vrijheidskonvooi truckers ontario supporters
© The southern arm of the convoy of truckers passed through Cambridge along the 401Supporters begroeten een konvooi van vrachtwagens, auto's en pick-ups op Highway 401 in Kitchener. De voertuigen maakten deel uit van een protestkonvooi dat op weg was naar Ottawa om te demonstreren tegen vaccinatiemandaten voor COVID-19. Januari 2022
Steeds weer kom ik deze misvatting tegen van mensen die de Canadese politiek niet volgen...

Dat het truckerskonvooi op de een of andere manier verslagen werd.

Het Vrijheidskonvooi was het meest direct succesvolle protest uit de Canadese geschiedenis, misschien wel uit de WERELDgeschiedenis.

Mensen herinneren zich Trudeau's hardhandig optreden, oude dames die met wapenstokken op hun kop werden geslagen, gehandicapte inheemse oma's die vertrapt werden door politiepaarden, bankrekeningen die bevroren werden en ambtenaren die nagetrokken werden omdat ze een donatie hadden gedaan...

En er is een goede reden waarom mensen zich dit herinneren... Het was dramatisch en de media en het regime wilden er zeker van zijn dat de mensen dachten dat verzet zinloos zou zijn...

Wat mensen zich niet herinneren, is wat er in de onmiddellijke nasleep gebeurde: De regering gaf binnen een week op alle belangrijke punten toe en vervolgens binnen een maand of zo op de rest.

Allereerst zagen we een enorme politieke verschuiving op het moment dat het konvooi plaatsvond:

Jason Kenny, de pro-lockdown Premier van Alberta (Canada's meest conservatieve provincie) werd gedwongen om zijn ontslag aan te kondigen, waarna in Alberta onmiddellijk alle lockdownmaatregelen werden opgeheven.

Erin O'Toole, de pro-lockdown leider van de Conservatieve Partij, werd eveneens gedwongen om af te treden. Zijn tijdelijke vervangster Candice Bergen (niet te verwarren met de actrice) was een oude tegenstander van lockdowns, terwijl zijn belangrijkste rivaal die haar verving na verkiezingen binnen de partij Pierre Poilievre was, de politicus die na Maxime Bernier als eerste de Truckers en hun roep om vrijheid omarmde.

Terwijl het konvooi aan de gang was, beriep Trudeau zich op de Emergencies Act (de wet die de War Measures Act verving voor het inroepen van de staat van beleg)... Deze noodwet geeft de regering vrijwel onbeperkte bevoegdheden. De War Measures Act werd bijvoorbeeld door Trudeau's vader ingeroepen om Quebeckers in hechtenis te nemen en honderden huizen binnen te vallen zonder huiszoekingsbevel tijdens de afscheidingscrisis van de FLQ in 1972... Het addertje onder het gras is dat, terwijl de Emergencies Act kan worden ingeroepen door een premier, het parlement binnen een week moet goedkeuren dat de wet van kracht zou blijven.

Nou, schedels werden ingeslagen, rekeningen bevroren en naarmate de week verstreek kwam het aan op de deadline... Op de allerlaatste avond... Trudeau kreeg het voor elkaar om zijn handtekening (zonder de conservatieve oppositie) van het Lagerhuis te krijgen, maar het moest naar het Hogerhuis, de Canadese Senaat.

WELNU. De Canadese Senaat is een schaamteloze instelling.

Het lijkt op het Britse Hogerhuis, maar dan zonder de adel.

Een zetel in de senaat is een aanstelling voor het leven, benoemd door de premier... en dat is het. Weinig tot geen herziening, geen democratische inbreng, en dit wordt verondersteld gelijkwaardig of superieur te zijn aan ons gekozen Lagerhuis...

Uiteraard wordt de Senaat gebruikt als een soort systeem om vriendjes te belonen. Doe een schandelijke gunst voor een premier, haal veel geld op voor de partij, heb politieke banden met een provinciebestuurder die de premier wil afkopen... Krijg een zetel in de Senaat.

De politiek is het er in Canada al heel lang over eens dat de Senaat dringend moet worden afgeschaft... maar dat kan niet omdat Quebec nominaal oververtegenwoordigd is in de Senaat en afschaffing ervan een constitutionele crisis zou veroorzaken.

Dus houdt de Senaat zich meestal gedeisd en probeert het nieuws te vermijden... omdat het nooit op sympathie zal kunnen rekenen.

Dus dit verpleeghuis voor trawanten, criminelen, zondebokken en activisten met connecties uit het verleden... mensen van wie de namen sinds 1996 niet meer hardop worden genoemd... een instituut dat 10 jaar geleden voor het laatst in het nieuws was vanwege een onkostenschandaal waarvan de essentie was: "Wacht, betalen we deze bloedzuigers een onkostenvergoeding?"... dat orgaan werd ingeschakeld om de noodwet te ondertekenen...

En al deze zelfingenomen nietsnutten roken bloed.

Konden ze een principieel standpunt innemen op grond van burgerlijke vrijheden? Absoluut NIET.

Ze maakten principieel bezwaar tegen het feit dat ze niet als veel belangrijker werden behandeld!

Natuurlijk zouden ze overwegen om Trudeau's wandaden goed te keuren, maar ze wilden een permanente senaatscommissie om de wandaden voortdurend te evalueren, waarbij de commissieleden briefings op kabinetsniveau konden bijwonen, regelmatig persconferenties konden houden en betrokken konden worden bij de beleidsvorming... Sappige, sappige INVLOED.

Precies datgene wat deze miserabele kakkerlakken was ontzegd sinds hun werkelijk politieke carrières in '92 in vlammen waren opgegaan en ze gedwongen waren om verloren zielen in de senaat te worden.

De toespraken die deze aan waanideeën lijdende 70-jarige nietsnutten hielden... MIJN GOD, nauwelijks samenhangend gebrabbel van geriatrische lieden die ervan overtuigd waren dat ze grote staatslieden waren... ervan overtuigd dat hun wijsheid nu zou kunnen worden opgenomen in grote delen van het Canadese oratorium naast Laurier, Macdonald en Pearson...

Met nog maar een paar uur te gaan tot de deadline, geen doorgang in zicht en met de nachtmerrie van een confrontatie met deze mensen voor de boeg ... trok Trudeau de wet vrijwillig in.
Freeland
© Blair Gable/ReutersDe Canadese minister van Financiën Chrystia Freeland
In de voorafgaande week had zijn minister van Financiën, Crystia Freeland, persverklaringen afgelegd en interviews gegeven met de strekking dat ze van plan waren om iedereen die aan het konvooi had gedoneerd op te sporen en een uitgebreid nieuw systeem van financiële controle te creëren... met hints dat dit zich niet alleen zou uitstrekken tot de demonstranten, maar ook tot alle niet-gevaccineerden... niets van dit alles zou plaatsvinden.

In plaats daarvan probeerde Trudeau wekelijks victorie te kraaien... Er waren geen demonstranten in Ottawa of op bruggen! Maar in de week die volgde werden de lockdownmaatregelen snel en geruisloos ingetrokken. Alberta had zijn maatregelen al ingetrokken en andere provincies volgden. Rond juni waren vrijwel alle binnenlandse beperkingen opgeheven. Het regime was wanhopig bang dat als de demonstranten in staat waren om bij temperaturen van min 20 tot min 40 graden de hoofdstad en de grensoverschrijdende handel plat te leggen... wat zouden ze dan in de zomer wel niet kunnen doen? Canada Day (1 juli) werd met angst tegemoet gezien.

In augustus reisde ik naar de VS voor een bruiloft... Ongevaccineerd. De grootste belemmering bestond uit het risico dat de VS me de toegang zou weigeren, veel meer dan dat Canada lastig zou doen. De Amerikaanse grenswacht vroeg er niet naar.

En op de terugweg vertelde de Canadese grenswacht, die hier duidelijk niet meer mee bezig was, me: "Omdat je niet gevaccineerd bent, moet je technisch gezien wel in quarantaine, en ze zouden kunnen bellen, en als je zegt dat je niet in quarantaine bent geweest, kunnen ze misschien iets doen...". Ik kreeg één e-mail van Volksgezondheid en heb die meteen verwijderd. Er vond geen handhaving plaats.

In oktober ging ik weer op reis en bij terugkomst werd me niet eens iets gevraagd.

De laatste maatregelen waren ingetrokken.

De grootste belemmering om te reizen bestond uit de beperkingen en vereisten aan de grens met de VS... die technisch gezien pas in mei van dit jaar werden opgeheven.

BINNEN 1 maand had het truckerskonvooi een vijandige omverwerping van de regering van Alberta en de officiële oppositie, de Conservatieve Partij van Canada, bewerkstelligd, van pro naar anti-lockdown, en de gematigde vleugel van de conservatieve beweging verpletterd.

Op meerdere punten werd Trudeau bijna door zijn eigen partij weggejaagd, terwijl zijn regering vernederd werd met als gevolg dat het grootste deel van haar vermeende macht in rook was opgegaan. De regering bestaat nu nog als een romp, die er niet in slaagt wetsvoorstellen voor wapenbeheersing (IN CANADA!) in te dienen tegen de gematigde oppositie.

Binnen 2-4 maanden waren alle binnenlandse beperkingen verdwenen en binnen 8 maanden bestond zelfs de poppenkast van internationale beperkingen niet meer, Canada had minder covid-beperkingen dan de VS

De VOLLEDIGE CONSENSUS moest volledig worden vernietigd, zodanig dat binnen minder dan een jaar de nationale consensus het tegenovergestelde inhield.

En alle daadwerkelijke actie vond plaats binnen 1 maand, op de koudste dagen van het jaar, met een beweging waarvan de voornaamste leden 4000-5000 km moesten afleggen over verraderlijke wegen in het noorden en langs de kant van de weg werden opgewacht door supporters die in min 40 buiten stonden om hen van koffie, eten en steun te voorzien.

Dit was logistiek gezien het meest moeilijke protest uit de geschiedenis van de mensheid. Tientallen miljoenen vrijwillig gedoneerde dollars aan materiaal, weken aan tijd, tienduizenden mensen, over een heel continent... waren hiermee gemoeid.

En het was misschien wel het meest succesvolle individuele protest ooit. De meest succesvolle gewelddadige revoluties hebben zo'n totale ommekeer in cultuur en beleid op zoveel bestuursniveaus, binnen zulke korte maanden, niet kunnen bewerkstelligen...

ER IS EEN HEEL GOEDE REDEN WAAROM HET REGIME WIL DAT WE HET ALS EEN FIASCO ZIEN.

Dezelfde reden waarom zaken als Brexit, de Gele Hesjes in Frankrijk, of 6 januari, of het Nederlandse Boerenprotest bij de elite zoveel angst teweegbrachten.

De grootst mogelijke bedreiging voor hen bestaat uit de massa van de middenklasse in de voorsteden en op het platteland: Het platteland, Jan met de Pet, de kleine ondernemers, de boeren, de truckers, de koelakken... De grootst mogelijke bedreiging voor het regime is dat deze massa zijn ongelooflijke macht zal realiseren, zowel voor wat betreft coördinatie, logistiek als initiatief... En dat het de regerende klasse van bureaucraten, regelgevers, advocaten, DEI-beheerders en uitbuiters die rijk zijn geworden over de ruggen van hun belastingvee dat daadwerkelijk werkt en dingen produceert, omver zal werpen.

Ze MOETEN de Truckers wel neerzetten als een fiasco... Trudeau moest de overwinning uitroepen en vervolgens toegeven op elk individueel beleid .... omdat ze de mensen niet kunnen laten zien wat het betekende:

Een voorbode van de grote Klassenstrijd die ons te wachten staat.
Kulak Extremist in Extremis - volg me op Twitter: @FromKulak
Zie: https://anarchonomicon.substack.com/p/the-truckers-won-everything