grafische weergave hersenen hoofdpijn beroerte
Het aantal overtollige sterfgevallen door andere oorzaken dan Covid, zoals hartfalen en beroertes, nam explosief toe sinds de uitrol van het vaccin, maar deze overtollige sterfgevallen lijken minstens zo sterk te correleren met Covid-golven als met vaccinatiecampagnes. Dit voedt speculaties dat de onderliggende oorzaak niet vaccinschade (of iets anders) is, maar 'stille Covid,' waarvan wordt verondersteld dat het om een dodelijke ziekte gaat, maar zonder dat deze wordt geregistreerd als een besmetting of tijdens de fase na besmetting.

Degenen onder ons die wantrouwend staan tegenover de nieuwe vaccins hebben gesuggereerd dat een wisselwerking tussen de besmetting en het vaccin hiervoor verantwoordelijk zou kunnen zijn, zoals een auto-immuunaanval die wordt aangewakkerd door de werking van het vaccin, waarbij de aanhoudende productie van spike-eiwitten in talloze organen in het lichaam, waaronder het hart, de bloedsomloop en de hersenen, op gang wordt gebracht.

Een nieuwe studie uit de Amerikaanse staat Georgia ondersteunt deze theorie. Het onderzoek, dat gepubliceerd werd in Frontiers in Neurology, toont aan dat mensen die binnen drie weken na hun eerste vaccinatiedosis besmet raakten met Covid, tot acht keer meer risico hadden op een beroerte in vergelijking met mensen die wel gevaccineerd waren maar geen besmetting na de vaccinatie ondervonden. Cardioloog Dr. Peter McCullough heeft op zijn Substack-pagina, Courageous Discourse, over het onderzoek geschreven.
Nahab en collega's van Emory analyseerden een database van COVID-19-vaccinontvangers die de hele staat beslaat. Ongeveer vijf miljoen volwassen Georgiërs ontvingen ten minste één COVID-19-vaccin tussen december 2020 en maart 2022: 54% ontving BNT162b2 [Pfizer], 41% ontving mRNA-1273 [Moderna], en 5% ontving Ad26.COV2.S [J&J]. Degenen met gelijktijdige COVID-19-besmetting binnen 21 dagen na de vaccinatie hadden een [acht keer] verhoogd risico op ischemische (OR = 8,00, 95% CI: 4,18, 15,31) en [een vijf keer verhoogd risico op] hemorragische beroerte (OR = 5,23, 95% CI: 1,11, 24,64).

Deze analyse toont een van de vele grote gevaren die aanwezig zijn bij een snelle ontwikkeling en uitrol van vaccins zonder voldoende gegevens over veiligheid en monitoring. Beroerte is een verwoestende uitkomst en het lijkt erop dat een groot aantal gezondheidsondermijnende gevallen voorkomen had kunnen worden als de COVID-19-vaccins in januari 2021 van de markt waren gehaald vanwege overmatige mortaliteit. De patiënten in deze studie zouden een beroerte en invaliditeit bespaard zijn gebleven.
In deze studie werd overigens geen vergelijking gemaakt met niet-gevaccineerden.

Dr. McCullough zegt dat de gegevens de noodzaak van "spike-eiwit ontgifting" benadrukken, waarvoor hij en zijn collega's een behandelingsprotocol hebben ontwikkeld, waarvan het manuscript momenteel "ter perse" gaat.

Zie: https://dailysceptic.org/2023/07/31/risk-of-stroke-skyrockets-in-vaccinated-on-covid-infection/