China fraude met collegiale toetsing
© BRYAN SATALINODe Chinese regering heeft bijna 500 onderzoekers schuldig bevonden aan wangedrag in verband met een recente stortvloed aan terugtrekkingen uit een tijdschrift over kanker.
Tienduizenden valse onderzoeksdocumenten worden in wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd en zorgen voor een internationaal schandaal dat elk jaar erger wordt, zo waarschuwen wetenschappers. Medisch onderzoek komt in gevaar, de ontwikkeling van medicijnen wordt belemmerd en veelbelovend academisch onderzoek wordt bedreigd dankzij een wereldwijde golf van pseudowetenschap waarmee laboratoria en universiteiten worden overspoeld.

Vorig jaar overschreed het jaarlijkse aantal teruggetrokken publicaties in wetenschappelijke tijdschriften voor het eerst de 10.000. De meeste analisten menen dat dit cijfer slechts het topje van de ijsberg van wetenschappelijke fraude vertegenwoordigt.

"De toestand is schrikbarend," zegt professor Dorothy Bishop van de Universiteit van Oxford. "Het aantal publicaties van frauduleuze onderzoeksdocumenten creëert ernstige problemen voor de wetenschap. Op veel gebieden wordt het moeilijk om een cumulatieve benadering van een onderwerp op te bouwen, omdat we een solide basis van betrouwbare bevindingen missen. En het wordt alsmaar erger."

De schokkende toename van publicatie van vervalste wetenschappelijke publicaties vindt zijn oorsprong in China, waar jonge artsen en wetenschappers die promotie wilden maken wetenschappelijk werk moesten hebben gepubliceerd. Schaduworganisaties - bekend als "papiermolens" - begonnen daar vervalst werk te leveren voor publicatie in tijdschriften. De praktijk heeft zich sindsdien verspreid naar India, Iran, Rusland, de voormalige Sovjet-Unie en Oost-Europa, waarbij papiermolens vervalste studies leveren aan steeds meer tijdschriften nu steeds meer jonge wetenschappers proberen hun carrière een boost te geven door aanspraak te maken op valse onderzoekservaring.


Commentaar: Zoals te verwachten valt, wil The Guardian, een aangetaste spreekbuis voor de overheid, ons doen geloven dat deze multipolaire naties, die geprezen worden om hun aantoonbare wetenschappelijke prestaties, hiervoor verantwoordelijk zijn. Maar zoals u in het eindcommentaar zult lezen, hebben westerse instellingen niet alleen toegegeven dat ze gegevens vervalsen, ze doen dat ook nog eens zonder de risico's voor mensenlevens in acht te nemen.

Houd er ook rekening mee dat de bovenstaande verklaring afkomstig is van de journalist, niet van een wetenschappelijke instelling; want uit het commentaar van de universiteiten blijkt duidelijk dat het hier om een wereldwijd probleem gaat.


In sommige gevallen werden redacties van tijdschriften omgekocht om wetenschappelijke onderzoeksdocumenten te accepteren, terwijl papiermolens erin geslaagd zijn om hun eigen agenten aan te stellen als gastredacteuren, die vervolgens toestaan dat stapels vervalst werk gepubliceerd worden.

"Redacteuren vervullen hun rol niet naar behoren en collegiale beoordelaars doen hun werk niet. En sommigen worden hier flink voor betaald," aldus professor Alison Avenell van de Universiteit van Aberdeen. "Het is zeer verontrustend."

De producten van papiermolens zien er vaak uit als gewone wetenschappelijke onderzoeksdocumenten, maar zijn gebaseerd op sjablonen waarin namen van genen of ziekten willekeurig tussen fictieve tabellen en figuren werden geplaatst. Het zorgwekkende is dat deze onderzoeksdocumenten vervolgens in grote databases kunnen worden opgenomen die worden gebruikt door mensen die werken aan de ontwikkeling van medicijnen.


Commentaar: Tot in den treure werd aangetoond dat grote farmaceutische bedrijven onderzoeken financieren en manipuleren om de verkoop van hun medicijnen te stimuleren.


Andere zijn meer bizar en bevatten onderzoek dat niets te maken heeft met het vakgebied van een tijdschrift, waardoor het duidelijk is dat er geen collegiale toetsing heeft plaatsgevonden met betrekking tot dat betreffende onderzoeksdocument. Een voorbeeld hiervan wordt gevormd door een onderzoeksdocument over marxistische ideologie, dat verscheen in het tijdschrift Computational and Mathematical Methods in Medicine. Andere onderzoeksdocumenten vallen op door het vreemde taalgebruik, zoals verwijzingen naar "boezemgevaar" in plaats van borstkanker en "Parkinsons aandoening" in plaats van de ziekte van Parkinson.

Waakhonden - zoals Retraction Watch - hielden dit probleem in de gaten en noteerden terugtrekkingen door tijdschriften die in actie moesten komen toen de verzinsels aan het licht kwamen. Eén studie, uitgevoerd door Nature, onthulde dat er in 2013 iets meer dan 1.000 terugtrekkingen waren. In 2022 waren dat er meer dan 4.000 en vorig jaar meer dan 10.000.

Van dit laatste totaal waren meer dan 8.000 teruggetrokken studies gepubliceerd in tijdschriften die in handen zijn van Hindawi, een dochteronderneming van uitgever Wiley. Deze cijfers dwingen het bedrijf nu om actie te ondernemen. "We zullen het Hindawi-merk laten verdwijnen en zijn begonnen met de volledige integratie van de meer dan 200 Hindawi-tijdschriften in het portfolio van Wiley," deelde een woordvoerder van Wiley aan de Observer mee.

De woordvoerder voegde eraan toe dat Wiley nu honderden fraudeurs had geïdentificeerd die in haar portfolio van tijdschriften voorkomen, evenals degenen die als gastredacteur werkzaam waren. "We hebben ze uit onze systemen verwijderd en zullen doorgaan met een proactieve ... aanpak in onze pogingen om het wetenschappelijk dossier op te schonen, onze integriteitsprocessen te versterken en bij te dragen aan brancheoverschrijdende oplossingen."

Maar Wiley houdt vol dat het de crisis niet alleen kan aanpakken, een boodschap die eveneens wordt geuit door andere uitgevers, die zeggen dat ze onder vuur liggen van papiermolens. Academici blijven echter voorzichtig. Het probleem is dat academici in veel landen worden betaald op basis van het aantal gepubliceerde studies.

"Als er steeds meer onderzoekers zijn die sterk gestimuleerd worden om alleen maar te publiceren omwille van het publiceren, terwijl er steeds meer tijdschriften zijn die geld verdienen aan het publiceren van de resulterende onderzoeksdocumenten, dan ontstaat er een perfecte storm," zegt professor Marcus Munafo van de Universiteit van Bristol. "Dat is precies wat er nu gebeurt."

De schade die wordt aangericht door het publiceren van slecht of verzonnen onderzoek wordt aangetoond door het antiparasitaire geneesmiddel ivermectine. Vroege laboratoriumstudies wezen uit dat het kon worden gebruikt om Covid-19 te behandelen en het werd geprezen als een wondermiddel. Later bleek echter dat deze onderzoeken duidelijk bewijs van fraude vertoonden, waarop medische autoriteiten weigerden om het middel als behandeling voor Covid te accepteren.

"Het probleem was dat ivermectine door anti-vaxxers werd gebruikt om te zeggen: 'We hebben geen vaccinatie nodig omdat we dit wondermiddel hebben,'" verklaarde Jack Wilkinson van de Universiteit van Manchester. "Maar veel van de onderzoeken die deze beweringen onderbouwden waren niet authentiek."


Commentaar: Hoezeer The Guardian ook zijn best doet, voor degenen die de gekunstelde coronacrisis met een kritische geest hebben gevolgd, benadrukt dit alleen maar hoe nijpend de situatie is.


Wilkinson voegde eraan toe dat hij en zijn collega's protocollen probeerden te ontwikkelen die onderzoekers konden toepassen om de authenticiteit van studies te onthullen die ze in hun eigen werk zouden kunnen opnemen. "Tijdens de pandemie kwam er geweldige wetenschap naar buiten, maar er was ook een oceaan aan waardeloos onderzoek. We hebben manieren nodig om slechte gegevens vanaf het begin op te sporen."

Het gevaar van de opkomst van de papiermolen en frauduleuze onderzoeksdocumenten werd ook benadrukt door professor Malcolm MacLeod van de Universiteit van Edinburgh. "Als ik als wetenschapper alle onderzoeksdocumenten over een bepaald medicijn tegen kanker of beroertes wil controleren, dan is het erg moeilijk voor mij om te voorkomen dat de onderzoeksdocumenten vervalst zijn. Wetenschappelijke kennis wordt bezoedeld door verzonnen materiaal. We worden geconfronteerd met een crisis."


Commentaar: Hetgeen de corrumperende invloed van degenen die met zo'n medicijn leuren, benadrukt.


Dit punt werd door Bishop ondersteund: "Mensen bouwen carrières op aan de hand van deze vloedgolf van frauduleuze wetenschap en kunnen uiteindelijk wetenschappelijke instituten gaan leiden en later door reguliere tijdschriften als beoordelaars en redacteuren worden ingezet. Corruptie sluipt in het systeem."

Zie: https://www.theguardian.com/science/2024/feb/03/the-situation-has-become-appalling-fake-scientific-papers-push-research-credibility-to-crisis-point