Welkom op Sott.net
zat, 15 mei 2021
De Wereld voor Mensen die Nadenken

Wetenschap & Technologie
Kaart


Fireball 5

Hoe overleeft men een dodelijke asteroïde?

asteroid image
© Elena Lacey/Wired
De inslag welke de dinosauriërs wegvaagde, zou waarschijnlijk ook uw dood tot gevolg hebben gehad - tenzij u zich precies op de juiste plaats zou bevinden en precies de juiste voorbereidingen zou hebben getroffen.

STELT U ZICH EENS VOOR dat u tussen de dinosauriërs wenst te kamperen. Maar niet zomaar any dinosaurus, u wilt kamperen tussen de meest beroemde. De meest angstaanjagende. Dus stel, u stelt een tijdmachine in op 66,5 miljoen jaar geleden en u reist vervolgens terug in de tijd naar de late Krijtperiode.

Daar vinden we de tyrannosaurus jagend op de triceratops. Daar hebben we de alamosaurus, één van de grootste schepsels die ooit op Aarde rondliepen. En dan de tank-achtige ankylosaurus die tegenstanders verplettert met zijn sloopkogel-achtige staart. En net als u op een avond eens fijn wilt gaan zitten, verschijnt er een gloednieuwe ster aan de hemel van het noordelijk halfrond.

De ster zal niet flitsen, opflakkeren of over de horizon scheren. Zij lijkt stil te staan en net zo twinkelend te zijn als alle anderen. Maar kijk een paar uur later nog eens en u zult denken dat deze nieuwe ster toch wel enigszins helderder lijkt. Als u de volgende nacht zou kijken zal ze de helderste ster aan de hemel zijn geworden. Dan zal zij alle planeten overtreffen. En vervolgens de maan. En tenslotte de zon. Om daarna door de atmosfeer te schieten, de Aarde te raken en 100 miljoen keer meer energie te ontketenen dan de zwaarste ooit tot ontploffing gebrachte thermonucleaire bom. U zult uw tent voor die tijd ingepakt willen hebben. En misschien verhuisd willen zijn naar de andere kant van de planeet.

Radar

Singapore test 'afstandsdongels' om lange vergaderingen te volgen en te voorkomen

singapore track dongle
De wereld lijkt de coronavirus pandemie achter zich te willen laten en in het kader van de voorbereiding van Singapore, als zakencentrum van de regio, op het veilig organiseren van grote evenementen, maakt een zakelijke bijeenkomst aldaar gebruik van bewegingsdongels om er zeker van te zijn dat de deelnemers afstand bewaren.

De dongle op zakformaat, gebruik makend van Bluetooth-technologie, houdt de informatie van de gebruikers bij, zoals locatie, afstand en interactietijd tussen de deelnemers aan een tweedaagse tech-conferentie, welke woensdag een aanvang nam.

De verzamelde gegevens worden met tussenpozen naar een systeem ge-upload en de organisatoren kunnen nagaan of iemand de sociale afstandsregels van de overheid overtreedt en zo nodig ingrijpen.


Commentaar: Het zal waarschijnlijk niet al te lang meer duren voordat deze dongles verplicht worden en worden uitgerust met microfoons en andere zogenaamd nuttige accessoires.


Commentaar: Onder het mom van bezorgdheid over het coronavirus stelden lockdowns de gezagsdragers in staat het gedrag van burgers openlijk te surveilleren, te controleren en te wijzigen op een manier die iets meer dan een jaar geleden nog ondenkbaar zou zijn geweest. En het lijkt erop dat sommige landen gretiger zijn dan andere om dat op hun bevolking toe te passen:Books

Word De Koning van het Noorden: Identificatie met fictieve karakters geassocieerd met ruimere zelf - ander neurale overlapping

game of thrones jon snow koning in het noorden

Jon Snow
Een lezer leeft duizend levens voor hij sterft... De mens die nooit leest leeft er slechts één.
-George R. R. Martin, A Dance with Dragons
Samenvatting

Tijdens het lezen van, kijken of luisteren naar verhalen (zgn. narratieve ervaringen) kan identificatie met een fictief personage iemands opvattingen, houdingen en overtuigingen omtrent hemzelf veranderen, zodat ze meer gaan lijken op die van het personage. De ventrale mediale prefrontale cortex (vMPFC) is een hersengebied dat verhoogde activiteit vertoont bij introspectie over het zelf, maar eveneens als men aan goede vrienden denkt. Hier onderzoeken we of identificatie met fictionele karakters geassocieerd is met verhoogde neurale overlap tussen het zelf en fictionele anderen. Negentien fans van de HBO serie Game of Thrones voerden beoordelingen met betrekking tot karaktereigenschappen uit omtrent het zelf, 9 echte vrienden en 9 fictionele romanfiguren tijdens functionele neuroimaging. Over het algemeen vertoonden de deelnemers een grotere respons in de vMPFC voor het zelf in vergelijking met vrienden en fictieve anderen. Echter, bij de deelnemers die zich meer indentificeerden met karaktereigenschappen, zagen we een grotere neurale overlap in de vMPFC tussen het zelf en fictieve karakters. Bovendien was de omvang van deze associatie groter voor het personage waarmee de deelnemers volgens henzelf de meeste affiniteit mee hadden/waar ze het meest van hielden, vergeleken met het personage waar ze het minst mee verbonden waren/het minst van hielden. Deze resultaten lijken aan te tonen, dat identificatie met fictieve personages mensen ertoe brengt deze personages op te nemen in hun zelfbeeld: hoe meer mensen opgaan in ervaringen om personages te 'worden', hoe meer de toegang tot kennis over personages lijkt op de toegang tot kennis over het zelf.

Commentaar:


Magnify

Statistieken over Letsel door Covid-Vaccin en Sterfgevallen Kloppen Niet

Er is een groot mysterie dat moet worden opgelost.
graveyard headstone cross
Het gaat om de hoeveelheid mensen die ziek worden en sterven ten gevolge van de Covid vaccins.

Wereldwijd zijn meldingen gedaan over grote aantallen bejaarden die sterven rond de tijd van vaccinatie.

In zeldzame gevallen halen dergelijke berichten over sterfgevallen zelfs de reguliere pers. Een voorbeeld is dit Bloomberg artikel van 16 januari 2021. Hierin wordt het Noorse Geneesmiddelenbureau geciteerd, dat meer dan een tiental sterfgevallen, en misschien nog wel veel meer, onder mensen van 75 jaar en ouder toeschrijft aan bijwerkingen van het mRNA-vaccin van Pfizer-BioNTech, zoals misselijkheid en overgeven.

En ik heb uit eerste hand gehoord, dat veel mensen, vooral senioren, ziek worden na vaccinatie. Ik heb dit ook van anderen vernomen, waaronder professionals uit de gezondheidszorg.

Maar de autoriteiten verkondigen vrijwel altijd in rap tempo, dat sterfgevallen niet door de vaccins worden veroorzaakt. In plaats daarvan vertellen ze ons dat ernstig letsel uiterst zeldzaam is.


Attention

Klopt het wel dat de nieuwe varianten heel gevaarlijk zijn?

Coronamutate
© Unknown/KJN
Volgens ambtenaren en de reguliere mainstream media, zijn de nieuwe coronavarianten de gevaarlijkste en meest onvoorspelbare wezens sinds Osama bin Laden.

Iedereen moet beschermd worden tegen deze onzichtbare maar moorddadig machtige microben, door ieder contact met de ongewassenen, ongemaskerden en ongevaccineerden te mijden. Maar is een dergelijke drastische aanpak - die gepaard gaat met een ernstige inperking van burgerlijke vrijheden en grondwettelijke rechten - wel gerechtvaardigd?

Het blijkt dat het pleidooi voor de besmettelijkheid en de gevaarlijkheid van de varianten grotendeels draait om de theoretische effecten van slechts één verandering, die het gevolg zou zijn van een mutatie in de genen van het virus. En, zoals ik in dit artikel zal aantonen, is dat argument erg wankel. Ik heb ook een begeleidende negen minuten durende 'uitleg'-video.

Die ene verandering staat bekend als N501Y - wetenschappelijke afkorting voor de vervanging van de ene eiwitbouwsteen (aminozuur) door een andere op positie 501 in het deel van het virus dat het spike-eiwit wordt genoemd. Meer in het bijzonder bevindt positie 501 zich in het gedeelte van het spike-eiwit dat verantwoordelijk is voor de intieme koppeling tussen het virus en de cellen, waardoor het virus naar binnen kan glippen en zich kan vermenigvuldigen.

[Merk op dat een dergelijke aminozuur-verwisselingstruc op correcte wijze een verandering wordt genoemd en geen mutatie. Mutaties komen alleen voor in genen. Om de een of andere reden noemen veel wetenschappers en schriftgeleerden die beter zouden moeten weten N501Y en andere veranderingen van aminozuren ten onrechte 'mutaties'. ]


Arrow Up

'Geschiedenis is niet een democratie waar alle stemmen even luid gehoord moeten worden'

Gouden Eeuw
Geschiedenis is relevanter dan ooit. Maar staat ook meer dan ooit ter discussie. De viering dat de Britse ontdekkingsreiziger James Cook 250 jaar geleden voet aan wal zette in Nieuw-Zeeland, de herdenking van het bloedbad op het Plein van de Hemelse Vrede in Beijing, de discussie over de 'Confederate flag' in de VS, waren allemaal aanleiding voor geëmotioneerde commentaren, opgeheven vingertjes en hysterische tegenreacties.


Ook in Nederland polariseert het ­debat rond onze geschiedenis. Het besluit van het Amsterdam Museum om niet langer de term Gouden Eeuw te gebruiken, omdat deze niet de lading zou dekken van de 17de eeuw, leidde tot furieuze en geestdriftige reacties op sociale media en aan talkshowtafels. Tot grote ­ergernis van de jonge, Leidse historicus Geerten Waling (33), auteur van De geboortepapieren van Nederland, waarin ook is opgenomen het Plakkaat van Verlatinghe, waarmee de Staten-Generaal in 1581 de Spaanse koning afzwoeren.

De Gouden Eeuw. Ofwel je bent er trots op, ofwel je voelt schaamte.

'Emoties voelen bij geschiedenis is een opgeklopte reactie op de onzekere tijd waarin wij leven. Iedereen probeert ­ankers te vinden in het verleden om ­moreel gedrag te bepalen, maar ook om er een identiteit aan te ontlenen.

Stop

Proef zelfrijdende treinen wordt gehouden op lijn tussen Lelystad en Zwolle

zelfrijdende trein engeland

Een zelfrijdende trein in Engeland
Om de spoorcapaciteit beter te benutten gaat de NS testen met zelfrijdende treinen. Het doel is om treinen korter achter elkaar te kunnen laten rijden, zodat er meer reizigers kunnen worden vervoerd.


Commentaar: En machinisten kunnen in de toekomst hun baan verliezen.


Commentaar: Wat kan er misgaan?


Black Cat

Klimaatstudie blijkt niet te kloppen, maar onderzoek ging wel de hele wereld over

lawine
Een onderzoek waaruit zou blijken dat de zeespiegel sneller stijgt dan eerder was aangenomen, blijkt niet te kloppen.

Commentaar: En zo kunnen de klimaatbezweerders goedgelovige mensen overtuigen. Een andere manier is om historische hittegolven gewoon te schrappen en mensen keihard voor te liegen:
Het KNMI stelde in de media dat hittegolven nu veel vaker voorkomen dan een eeuw geleden. Die claim gaat echter pas op na de temperatuurcorrecties (in jargon homogenisatie genoemd) die het KNMI in 2016 doorvoerde. Vóór de correcties vonden er 23 hittegolven plaats in de periode 1901-1951 tegenover 19 hittegolven in de aanzienlijk langere periode 1951-2018 en kwamen hittegolven dus juist vroeger vaker voor. Door de temperatuurcorrecties van het KNMI verdwenen er echter 16 van de 23 'oude' hittegolven en werd de verdeling dus 7 hittegolven in de periode 1901-1951 tegenover 19 in de periode sinds 1951.
Lees ook:


Ice Cube

Het jaar zonder zomer in Europa en de VS: 1816

klimaatverandering uitbarsting Tambora
© UW Library Freshwater & Marine Image Bank
In 1815 barstte de vulkaan Tambora uit in het voormalige Nederlands-Indië. De gevolgen waren dramatisch. Weerpatronen veranderden. Zo vroor het in augustus 1816 bijna elke nacht. Oogsten mislukten en volgens onderstaande video stierven er alleen al 200.000 mensen in Europa tengevolge van honger en ziektes, de doden die vielen tijdens de uitbarsting niet meegerekend.


Commentaar: Lees ook:


Sun

Ondanks de Kleine IJstijd beleefde Nederland in 1540 de 'heetste zomer ooit'

Amsterdam rond 1540

Amsterdam rond 1540

Commentaar: We zien vele overeenkomsten met de Kleine IJstijd die zich in de 13e eeuw aandiende en zijn grootste koude in de 16e eeuw zag ondanks de verzengende hitte van 1540.
Een koudegolf van december 1586 tot en met september 1587 is een eerste forse inzinking van de kleine ijstijd. Overal in West- en Midden-Europa wordt het in de tweede helft van de 16e eeuw kouder. De winters worden gekenmerkt door meer sneeuw en ijs, beginnen vaak al in november en duren tot maart of april. Vanaf 1530 worden ook de zomers koeler met herfstachtig weer, compleet met storm en stormvloeden. Uit historisch onderzoek van het KNMI, gebaseerd op talloze bronnen, zoals dagboeken, stadsrekeningen en jaarringen van bomen, blijkt dat het laatste kwart van de zestiende eeuw waarschijnlijk het koudste was in de afgelopen duizend jaar. Deze periode is het dieptepunt van de kleine ijstijd.
Lees vooral: During the Little Ice Age Empires collapsed while the Netherlands flourished


We hebben alweer heel wat warme dagen achter de rug en de zomer is nog niet eens voorbij. De klimaatverandering lijkt nóg harder toe te slaan dan verwacht. Maar de zomer van 1540, die was pas echt warm. Hoe de situatie in Amsterdam was, is vastgelegd door raadspensionaris Van der Goes, die verslag deed van het bezoek van Keizer Karel V aan de stad dat jaar. De keizer hield het na één snikhete doorwaakte nacht alweer voor gezien hier.

In de nadagen van de late middeleeuwen waren er nog geen klimaatdeskundigen. Toch is er aardig wat bekend over de heetste zomer ooit, in 1540. Heel Europa zucht dat jaar maandenlang onder hitte en droogte. Oogst mislukt, drinkwater is nauwelijks te krijgen, ziektes tieren welig. En dan is er ook nog eens een muizenplaag. Een kapelaan uit Limburg houdt een dagboek bij en beschrijft dat boeren op het land tijdens het maaien dood neervallen door de hitte.

Commentaar: Laten we niet vergeten dat grondvorst in Twente tijdens de nacht van 3 op 4 juli ook zorgde voor een temperatuurrecord. En in juni waren er door heel Europa vele lichtende nachtwolken te zien die kunnen duiden op een afkoeling in de mesosfeer.

Grondvorst in Twente - Temperatuurrecord voor juli gesneuveld