Welkom op Sott.net
maa, 27 mar 2023
De Wereld voor Mensen die Nadenken

Mens & Maatschappij
Kaart

Arrow Up

Het is het onderwijs, domkop!

Onderwijs
© Job Boom
Misschien wordt het tijd dat het Collectieve Westen iets aan zijn onderwijssysteem doet.

Wanneer men naar het optreden van Russische en westerse gezagsdragers kijkt, merkt men onmiddellijk dat het befaamde en peperdure "onderwijs " dat vandaag de dag in het Westen wordt gegeven, eigenlijk te wensen overlaat.

De Russische acties in Oekraïne onthulden dat de westerse leiders emotionele tieners blijven, die hortend en stotend blijven REAGEREN op de behendige Russische acties. Dat is wanneer ze niet druk hun eigen waarden en gedrag op de Russen projecteren.

De Russen hebben het westen niet alleen op militair, economisch en geopolitiek gebied ver achter zich gelaten, de acties/reacties van het westen pakten daarnaast ook nog eens sterk in het voordeel van Rusland uit. De hyperinflatie die het westen teistert, vormt hier slechts één voorbeeld van.

Ook de ontmaskering van de machteloosheid van de zo geroemde NAVO is onmiskenbaar; de Russen hebben gehakt gemaakt van wat werd voorgesteld als het beste leger van Europa, opgeleid en uitgerust volgens de normen van de NAVO.

Het lijkt wel of elke stap van de Amerikanen en hun vazallen in de EU was opgezet ten voordele van de Russen.

Dit kon gebeuren omdat ze slecht onderwezen zijn, en irrationeel, hetgeen resulteerde in puur emotionele uitbarstingen.

Er zit eenvoudigweg geen logica achter.

Een goed voorbeeld is hoe de westerse sancties Rusland een gigantisch inkomen opleverden door minder van zijn olie en gas te verkopen.

Hartelijk dank!

Naast het feit dat ze altijd alles onder controle hebben, komen Russische gezagsdragers altijd als goed opgeleid, goed geïnformeerd, goed gemanierd, verfijnd, beschaafd en respectvol over. Westerse gezagsdragers daarentegen komen over als verwaande, arrogante, ongemanierde, slecht opgeleide, onbeschaafde, provinciale en narcistische kwasten.

Zij missen het elementaire fatsoen dat nodig is om hun collega's op een respectvolle manier te benaderen. Oké, oppervlakkigheid, gevoed door racistische arrogantie, zou gedeeltelijk kunnen verklaren waarom zij zich zo gedragen, maar we kunnen de mogelijkheid niet uitsluiten dat het hen simpelweg ontbreekt aan onderwijs, cultuur en vorming die nodig zijn voor beschaafd gedrag, vooral in contacten met andere culturen.

De vraag moet worden gesteld hoe het komt dat het Collectieve Westen nu zit opgescheept met het huidige stelletje clowns die posities met verantwoordelijkheden bekleden.

Bizarro Earth

Britse overheid waarschuwt dat 6 miljoen huishoudens in de winter te maken kunnen krijgen met stroomuitval en rantsoenering door energietekorten

electriciteit

Zes miljoen huishoudens kunnen te maken krijgen met stroomrantsoenering
Volgens ministeriële plannen moeten begin volgend jaar tot zes miljoen huishoudens hun elektriciteit rantsoeneren, voornamelijk tijdens pieken in de ochtend en avond.

Ministers werden gewaarschuwd voor mogelijke stroomonderbrekingen bij maar liefst zes miljoen huishoudens deze komende winter.

Uit berichten in The Times blijkt dat de modellen die de regering gebruikt een "redelijk" scenario voorspellen voor het meest ongunstige geval van grote gastekorten in de winter als Rusland meer leveringen aan de EU opschort.


Commentaar: Rusland staakte leveringen aan die landen die weigerden hun rekeningen te betalen; die waren echter wel bereid te betalen om wapens te sturen naar het neonazi-leger in Oekraïne.


Attention

Enorm banenverlies gevreesd in Oostenrijk zonder Russisch gas

wenen
© Getty Images / Sylvain Sonnet
Opschorting van de Russische gasleveranties zou "een ernstige klap" betekenen voor het welzijn van de Oostenrijkse bevolking, omdat hierdoor zo'n 300.000 banen op de tocht komen te staan, zo meldde de krant Kronen Zeitung, onder verwijzing naar de Federatie van Oostenrijkse Industrieën.

Volgens de voorzitter van de federatie, Georg Knill, is bijna de gehele levensmiddelenindustrie afhankelijk van de levering van de "blauwe brandstof." Hij zei dat ook voor de staalproductie enorme capaciteit nodig is en dat ook andere industrieën ernstig zullen worden getroffen.

De Oostenrijkse regering heeft geen plan voor het geval de gasleveringen uit Rusland worden stopgezet, aldus Knill, die geciteerd werd door de krant. Het kabinet gaat er naar verluidt van uit dat "het in geen enkele flat koud mag zijn."

Knill zei dat de autoriteiten eerst het gas zouden kunnen afsluiten voor de bedrijven in het land, hetgeen de Oostenrijkse ondernemers grote zorgen baart.

Hij benadrukte dat hij het gevaar niet zozeer ziet in het feit dat Rusland "de kranen zou kunnen dichtdraaien," maar in het besluit van de Europese Unie om de import van Russisch gas stop te zetten. Het blok beloofde eerder om tegen 2040-2050 af te stappen van fossiele brandstoffen.

Volgens mediaberichten bereidt de Oostenrijkse energiegigant OMV zich ondertussen voor op het openen van roebelrekeningen bij de Russische Gazprombank om voor gasleveringen te betalen. Het bedrijf zei dat zijn volgende betaling deze maand dient plaats te vinden.

Zie: https://www.rt.com/business/556142-austria-job-losses-russian-gas/

Syringe

Zuid-Korea wil vaccins leveren aan Noord-Korea nu coronasituatie van het buurland 'ernstig lijkt'

pyongyang corona ontsmetting
© TNS
Werknemers spuiten ontsmettingsmiddel en vegen oppervlakken af als onderdeel van preventieve maatregelen tegen corona in de Pyongyang Children's Department Store in maart.
Zuid-Korea is voornemens coronavaccins en andere medische benodigdheden aan het noorden te leveren, zei het bureau van president Yoon Suk-yeol vrijdag, een dag nadat het buurland zijn eerste uitbraak van het coronavirus had bevestigd.

"We zullen gedetailleerde plannen voor bijstand met Noord-Korea bespreken", zei de woordvoerder van Yoon.

Yoon vertelde verslaggevers later op vrijdag, dat hij van plan is voor te stellen werkbesprekingen te houden met Noord-Korea middels het ministerie van eenwording van het land dat inter-Koreaanse zaken behandelt, aldus Zuid-Korea's News1.

Commentaar: Het lijkt alsof Noord-Korea ook het achterlijkheidsvirus heeft opgelopen. Ervan uitgaande dat dit een corona-uitbraak is, is het op dit moment overduidelijk geworden dat als ze het virus gewoon door het land laten verspreiden, zoals je dat met griep zou doen, de meeste mensen er ongedeerd vanaf zullen komen. Het opleggen van lockdowns en andere twijfelachtige maatregelen om te proberen het virus 'in te dammen', is zowel ineffectief als een ramp voor de natuurlijke groepsimmuniteit. Noord-Korea zou er goed aan doen zich te houden aan hun isolationistische beleid en NIET de reactie van het westen op het virus te imiteren. Of Zweden na te apen.

Zie ook:


Footprints

Duitsland zet Afghaanse vluchtelingen uit huis om plaats te maken voor Oekraïners

Afganen
© AFP
Afghaanse vluchtelingen op Ramstein Air Base • Duitsland • 2021
Afghaanse vluchtelingen die in Duitsland wonen nadat de terugtrekking van de NAVO hun land in puin achterliet, worden nu uit hun huizen gezet om plaats te maken voor nieuwe vluchtelingen uit Oekraïne, aldus Foreign Policy.

Honderden Afghanen ontvingen de afgelopen periode een uitzettingsbevel van de autoriteiten, waarbij sommigen zonder vragen of onderhandelingen werd bevolen om binnen 24 uur te vertrekken. Tareq Alaows, een bestuurslid van de Berlijnse Vluchtelingenraad verklaarde:
"Aan de uitzettingen werd opzettelijk geen ruchtbaarheid gegeven. Sommige mensen woonden al jaren in hun huis en werden uit hun sociale structuren gerukt, waaronder kinderen die werden verplaatst naar locaties ver van hun respectieve scholen. Voor slechts weinigen verbeterden de levensomstandigheden, maar de meesten durfden niets te zeggen omdat ze bang waren dat zulks gevolgen zou hebben voor hun immigratiestatus."
Duitsland rechtvaardigt deze uitzettingen door te beweren dat de uitzettingen plaatsvonden uit wat de autoriteiten "aankomstcentra" noemen, waar zij zogenaamd voor een korte periode zouden moeten verblijven. Maar sommige gezinnen wonen daar al jaren, terwijl andere op andere plaatsen woonden dan in de aankomstcentra. Sommige van deze gezinnen hebben sinds hun uitzetting al meerdere malen moeten verhuizen.

Duitsland bood de vluchtelingen alleen excuses aan en beweerde dat de Oekraïners een dak boven hun hoofd en een bed nodig hadden, en dat de uit huis gezette Afghanen andere "permanente" huisvesting van gelijkwaardige kwaliteit aangeboden kregen.


Commentaar: Als het dan toch gelijkwaardig is, waarom plaatst Duitsland de Oekraïners dan niet "daar"?


Commentaar: Een krantenkop voor Duitsland? Voorkeursbehandeling is historisch trekje. Minder gewensten verdwijnen gewoon.


Bizarro Earth

Italië introduceert sociaal kredietsysteem om gedrag inzake klimaatverandering te wijzigen

digital id
Italië wordt het eerste Europese land dat een sociaal kredietsysteem invoert - waarbij burgers worden beloond voor hun "goede gedrag."

Vanaf de herfst van 2022 zal in de stad Bologna een nieuw proefproject van start gaan. Burgers die goed gedrag vertonen, zoals op de juiste manier recyclen of gebruik maken van het openbaar vervoer, zullen worden beloond.

De gemeente Bologna implementeert een "Smart Citizen Wallet", de primaire methode voor burgers om digitale munten te verzamelen in ruil voor gedragsveranderingen. Op basis van de gegeven scores kan men ook korting krijgen bij plaatselijke winkels.

De belangrijkste reden voor dit programma is het "besparen op hulpbronnen" en het bevorderen van klimaatvriendelijk gedrag.

Bologna Today berichtte dat volgens Massimo Bugani, de wethouder voor de digitale agenda in de noordelijke stad, niemand zal worden gedwongen om deze toepassing te gebruiken, maar hij verwacht wel dat er veel gebruik van zal worden gemaakt. In zijn huidige vorm zal het systeem niet worden gekoppeld aan andere systemen, zoals online-identificatie en gebruik van sociale media.

Dollar

Het is tijd dat de inherente kosten van het "groen" gaan duidelijk worden

slavenarbeid
De wereldwijde trend om van alles te elektrificeren, van fluctuerende elektriciteit door industriële wind- en zonneparken tot meer elektrische voertuigen, wordt ondersteund door politieke acties om groen te gaan, maar vaak weet men niet dat er een schaduwzijde is aan groene technologie, die in verband wordt gebracht met aantasting van het milieu, wreedheden jegens mensen en andere inherente kosten voor materialen.

Een onlangs verschenen rapport van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) stelt vast: "Voor een typische elektrische auto zijn zes keer zoveel minerale grondstoffen nodig als voor een conventionele auto en voor een windmolencentrale op het vasteland zijn negen keer zoveel minerale grondstoffen nodig als voor een gasgestookte centrale".
  • Nikkel: Een belangrijk bestanddeel van de EV-batterijen, wordt net onder de bovenlaag van de grond gevonden in de regenwouden van Indonesië en de Filipijnen. Bijgevolg wordt nikkel gewonnen met behulp van horizontale oppervlaktemijnbouw die resulteert in verregaande aantasting van het milieu: ontbossing en verwijdering van de bovenste laag van de bodem.
  • Lithium: Meer dan de helft van de wereldreserves aan lithium wordt gevonden in drie Zuid-Amerikaanse landen die grenzen aan het Andesgebergte: Chili, Argentinië en Bolivia. Deze landen staan gezamenlijk bekend als de "Lithiumdriehoek".
  • Kobalt: De Democratische Republiek Congo (DRC) produceert 70% van al het kobalt ter wereld. Hoewel de winning van kobalt met tal van milieuproblemen gepaard gaat, draait het hier vooral om mensenrechten: gevaarlijke arbeidsomstandigheden en kinderarbeid. Kobalt is een giftig metaal. Langdurige blootstelling aan en inademing van kobaltstof kan leiden tot gezondheidsproblemen aan de ogen, huid en longen.
  • Koper: Chili is de grootste producent van koper ter wereld. Het merendeel van het Chileense koper is afkomstig van dagbouw/stripmijnen. Dit soort mijnbouw heeft een negatieve invloed op de vegetatie, de bovengrond, de habitats van wilde dieren en het grondwater. De volgende drie grootste producenten van koper zijn Peru, China en de beruchte Democratische Republiek Congo.

Commentaar: Zie ook:


Colosseum

40% van de Belgische voedingsproducenten stopt of vermindert activiteiten te midden van schaarste en stijgende kosten

bare shelves

UIT FOTOBESTAND: Supermarkt in Duitsland tijdens het begin van de gekunstelde coronaviruscrisis 21.3.2020.
Terwijl de oorlog in Oekraïne voortwoedt, groeit de vrees voor de wereldwijde voedselzekerheid. Zelfs vanuit het relatief stabiele België voelen consumenten reeds de gevolgen. Dit keer zijn het de producenten die aan de alarmbel trekken.

Volgens Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, is tot 40% van de voedingsproducenten in België van plan hun activiteiten tijdelijk stop te zetten of in te krimpen.

Zo'n 12% van de calorieën in de wereld is afkomstig van Oekraïense en Russische tarwe. Door de oorlog kunnen de Oekraïense boeren in de nabije toekomst hun gewassen wellicht niet oogsten, terwijl Rusland als reactie op internationale sancties de export van graan door middel van schepen heeft geblokkeerd.

Dit heeft ingrijpende gevolgen gehad voor de mondiale toeleveringsketen. Er wordt zelfs gevreesd dat de bevoorradingstekorten de hongersnood in kwetsbare gebieden van Afrika zou kunnen verergeren.


Commentaar: Sommigen denken misschien dat dit ver genoeg van hun bed is om voor hen geen probleem te zijn, maar zoals we hebben gezien met de impact van de oorlogen van het westen op het Midden-Oosten, zal dit waarschijnlijk het probleem van massamigratie verergeren.


Commentaar: Zoals we hebben gezien tijdens de gekunstelde coronacrisis, kan een incompetente en pathologische gevestigde orde, in combinatie met toegenomen sociale druk, massahysterie en financiële stimulans, de meest kritische bedrijfstak corrumperen; en er zijn aanwijzingen dat dit al aan de gang is: En luister ook naar SOTT radio's:Eye 2

De Wetenschap van het Kwaad: Een persoonlijke bespreking van Politieke Ponerologie

nieuwe editie political ponerology
Een nieuwe editie van Politieke Ponerologie van Andrew M. Łobaczewski, bewerkt door Harrison Koehli, is nu beschikbaar op Amazon.1 Dit vreemde en inspirerende boek betoogt dat totalitarisme het resultaat is van de uitbreiding van psychopathologie vanuit een groep psychopaten naar het gehele staatsbestel, inclusief de politieke en economische systemen. Politieke Ponerologie is essentieel leesvoer voor geëngageerde denkers en alle slachtoffers van totalitarisme in heden en verleden. Het is vooral vandaag van cruciaal belang, nu het totalitarisme opnieuw de kop opsteekt, ditmaal in het Westen, waar het vrijwel ieder aspect van het leven beïnvloedt, waaronder vooral het leven van de geest.

Toen ik voor het eerst in aanraking kwam met Politieke Ponerologie, had ik moeite om te begrijpen hoe het totalitaire linksisme de Verenigde Staten effectief had overgenomen. Sinds mijn ervaringen als professor aan New York University met de verwoede strijders voor sociale rechtvaardigheid - waarover ik verhaalde in mijn boek Springtime for Snowflakes - begon ik met enige ongerustheid het totalitaire karakter van het hedendaagse Links op te merken. De opkomst van de "woke"-ideologie en haar uitzaaiing van de academische wereld naar het gehele maatschappelijke systeem zette mij aan tot het begrijpen van de opkomst van totalitarisme - omdat ik geloofde, en nog steeds geloof, dat "wokisme" totalitair van aard is. Verre van "liberaal" in de klassieke zin van het woord, is de woke-ideologie verwant aan het jakobinisme dat de communistische revoluties in Rusland, China en elders aanwakkerde. Het doel is de gevestigde orde in zijn geheel af te breken en de wereld te herscheppen naar hun droombeeld.

Ik begon met de bestudering van de bolsjewistische revolutie in Rusland en ging verder met het onderzoeken van de export van bolsjewistische varianten naar Oost-Europa en Azië. Het communisme was voor mij interessanter dan het nazisme en bleek een veel meer verwaarloosd terrein in de Amerikaanse academische wereld. Bovendien was het relevanter in de huidige context. Toen ik probeerde onderzoek te doen naar linkse politieke criminaliteit, was ik zowel verbaasd als verontwaardigd over de manier waarop de wetenschap veel van de geschiedenis had begraven. Zo leverden zoekopdrachten naar de praktijken van "strijdbijeenkomsten" en "autokritiek", die zo gangbaar waren tijdens de Culturele Revolutie in China, bijna niets op. Deze en aanverwante onderwerpen werden niet behandeld of waren gewoonweg verdwenen. Dit deed mij vermoeden dat er spake was van een omvangrijke verdoezeling van gegevens.

Commentaar: In deze tijden, waarin de meeste wereldleiders hun pathologie onomwonden tentoonspreiden, zou dit boek nu als essentieel leesvoer kunnen worden beschouwd. Zie ook:


Syringe

Vaccineffectiviteit en Oversterfte in Singapore

De officiële mascotte van Singapore - Merlion
In verschillende eerdere berichten heb ik opgemerkt dat gegevens met betrekking tot oversterfte uit Europa en Israël aangeven dat de effectiviteit van vaccins tegen overlijden werd overschat. De onderstaande grafiek bijvoorbeeld geeft de oversterfte in de loop der tijd in Israël aan:


Commentaar: De effectiviteit van het vaccin tegen overlijden door Covid werd niet alleen overschat. De mRNA-vaccins zijn gevaarlijke en experimentele injecties die het sterftecijfer vooral onder de jonge bevolking aanzienlijk hebben verhoogd.


Israel excess mortality compared to projections based on previous years

Commentaar: Alle landen waarvan een aanzienlijk percentage van de bevolking gevaccineerd is, vertonen verhoogde sterftecijfers.Houden deze verhoogde sterftecijfers verband met de mRNA-vaccins?

Als vaccins de verspreiding van besmetting niet tegenhouden, of het sterftecijfer als gevolg van het virus niet verlagen (ze hebben het in feite zelfs verhoogd), moeten we ons afvragen wat ze dan wel precies in ons lichaam moeten doen?

Zit er een snode agenda achter dit immense planetaire experimentele vaccinatieprogramma?

Zie ook: