Welkom op Sott.net
maa, 27 mar 2023
De Wereld voor Mensen die Nadenken

Mens & Maatschappij
Kaart

Snowflake

Tsjechische scholen moeten verwarming uitzetten wegens brandstoftekort, beeldmateriaal toont leerlingen gehuld in dekens om warm te blijven

Tsjechië
De huidige energiecrisis ten gevolge van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft het Tsjechische ministerie van Volksgezondheid gedwongen een wijzigingsvoorstel op te stellen, dat voorziet in lagere temperaturen en minder ventilatievoorschriften in gymzalen en klaslokalen.

In de motivering van het wijzigingsvoorstel wordt ook een verordening opgesteld over hygiënische normen voor schoolruimten, aldus de nieuwswebsite Ceskenoviny.

Het ministerie van Volksgezondheid stelt voor de temperatuur buiten de klaslokalen in scholen te verlagen en minder te ventileren, waardoor de minimum verwarmingstemperatuur in schoolruimten buiten de klaslokalen wordt verlaagd. Het zou bijvoorbeeld 17 graden Celsius kunnen worden in de gymzalen of in de gangen in plaats van de huidige 18 en in de douches 21 in plaats van 24. In de klaslokalen zou het 20 graden Celsius moeten blijven.


Commentaar: Nog niet zo lang geleden spoorden manische ideologen mensen aan om triomfantelijk een "koude douche te nemen tegen Poetin," maar nu, nog voordat de winter is begonnen, worstelen Europese landen om zelfs over eenvoudige zaken een schijn van normaliteit te bewaren. In hun pogingen om Rusland te vernietigen, richten Europa en de VS zichzelf te gronde.


Commentaar:
2 + 2 = 4

Antiglobalisme wordt populair - wat betekent dat beraamd onheil zal toeslaan

anti-globalisme
In het verleden viel me op dat criminelen de neiging hebben op te scheppen over hun criminaliteit als ze geloven dat ze ongenaakbaar zijn. Eerlijk gezegd, in hun narcisme kunnen velen van hen niet anders dan erin opgaan en iedereen laten weten hoe "superieur" ze wel niet aan ons zijn. In de afgelopen jaren, ten tijde van het hoogtepunt van de pandemische heksenketel, zagen we vele elitaire machthebbers binnen globalistische instellingen dit soort gedrag vertonen.

Mensen zoals de globalistische academici van het MIT, die verkondigden dat we "nooit meer naar het normale zouden terugkeren" en dat we het verlies van veel van onze vrijheden voor de rest van ons leven zouden moeten accepteren om de verspreiding van corona te bestrijden. Mensen als Klaus Schwab verklaarden het begin van de "Grote Reset" en het begin van wat de Davos-lui de "4e Industriële Revolutie" noemen. Ook waren er VELE politieke leiders, zoals Joe Biden, die op het mediapodium rondbanjeren en ideologische tegenstanders (meestal conservatieven) ervan beschuldigen "vijanden van de democratie" te zijn.

Indien hun idee van "democratie" medische tirannie en de gedwongen uitbreiding van cultureel marxisme inhoudt, of als hun idee van democratie samenwerking van de overheid met monopolistische bedrijven betekent, alsmede het uitwissen van de grondbeginselen van ons land, dan ben ik, denk ik, inderdaad een vijand van "democratie."

Syringe

Huiveringwekkend: Het duurt gemiddeld 5 maanden voordat mensen sterven aan vaccins

lijkkist
De Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hielden het basisdossier met sterfgevallen van de Sociale Zekerheid Administratie achter. Ik ontving het van een klokkenluider. Uit het dossier blijkt dat het vanaf het moment van vaccinatie 5 maanden duurt voordat mensen sterven. Daarom is het moeilijk te ontdekken.

Dit is het kernpunt:
De Britse gegevens tonen statistisch bewijs van causaliteit van sterfgevallen (p<.001): de vaccindoses komen 23 weken later overeen met het sterftecijfer. Dosisafhankelijkheid is de sleutel tot het aantonen van causaliteit. Als niemand dit kan verklaren, vereist het voorzorgsprincipe van de geneeskunde van elke ethische samenleving dat de vaccins nu worden stopzet.
Menigeen veronderstelde dat het vaccin binnen korte tijd dodelijke gevolgen hebben (in de eerste twee weken), aangezien mensen dan de associatie opmerken en het bij VAERS melden. Dit klopt nog steeds; sommige mensen gaan er inderdaad snel aan dood: de helft van de bij VAERS gemelde sterfgevallen vindt plaats gedurende de eerste weken.

Maar de sleutelwoorden zijn "gemeld bij VAERS." Het blijkt dat als we die beperking niet hebben, maar ons gewoon afvragen wanneer de meeste sterfgevallen na coronavaccinatie plaatsvinden, het antwoord anders luidt.

Dankzij een behulpzaam persoon die werkzaam is bij de HHS, kunnen we nu duidelijk zien dat de meeste sterfgevallen ten gevolge van het vaccin gemiddeld 5 maanden na de laatste dosis plaatsvinden. Dat geldt voor de tweede dosis; het wordt misschien korter naarmate men meer injecties toegediend krijgt, maar er zijn argumenten in beide richtingen (aangezien er sprake kan zijn van survivor bias). Uit Britse gegevens blijkt duidelijker, dat de tussenliggende tijd ongeveer 23 weken bedraagt (dus iets meer dan 5 maanden). We zullen daar zo meteen op ingaan.

Bizarro Earth

Gebrek aan CO2 bedreigt Poolse voedingsindustrie, inclusief bier, vlees, groenten en zuivel

spuitwater co2
De dochteronderneming van de Deense brouwerij Carlsberg in Polen zou de bierproductie kunnen verminderen of stopzetten als gevolg van een gebrek aan leveranties van koolzuurgas, hetgeen problematisch begint te worden voor de voedingsindustrie in het land, meldde Reuters.

"Als leveranties van koolzuurgas (CO2) niet worden hervat, zal het zeer waarschijnlijk zijn dat er een aanzienlijke productieverlaging of productiestop wordt ingevoerd," verklaarde een woordvoerster van Carlsberg Beata Ptaszyńska-Jedynak op donderdag.

Zij legde uit dat de bierindustrie koolzuurgas gebruikt om zuurstof uit bier te houden, maar dat het gebrek aan CO2 vele andere delen van de levensmiddelenindustrie treft, die het ook voor koeling gebruiken.

Commentaar: Met tekorten aan meststoffen, droogte, stijgende energiekosten, bovenop de aanvallen van regeringen op boeren, zijn ongekende voedseltekorten zo goed als onvermijdelijk, en dit is precies waar talloze ambtenaren van regeringen over de hele planeet voor hebben gewaarschuwd; minder ontwikkelde landen zijn al afhankelijk van graanleveringen uit landen als Rusland en China:


Stock Down

Hoe "voedseltekorten" & economische ineenstorting de status quo beschermen

tarwecrisis
In maart 2022 waarschuwde Antonio Guterres, secretaris-generaal van de VN, voor een "orkaan van honger en een ineenstorting van het wereldwijde voedselsysteem" in het kielzog van de crisis in Oekraïne.

Volgens Guterres rijzen de prijzen van voedsel, brandstof en meststoffen de pan uit en worden de bevoorradingsketens verstoord. Hij voegde eraan toe dat dit de armsten het hardst treft en de kiem legt voor wereldwijde politieke instabiliteit en onrust.

Volgens het internationale panel van deskundigen inzake duurzame voedselsystemen is er momenteel voldoende voedsel en bestaat er geen gevaar voor wereldwijde voedseltekorten.

We zien een overvloed aan voedsel maar torenhoge prijzen. Het probleem wordt niet veroorzaakt door voedseltekorten, maar door speculatie op grondstoffen voor levensmiddelen en manipulatie van een naar zijn aard gebrekkig wereldwijd voedselsysteem, dat de belangen dient van grote agro-bedrijven en leveranciers van grondstoffen, ten koste van de behoeften van mensen en daadwerkelijke voedselzekerheid.

De oorlog in Oekraïne is een geopolitiek handels- en energieconflict. Het gaat er vooral om dat de VS een oorlog bij volmacht tegen Rusland en Europa voert, door te proberen Europa van Rusland te scheiden en Rusland sancties op te leggen om Europa schade te berokkenen en het nog afhankelijker van de VS te maken.

Arrow Down

De Geisterfahrer Geist in het Nieuwe Normale Duitsland

Downfall
© CJ Hopkins
Nou, het is zover. Op woensdag 24 augustus heeft de Bundestag van het Nieuwe Normale Duitsland de laatste herziening van de zogenaamde "Wet ter Bescherming tegen Infecties" (d.w.z. de nieuwe Machtigingswet van het Nieuwe Normale Duitsland) bekrachtigd, waarmee bevoegdheid wordt gegeven tot vervolging van "de Ongevaccineerden" (d.w.z., de nieuwe officiële Untermenschen van het Nieuwe Normale Duitsland), het verplicht dragen van medisch uitziende mondkapjes (het ideologische symbool van het Nieuwe Normale Rijk in de hele wereld), het verbieden van protesten tegen het Nieuwe Normaal (de nieuwe officiële ideologie van Duitsland), alsmede diverse andere "noodmaatregelen."

Deze "noodmaatregelen" zijn zogenaamd bedoeld om het Duitse volk te beschermen tegen een "gezondheidsbedreiging," die (a) niet bestaat; (b) waarvan de overgrote meerderheid van andere landen in Europa en de rest van de wereld uiteindelijk heeft toegegeven dat die niet bestaat; (c) überhaupt nooit heeft bestaan; en (d) waarvan zelfs de meest fanatieke covidiaanse sekteleden niet kunnen pretenderen dat ze een plausibel argument voor het bestaan ervan kunnen aanvoeren zonder als zwaar cognitief gehandicapt over te komen.

Karl Lauterbach bijvoorbeeld (die om de een of andere reden nog steeds officieel Minister van Volksgezondheid van Duitsland is, ondanks het feit dat hij al meer dan twee jaar elke dag tegen het volk liegt en als het gereanimeerde lijk van Joseph Goebbels haat aanwakkert tegen "de Ongevaccineerden") legde uit waarom Duitsland vasthoudt aan zijn plan om de hele bevolking gedwongen keer op keer te "vaccineren." Volgens Lauterbach zorgen de "vaccins" ervoor, dat "meervoudig gevaccineerden" sneller dan de "Ongevaccineerden" symptomen ontwikkelen van de ziekte die hun "vaccinaties" moesten voorkomen, zodat zij thuisblijven en zo helpen de "pandemie te beperken," terwijl de "Ongevaccineerden," "asymptomatisch" als zij zijn, achteloos overal maar "gevaccineerden" besmetten, wat ze niet zouden doen als ze "meervoudig gevaccineerd" zouden zijn, omdat ze dan thuis zouden zitten met de griepachtige symptomen waartegen de "vaccins" hen zouden beschermen, maar die er eigenlijk voor zorgen dat ze sneller lijden.


Eye 1

Bank Australia gaat leningen voor benzineauto's verbieden terwijl regering beleid uitstippelt voor volledig verbod vanaf 2030

electrische auto
© Mark Baker/APAdam Morton
Bank Australia zegt dat het vanaf 2025 niet langer aanbieden van leningen voor nieuwe auto's die op fossiele brandstoffen rijden een verantwoorde stap is.
Het besluit van Bank Australia om vanaf 2025 geen leningen meer aan te bieden voor nieuwe auto's die rijden op fossiele brandstoffen, is volgens de bank een verantwoorde stap om meer mensen aan te moedigen elektrische auto's te kopen.

Bank Australia, die in handen is van klanten, zal het zelfopgelegde verbod vrijdag aankondigen op een nationale EV-top in Canberra, met als argument dat het een verantwoorde stap is om ervoor te zorgen dat haar kredietpraktijken "onze klanten niet opzadelen met hogere koolstofemissies en steeds duurdere gebruikskosten."

De chief impact officer van de bank, Sasha Courville, zei dat de bank, waar 185.000 klanten aan verbonden zijn, zou doorgaan met het financieren van leningen voor tweedehands auto's met verbrandingsmotoren, omdat erkend wordt dat niet iedereen zich binnen drie jaar een electrische auto zou kunnen veroorloven.

Maar volgens haar zou de aankondiging een signaal afgeven, dat "als je overweegt een nieuwe auto te kopen, je serieus moet nadenken over een elektrisch voertuig, zowel vanwege de impact op het klimaat als vanwege de kostenbesparingen tijdens de levensduur."

Commentaar: Als de markten vrij zouden zijn, dan zou de leegte die Bank Australia achterlaat worden opgevuld door een andere financier, maar het is duidelijk dat de markten geen evenwicht tussen vraag en aanbod zullen mogen vinden, aangezien de regering vrij duidelijk heeft verklaard dat het westen tegen 2030 een beleid zal uitstippelen, waarbij voertuigen met verbrandingsmotoren een luxe zullen zijn die alleen de rijken zich kunnen veroorloven.


Black Cat

Duitsland 'herziet' regels inzake vaccinatiebewijs: Vereist een prik binnen 3 maanden om 'volledig gevaccineerd' te zijn

Duits vaccinatiebewijs smart phone

Duitsland heeft de criteria voor het zijn van "volledig gevaccineerd" opnieuw vastgesteld om in aanmerking te komen voor een vaccinatiebewijs
Naast het herzien van de betekenis van "volledig gevaccineerd", zal de Duitse app over een kleurgecodeerd systeem beschikken om aan te geven of een gebruiker deze herfst en winter kan worden vrijgesteld van opnieuw ingestelde mondkapjesmandaten.

De Duitse overheid zal haar app voor de tracering van contacten en het vaccinatiepaspoort uitbreiden met een kleurgecodeerd systeem, om aan te geven of een gebruiker in de afgelopen drie maanden een coronavaccin heeft ontvangen.

De app, de zogeheten Corona-Warn-App, zal één kleur gebruiken voor gebruikers die bewijs toevoegen waaruit blijkt dat zij in de afgelopen drie maanden een coronavaccin toegediend hebben gekregen, en een andere kleur voor gebruikers met een vaccinatiebewijs dat ouder is dan drie maanden.

Commentaar: Opvallend is dat de termijnen steeds korter worden: En toch: Repeated Covid boosters not a viable strategy: WHO


Rocket

Sorry voor het vertellen van de waarheid: Amnesty 'betreurt' leed veroorzaakt door rapport over Oekraïne dat burgers opzettelijk in gevaar brengt door gebruik van menselijke schilden

Oekraïnse soldaten

Oekraïense soldaten rijden door een straat in Pokrovsk, regio Donetsk, op 8 juli.
Op 7 augustus zei Amnesty International dat het "het leed en de woede," veroorzaakt door een rapport dat Oekraïne beschuldigt van het blootstellen van burgers aan Russisch vuur, "diep betreurt."

Volgens het rapport van 4 augustus brengt het Oekraïense leger burgers in gevaar door zich te verschansen in flatgebouwen, scholen en ziekenhuizen en tegenaanvallen uit te voeren vanuit dichtbevolkte gebieden.

Het hoofd van het Oekraïense kantoor van Amnesty nam uit protest ontslag en beschuldigde de rechtenorganisatie van het nakakelen van Kremlin-propaganda.


Commentaar: "Kremlin propaganda" is newspeak voor "de waarheid vertellen."


Volgens president Volodymyr Zelenskiy had de organisatie geprobeerd "de terroristische staat amnestie te verlenen en de verantwoordelijkheid van de agressor af te schuiven op het slachtoffer."

"We staan volledig achter onze bevindingen," zei de rechtenorganisatie, maar benadrukte dat "niets van wat we hebben gedocumenteerd over de Oekraïense strijdkrachten op enigerlei wijze Russische schendingen rechtvaardigt."

"Dit betekent niet dat Amnesty International de Oekraïense strijdkrachten verantwoordelijk houdt voor schendingen begaan door Russische troepen, noch dat het Oekraïense leger geen adequate voorzorgsmaatregelen neemt elders in het land," aldus Amnesty.

Commentaar: Ze hebben het tenminste niet herroepen. "Sorry dat de waarheid pijn doet."


2 + 2 = 4

Wat is een Vrouw?

Beeld maagd Maria
Definities helpen niet. En dat maakt genderideologie nog gevaarlijker.