van een omvangrijke verdoezeling van gegevens.

Commentaar: In deze tijden, waarin de meeste wereldleiders hun pathologie onomwonden tentoonspreiden, zou dit boek nu als essentieel leesvoer kunnen worden beschouwd. Zie ook:


Syringe

Vaccineffectiviteit en Oversterfte in Singapore

De officiële mascotte van Singapore - Merlion
In verschillende eerdere berichten heb ik opgemerkt dat gegevens met betrekking tot oversterfte uit Europa en Israël aangeven dat de effectiviteit van vaccins tegen overlijden werd overschat. De onderstaande grafiek bijvoorbeeld geeft de oversterfte in de loop der tijd in Israël aan:


Commentaar: De effectiviteit van het vaccin tegen overlijden door Covid werd niet alleen overschat. De mRNA-vaccins zijn gevaarlijke en experimentele injecties die het sterftecijfer vooral onder de jonge bevolking aanzienlijk hebben verhoogd.


Israel excess mortality compared to projections based on previous years

Commentaar: Alle landen waarvan een aanzienlijk percentage van de bevolking gevaccineerd is, vertonen verhoogde sterftecijfers.Houden deze verhoogde sterftecijfers verband met de mRNA-vaccins?

Als vaccins de verspreiding van besmetting niet tegenhouden, of het sterftecijfer als gevolg van het virus niet verlagen (ze hebben het in feite zelfs verhoogd), moeten we ons afvragen wat ze dan wel precies in ons lichaam moeten doen?

Zit er een snode agenda achter dit immense planetaire experimentele vaccinatieprogramma?

Zie ook:


Eye 2

Oorlog van VS-Saoedi-Arabië tegen Jemen kostte het leven aan 377.000 mensen, 70% van hen kinderen jonger dan 5 jaar oud

luchtaanval door Saoedi-Arabië op Jemen
© UN OCHA / Philippe Kropf
De nasleep van een door de VS gesteunde Saoedische luchtaanval in Sa'ada, Jemen in augustus 2015
Het dodental in de oorlog van de VS-VK-Saoedi-Arabië-VAE tegen Jemen wordt per einde 2021 geschat op ten minste 377.000 personen.

Meer dan tweederde van deze gedode Jemenieten waren waarschijnlijk kinderen.

Deze statistieken zijn afkomstig van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP), dat in november meldde dat het aantal doden door directe en indirecte oorzaken in Jemen tegen eind 2021 naar verwachting meer dan 377.000 zal bedragen.

Commentaar: The Washington Post bericht dat VN-cijfers aantonen dat tot 13 miljoen Jemenieten het risico lopen te verhongeren vanwege verschillende oorlogsmisdaden die door het Westen worden gefaciliteerd, van het bombarderen van voorzieningen tot embargo's:
Het hoofd van het VN-voedselagentschap heeft gewaarschuwd dat 13 miljoen Jemenieten de hongerdood dreigen te sterven als gevolg van een slepend burgerconflict en een gebrek aan financiering voor humanitaire hulp.

In een interview met The Associated Press op woensdag, zei David Beasley dat Jemen zich "in een zeer slechte situatie" bevond, waarbij meer dan 40 procent van de bevolking al afhankelijk is van voedselvoorraden van het Wereldvoedselprogramma.

"We voeden 13 miljoen mensen op een bevolking van 30 miljoen en we hebben bijna geen geld meer", zei Beasley, sprekend vanuit de hoofdstad Sanaa.

Sinds het toeslaan van de pandemie worden wereldwijd meer mensen met de hongerdood bedreigd, waardoor het WFP onder enorme druk is komen te staan, aldus Beasley. Nu worden 285 miljoen mensen in de wereld met de hongerdood bedreigd, hetgeen het moeilijker maakt om in de behoeften van Jemen te voorzien, zo voegde hij eraan toe.

yemen baby starvation
© AP Photo/Hani Mohammed
BESTAND - Op deze bestandsfoto van 23 november 2019 is een ondervoede pasgeboren baby in een couveuse te zien in het Al-Sabeen Ziekenhuis in Sanaa, Jemen. David Beasley, het hoofd van het VN-voedselagentschap, waarschuwde dat 13 miljoen Jemenieten op de rand van de hongerdood staan als gevolg van een aanhoudend burgerconflict en een gebrek aan financiering voor humanitaire hulp. In een interview met The Associated Press op woensdag 24 februari 2022 zei Beasley dat in Jemen al meer dan 40 procent van de bevolking afhankelijk is van voedselvoorraden van het Wereldvoedselprogramma.
"We hebben nu twee keer zoveel mensen die het moeilijk hebben in de wereld," zei Beasley. "Dus, wat ga ik doen voor de kinderen in Jemen? Stelen van de kinderen in Ethiopië, Afghanistan, Nigeria of Syrië? Dat is niet goed," voegde hij eraan toe.


Ethiopië, Afghanistan en Syrië (mogelijk zelfs Nigeria) lijden voor een groot deel onder de hybride oorlogsaanvallen van het Westen; in Afghanistan hebben de VS onlangs 7 miljard dollar aan nationale fondsen gestolen en blokkeren de levering van hulpgoederen; in Syrië werden de VS er onlangs van beschuldigd besmette voedselvoorraden gestuurd te hebben die de gewassen bedreigen die ze niet konden bombarderen; en Ethiopië wordt door het Westen actief gedestabiliseerd in de hoop een staatsgreep te bewerkstelligen.

En toch willen de reguliere media ons doen geloven dat Rusland de slechterik is?


Beasley zei dat zijn agentschap door geldgebrek gedwongen was de rantsoenen voor acht miljoen Jemenieten te halveren.

"We zullen ze misschien tot nul reduceren. Wat denk je dat er zal gebeuren? Mensen zullen sterven. Het zal rampzalig zijn," zei hij.

Volgens het voedselagentschap van de VN hebben wereldwijd ongeveer 811 miljoen mensen niet genoeg te eten en lopen naar schatting 45 miljoen mensen in 43 landen het risico op hongersnood.

Beasley zei dat het WFP 9 miljard dollar extra nodig heeft om aan de stijgende vraag naar voedselhulp in de wereld te voldoen.

"Met de 430 biljoen dollar aan rijkdom in de wereld van vandaag, zou er nergens op aarde ook maar één kind mogen sterven", stelde hij.

Jemen vecht sinds 2014 een burgeroorlog uit, toen door Iran gesteunde Houthi-rebellen de controle over de hoofdstad Sanaa en een groot deel van het noordelijke deel van het land overnamen en de regering van president Abed Rabbo Mansour Hadi dwongen naar het zuiden te vluchten en vervolgens naar Saoedi-Arabië.

Een door Saoedi-Arabië geleide coalitie raakte in maart 2015, gesteund door de Verenigde Staten, in de oorlog verwikkeld om te proberen Hadi en zijn internationaal erkende regering weer aan de macht te helpen. Ondanks een meedogenloze luchtcampagne en gevechten op de grond is de oorlog grotendeels in een impasse geraakt en veroorzaakte een humanitaire crisis. De VS hebben hun directe betrokkenheid bij het conflict inmiddels opgeschort.

"In Jemen hebben deze kinderen en deze gezinnen lang genoeg de prijs betaald voor de oorlog waarin ze zich bevinden. Het is tijd dat de oorlog ophoudt," zei Beasley. "Op dit moment zie ik kinderen en gezinnen bedelen om voedsel."
De oorlog tegen Jemen duurt al minstens twee decennia; tussen 2002 en 2015 lanceerden de VS 98 officieel erkende drone-aanvallen op het land, en waarschijnlijk is dat slechts het topje van de ijsberg van Amerikaanse aanvallen op het land.

Pepe Escobar geeft inzicht in de vraag waarom het Westen en hun lakeien in de regio zo vastbesloten zijn om Jemen tot onderwerping te dwingen: String of pearls: Yemen could be the Arab hub of the Maritime Silk Road

Zie ook: En luister ook naar SOTT radio's: NewsReal: Why The West is OBSESSED With Provoking Russia, And Why Russia Bites Back
Arrow Down

CDC verlaagt in stilte spraakstandaarden voor jonge kinderen

children playing
De Centers for Disease Control and Prevention hebben in alle stilte hun normen voor de ontwikkeling van jonge kinderen aangepast nu de gevolgen van het pandemiebeleid op de ontwikkeling van kinderen, van spraak tot lezen tot andere basisvaardigheden, steeds duidelijker worden.

Eerder deze maand kondigde de CDC aan dat er nieuwe leeftijdsgrenzen voor hun belangrijke mijlpalenlijsten waren toegevoegd. Deze nieuw toegevoegde leeftijden betroffen 15 en 30 maanden.

De update-banner bovenaan de pagina verwijst degenen die geïnteresseerd zijn in de updates van de ontwikkelingsmijlpalen naar een artikel in Pediatrics, waarin het onderzoek wordt beschreven dat tot de verandering heeft geleid.

Commentaar: Het is een absolute verschrikking wat mondkapjes en lockdowns hebben veroorzaakt bij kinderen in ontwikkeling. Het is niet verwonderlijk dat instanties als de CDC zich inspannen om de achteruitgang te verbergen.

Zie ook:


Biohazard

Schurftuitbraak gemeld in Leuven, België

scabies
Na uitbraken in het district Waasland in Oost-Vlaanderen worden nu ook in de regio Leuven steeds meer gevallen van schurft gemeld. Apothekers krijgen steeds meer aanvragen voor medicijnen. Schurft is een algemeen voorkomende besmettelijke huidaandoening die wordt veroorzaakt door de menselijke schurftmijt.

Schurft verspreidt zich gemakkelijk op plaatsen waar mensen dicht op elkaar leven, bijvoorbeeld in verzorgingshuizen of studentengemeenschappen. Het is behoorlijk besmettelijk en de mijten die zich ingraven in de bovenste laag van de huid veroorzaken een hardnekkige jeuk.

Apotheker Anne Vanschoenwinkel: "Een paar jaar geleden zagen we nauwelijks gevallen van schurft. De laatste maanden is er een grote toename. Ik denk dat de ziekte zich hier heeft kunnen ontwikkelen door de open grenzen. Mensen van overal komen hierheen. Niet iedereen leeft in hygiënische omstandigheden".


Commentaar: Maar de grenzen zijn nu al bijna tien jaar open en de migratie is al bijna even lang aan de gang, dus het lijkt onwaarschijnlijk dat dit de enige factor is. Daarbij komt dat voor ouderen en kwetsbaren de lockdowns betekenden dat ze in wezen gedurende meer dan 20 maanden zaten opgesloten in hun huizen.


"Het is geen gevaarlijke ziekte, maar de jeuk is behoorlijk vervelend. De mijten graven zich in de huid en maken kleine gangetjes. Je ziet dan kleine rode puntjes op je huid. Met de juiste behandeling kom je er gemakkelijk vanaf. Nu schurft meer aandacht krijgt in de media zouden mensen met huidaandoeningen of jeuk zich zorgen kunnen maken. Zij zijn welkom om langs te komen bij de apotheek" aldus Vanschoenwinkel.

Zie: https://www.vrt.be/vrtnws/en/2022/02/14/more-and-more-scabies-in-leuven-area/

Commentaar: Uitbraken en ongewone ziekten nemen al jaren toe, maar sinds het begin van de lockdowns en de uitrol van de experimentele injecties is er een explosie van ziekten en aandoeningen, waarvan sommige voorheen als zeldzaam bekend stonden: