Toralf Haag
Toralf Haag, de CEO van Voith Group, sprak met Die Welt over de problemen die de Duitse industrie teisteren.

De Duitse economie verliest haar bestaansrecht als een plek om zaken te doen, terwijl buitenlandse investeerders wegblijven en hun aandacht richten op opkomende markten, aldus een prominente CEO.

Toralf Haag, directeur en chief executive van het mondiale technologiebedrijf Voith Group, besprak met de krant Die Welt de problemen waarmee zijn thuisland worstelt.

Hij legde uit dat de Voith Group, die voornamelijk actief is in de energie-, auto- en papierindustrie, zich tot nu toe heeft kunnen beschermen tegen de technische recessie die Duitsland vorig kwartaal is ingegaan, maar hij uitte ook zijn bezorgdheid over de richting die het land opgaat op het gebied van concurrentievermogen, energiebeleid en aantrekkelijkheid voor buitenlandse investeringen.

Haag bestempelde de agressieve energietransitie van Duitsland van traditionele energieproductie zoals kolen en kernenergie naar hernieuwbare energie, als "problematisch."

"Er werden ambitieuze doelen gesteld, maar er zijn onvoldoende stimulansen en ondersteuning om deze doelen te bereiken. Wat we nodig hebben is minder bureaucratie, snellere goedkeuringsprocedures en snellere implementatie. Zoals het nu verloopt, zal het op de lange termijn niet werken," zei hij tegen de krant.

"Investeringsbeslissingen in Duitsland worden steeds meer bemoeilijkt," zei hij toen hem werd gevraagd hoe comfortabel hij zich voelt om te werken vanuit het Duitse hoofdkantoor van zijn bedrijf in Heidenheim.

"Om eerlijk te zijn kiezen we op dit moment voor Oost-Europa, Azië of de VS als het gaat om nieuwe productiefaciliteiten, aangezien de kosten voor energie en personeel in Duitsland bijzonder hoog zijn, terwijl tegelijkertijd de bureaucratie en regelgeving toenemen."

Hij lichtte toe dat zijn bedrijf alleen al de afgelopen twee jaar 30 nieuwe administratieve medewerkers heeft moeten aannemen, uitsluitend om te kunnen voldoen aan nieuwe wettelijke verplichtingen die werden ingevoerd als gevolg van meer bureaucratie.

"Ik nodig de medewerkers van de ministeries graag uit om te kijken welke gevolgen hun voorschriften direct binnen een bedrijf hebben - of ze uitvoerbaar en zinvol zijn. Als Voith weer aanzienlijke investeringen in Duitsland wil doen, moeten de randvoorwaarden fundamenteel veranderen. Helaas zie ik dat op dit moment niet gebeuren," voegde hij eraan toe.

Haag omschreef het gevaar van Duitse deïndustrialisatie, een afname van de industriële activiteit in het land doordat bedrijven naar elders vertrekken, als "zeer groot."

"We zien nu bijna dagelijks dat industriële bedrijven niet langer in Duitsland investeren, maar in andere regio's in de wereld. Administratie en engineering blijven misschien in Duitsland, maar de productie, die bijzonder waardevol is voor een economie, vindt steeds vaker elders plaats.

"Hierdoor verliest de Duitse economie niet alleen haar bestaansrecht, maar ook elk potentieel voor de toekomst. De industrie staat met haar goedbetaalde banen garant voor welvaart. De welvaart die tot nu toe werd bereikt, kan niet worden gehandhaafd met uitsluitend administratieve banen en de dienstensector," voegde hij eraan toe.

Haags bezorgdheid wordt ondersteund door verontrustende gegevens en rapporten over de staat waarin de Duitse industrie, die doorgaans wordt geprezen als de ruggengraat van de economie van het land, zich bevindt.

Vorige week bleek uit een enquête van de Federale Vereniging van Middelgrote Ondernemingen (BVMW), dat 26 procent van alle directeuren van middelgrote bedrijven in Europa's power house heeft overwogen om hun bedrijf te sluiten, terwijl 22 procent interesse toonde om hun activiteiten naar het buitenland te verplaatsen.

Directeuren noemden toegenomen bureaucratie en een hoge belastingdruk als de twee belangrijkste redenen voor hun ontevredenheid.

Ook de fabrieksorders en industriële productie daalden in het eerste kwartaal van 2023 aanzienlijk, waaronder een daling van 10,7 procent in maart ten opzichte van de voorgaande maand, de grootste maandelijkse daling sinds 2020.

Consumenten zijn het ook zat nu de inflatie vorige maand weer opliep tot 6,8 procent, tegen de neerwaartse trend van de afgelopen drie maanden in.

Zie: https://rmx.news/germany/risk-of-german-de-industrialization-is-very-great-due-to-increase-in-red-tape-and-problematic-energy-transition-leading-ceo-claims/