wandelen
© Unsplash/ Emma Simpson
Het aantal stappen dat men dagelijks zou moeten zetten om gezondheidsvoordelen te ervaren, is lager dan eerder werd gedacht, volgens de grootste analyse waarin dit werd onderzocht.

Uit het onderzoek, dat vandaag in het European Journal of Preventive Cardiology werd gepubliceerd, bleek dat bij het zetten van ten minste 3.967 stappen per dag het risico op overlijden door welke oorzaak dan ook afnam, terwijl bij 2.337 stappen per dag het risico op overlijden door hart- en vaatziekten daalde.

De nieuwe analyse van 226.889 mensen uit 17 verschillende onderzoeken over de hele wereld, toont echter aan dat hoe meer men loopt, hoe groter de gezondheidsvoordelen zijn. Het risico om te sterven door welke oorzaak dan ook of door hart- en vaatziekten neemt aanzienlijk af met elke 500 tot 1.000 extra stappen die gezet worden. Een toename van 1.000 stappen per dag werd in verband gebracht met een afname van 15% van het risico om te overlijden door welke oorzaak dan ook, en een toename van 500 stappen per dag werd in verband gebracht met een afname van 7% van het risico om te overlijden aan hart- en vaatziekten.

De onderzoekers, onder leiding van Maciej Banach, hoogleraar cardiologie aan de Medische Universiteit van Lodz, Polen, en adjunct hoogleraar aan het Ciccarone Center for the Prevention of Cardiovascular Disease, Johns Hopkins University School of Medicine, ontdekten dat zelfs als mensen wel 20.000 stappen per dag liepen, de gezondheidsvoordelen bleven toenemen. Ze hebben nog geen bovengrens gevonden.

"Onze studie bevestigt dat hoe meer je loopt, hoe beter het is," zegt Prof. Banach. "We ontdekten dat dit voor zowel mannen als vrouwen geldt, ongeacht leeftijd en ongeacht of je in een gematigde, subtropische of subpolaire regio van de wereld woont, of een regio met een mix van klimaten. Bovendien geeft onze analyse aan dat er maar 4.000 stappen per dag nodig zijn om het aantal sterfgevallen door welke oorzaak dan ook significant te verminderen, en nog minder om het aantal sterfgevallen door hart- en vaatziekten te verminderen."

Er bestaan sterke aanwijzingen dat een zittende levensstijl kan bijdragen aan een toename van hart- en vaatziekten en een korter leven. Studies hebben aangetoond dat meer dan een kwart van de wereldbevolking te weinig lichaamsbeweging krijgt. Meer vrouwen dan mannen (32% versus 23%), en mensen in landen met een hoger inkomen in vergelijking met landen met een laag inkomen (37% versus 16%) krijgen niet voldoende lichaamsbeweging.

Volgens gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie is onvoldoende lichaamsbeweging de op drie na meest voorkomende doodsoorzaak in de wereld, met 3,2 miljoen sterfgevallen per jaar als gevolg van gebrek aan lichaamsbeweging. De COVID-19-pandemie resulteerde ook in een afname van lichamelijke activiteit, terwijl mensen twee jaar na de pandemie nog steeds niet voldoende actief zijn.

Dr. Ibadete Bytyçi van het Universitair Klinisch Centrum van Kosovo in Pristina, Kosovo, hoofdauteur van het artikel, zegt: "Tot nu toe was het niet duidelijk wat het optimale aantal stappen is, zowel in termen van de afkappunten waarboven we gezondheidsvoordelen beginnen te zien, als de bovengrens, als die er al is, en de rol die dit speelt bij de gezondheid van mensen. Ik moet echter benadrukken dat er beperkte gegevens beschikbaar waren over stappentellingen tot 20.000 per dag en dat deze resultaten dus bevestigd moeten worden onder grotere groepen mensen."

Deze meta-analyse is de eerste die niet alleen het effect van het tot 20.000 stappen per dag zetten beoordeelt, maar ook kijkt of er verschillen zijn afhankelijk van leeftijd, geslacht of waar ter wereld mensen wonen.

De door de onderzoekers geanalyseerde onderzoeken volgden deelnemers gedurende een mediaan (gemiddeld) van zeven jaar. De gemiddelde leeftijd was 64 jaar, waarbij 49% van de deelnemers uit vrouwen bestond.

Bij mensen van 60 jaar of ouder bleek de afname van het risico op overlijden kleiner dan bij mensen jonger dan 60 jaar. Bij de oudere volwassenen bestond een risicovermindering van 42% bij degenen die tussen de 6.000 en 10.000 stappen per dag liepen, terwijl er een risicovermindering van 49% werd waargenomen bij jongere volwassenen, die dagelijks tussen de 7.000 en 13.000 stappen zetten.

Prof. Banach zegt: "In een wereld waarin we meer en meer geavanceerde medicijnen hebben om specifieke aandoeningen zoals hart- en vaatziekten aan te pakken, denk ik dat we altijd moeten benadrukken dat veranderingen in levensstijl, waaronder dieet en lichaamsbeweging, wat een van de hoofddoelen van onze analyse was, minstens zo effectief of zelfs effectiever kunnen zijn bij het verminderen van cardiovasculaire risico's en het verlengen van levens."

"We hebben nog steeds goede studies nodig om te onderzoeken of deze voordelen zich ook voordoen bij intensieve soorten inspanning, zoals marathon lopen en Ironman-uitdagingen, alsmede bij verschillende populaties van verschillende leeftijden en met verschillende geassocieerde gezondheidsproblemen. Het lijkt er echter op dat we, net als bij farmacologische behandelingen, altijd moeten nadenken over het persoonlijk invoeren van veranderingen in levensstijl."

Sterke punten van de meta-analyse omvatten de omvang en het feit dat het zich niet beperkte tot het bekijken van studies met een maximum van 16.000 stappen per dag. Beperkingen bestaan onder meer uit het feit dat het een observationele studie betrof, zodat niet kan worden bewezen dat een hoger aantal stappen de vermindering van het sterfterisico veroorzaakt, alleen dat het ermee geassocieerd wordt. Het effect van het aantal stappen werd niet getest bij mensen met verschillende ziekten; alle deelnemers waren over het algemeen gezond toen ze aan de geanalyseerde onderzoeken deelnamen.

De onderzoekers konden geen rekening houden met verschillen in ras en sociaaleconomische status. Bovendien waren de methoden voor het tellen van stappen niet in alle in deze meta-analyse opgenomen onderzoeken identiek.

Maciej Banach et al, The Association Between Daily Step Count and All-Cause and Cardiovascular Mortality: A Meta-Analysis, European Journal of Preventive Cardiology (2023). DOI: 10.1093/eurjpc/zwad229

Informatie over het tijdschrift: European Journal of Preventive Cardiology

Zie: https://medicalxpress.com/news/2023-08-world-largest-death.html