Welkom op Sott.net
don, 02 feb 2023
De Wereld voor Mensen die Nadenken

Wetenschap & Technologie
Kaart


Bizarro Earth

Een seismisch verband met het klimaat?

Seismisch Verband
© CFact Org
Ik zal het kort houden (relatief).

In een binnenkort te verschijnen paper, "Increased Mid-Ocean Seismic Activity: Fact or Artifact?" bevestigt Dr. Arhtur Viterito mijn vermoeden, dat geothermische input van de toegenomen seismische activiteit een belangrijke oorzaak is van de opwarming, zo niet de bijna volledige oorzaak. Hoezeer de CO2-lui ook blijven wijzen op de stijging van de temperatuur en de toegenomen uitstoot, ze gaan voorbij aan het feit dat de luchttemperatuur vrijwel ongewijzigd blijft zonder de opwarming van de oceanen en de input van waterdamp (WV) in de lucht. De oceanen warmen niet op door een terugkoppeling van CO2. Argumenten over het effect van CO2 op de lucht gaan voorbij aan de opwarming van de oceanen. Maar wat warmt de oceaan dan wel op? Dr. Viterito levert het bewijs voor mijn vermoedens.

Temperatuurgrafiek
© CFact Org
Dit toont de laatste 40 jaar van temperaturen (bruin) en seismische activiteit. De 2 super El Ninos zijn duidelijk te zien, wat logisch is gezien de hoeveelheid waterdamp in de lucht vanuit de tropen. Maar de gestage toename van seismische activiteit is duidelijk gelinkt. Als men wil beweren dat het CO2 is met die correlatie, waarom is dat dan niet zo, GEZIEN HET FEIT DAT DIT DE ENERGIE-INPUT IN DE OCEAAN DAADWERKELIJK ZOU BEÏNVLOEDEN, dat op zijn beurt de lucht zou opwarmen op de manier die we waarnemen ten gevolge van de aard van waterdamp.

Er is vrijwel niemand die hiernaar kijkt. Waarom kijken we naar CO2 en negeren we de belangrijkste energiebron van het klimaat op aarde?

Bizarro Earth

Aantal wetenschappelijke doorbraken neemt in de loop der tijd af - studie

zwaartekrachtgolven
© N. Fischer, H. Pfeiffer, A. Buonanno / MAX PLANCK INSTISTUTE FOR GRAVITATIONAL PHYSICS/AFP/File
De meting van zwaartekrachtgolven werd door de onderzoekers beschouwd als een "ontwrichtende" recente doorbraak
Het aantal baanbrekende wetenschappelijke ontdekkingen en technologische innovaties neemt af ondanks een steeds grotere hoeveelheid kennis, zo blijkt uit een woensdag gepubliceerde analyse van miljoenen onderzoekspapers en octrooien.

Hoewel eerder onderzoek een achteruitgang in afzonderlijke disciplines aan het licht bracht, is de studie de eerste die "nadrukkelijk en overtuigend deze achteruitgang van ontwrichting op alle belangrijke gebieden van wetenschap en technologie documenteert," aldus hoofdauteur Michael Park tegen AFP.

Park, promovendus aan de Carlson School of Management van de Universiteit van Minnesota, definieerde ontwrichtende ontdekkingen als ontdekkingen die "breken met bestaande ideeën" en "het hele wetenschappelijke veld naar een nieuw terrein drijven."


Commentaar: Dit is een zeer onthullende bekentenis, aangezien het vrij duidelijk is dat wetenschappelijk onderzoek, van klimaat tot basisbiologie (d.w.z. gender), dat niet de, vaak verwrongen, versie van de werkelijkheid van de gevestigde orde bevordert, waarschijnlijk geen financiering krijgt.


De onderzoekers gaven een "ontwrichtingsscore" aan 45 miljoen wetenschapplijke papers van 1945 tot 2010, en aan 3,9 miljoen Amerikaanse octrooien van 1976 tot 2010.

Commentaar: De kunstmatig opgezette coronacrisis en de daaropvolgende lockdowns waren wellicht het schoolvoorbeeld van hoe de wetenschap nu zo gemakkelijk wordt gecorrumpeerd door snode belangen, en wordt afgedwongen door pathologische en incompetente mensen op invloedrijke posities.

Toch is er hoop, want hoewel Rusland en China een aantal reguliere theorieën volgen, blijkt uit hun daden duidelijk dat zij niet worden belemmerd door dezelfde ideologieën die westerse instellingen vernietigen; en dit blijkt uit het feit dat China onlangs het land met de meeste geciteerde wetenschappelijke artikelen ter wereld is geworden.

Voor meer inzicht in de crisis waarin de reguliere wetenschap verkeert, kunt u de volgende podcast van SOTT radio bekijken: MindMatters: Follow the Science? A Peek Behind the Curtain of Institutional Science
Arrow Down

Wij bezitten de Wetenschap' pocht VN-chef die met Google samenwerkt om klimaatsceptici te onderdrukken

Goolag
© JoNova
Ooit beschikte Google over de beste zoekmachine ter wereld, maar solistische, niet-gefinancierde sceptici hadden de grootste pret en overtroffen de VN, de academische wereld en officiële overheidssites.

Dus hield de VN op met concurreren en heulde eenvoudigweg met Google samen om de boel te belazeren:

Melissa Fleming: (adjunct-secretaris-generaal Global Communications bij de VN) "We gingen een partnerschap aan met Google. Als je bijvoorbeeld 'klimaatverandering' googelt, krijg je bovenaan je zoekopdracht allerlei bronnen van de VN te zien. We gingen deze samenwerking aan toen we tot onze schrik zagen dat als we 'klimaatverandering' googelden, we bovenaan vreselijk vertekende informatie kregen. Dus worden we veel proactiever. Wij bezitten de wetenschap en wij vinden dat de wereld die moet kennen, en de platforms zelf ook. Maar nogmaals, het is een enorme, enorme uitdaging waar volgens mij alle sectoren van de samenleving heel actief in moeten zijn." (Volledige transcriptie hier)

Uiteraard vond deze opschepperij plaats op het Wereld Economisch Forum - de hipste conferentie annex vakantieclub, die een belastingaftrek kan worden genoemd voor de über-ultrarijken en hun politieke marionetten.

Waar anders kunnen mensen met een uitgestreken gezicht zelfgenoegzame totalitaire uitspraken doen: "Wij Bezitten De Wetenschap en wij vinden dat de wereld dat moet weten."

Bug

Genetisch gemodificeerde muggen vaccineren een mens

Genetisch gemodificeerde muggen vaccineren een mens

Genetisch gemodificeerde muggen vaccineren een mens
Een doos vol genetisch gemodificeerde muggen vaccineerde met succes een mens tegen malaria in een door het National Institute of Health (NIH) gefinancierd onderzoek.

Tijdens het onderzoek beten zo'n 200 hongerige muggen in de arm van een mens. Menselijke deelnemers plaatsten hun arm direct boven een kleine doos die gevuld was met deze bloedzuigers.


Commentaar: Deze nieuwe vorm van toediening van "vaccins" is alleen logisch wanneer we het bekijken in samenhang met het onderzoek van het Pentagon (en andere groepen) naar de bewapening van insecten voor het toedienen van ziekten.

Zie ook:


Blue Planet

Zeldzame aarde: Hoe essentiële mineralen "evolueren"

mars curiosity rover oppervlakte
© NASA
Mars Curiosity neemt mineraalmonsters van het planeetoppervlak
Er is nog iets bijzonders aan de planeet aarde geconstateerd: haar gehalte aan mineralen, vergeleken met andere planeten. Robert Hazen, een onderzoeker van de oorsprong van het leven aan het Carnegie Instituut, stelt in een artikel van NASAs Astrobiology Magazine dat de minerale rijkdom van de aarde uniek kan zijn in de kosmos. Volgens hem waren er slechts een tiental mineralen aanwezig bij de geboorte van ons zonnestelsel, maar vandaag de dag zijn er zo'n 5000 soorten. De meeste daarvan, zegt hij, kunnen "direct of indirect in verband worden gebracht met biologische activiteit."

Zoveel wisten Hazen en zijn team al. Nu hebben zij het concept van "minerale evolutie" verder ontwikkeld, door de waarschijnlijkheid van minerale distributies te bepalen:

Map

Gespot: Intelligente ontwerpen in het Amazoneregenwoud

Amazoneregenwoud
"'Ontzagwekkende' oude nederzettingen ontdekt in de Amazone," schreeuwde een kop op Nature News vorige maand. "De stedelijke centra zijn de eerste die in de regio zijn ontdekt, en stellen archeologische dogma's ter discussie."

Wat is er gebeurd? Onderzoeken wetenschappers Amazonia niet al tientallen jaren? Hebben ruimtevaartuigen die om de aarde draaien niet elke vierkante kilometer van de aarde in de gaten gehouden sinds het begin van het ruimteprogramma? Ja: maar er waren ontwerpen in het Amazonewoud die zich in het volle zicht verborgen - tekenen van intelligentie die niet zou zijn opgemerkt door een landverkenner of satelliet die met reguliere camera's meet. Het geheim werd onthuld door een nieuwe beeldtechnologie, die aan een helikopter was bevestigd.

Control Panel

Netto-nul shock: Wetenschappers ontdekken dat koolstofdioxide stijgt NADAT de temperatuur stijgt

Energiecentrale
© Patrick Pleul/picture alliance/Getty Images
Energiecentrale
Uit spectaculaire nieuwe ontdekkingen van twee professoren klimaatwetenschappen blijkt, dat een toename van kooldioxide in de atmosfeer een temperatuurstijging eerder volgt dan eraan voorafgaat c.q. veroorzaakt, waardoor de gehele huidige theorie van door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde op losse schroeven komt te staan.

De wetenschappers stellen, dat hogere temperaturen de natuurlijke processen van bodemrespiratie en oceaanuitstoot versterken en zo de natuurlijke CO2-uitstoot aanwakkeren. Als dit wordt bevestigd, veegt deze informatie de zogenaamde "gevestigde" wetenschappelijke basis waarvan de dirigistische "Netto-nul" politieke agenda afhankelijk is, van tafel.

Demetris Koutsoyiannis en Zbigniew Kundzewicz analyseerden de temperatuurveranderingen en CO2-groeipercentages van 1980 tot 2019 uit algemeen beschikbare bronnen en ontdekten dat de CO2-waarden zo'n zes maanden achterliepen op de temperatuur. Het moge duidelijk zijn dat bij pogingen om causaliteit te bewijzen - zoals klimaatalarmisten doen door te stellen dat temperatuurstijgingen het gevolg zijn van door de mens veroorzaakte CO2-toenames - de oorzaak niet kan achterlopen op het gevolg.

Beaker

Experiment met genbewerking verandert schattige hamsters in 'agressieve' beesten

syrische hamster
© Shutterstock
Onderzoekers kozen ervoor om met Syrische hamsters te werken omdat hun sociale structuur vergelijkbaar is met die van mensen.
Een experiment met genbewerking op hamsters veranderde de schattige, pluizige huisdieren in "agressieve" kleine monsters, zeiden onderzoekers.

Volgens de studie gebruikten wetenschappers van de Northwestern University de controversiële CRISPR technologie om het hormoon vasopressine en zijn receptor, Avpr1a, te verwijderen uit een groep van de beestjes, in de verwachting dat dit de samenwerking tussen de beestjes zou verhogen.

De hypothese bleek onjuist.

"We waren echt zo verbaasd over de resultaten," vertelde H. Elliot Albers, een van de hoofdonderzoekers van de studie, aan Metro.

"We verwachtten dat als we de activiteit van vasopressine zouden uitschakelen, we zowel agressie als sociale communicatie zouden verminderen."

Eenmaal genetisch gesplitst, vertoonden de hamsters "hoge niveaus van agressie tegenover andere hamsters van hetzelfde geslacht," zei de professor, ongeacht seksualiteit of het genotype.

Het gedrag omvatte achternazitten, bijten en vastpinnen, zo bleek uit de studie.

Onderzoekers zeiden dat ze ervoor gekozen hadden om Syrische hamsters te gebruiken, omdat hun sociale structuur vergelijkbaar is met die van mensen.

"We begrijpen dit systeem niet zo goed als we dachten," concludeerde Albers.

Zie: https://nypost.com/2022/05/29/northwestern-university-gene-editing-experiment-turns-hamsters-violent/

Commentaar: Nee, dat klopt en ze begrijpen evenmin dat CRISPR een nogal onvoorspelbaar instrument is om te gebruiken...


Info

Het einde van electrische auto's? VW ontwikkelt nieuwe waterstoftechnologie: '2.000 km op één tank brandstof'!

Een auto op waterstof
© Rust/Rupert Oberhäuser/IMAGO
VW heeft mogelijk een belangrijke doorbraak op het gebied van waterstof ontwikkeld...auto's zouden 2000 km kunnen afleggen op een enkele tank brandstof.

De Duitse autofabrikant VW is vaak negatief ten opzichte van waterstofauto's, maar heeft naar verluid octrooi aangevraagd dat een grote doorbraak zou kunnen betekenen voor auto's die op waterstof rijden, zo meldt Patrick Freiwa van de Duitse Kreiszeitung hier.

Hoewel elektrische auto's de nieuwste trend vertegenwoordigen brengen ze ook een aantal technische nadelen mee, zoals bereik, kosten, mijnbouw en gewicht. Een bijkomend probleem is de verwijdering van miljoenen tonnen batterijen aan het einde van hun levensduur.

Fireball 2

Als het om massa-uitsterving gaat, is de grootte van een meteoriet niet van belang

Nieuw onderzoek toont aan dat het de samenstelling van het gesteente is waarop een meteoriet inslaat, en niet de grootte van het inslaggesteente zelf, dat een massa-uitsterving veroorzaakt.
Near-Earth objects pass by our planet in this artist's rendering.
© ESA - P.Carril
Artistieke impressie van aardscheerders die onze planeet passeren.
Het is een bekend verhaal uit het verleden van onze planeet: Een gigantische ruimterots slaat in op aarde en veroorzaakt een catastrofe die eindigt in massa-uitsterving. Je zou denken dat het, om te bepalen welke inslagen zo'n wijdverspreide verwoesting zullen veroorzaken, de grootte van het inslaggesteente is dat telt. Maar nieuw onderzoek suggereert dat iets anders er meer toe zou kunnen doen: De samenstelling van de grond waarop die meteoriet inslaat.

Dit onderzoekswerk, gepubliceerd op 1 december 2021 in het Journal of the Geological Society, richt zich op het verklaren waarom sommige meteorietinslagen massa-uitstervingen veroorzaken en andere niet. De beroemde inslag die het einde van de dinosauriërs betekende en de Chicxulub krater achterliet, was bijvoorbeeld veel kleiner dan veel andere inslagen die geen massaal verlies van soorten veroorzaakten. Hoe zou dat komen?