Aryan race determination tests under Nazi Germany
Test ter vaststelling van het Arische ras in nazi-Duitsland

Commentaar: Dit artikel is het derde in een reeks, waarvan u de eerste twee hier kunt vinden:

Deel I: Overtuigend Bewijs Dat SARS-CoV-2 Uit Het Lab Komt
Deel II: "De Onzinnigheid van RNA-Vaccins Voor COVID-19"

Het huidige artikel bevat ook een hoofdstuk van het boek getiteld "Mass extinctions, Evolutionary Leaps and Viral Information" (dit boek wordt spoedig gepubliceerd).


Eugenetica

Rassenselectie is geen nieuw concept. Plato pleitte 2.500 jaar geleden al voor selectieve voortplanting [1]. Een van de erfenissen van Darwins onjuiste theorie was de heropkomst van de eugenetica aan het einde van de 19e eeuw [2]. In het begin van de 20e eeuw werd het eugenetisch beleid op grote schaal toegepast in de Verenigde Staten, Japan, verschillende Europese landen en natuurlijk in nazi-Duitsland, waarvan de eugenetische programma's waren geïnspireerd door het eugenetisch beleid dat in de Verenigde Staten werd gevoerd [3].

Over het algemeen bestond dit beleid uit het steriliseren van "ongeschikte" individuen, waaronder vertegenwoordigers van "inferieure rassen" en het stimuleren van de voortplanting van "geschikte" individuen, waaronder vertegenwoordigers van "superieure rassen".

De onthullingen aangaande de gruweldaden begaan door de nazi's tijdens WO2 zorgden er echter niet voor dat de eugenetica programma's tot een einde kwamen. Vastgelegde gedwongen sterilisaties werden nog steeds toegepast tijdens de 21ste eeuw in plaatsen zoals Californië [4], Spanje [5] en Peru [6].

Er is echter één fundamenteel verschil tussen de nazi's en de hedendaagse voorstanders van eugenetica: de opkomst van genomica in het algemeen en genbewerking [7] in het bijzonder. Vandaag weten wetenschappers hoe ze het menselijk genoom kunnen wijzigen en genen kunnen omwisselen om bepaalde eigenschappen te bevorderen en andere te belemmeren. Met de huidige technologie kan één volledig menselijk genoom in 30 minuten worden gesequenced [8] en kunnen volledige genetische sequenties worden gemaakt.[9]

In bepaalde wetenschappelijke kringen is de ideologische drang om een "beter" ras te creëren nog steeds sterk aanwezig. Zo wordt eugenetica openlijk bepleit door professor [10] Nathaniel C. Comfort, die verbonden is aan de Johns Hopkins University en adviseur [11] is van METI (Messaging Extraterrestrial Intelligence):
"de eugenetische impuls drijft ons om ziekten uit te roeien, langer en gezonder te leven, met een grotere intelligentie en een betere aanpassing aan de omstandigheden van de samenleving; en de gezondheidsvoordelen, de intellectuele sensatie en de winsten van genetische bio-medicijnen zijn te groot voor ons om het anders te doen" [12]
Dit is overigens dezelfde Johns Hopkins Universiteit die door middel van zijn Coronavirus Research Center wereldwijd gevallen van COVID-19 opspoort en de media en regeringen voedt met hun gegevens.[13]

De nazi's wilden een nieuw superieur ras creëren en inferieure rassen elimineren. Dit is echter marginaal vergeleken met de drang om hele soorten te creëren en te vernietigen.

De op het virus gerichte keten van gebeurtenissen die leidt tot soortvorming (het ontstaan van een nieuwe soort) verloopt als volgt:
- een gastheer die tot een bepaalde soort behoort wordt blootgesteld aan een nieuw exogeen (extern) virus
- het exogene virus infecteert de kiemcellen van de gastheer
- het exogene virus integreert het genoom van de kiemcellen van de gastheer
- bij de voortplanting wordt het van de ouders verworven exogene virus het endogene (inheemse) virus van het nageslacht
- in tegenstelling tot zijn ouders heeft het nageslacht de nieuwe virale sequentie in het genoom van al zijn cellen
- endogene virale sequenties zijn voornamelijk actief tijdens de morfogenese
- terwijl de ouders niet noodzakelijk fenotypisch worden beïnvloed door een nieuw virus, kunnen de nakomelingen fenotypisch zwaar worden beïnvloed door nieuwe virale sequenties, zozeer zelfs dat een nieuwe soort ontstaat.
Onderstaand schema illustreert de belangrijkste stappen van het soortvormingproces:

From a new exogenous virus to the apparition of a new species
© Sott.netVan een nieuw exogeen virus tot de verschijning van een nieuwe soort
Laten we, met deze evolutionaire achtergrond in het achterhoofd, teruggaan naar de RNA-vaccins en nagaan of deze aan enkele van de hierboven beschreven stappen in het soortvormingsproces voldoen:

Integratie in het genoom van de gastheer

We weten nu dat genetische sequenties van SARS-COV-2 zijn geïntegreerd in het menselijk genoom, zoals door Liguo Zhang aangetoond in december 2020 [14].

Aangezien RNA-"vaccins" vrijwel dezelfde virale sequentie bevatten die codeert voor het spike-eiwit van SARS-COV-2, is het waarschijnlijk dat het RNA van het vaccin, net als de virusfragmenten van SARS-COV-2, zal integreren en daardoor het DNA van de gastheer zal wijzigen.

Integratie in het genoom van de kiemcellen

Laten we nu eens kijken hoe het RNA-"vaccin" zich verspreidt in het lichaam van de ontvanger:

Bio-distribution of the Pfizer vaccine by organs
© UnknownBiologische verdeling van het Pfizer-vaccin over de organen
Niet alleen komt de hoogste concentratie van het RNA spike-eiwit voor in de eierstokken, in tegenstelling tot de andere organen waar de concentratie laag is en/of daalt, is de concentratie in de eierstokken hoog en blijft stijgen, zelfs 48 uur na de injectie.

Gezien het vermogen van SARS-COV-2 om het genoom van de gastheer te integreren en de hoge concentratie van het Pfizer-"vaccin" in de eierstokken, lijkt het niet onredelijk te vrezen dat, althans in sommige gevallen, het genetisch materiaal van het "vaccin" een erfelijk genetisch kenmerk kan worden van de nakomelingen van gevaccineerde personen.

Gelijkenissen tussen Syncytine Genen en RNA-Vaccins

Toevallig of niet, de genetische sequentie die in Covid RNA-vaccins wordt aangetroffen, lijkt sterk op de genetische sequentie die codeert voor syncytine:
Nu heb je PEG, PEGylated en polyethyleenglycol, en een lipide nanodeeltje waarmee het elke cel van het lichaam kan binnendringen en de regulatie van onze eigen genen kan veranderen met dit synthetische RNA, waarvan een deel eigenlijk de boodschap is voor het gen syncytine[15]
Dit laatste wordt bevestigd door een vergelijking tussen de genetische sequenties van HERV-W (het endoretrovirus dat codeert voor syncytine) en de genetische sequentie van SARS-COV-2 dat codeert voor het spike-eiwit, aangezien het RNA dat in het Pfizer-"vaccin" zit een zeer nauwgezette replica is van deze sequentie:
[...] uitlijning van de endogene elementen Syn1 [syncytine-1] gevonden op menselijk chromosoom 7, of Syn2 [syncytine-2] gevonden op chromosoom 6, of HERV-K die tot expressie komt vanaf chromosoom 6, tonen allemaal een aantal sequentiemotieven met significante gelijkenis met nCoV2019 spike-eiwit.[16]
In feite is de stereochemie [19] van sommige gebieden van het spike-eiwit van SARS-COV-2 (en het RNA "vaccin") en het syncytine-2 eiwit (gecodeerd door de virale sequentie van HERV-K) bijna identiek, zoals weergegeven in de onderstaande illustratie:

Compared stereochemistry of SARS-COV-2 spike protein and syncytin-2
© GallagherDe stereochemie van SARS-COV-2 spike-eiwit vergeleken met syncytine-2
Syncytine en Voortplanting

Syncytine is een eiwit dat gecodeerd wordt door een endo-retrovirus met de naam ERV-W1. Syncytine speelt een fundamentele rol bij de vorming van de placenta. Deze rol is zo cruciaal dat men vermoedt dat defecte of gebrekkige syncytine steriliteit veroorzaakt:
"het ontbreken of de verminderde expressie van syncytine-1 en zijn receptor kan leiden tot mislukte bevruchting en nieuwe wegen openen voor de behandeling van onvruchtbaarheid." [17]
Deze vermoedens zijn blijkbaar gegrond, want alleen al in het Verenigd Koninkrijk heeft de overheidsinstantie die belast is met het toezicht op de bijwerkingen van COVID-vaccins meer dan 13.000 meldingen [18] ontvangen over menstruatiestoornissen. Ook de Franse gezondheidsautoriteiten hebben erkend dat menstruatiestoornissen een van de bijwerkingen zijn van de COVID-"vaccins". [20]

In juni 2021 bevestigde een intercollegiaal getoetst artikel gewijd aan gevaccineerde zwangere vrouwen de negatieve invloed van RNA-vaccins op zwangerschap. [21]

De uitsplitsing van de gerapporteerde gevolgen wordt als volgt weergegeven:
- Spontane abortussen (13,9%)
- Vroeggeboorte (9,4%)
- Kleine omvang voor zwangerschapsduur (3,2%)
- Aangeboren afwijkingen (2,2%)
In totaal was bijna een derde van de zwangerschappen pathologisch. Dit betekent ook dat twee derde van de zwangerschappen schijnbaar normaal waren. Genetisch gemodificeerd syncytine veroorzaakt steriliteit bij sommige vrouwen, terwijl andere vrouwen zich normaal kunnen voortplanten, afhankelijk van de genetische aanleg van de gevaccineerde persoon.

Inderdaad, in elk individu is er een individu-specifieke werking van virussen. Terwijl één besmet individu evolutionair gezien wordt geneutraliseerd (gedood of gesteriliseerd), kunnen de gespaarde individuen, en in het bijzonder hun nageslacht, "evolutionaire" sprongen maken.

De Rol van Syncytine bij Soortvorming

Syncytine, gecodeerd door de virale sequentie ERV-W, wordt beschouwd als de motor van de groei van de placenta bij vrijwel alle zoogdieren. Voordien waren de voortplantingsstrategieën gebaseerd op het leggen van eieren. De overgang van het leggen van eieren naar het dragen van foetussen vergt een enorme evolutionaire sprong, die aanzienlijke veranderingen in morfologie, immuniteit en metabolisme met zich meebrengt. ERV-W en zijn syncytine eiwit liggen aan de basis van zo'n sprong [22].

Daarnaast werd syncytine door zoogdieren ten minste zeven keer verworven, tijdens zeven verschillende genoomintegratiegebeurtenissen, uitgelokt door verschillende virussen. Elke keer is deze integratie gecorreleerd aan de nasleep van een soortvormingsgebeurtenis:
[...] syncytineverwerving door verschillende virussen heeft onafhankelijk van elkaar ten minste zeven keer plaatsgevonden, waarbij elke gebeurtenis plaatsvond na de divergentie van de zoogdierorden waarin zij worden aangetroffen. [23]
Zoals hierboven vermeld vormt syncytine een fundamentele factor van embryogenese. Dus, als een nageslacht een gewijzigd syncytine gen draagt, wat zouden dan de teweeggebrachte morfologische verschillen tussen het nageslacht en de ouders kunnen zijn?

Wat zou, gezien de rol van syncytine bij de soortvorming, het effect zijn van een genetisch gemodificeerde syncytine, zoals die door het Covid RNA-"vaccin" wordt gecodeerd? Kunnen de nakomelingen van gevaccineerde ouders kenmerken vertonen die voldoende verschillen om een nieuw ras te vormen?

De RNA-vaccinatie van het publiek nam in december 2020 een aanvang. Bijgevolg werden de eerste baby's van gevaccineerde ouders binnen een paar weken na de publicatie van dit artikel geboren.

De Rol van Syncytin in de Hersenen

In dierstudies is waargenomen dat SARS-COV-2 de bloed-hersenbarrière passeert [24] en daarom is het waarschijnlijk dat het homologe eiwit dat door het "vaccin" wordt gecodeerd dat ook doet.

Misschien is dat de reden voor de hoge prevalentie van neurologische aandoeningen bij gevaccineerden. In augustus 2021 waren er alleen al in het Verenigd Koninkrijk meer dan 220.000 gemelde bijwerkingen van het zenuwstelsel (ziekte van Parkinson, ziekte van Alzheimer, Bell palsy, dementie, multiple sclerose, etc.). ). Hierbij moet worden bedacht dat slechts 1% van de bijwerkingen wordt gemeld. Deze bijwerkingen vertegenwoordigden 70% van alle gemelde symptomen:

Proportion of COVID vaccine adverse reaction
© Sott.netAandeel van de bijwerkingen van het COVID-vaccin
Interessant is dat het syncytine eiwit (gecodeerd door ERVW-1) een belangrijke rol speelt bij hersenactiviteit:
"mRNA- en eiwitexpressie van de ERVW-1 locus in neuraal weefsel is betrokken bij neurodegeneratie" [25]
Niet alleen worden ERVW-1 en zijn eiwit syncytine gecorreleerd aan neurodegeneratie, men vermoedt ook dat defecten in ERVW-1 specifiek leiden tot bipolaire stoornis en schizofrenie:
"Voorlopig bewijs impliceert een afwijkende expressie van ERVW-1 in neuron- en gliacellen en HERV-W LTR gemedieerde afwijkende cellulaire eiwitexpressie in de pathogenese van bipolaire stoornis en schizofrenie" [26]
Als dat het geval is, hebben we alle reden om ons zorgen te maken over de onbekende langetermijneffecten van de RNA-"vaccins". Er zijn nu al alarmerende aantallen ernstige bijwerkingen op korte termijn bij gevaccineerde mensen. Wat zullen de bijwerkingen op lange termijn zijn, met name neurologische, voor deze mensen en hun nakomelingen?

Aangezien schizofrenie een bekend gevolg is van een defect syncytine-eiwit [27] en aangezien het RNA-"vaccin" codeert voor een veranderd syncytine, is het niet verrassend te vernemen over het eerste gedocumenteerde geval van door RNA-vaccin veroorzaakte schizofrenie [28]. Het werd gemeld met betrekking tot een 31-jarige man zonder medische of psychiatrische voorgeschiedenis, die leed aan "hallucinaties", "praten met dode mensen", "het voortdurend horen van de stem van een collega". Deze symptomen traden op na ontvangst van de eerste dosis van een RNA COVID-19 vaccin en verergerden drie weken later na ontvangst van de tweede dosis [29].

Dit geval wordt bevestigd door talrijke VAERS-rapporten die zijn ingevoerd door Amerikaanse artsen en vaccinproducenten waarin melding wordt gemaakt van schizofrenie of de symptomen die het vaakst met deze aandoening worden geassocieerd:
- Schizofrenie: 13 gevallen [31]
- Auditieve hallucinaties: 91 gevallen [32]
- Hallucinaties: 792 gevallen [33]
- Psychotische stoornis: 100 gevallen [34]
Schizofrenie of Bezetenheid?

Eeuwenlang, zo niet millennia, en tot in de 19e eeuw, werd schizofrenie beschouwd als een gevolg van 'bezetenheid door demonen' of 'boze geesten' [35]. De enige remedie was exorcisme. Met de komst van de moderne psychiatrie werd schizofrenie toegeschreven aan meer materiële oorzaken zoals genetica, biologie en ervaring.

De laatste decennia is er echter een groeiende hoeveelheid wetenschappelijke literatuur [36] [37] [38] die de verklaring die eeuwenlang de overhand had opnieuw onderzoekt en er wordt serieus nagedacht over de idee dat schizofrenie, in ieder geval in sommige gevallen, gewoon een ander woord is voor feitelijke demonische bezetenheid:
[schizofrenie] symptomen, zoals waanvoorstellingen en hallucinaties [...] De meest voorkomende soorten waanvoorstellingen zijn de volgende: "Mijn gevoelens en bewegingen worden door anderen op een bepaalde manier gestuurd" en "Ze stoppen gedachten in mijn hoofd die niet de mijne zijn." Hallucinatoire ervaringen betreffen over het algemeen stemmen die tegen de patiënt praten of onderling tegen elkaar. Hallucinaties zijn een kardinaal positief symptoom van schizofrenie dat zorgvuldig bestudeerd moet worden in de hoop dat het informatie zal geven over de pathofysiologie van de stoornis. Wij dachten dat veel zogenaamde hallucinaties bij schizofrenie in werkelijkheid illusies zijn die verband houden met een daadwerkelijke omgevingsprikkel. Eén benadering van dit hallucinatieprobleem is de mogelijkheid van een demonische wereld te overwegen. Demonen zijn onzichtbare wezens die in alle grote godsdiensten worden verondersteld te bestaan en die de macht hebben om mensen te bezitten en hun lichaam te controleren. Demonische bezetenheid kan zich uiten in een reeks bizarre gedragingen, die kunnen worden geïnterpreteerd als een aantal verschillende psychotische stoornissen met wanen en hallucinaties. De hallucinatie bij schizofrenie kan daarom een illusie zijn - een valse interpretatie van een echt zintuiglijk beeld gevormd door demonen. [39]
De grens tussen schizofrenie en bezetenheid is zo dun dat sommige toppsychiaters nu hand in hand werken met exorcisten [40] en Mike Williamson wijdde een van zijn boeken aan het onderwerp:

Cover of
© Dan BernardOmslag van "Schizophrenia or Spirit Possession"
Conclusie

Uiteraard betekent het bovenstaande niet dat iedere gevaccineerde persoon bezeten of steriel zal eindigen.

Er zijn drie redenen waarom dit niet het geval zal zijn:

Ten eerste heeft Sott.net een uitgebreid gezondheidsprotocol [41] gepubliceerd om de bijwerkingen die door het vaccin worden veroorzaakt te verzachten.

Ten tweede stellen veel landen [42] traditionele vaccins ter beschikking, die geen invloed op syncytine uitoefenen zoals RNA-vaccins dat doen.

Ten derde lijken de machthebbers zich te realiseren dat hun vaccin niet zo effectief is als zij dachten. Dat is waarschijnlijk de reden waarom zij een derde dosis hebben geïntroduceerd (en binnenkort een vierde).

Opmerkelijk is dat een derde dosis niet eens werd genoemd in de klinische proeven [43] die leidden tot de voorwaardelijke FDA goedkeuring van de RNA vaccins tegen COVID. Pas medio augustus 2021 heeft Pfizer een aanvraag ingediend ter goedkeuring door de FDA voor een derde dosis [44]. Vanaf eind september 2021 werft Pfizer nog steeds deelnemers voor fase III proeven die nog niet zijn afgerond [45], maar het is al twee maanden geleden (30 juli 2021) dat de Israëlische autoriteiten begonnen zijn met het toedienen van een derde dosis aan hun bevolking [46] en de de facto verplichtstelling daarvan [47].

Logischerwijs is Israël veruit koploper voor wat betreft het aantal toegediende derde doses. Meer dan vier miljoen [48] zijn reeds toegediend aan een bevolking van 12 miljoen. Interessant is dat de derde dosis samenviel met een plotselinge stijging van het aantal COVID-doden:

Daily COVID death per million: Israel vs. rest of the world
© Sott.netDagelijks COVID-doden per miljoen: Israël ten opzichte van de rest van de wereld
De overhaaste massale toediening van een derde dosis en de daarmee gepaard gaande stijging van het aantal COVID-doden is nog een factor die erop wijst dat het beheer van deze epidemie in het algemeen, en de COVID RNA-vaccins in het bijzonder, niets te maken hebben met gezondheidsmaatregelen, maar alles met bevolkingscontrole.

Door te trachten het genoom van de mens te veranderen spelen de elites voor God en proberen zij Moeder Natuur voor de gek te houden. In het oude Griekenland werd deze houding " hoogmoed " genoemd:
Hoogmoed, in Griekse tragedie, is de buitensporige trots jegens of het trotseren van de goden [...] De zelfingenomen trots die mensen ertoe brengt een pad of plannen te volgen die leiden tot zekere zelfvernietiging. In die zin is hoogmoed een machtsmisdaad. [Hoogmoed is de extreme trots of het zelfvertrouwen van een individueel personage dat, wanneer het de goden beledigt, gewoonlijk streng wordt gestraft. De centrale betekenis van hoogmoed is het uitvoeren van daden en het denken van gedachten meer dan een gewoon sterfelijk mens zou moeten doen en denken, en daarmee blijk geven van oneerbiedigheid jegens de goden. Hoogmoed leidt tot Nemesis, de onontkoombare schakel in iemands ondergang. Nemesis was de godin of geest van de goddelijke vergelding [...][49]
Nemesis bringing implacable justice to the men who thought they were Gods
© RethelNemesis brengt wrekende gerechtigheid over de mannen die dachten dat ze Goden waren
Verwijzingen:

[1] Stanford Encyclopedia Editors. (2014). "Eugenics" in: Stanford Encyclopedia of Philosophy. Stanford University.

[2] Bowler, Peter (2003). "Evolution: The History of an Idea", 3rd Ed., University of California Press, pp. 308-310.

[3] Timothy F. Murphy and Marc A. Lappé (1994). "Justice and the Human Genome Project". University of Chicago Press

[4] Johnson, Corey G. (2014). "Calif. female inmates sterilized illegally". USA Today.

[5] AA Editors. (2020). "Spain ends forced sterilization of disabled people". Aa.com

[6] Meilhan, Pierre & Brumfield, Ben (2014). "Peru will not prosecute former President over sterilization campaign". CNN.com.

[7] Fridovich-Keil, J. L. (2021). "Gene editing". Encyclopedia Britannica.

[8] Zhang, G., Zhang, Y. & Jin, J. (2021)."The Ultrafast and Accurate Mapping Algorithm FANSe3: Mapping a Human Whole-Genome Sequencing Dataset Within 30 Minutes". Phenomics 1, 22-30

[9] Hsu PD, Lander ES, Zhang F. (2014). "Development and applications of CRISPR-Cas9 for genome engineering". Cell.;157(6):1262-78

[10] "Nathaniel Comfort, PhD". Department of the History of Medicine. Johns Hopkins University

[11] Wikipedia contributors. (2021). "Nathaniel C. Comfort". In Wikipedia, The Free Encyclopedia.

[12] Comfort, Nathaniel (2012). "The Science of Human Perfection: How Genes Became the Heart of American Medicine". Yale University Press.

[13] Becker, J.; Hollstein, R.; Milatz, M. (April 3, 2020). "Exklusiv: Woher die Johns-Hopkins-Zahlen zu Corona stammen". Tagesschau

[14] Zhang, Liguo et al. (2020). "SARS-CoV-2 RNA reverse-transcribed and integrated into the human genome". bioRxiv 2020.12.12.422516;

[15] Doctor Scott. (2021). "COVID-19 Vaccines Aren't Real Vaccines". Natural Chiropractic and Regenerative medicine.

[16] Bill Gallaher (2020). "Response to nCoV2019 Against Backdrop of Endogenous Retroviruses". Virological

[17] Stereochemistry focuses on the 3D shape of chemical substances. We have seen that it is the 3D shape of substances (including proteins) that defines its properties i.e. informational content.

[18] Kloc M. et al. (2021). "Exaptation of Retroviral Syncytin for Development of Syncytialized Placenta, Its Limited Homology to the SARS-CoV-2 Spike Protein and Arguments against Disturbing Narrative in the Context of COVID-19 Vaccination". Biology 10(3):238.

[19] Darcy Jimenez (2021). "Covid-19 vaccines and periods: what do we know so far?" Pharmaceutical Technology

[20] (2021). "Covid-19 : des cas de troubles menstruels après la vaccination, selon l'ANSM". Le Figaro

[21] Laura E. Riley (2021) "mRNA Covid-19 Vaccines in Pregnant Women" NEJM; 384:2342-2343

[22] Chuong E. B. (2013). "Retroviruses facilitate the rapid evolution of the mammalian placenta". BioEssays : news and reviews in molecular, cellular and developmental biology, 35(10), 853-861.

[23] Katzourakis A. (2013). "Paleovirology: inferring viral evolution from host genome sequence data". Philosophical transactions of the Royal Society of London. 368(1626), 20120493.

[24] Rhea, E.M., et al. (2021) "The S1 protein of SARS-CoV-2 crosses the blood-brain barrier in mice". Nat Neurosci 24, 368-378

[25] Lazarus, Ross (2011). "Electronic Support for Public Health-Vaccine Adverse Event Reporting System (ESP:VAERS)" The Agency for Healthcare Research and Quality USDHHS

[26] Laufer G. et al. (2009). "Analysis of transcribed human endogenous retrovirus W env loci clarifies the origin of multiple sclerosis-associated retrovirus env sequences". Retrovirology. 6: 37.

[27] Slokar G. et al. (2015). "Human Endogenous Retroviruses as Pathogenic Factors in the Development of Schizophrenia". Frontiers in Psychiatry. 6: 183.

[28] Slokar, G. (2015). "Human Endogenous Retroviruses as Pathogenic Factors in the Development of Schizophrenia". Frontiers in Psychiatry. 6: 183.

[29] Reinfeld, S. et al. (2021). "Can new onset psychosis occur after mRNA based COVID-19 vaccine administration? A case report". Psychiatry research

[30] Reinfeld, 2021.

[31] DHHS, PHS, CDC, FDA (1990) "Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)". CDC WONDER Database accessed 09/17/2021, schyzophrenia +Covid vaccine query

[32] DHHS, PHS, CDC, FDA (1990) "Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)". CDC WONDER Database accessed 09/17/2021, Auditory hallucination +Covid vaccine query

[33] DHHS, PHS, CDC, FDA (1990) "Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)". CDC WONDER Database accessed 09/17/2021, hallucination +Covid vaccine query

[34] DHHS, PHS, CDC, FDA (1990) "Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)". CDC WONDER Database accessed 09/17/2021, Psychotic disorder +Covid vaccine query

[35] Mental Help Editors. (2021) "Historical and Contemporary Understandings of Schizophrenia". Mental Help

[36] Pietkiewicz Igor J. et al. (2021) ''Delusions of Possession and Religious Coping in Schizophrenia: A Qualitative Study of Four Cases". Frontiers in Psychology vol.12

[37] Karanci AN. (2014) "Concerns about schizophrenia or possession?" J Relig Health;53(6):1691-2.

[38] Miriam Azaunce (1995) "Is It Schizophrenia or Spirit Possession?", Journal of Social Distress and Homelessness, 4:3, 255-263

[39] Irmak MK. (2014). "Schizophrenia or possession?" J Relig Health. 53(3):773-7

[40] Richard Gallagher (2016) "As a psychiatrist, I diagnose mental illness. Also, I help spot demonic possession." The Washington Post

[41] Dr Gaby (2021) "COVID Massa Vaccinatie- Experiment: Bereid U Op Het Ergste Voor Met Dit Gezondheidsprotocol". Sott.net

[42] Our World in Data Editors (2021) "Which vaccines have been administered in each country?". Our World in Data

[43] Pfizer Editors (2020). "BNT162 RNA-Based COVID-19 Vaccines Protocol C4591001 - PF-07302048". Pfizer

[44] Amy Rose (2021) ''Press release: Pfizer and BioNTech Announce Submission of Initial Data to U.S. FDA to Support Booster Dose of COVID-19 Vaccine". Pfizer

[45] Clinical Trials Editors (2021) '' Study to Evaluate the Safety and Efficacy of a Booster Dose of BNT162b2 Against COVID-19 in Participants ≥16 Years of Age." NIH

[46] Yinon Bar-On et al. (2021) "Protection of BNT162b2 Vaccine Booster against Covid-19 in Israel" NEJM 10.1056

[47] Dov Lieber (2021) "In Israel, Being Fully Vaccinated Now Means Three Shots" The Wall Street Journal

[48] Ilan Ben Zion (2021) "Israel says US booster plan supports its own aggressive push". Associated Press

[49] Theatre of Ancient Greece Editors (2014) "Hubris" Theatre of Ancient Greece