tot ziens

Pierre Lescaudron
Tot ons grote verdriet delen wij u hierbij mede dat een kernlid van het Sott.net en Cassiopaea.org team, Pierre Lescaudron, van ons is heengegaan. Wij, en allen die hem kenden en van hem hielden, ervaren zijn overlijden als een immens verlies.

Vanaf de dag dat hij, nu zo'n 14 jaar geleden, ons team kwam versterken en letterlijk tot aan de dag van zijn overlijden, leverde Pierre op een charmante, positieve, toegewijde en inzichtelijke wijze een bijdrage aan ons werk, zowel online als in de echte wereld, waar hij zich voor velen ontpopte tot een bekwame mentor.

Pierre wijdde zijn grootste enthousiasme en inzet aan zijn pogingen om de fundamentele aard van onze werkelijkheid beter te begrijpen, de verborgen geschiedenis van onze planeet en welke essentiële rol wij, als mensen, spelen in het 'grote geheel' der dingen.

Hoewel Pierre's staat van dienst te omvangrijk is om hier uitgebreid aan de orde te laten komen, geven we hieronder een indruk van zijn werk en inzet.

Goede reis Pierre en tot ziens!

Boeken geschreven door Pierre Lescaudron, (Amazon.com links, alleen in het Engels.)

Earth Changes and the Human-Cosmic Connection: Black and White edition by Pierre Lescaudron (Author),
Cometary Encounters: Flash-Frozen Mammoths, Mars-Earth Discharge, Comet Venus and the 3,600-Year Cometary Cycle by Pierre Lescaudron (Author)

Pilulerouge links:

English:
Earth Changes and the Human-Cosmic Connection, 2nd Ed.
Cometary Encounters

French:
Les changements terrestres et la connexion anthropocosmique, 2ème éd.
Rencontres Cométaires

German:
Erdveränderungen und die Mensch-Kosmos Verbindung

Russian:
Земные изменения и взаимосвязь между человеком и космосом
Встречи с кометами

Artikelen geschreven door Pierre Lescaudron​

Hieronder treft u een overzicht van artikelen aan die door Pierre Lescaudron werden geschreven. Dit wordt gevolgd door andere artikelen die zijn naam in de samenvatting vermelden, waarbij we die artikelen hebben gekozen die een citaat of links naar een radioshow of videopodcast bevatten.

De geschreven artikelen worden in chronologische volgorde vermeld, inclusief de eerste regels of paragrafen, maar zonder illustraties of tabellen. Sommige artikelen uit dit overzicht die in het Nederlands werden vertaald en gepubliceerd, treft u eveneens als zodanig aan.

Why didn't Comet ISON melt in the Sun? How NASA and Official Science got it all wrong (again)

Sott.net
Sat, 30 Nov 2013 07:07 UTC

This article builds on an excerpt from an upcoming book, to be published by Red Pill Press, which draws on the 'Electric Universe' concept, information theory, astronomy, paleogeology - and much more - to present an expanded cosmology linking so-called 'climate change' and 'Earth changes' with mankind's role in the greater cosmic environment.

Written by Pierre Lescaudron, editor and researcher for SOTT.net, in the following article he provides an explanation for the "weird" and "unexpected" behaviour of Comet ISON to date, particularly regarding its unexpected survival as it went around the Sun on November 28th, 2013.

Schoonheid wordt geruïneerd en kunst vernietigd

De Nederlandse vertaling van dit artikel van 13 Mei 2014 werd op dinsdag 2 februari 2021 op nl.sott.net geplaatst.

Mijn Oma is een Franse dame van negenennegentig en een half jaar oud. Tijdens het uitbreken van WO I in 1914 werd zij geboren. Haar vader stierf aan het Westelijk Front in augustus 1918; slechts drie maanden voor de wapenstilstand.

Oma was slechts één van de 6 miljoen Franse kinderen die hun vader verloren. Haar moeder had een klein naaiatelier in het zuiden van Frankrijk, gespecialiseerd in jurken voor weduwen, veruit het meest populaire kledingstuk van die tijd.

Mama, waarom draagt papa een jurk? Papa, waarom heeft mama een snor?

De Nederlandse vertaling van dit artikel van 25 mei 2014 werd op 3 februari 2021 op n.Sott.net geplaatst.

Opmerking van de redactie: Dit artikel behandelt verschillende controversiële onderwerpen (homoseksualiteit, pedofilie, seksuele predatie, etc.) waarvan de inhoud, evenals sommige illustraties, door sommigen als schokkend kan worden ervaren.

Indien u desondanks besluit verder te lezen, raden wij u aan om in gedachten te houden dat de feiten van deze onderwerpen gecompliceerd zijn en dat vooral aandachtig op de details gelet moet worden zonder te vervallen in zwart/wit- denkpatronen.

Men dient er met name op bedacht te zijn, dat in deze analyse de aandacht gericht is op een kleine minderheid van pathologische personen die in de homogemeenschap is geïnfiltreerd. Dit is dus geen aanval op homoseksuelen maar een ontmaskering van deze kleine minderheid die pretendeert op te komen voor de rechten voor homoseksuelen maar in plaats daarvan de homogemeenschap uitbuit in dienst van een duistere agenda.

Dit gezegd hebbende, riemen vast en rijden maar!

2015, the BRICS checkmate Western finance?

Fri, 02 Jan 2015 13:01 UTC
"Permit me to issue and control the money of a nation, and I care not who makes its laws."
Credit Defaut Swap (CDS), mortgage backed security (MDS), bottom-up investment, high frequency trading, naked short sale... these are the kind of complicated terminology you encounter when you start exploring the financial jungle.

But don't be mislead. This overuse of jargon is designed to confuse and destroy any motivation to explore further. Clearly 'they' don't want you to understand because they are hiding some rather dirty secrets wrapped up in apparently complicated jargon.

Scratch beyond this seemingly complex veneer however, and the reality of finance is surprisingly simple... and disgusting. The objective of this article is to explain, in layman terms, finance principles and the slavery most individuals and states are subjected to. I will also show why things might soon change dramatically and offer some sound advice for such times of financial turmoil.

Van het christelijk geloof naar een nihilistische leegte

De Nederlandse vertaling van dit artikel van 2 juli 2015 werd op 23 februari 2021 op nl.sott.net geplaatst.

Dit artikel is gerelateerd aan twee eerdere artikelen. Zoals u zult zien, vertonen de vernietiging van schoonheid (moderne kunst), de vernietiging van gezin en identiteit (gendertheorie) en de vernietiging van religies verschillende overeenkomsten.

Herinnert u zich nog mijn oma met haar geestige opmerkingen? Ik heb over haar verteld in de twee artikelen die hierboven gelinkt zijn. Ik heb u echter nog niet verteld over haar geloof.

Ik ben als kind opgevoed door atheïstische ouders en ik vond het lastig te begrijpen waarom mijn oma naar de kerk ging, waarom ze geïnteresseerd was in het doen en laten van de Paus, waarom ze wilde bidden, waarom ze schilderijen van de Maagd Maria aan de muur had hangen en waarom ze een crucifix boven haar bed had hangen.

Om eerlijk te zijn vond ik al dit religieuze gedoe een beetje belachelijk. Dat kon ook bijna niet anders aangezien ik alleen maar had gehoord over de slechte daden van de Kerk: de kruistochten, de inquisitie en, meer recent, de pedofiele priesters.

Oma's geloof is met de tijd niet minder geworden. Ze is nu 100 jaar oud en nog steeds gelovig. Telkens als ik terugkom van een medische controle, vertel ik haar over de positieve resultaten en dan huilt ze bijna van opluchting. Ze zegt dan met een zachte, emotionele stem: "Ik heb zo vaak voor je gebeden".

Greek debt and German hypocrisy

Tue, 14 Jul 2015 09:49 UTC

Spanish philosopher Santayana warned that those who cannot remember the past are condemned to repeat it, but a more serious problem than mere historical amnesia is historical revisionism, where whole societies somehow become convinced of something that never happened or just the opposite of what really happened. The history of Greek and German debt is a good example.

Money creation VS debt creation

Debt and money are frequently confused. We read about money creation, "money created out of thin air", and we imagine printing presses spewing out tons of paper bank notes.

The only drawback of money creation is the erosion of the value of the currency (inflation) because of excessive supply. To illustrate this process, imagine a gigantic oil field were to be found in Siberia tomorrow; it would reduce the price for oil because of the increased supply.

In this sense, money creation impacts every operator (banks, states, citizens) holding money, by decreasing the value of their holding. The more money that exists, the less it is valued, like most other commodities.

But today, 97% of digital money is "created" through debts issued by private banks. This means that, today, money is not created to serve economic development or national monetary policies but solely to maximize the profits of private banks.

The Fear of Death and the Human Need for Heroes

Wed, 30 Dec 2015 15:22 UTC

We recently celebrated my Grandma's 101st birthday. While we were sipping champagne, she said, out of the blue: "I heard that Russia will save us". It was a most unexpected remark given that we had never spoken about Russia, much less global politics. Rather than question her about it however, I understood that Grandma is aware of the current rhetoric about a possible 'nuclear war' between Russia and the West and, having lived through two world wars, she'd rather not have to endure another. So I just replied: "Yes, you are right, Vladimir Putin and Russia will save us," and the conversation moved on.

Despite my reassuring, hopeful answer, I doubt that Vladimir Putin, or anyone else for that matter, will save 'us', 'the world' or anything else. But Grandma's observation puzzled me. I was wondering where she got this information from. It's unlikely she got it from French mainstream media, which are aligned with their Western counterparts in conducting an anti-Russian/anti-Putin disinformation campaign. Maybe a member of staff at her nursing home ventured a similar remark? Maybe it came to her via some form of limbic resonance with supporters of Russian government policy?

Beyond the origin of Grandma's remark, I also have been wondering about Putin's influence on the global population, not on the political, economic or geostrategic level (which has been extensively covered by other observers), but on a deeper, more subtle symbolic level.

But before addressing that, let's look at something seemingly unrelated: death.

Postimperialisme: Een blauwdruk voor een nieuwe sociale orde

De Nederlandse vertaling van dit artikel van 6 maart 2016 werd op 14 maart 2021 op nl.sott.net geplaatst.

De 20ste eeuw werd gekenmerkt door ideologieën en vernietiging. Het communisme verscheen in 1917 ten tonele om daar vrijwel direct daarna weer van te verdwijnen. Fascisme verdween met de concentratiekampen, zo'n 12 jaar na de eerste implementatie.

Na de val van de Berlijnse muur en de ineenstorting van de Sovjet-Unie bleef er één ideologie over, die zetelt in de VS en vandaar uit beïnvloedt dit Amerikaanse imperium de hele wereld: liberalisme tezamen met de daaruit voortvloeiende dogma's, zoals individualisme, materialisme, atheïsme en nihilisme hebben deze de mensheid aan de rand van de vergetelheid gebracht.

Ondanks hun overduidelijke pro-imperialistische vooringenomenheid, levert de reguliere media iedere dag meer bewijs van de totale ramp die zich op onze planeet voltrekt en de voortdurende desintegratie van mensen en samenlevingen.

In mijn vorige artikelen schreef ik meermaals over de gruwelijke gevolgen van het liberalisme dat door het Amerikaanse imperium wordt verspreid: de vernietiging van schoonheid, familie, gender, identiteit, moreel bewustzijn, religies, enzovoort. Kortom, alle kenmerken die onze identiteit als mens bepalen worden systematisch verdraaid, omgekeerd en vernietigd.

Post-nihilisme, een sjabloon voor waar we op afstevenen

De Nederlandse vertaling van dit artikel van 3 juli 2017 werd op 15 maart 2021 op nl.sott.net geplaatst.

Misschien herinnert u zich nog mijn laatste artikel, 'Postimperialisme, een blauwdruk voor een nieuwe sociale orde', waarin ik een utopische samenleving beschreef. Daarin besprak ik ideeën over gemeenschap, waarden, de zoektocht naar waarheid en objectieve werkelijkheid. Het huidige artikel doet bijna het tegenovergestelde; het beschrijft de huidige toestand van onze maatschappij en de richting waarin het waarschijnlijk op gaat. Meer specifiek zal ik mij richten op de opkomst en het overwicht van 'georganiseerde' minderheden, of het nu gaat om homoseksuelen, atheïsten, migranten, heidenen, liefhebbers van moderne kunst, vegetariërs, voorstanders van LGBT, noem ze maar op.

De lijst is lang en wordt steeds langer, alsof we een tijdperk van de race naar het slachtofferschap zijn binnengetreden. De meeste van die minderheden beschouwen zichzelf als 'Strijders voor sociale rechtvaardigheid' [hier afgekort tot SJW's uit het Engels social justice warriors]. Ik zal proberen uit te leggen hoe SJW's ertoe gekomen zijn hun visie op de wereld op te leggen aan de meerderheid en waar dit razende fanatisme van SJW's vandaan komt.

Er zijn reeds veel termen gebruikt om de dystopische wereld waarin we ons bevinden te beschrijven: materialistisch, wetenschappelijk, atheïstisch, individualistisch, rationalistisch, consumentistisch. Het zijn allemaal geldige beschrijvingen, hoewel ze slechts een van de facetten van onze mondiale samenleving betreffen.

Onlangs trachtten enkele denkers een uitgebreidere beoordeling te geven van onze samenleving en zij omschreven haar als nihilistisch, relativistisch, post-modern. Deze drie termen hebben met elkaar gemeen dat zij de stelling poneren, dat er geen objectieve waarheid, geen objectieve betekenis en geen objectieve morele waarden kunnen zijn.

Of Flash Frozen Mammoths and Cosmic Catastrophes

Fri, 28 Jul 2017 20:40 UTC

For years I've been fascinated by what could be considered as one of the greatest mysteries of our planet: the demise of the woolly mammoths. Try to imagine the barely imaginable: millions of giant mammoths inexplicably flash-frozen overnight.

This is a fascinating event for several reasons. First, flash-freezing is a very peculiar process that does not really occur on our planet. Also, given the death circumstances, the magnitude and power involved to virtually wipe out the whole mammoth genus is truly astounding.

But maybe the most fascinating aspect of this event is that it occurred just 13,000 years ago when the human race was already widely established on planet Earth. For comparison, the upper paleolithic cave paintings found in Southern France (Lascaux, Niaux, Rouffignac,...) were made 17,000 to 13,000 years ago.

Probeert Frankrijk pedofilie te normaliseren?

De Nederlandse vertaling van dit artikel van 23 november 2017 werd op 31 maart 2021 op nl.sott.net geplaatst.

Drie en een half jaar geleden schreef ik het artikel met de titel Mama, Waarom Draagt Papa een Jurk, Papa, waarom Heeft Mama een Snor? waarin ik erop wees, dat in werkelijkheid een van de doelstellingen van de LGBT-/feministische beweging niet echt vrijheid of gelijkheid is maar normalisering van pedofilie.

Het artikel bracht nogal wat pennen in beweging onder de SOTT-lezers, per slot van rekening was de zaak nog niet beslist en de vermeende samenhang tussen de feministische/LGBT-beweging en pedofilie berustte slechts op een veronderstelling. Ik had echter mijn twijfels en in juli 2017 schreef ik een artikel Post-nihilisme, een sjabloon voor waar we op afstevenen waarin het volgende staat te lezen:

Pedofilie is, natuurlijk, onderdeel van de agenda. En dat is al heel lang zo. Denkt u er eens over na: de tastbare verschillen tussen een man en een vrouw zijn groter dan de tastbare verschillen tussen een 14-jarige en een 18-jarige.

Als ze erin slagen de massa's zodanig te hersenspoelen, dat ze geloven dat de dualiteit tussen man en vrouw slechts een sociale constructie is, stelt u zich dan eens voor hoe gemakkelijk het zal zijn om de grens tussen een 18-jarige en een 14-jarige te doen vervagen en vervolgens een wet uit te vaardigen welke de leeftijd van seksuele meerderjarigheid verlaagt, dat wil zeggen pedofilie legaliseert.

En deze abominatie zal worden bevorderd in naam van gelijkheid (iedereen heeft het recht zijn seksualiteit te uiten, zelfs tegenover kinderen), liefde (die sterker is dan alles, met inbegrip van kunstmatige leeftijdsgrenzen) en vrijheid (seksuele vrijheid).

Vijf feministische leugens die we zonder meer aannemen

Zondag 21 januari 2018 17:00 UTC.

"Seksualiteit is voor feminisme wat arbeid is voor marxisme... het vormen, de richting en expressie van seksualiteit organiseert de samenleving in twee seksen: vrouwen en mannen. Deze tweespalt ligt ten grondslag aan de totaliteit van sociale relaties."

Catharine MacKinnon, Toward a feminist theory of the state
Enkele jaren geleden begon ik een onverwachte reis naar beneden in het feministische konijnenhol. In 2014 vroeg mijn Oma mij over de winnaar van het Eurovisiesongfestival en constateerde ik dat ik niet in staat was om op te helderen wie de winnaar was: Conchita Wurst, een man die zich als een vrouw kleedt en make-up gebruikt, maar een baard draagt.

Terugblikkend realiseer ik me dat deze reis een pijnlijk proces was, waarschijnlijk omdat er iets diep in mij geraakt werd. De gegevens die ik ontdekte streden met mijn beschermend instinct, wat op diep niveau ingebakken is in mannen. Terwijl vrouwen ingesteld zijn om te zorgen zijn mannen ingesteld om te onderhouden en te beschermen.

Dus, als een man wordt blootgesteld aan vrouwen die slachtoffer zijn (zoals afgeschilderd door het feministische narratief) triggert het zijn oerinstinct en sociale plicht om bescherming te bieden; de instinctieve gijzeling en diepe culturele waarden hebben de neiging om gepast intellectueel functioneren te belemmeren.

Wellicht is het bovenstaande een van de redenen waarom het slachtofferschap van vrouwen zo cruciaal is voor de feministische ideologie. Misschien is het ook een van de redenen waarom zo veel mannen feministische narratieven blindelings omarmen.

Amerikaanse oorlogen financieren de welvaartstaat en de welvaartstaat financiert de liberale mars naar het totalitarisme

Maandag 19 februari 2018 19:25 UTC

De meeste mensen die dit lezen zullen wel eens gehoord hebben van het Amerikaans militair-industrieel complex (MIC), een staat binnen de staat die overal oorlogen voert, overal ter wereld bases heeft, arme landen plundert en hun hulpbronnen in beslag neemt voor het persoonlijk gewin van een kleine elite. Maar als deze definitie juist is, zouden we verwachten dat de federale defensie-uitgaven van de VS in de loop van de laatste 70 of 80 jaar, waarin het moderne Amerikaanse MIC actief is geweest, dramatisch zijn toegenomen. Is dat het ook het geval?

Een korreltje waarheid

Decennia geleden maakte defensie inderdaad het grootste deel uit van de federale begroting. In de jaren 1950 nam zij ongeveer 2/3 van de federale uitgaven in beslag, zo'n 15% van het Bruto Nationaal Product (BNP) van de VS.

Dat is een hoog aandeel en in overeenstemming met een kapitalistisch land in die tijd, waarin de staatsuitgaven beperkt waren tot twee kern prioriteiten: defensie en infrastructuur, terwijl alle andere activiteitensectoren aan particuliere initiatieven werden overgelaten. Maar sindsdien is er veel veranderd:

The Scourge of Modern 'Liberalism' in France

Mon, 02 Jul 2018 16:00 UTC

In these depressing times marked by lies, fear and nihilism, I would like to brighten your mood by sharing a heart-warming story; a real life event that is better than a fairy-tale and should restore your faith in humanity and our burgeoning postmodern society.

A Modern Fairy Tale

What happened? In a nutshell, a heroic individual saved a 4-year-old boy from a deadly fall. On Saturday, May 26th 2018, at 8:00 p.m. in Paris' 18th district, the boy was left alone by his white French father who was busy playing 'Pokemon Go'. The boy went to the balcony and fell from the 6th floor over the handrail.

During the fall, the vigorous young boy managed somehow to grab the 4th floor handrail as he hurtled toward the ground. Hanging there precariously, death seemed just a few moments away.

Fortunately, Mamoudou Gassama, a migrant from Mali, was in the right place at the right time. He saw the distressed boy and swiftly climbed 4 floors of the building exterior, pulled the boy up over the handrail and safely dropped him onto the balcony while a crowd below cheered and clapped.

Immigratie, criminaliteit en propaganda

Woensdag 18 Jul 2018 23:36 UTC

In mijn vorige artikel over het onderwerp immigratie schreef ik dat een van de "destructieve gevolgen van niet-geïntegreerde massamigratie een toename van de criminaliteit is".

Ik geloofde, naïef dat ik was, dat het verband tussen migratie en criminaliteit voor de hand lag. Nadat ik het artikel had gepubliceerd, onderzocht ik het onderwerp en besefte ik dat dingen zoals gewoonlijk veel complexer en interessanter zijn dan ze lijken.

In dit artikel proberen we de eventuele verbanden tussen migratie en criminaliteit te begrijpen. Om dit te doen, zullen we een reeks grafieken doornemen, ze interpreteren en, nog belangrijker, zien hoe die gegevens vaak selectief worden uitgekozen en verdraaid om extremistische ideologische discoursen te dienen.

Laten we eerst eens kijken hoe migratie wordt waargenomen. In Europa is immigratie duidelijk de belangrijkste bron van zorg geworden onder de meeste burgers - het staat hoger dan terrorisme of werkloosheid.

Of deze bezorgdheid gerechtvaardigd is, doet er op dit moment eigenlijk niet toe, omdat het een belangrijk punt laat zien: een meerderheid van de Europeanen maakt zich ernstig zorgen over de immigratie in hun land, dat wil zeggen: er heerst een emotionele belasting. En we weten dat verhoogde emotionele toestanden een zeer vruchtbare voedingsbodem vormen voor hysterisatie, zwart-witdenken en extremistische ideologieën.

Zit er een verborgen hand achter de 'botsing der beschavingen' in Europa?

Woensdag 15 Aug 2018 11:18 UTC

In mijn laatste artikel getiteld "Immigratie, Criminaliteit en Propaganda" suggereerde ik dat een 'botsing der beschavingen' momenteel in Europa wordt gefabriceerd.

Dit conflict wordt gefabriceerd door het radicaliseren van twee tegenover elkaar staande populaties: de blanke Europese autochtonen die worden aangemoedigd om elke vorm van immigratie te verwerpen, en de migrantenpopulaties die aangemoedigd worden om elke manifestatie van blanke Europese beschaving af te slaan.

Om een dergelijk doel te bereiken worden er vijf complementaire operaties geleid:
 • Het westen voert oorlogen tegen landen die overwegend islamitisch zijn
 • De ISIS-dreiging en de daaraan toegeschreven valse vlaggen-aanslagen
 • Het open grenzen-beleid dat prevaleert in de EU
 • De radicalisering van migrantenpopulaties middels fundamentalistische vormen van de islam
 • Het radicaliseren van autochtone populaties middels ultra-nationalistische ideologieën.
Wordt er werkelijk een botsing der beschavingen geconstrueerd, of is het alleen het resultaat van de spontane menselijke geneigdheid naar haat, geweld en racisme?

Een factor die sterk pleit voor het eerste punt is de gedocumenteerde betrokkenheid van een paar gerelateerde groepen in elk van de vijf hierboven genoemde complementaire operaties.

Daarbij, zoals we hieronder zullen zien, hebben deze enkele groepen direct baat bij een zich voordoende 'botsing der beschavingen'.

Did Earth 'Steal' Martian Water?

Sat, 14 Sep 2019 18:31 UTC

While finalizing the writing of the article titled "Of Flash Frozen Mammoths and Cosmic Catastrophes", I encountered an unexpected anomaly.

The time of the demise of the mammoths is also known as the Younger Dryas, a period of global cooling that lasted from 12,900 to 11,700 years ago (10,900 B.C. to 9,700 B.C.) during which surface temperatures dropped by approximately 7°C.

In theory, such a severe cooling should increase the volume of polar ice and, as a result, reduce sea level. However, during the Younger Dryas, sea levels rose 17 meters over more than a millennium, as illustrated by the graph below.

Volcanoes, Earthquakes And The 3,600 Year Comet Cycle

Sun, 01 Dec 2019 19:53 UTC

In two previous articles, I proposed explanations for the events that triggered the Younger Dryas.

In the article titled Did Earth Steal Martian Waters, I described how, ca.12,500 BP, an electric discharge may have transferred part of the Martian water and atmosphere to Earth (see pink arrow on the diagram below).

In the article titled Of Flash-frozen Mammoths and Cosmic Catastrophes, I explained how, about 4 centuries earlier, ca. 12,900 BP, several cometary fragments hit the Earth's Northern hemisphere (see turquoise arrow) causing the subsequent global cooling.

The Seven Destructive Earth Passes of Comet Venus

Tue, 14 Apr 2020 05:53 UTC

In a previous article titled "Did Earth 'Steal' Martian Water?", I mentioned that a close encounter between Mars and Earth occurred ca. 12,500 BP (10,500 BC). Mars was knocked close to Earth by Venus which, at the time, was a cometary body. The past cometary nature of Venus has been amply theorized by Velikovsky and demonstrated by recent observations.

However, the abovementioned article left a lot of questions concerning Venus.

What happened to Venus after it interacted with Mars? How long did it take for Venus to acquire its current circular, planetary orbit? Did cometary Venus have other interactions with planet Earth? How many passes did Venus make before it acquired a stable orbit? What were the dates of those passes? What were their effects?

Overtuigend bewijs dat SARS-CoV-2 uit het lab komt

De Nederlandse vertaling van dit artikel van 26 juni 2020 werd op 17 februari 2021 op nl.sott.net geplaatst.

De ontwikkeling van de COVID-19-pandemie laat veel vragen ofwel onbeantwoord ofwel onbevredigend beantwoord. Waarom werden doeltreffende geneesmiddelen verboden terwijl een hypothetisch vaccin werd aangeprezen? Waarom waren de autoriteiten er ineens zo op gebrand "levens te redden"? Waarom dezelfde maatregelen voor tientallen verschillende landen? Waarom werden er "lock-downs" bevolen, terwijl opsporing en behandeling beter werkten? Waarom werd een virus met een sterftecijfer vergelijkbaar met dat van een seizoensgriep, zo zwaar overtrokken? Is SARS-CoV-2 een natuurlijk virus, of is het in een laboratorium gemaakt?

Dit artikel tracht deze vragen te beantwoorden en, van meer belang, de ware motieven te achterhalen van de wereldwijde coronavirus-show.

De onzinnigheid van RNA-Vaccins voor COVID-19

De Nederlandse vertaling van dit artikel van 27 januari 2021 werd op 7 februari 2021 op nl.sott.net geplaatst.

Het huidige artikel is een vervolg op Overtuigend Bewijs Dat SARS-CoV-2 Uit Het Lab Komt, gepubliceerd in juni 2020, en ik meen dat het handig is om eerst dat artikel te lezen. De conclusie waar ik in dat artikel tot kwam luidt als volgt:

Het is waarschijnlijk dat tegen het einde van 2020, zoals ieder jaar, een griepepidemie zal opduiken. Dit virus zal, gemakshalve, worden beschouwd als een nauwe verwant van SARS-CoV-2, misschien met 'extra angstaanjagende kenmerken'

Maar we hoeven niet te wanhopen, want tegen die tijd zullen de autoriteiten een vaccin ontwikkeld hebben. Dat is een van de redenen waarom hydroxycholoroquine werd verguisd en verboden. Als er al een veilige en doeltreffende behandeling bestaat, wie zal dan een overhaast en onbekend vaccin aanvaarden? Een vaccin dat naar verluidt mensen zal beschermen tegen COVID-20, maar dat in werkelijkheid ontworpen zal zijn om de gunstige veranderingen die door de gemuteerde stam van SARS-CoV-2 teweeggebracht zijn, 'teniet te doen'. [...]

Het is waarschijnlijk dat vaccinatie niet verplicht zal zijn. Vergeet niet dat de autoriteiten nu 'vriendelijker en milder' zijn. In plaats van brute kracht zullen de autoriteiten eerder gebruik maken van morele chantage - "Laat je vaccineren om anderen te beschermen!" - gecombineerd met sociale chantage - "Geen vaccin = geen baan, niet winkelen, niet reizen, geen sociale contacten!" In principe heeft men de vrijheid om te kiezen tussen het vaccin-paspoort of een levenslange gevangenisstraf in een isoleercel. En nu is het 7 maanden later. Zoals verwacht zijn er nieuwe varianten opgedoken, de gefabriceerde COVID-19 sterfgevallen 'stapelen zich op', het vaccin-paspoort is al door verschillende landen goedgekeurd en over de hele wereld zijn vaccinatiecampagnes gelanceerd.

In theorie worden geneesmiddelen, vaccins inbegrepen, goedgekeurd en gebruikt omdat de voordelen ervan veel groter zijn dan de risico's die ze meebrengen. In die zin zou het ideale geneesmiddel geen enkel risico en totale doeltreffendheid vertonen tegen een niet te genezen en dodelijke ziekte. We zullen in dit artikel zien, dat de COVID-19 vaccins, met name het vaccin van Pfizer, vrijwel het tegenovergestelde zijn van het ideale geneesmiddel. Ze zijn gevaarlijk, ineffectief en gericht tegen een goedaardige ziekte waarvoor reeds bekende effectieve en veilige behandelingen bestaan.

RNA-vaccins, gehoorzaamheid en eugenetica

Maandag 27 September 2021 17:00 UTC

Commentaar: Dit artikel is het derde in een reeks, waarvan u de eerste twee hier kunt vinden:

Deel I: "Overtuigend Bewijs Dat SARS-CoV-2 Uit Het Lab Komt"
Deel II: "De Onzinnigheid van RNA-Vaccins Voor COVID-19"

Het huidige artikel bevat ook een hoofdstuk van het boek getiteld "Massa-exticties, Evolutionaire Sprongen en Virale Informatie" (dit boek wordt per hoofdstuk op nl.sott.net gepubliceerd).

Eugenetica

Rassenselectie is geen nieuw concept. Plato pleitte 2.500 jaar geleden al voor selectieve voortplanting [1]. Een van de erfenissen van Darwins onjuiste theorie was de heropkomst van de eugenetica aan het einde van de 19e eeuw [2]. In het begin van de 20e eeuw werd het eugenetisch beleid op grote schaal toegepast in de Verenigde Staten, Japan, verschillende Europese landen en natuurlijk in nazi-Duitsland, waarvan de eugenetische programma's waren geïnspireerd door het eugenetisch beleid dat in de Verenigde Staten werd gevoerd [3].

Over het algemeen bestond dit beleid uit het steriliseren van "ongeschikte" individuen, waaronder vertegenwoordigers van "inferieure rassen" en het stimuleren van de voortplanting van "geschikte" individuen, waaronder vertegenwoordigers van "superieure rassen".

De onthullingen aangaande de gruweldaden begaan door de nazi's tijdens WO2 zorgden er echter niet voor dat de eugenetica programma's tot een einde kwamen. Vastgelegde gedwongen sterilisaties werden nog steeds toegepast tijdens de 21ste eeuw in plaatsen zoals Californië [4], Spanje [5] en Peru [6].

Er is echter één fundamenteel verschil tussen de nazi's en de hedendaagse voorstanders van eugenetica: de opkomst van genomica in het algemeen en genbewerking [7] in het bijzonder. Vandaag weten wetenschappers hoe ze het menselijk genoom kunnen wijzigen en genen kunnen omwisselen om bepaalde eigenschappen te bevorderen en andere te belemmeren. Met de huidige technologie kan één volledig menselijk genoom in 30 minuten worden gesequenced [8] en kunnen volledige genetische sequenties worden gemaakt.[9]

In bepaalde wetenschappelijke kringen is de ideologische drang om een "beter" ras te creëren nog steeds sterk aanwezig. Zo wordt eugenetica openlijk bepleit door professor [10] Nathaniel C. Comfort, die verbonden is aan de Johns Hopkins University en adviseur [11] is van METI (Messaging Extraterrestrial Intelligence):

"de eugenetische impuls drijft ons om ziekten uit te roeien, langer en gezonder te leven, met een grotere intelligentie en een betere aanpassing aan de omstandigheden van de samenleving; en de gezondheidsvoordelen, de intellectuele sensatie en de winsten van genetische bio-medicijnen zijn te groot voor ons om het anders te doen" [12]

Dit is overigens dezelfde Johns Hopkins Universiteit die door middel van zijn Coronavirus Research Center wereldwijd gevallen van COVID-19 opspoort en de media en regeringen voedt met hun gegevens.[13]

De nazi's wilden een nieuw superieur ras creëren en inferieure rassen elimineren. Dit is echter marginaal vergeleken met de drang om hele soorten te creëren en te vernietigen.

Artikelen waarin Pierre Lescaudron in de samenvatting wordt genoemd

Behind the Headlines: Earth changes in an electric universe: Is climate change really man-made?

Sun, 15 Jun 2014 18:00 UTC

This week on SOTT Talk Radio we discussed the recently released book by SOTT.net editors Pierre Lescaudron and Laura
Knight-Jadczyk, Earth Changes and the Human-Cosmic Connection.

While official science portrays the crazy weather, more frequent sinkholes, increased meteor fireball activity, and intensifying earthquakes as phenomena that are unrelated, research put together by Pierre and Laura strongly suggests that all this (and more!) is intimately connected and may stem from a common cause.

In times past, people understood that the human mind and states of collective human experience influence cosmic and earthly phenomena. How might today's 'wars and rumors of wars', global 'austerity measures', and the mass protest movements breaking out everywhere play into the climate 'changing'?

Running Time: 01:59:00

Download: MP3

Behind the Headlines: Manufactured Terror: Busted Wide Open

Sun, 22 Jun 2014 18:00 UTC

This week the regular hosts were in the hot-seat as SOTT.net Editor Pierre Lescaudron interviewed Joe and Niall about their recently published book, Manufactured Terror: The Boston Marathon Bombings, Sandy Hook, Aurora Shooting and Other False Flag Terror Attacks.

Manufactured Terror is an anthology of investigative reporting on some of the most heinous crimes committed on American soil in recent years. While these events invariably go down as the work of 'lone nuts', gaping holes in the official narratives invite us to look behind the dramatic headlines and officials' psycho-babble.

Context is everything. Sometimes a lone nut is just that. But given abundant historical precedent for the involvement of state actors (note: not 'actors') in terror attacks and mass shootings, those who do most to position themselves as 'protectors of the people' appear to have most to gain from terrorizing their own population.

Running Time: 02:06:00

Download: MP3

America's shameless "Justice" Department - The story of the Creech 14 and the ponerization of the law [Quote in comment at the beginning.]

Brian Terrell
Voices for Creative Nonviolence
Tue, 18 Nov 2014 16:54 UTC

Comment: This is one case of many highlighting America's culture of corruption and lies. One critical result of believing all of these lies? Well, as Pierre Lescaudron writes in "Earth Changes: The Human-Cosmic Connection":
False information doesn't exhibit internal consistency; the individual pieces are incompatible; they don't 'resonate' with each other, they partly cancel each other, and they hinder access to any higher level of order (the law of mathematical addition).
Wed, 08 Jul 2015 19:01 UTC

Review: "Earth Changes and the Human-Cosmic Connection"

If you ever wanted to read a treatise about the importance of seeing reality over illusion, seeking the truth over lies, then this book is a must read.

Jet Stream meanderings, Gulf Stream slow-downs, hurricanes, earthquakes, volcanic eruptions, meteor fireballs, tornadoes, deluges, sinkholes, and noctilucent clouds have been on the rise since the turn of the century. Have proponents of man-made global warming been proven correct, or is something else, something much bigger, happening on our planet? While mainstream science depicts these Earth changes as unrelated, Pierre Lescaudron applies findings from the Electric Universe paradigm and plasma physics to suggest that they might in fact be intimately related, and stem from a single common cause: the close approach of our Sun's 'twin' and an accompanying cometary swarm. Citing historical records, the author reveals a strong correlation between periods of authoritarian oppression with catastrophic and cosmically-induced natural disasters.

Referencing metaphysical research and information theory, Earth Changes and the Human-Cosmic Connection is a ground-breaking attempt to re-connect modern science with ancient understanding that the human mind and states of collective human experience can influence cosmic and earthly phenomena. Covering a broad range of scientific fields, and lavishly illustrated with over 250 images and 1,000 sources, Earth Changes and the Human-Cosmic Connection, is presented in an accessible format for anyone seeking to understand the signs of our times.

Behind the Headlines: Postimperialism: A Template for a New Society and Why It's Necessary

Sun, 06 Mar 2016 17:00 UTC

The evidence is all around that our current global society has reached its nadir. Today, the rampant corruption and psychopathy that define state and global 'leadership' has filtered down to sully all levels of society. From the new phony religion of myopic and obtuse 'science' and the old phony religion of made-up gods and saviors promising eternal bliss in 'heaven' or eternal damnation in 'hell', to sweat shops for the poor and dead-end mind-numbing jobs for the 'rich'.

Our chronically polluted environment is ignored in favor of endless wars on brown-skinned people that provides the rationale for police state measures in the affluent 'West'. Meanwhile, large numbers of the (otherwise) normal human population have responded to such chaos and disconnection with apathy and dissociation into increasingly toxic and pathological 'past times'. Yes indeed, things certainly could be better on our planet. But what can we do to help set things straight?

This week on Behind the Headlines, Joe Quinn and Pierre Lescaudron will be discussing some ideas about how a postimperial global society might be structured and why it is a very good idea that we all begin to seriously consider a future where building society from the 'ground up' is necessary.

Running Time: 01:51:02

Download: MP3

Adapt 2030 Ice Age Report: Interview with Laura Knight-Jadczyk and Pierre Lescaudron

Adapt 2030
Sat, 08 Dec 2018 10:40 UTC

Laura Knight-Jadczyk and Pierre Lescaudron editors at SOTT Media and authors of "Earth Changes and the Human Cosmic Connection: The Secret History of the World" with ADAPT 2030 (David DuByne) compare what they see in the news as distraction for increasing food prices and societal changes as our Earth shifts to a cooler climate as the Eddy Grand Solar Minimum intensifies, a 400-year cycle in our Sun which will affect crop production, the economy and everyone on our planet. This is a timeline for what you can expect from now to 2030 as the frequency from our Sun changes.

Topics from the Interview:
 • Energetic changes being felt across our planet and how this relates to a lower activity in the Sun
 • Electric Universe
 • Jet Stream meanderings
 • Gulf Stream slow-down
 • Hurricane intensity on century cycles
 • Earthquakes
 • Magnetic field changes on Earth as the Suns magnetic field changes
 • Volcanic eruptions
 • Meteor fireballs
 • Tornadoes
 • Deluges and Atmospheric Compression events
 • Sinkholes
 • Victor Clube and space debris intensifying
Adapt 2030 Ice Age Report: Interview with Laura Knight-Jadczyk and Pierre Lescaudron (Part 2)

Adapt 2030
Thu, 13 Dec 2018 14:05 UTC

This is part two of a discussion between Laura Knight-Jadczyk and Pierre Lescaudron, editors at SOTT.net and authors of Earth Changes and the Human Cosmic Connection: The Secret History of the World, with ADAPT2030 (David DuByne).

The news cycle is largely distraction from increasing food prices and societal changes as Earth shifts to a cooler climate. As the Eddy Grand Solar Minimum intensifies, a 400-year cycle in our Sun is affecting crop production, the economy and everyone on our planet.

This is a timeline for what you can expect from now to 2030 as the frequency from our Sun changes...

Topics from the interview:
 • Magnetic Field weakening on Earth
 • Volcanic winter if a VEI6-7 occurs during the Eddy Grand Solar Minimum
 • Decreasing charge of Earth's Ionosphere leads to increased volcanic activity
 • Global Electric Circuit
 • Electric Universe
 • Late Antique Little Ice Age and SO2 in the air globally
 • Galactic Cross
 • Victor Clube
 • Continental climate in both Asia and N. America will cool faster than other parts of the globe
 • Interweaving of long term cycles coming together in our lifetimes
 • Dimensional reality splits as energetic changes sweep the spiral arm of our galaxy
 • New reality aggregating and condensing
 • Hyper-dimensional view of reality
NewsReal #26: Globalization vs Nationalism - The Hidden Causes of The Yellow Vest Protests in France

Mon, 04 Feb 2019 12:19 UTC

Now into its FOURTH month, the Yellow Vest protest movement in France shows no signs of going away. Despite some financial concessions from Macron's government to French workers, the popular cry remains On ne lache rien! ("We're not letting go"). This weekend, French security forces were again directed by the government to violently suppress the protests in Paris and other major cities.

On this episode of NewsReal, French SOTT editor Pierre Lescaudron joins us to discuss the deeper historical, economic and cultural reasons behind the persistence of this movement, and why the French establishment is so vehemently opposed to it.