koeien
De oorlog tegen klimaatverandering, zoals die momenteel wordt gevoerd, is uiteindelijk een oorlog tegen de mensheid zelf en het bewijs hiervoor stapelt zich met de dag op. Het begon met de beperkingen op stikstofmeststoffen1 in de zomer van 2022, waardoor boeren alleen al daarom failliet gaan, en is nu overgegaan tot het nodeloos afmaken van vee - allemaal vanwege de strijd tegen klimaatverandering.

Maar wat verandert er aan het klimaat als er geen voedsel wordt geproduceerd? Zonder voedsel sterft de mensheid. Einde verhaal. Natuurlijk is het onuitgesproken plan om al dit verboden natuurlijke voedsel te vervangen door genetisch gemanipuleerd voedsel dat in laboratoria wordt gemaakt, maar dat zal onze gezondheid geen goed doen, dus de mensheid zal nog steeds uitsterven, alleen langzamer en op een meer ondraaglijke manier.

Koeien ruimen om klimaatdoelstellingen te halen

In Ierland heeft de regering onlangs voorgesteld om de Ierse koeienstapel de komende drie jaar met 10% in te krimpen om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen van de Europese Unie,2 waaronder een vermindering van 25% van de uitstoot door landbouw in 2030.3 Dezelfde waanzin sluipt ook de VS binnen. De EU is alleen wat sneller. Zo meldt Cowboy State Daily op 2 juni 2023:4
"Klimaatactivisten zitten achter veehouders en boeren aan. Europese regeringen hebben het al enkele jaren gemunt op de landbouwindustrie ... De regering van Ierland moet de veestapel van dat land de komende drie jaar mogelijk met 200.000 koeien inkrimpen om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen.

In een poging om de stikstofvervuiling terug te dringen, heeft de Europese Unie volgens een bericht van Reuters vorige maand een Nederlands plan van $1,6 miljard goedgekeurd om veehouders uit te kopen. Nu richt de regering Biden het vizier op de Amerikaanse landbouw.

De speciale gezant van de president voor het klimaat, John Kerry, waarschuwde onlangs op een klimaattop van het Amerikaanse ministerie van Landbouw, dat de behoefte van de mensheid om voedsel te produceren om te overleven 33% van alle broeikasgassen ter wereld veroorzaakt. 'We kunnen niet naar netto nul. We krijgen deze klus niet geklaard als de landbouw niet centraal staat als deel van de oplossing,' zei Kerry."
Vee bevordert ecologische gezondheid en gezonde klimaatcycli

Met deze woorden toont Kerry zijn onwetendheid en gebrek aan kwalificaties voor de functie van klimaatsaar, want op de juiste manier gehouden grazend vee heeft een enorm gunstige invloed op de ecologische gezondheid en het lokale klimaat. Voorvechter van de landbouw Kacy Atkinson vertelde Cowboy State Daily:5
"Groepsdenken komt vaak voor bij het gesprek over klimaatverandering. We ontwikkelen een tunnelvisie op één aspect ervan zonder de volledige gevolgen in ogenschouw te nemen van wat er zal gebeuren als we het vee van het land weghalen. Vee draagt bij aan de weerstand tegen droogte, de gezondheid van de bodem en de vermindering van bosbranden.

Vlak voordat runderen in Noord-Amerika werden geïntroduceerd en de industrie ze begon te fokken, zwierven er duizenden buffels over de vlakten. Koeien en buffels zijn beide herkauwers, een diersoort dat voedsel uit zijn maag haalt en het vervolgens opnieuw kauwt.

De spijsvertering van deze dieren produceert methaan. De huidige veestapel is in aantal vergelijkbaar met die van de buffelkuddes. De methaanuitstoot van herkauwers is dus niets nieuws."
Alleen bepaalde landbouwpraktijken bevorderen klimaatverandering


In de bovenstaande TED Talk uit 2013 legt ecoloog en internationaal consultant Allan Savory uit waarom en hoe grazend vee de oplossing is voor klimaatverandering. Een grillig klimaat wordt voor een groot deel veroorzaakt door woestijnvorming (wanneer vruchtbaar land opdroogt en verandert in woestijn), en dat is wat de huidige conventionele landbouwpraktijken in de hand werken.

Deze situatie kan alleen effectief worden omgekeerd door het aantal grazers drastisch te verhogen, zegt Savory. In wezen is het niet een teveel aan vee dat het probleem veroorzaakt, maar dat we er veel te weinig hebben, en het vee dat we hebben, hebben we niet goed gemanaged.

Om de bodemkwaliteit te verbeteren, moeten we het vermogen om water vast te houden, verbeteren. Als het land eenmaal in kurkdroge woestijn is veranderd, verdampt elke regen gewoon en/of loopt weg. De oplossing is tweeledig: De grond moet bedekt worden met vegetatie en dieren moeten over het land zwerven. De dieren moeten in groepen lopen en in beweging worden gehouden om overbegrazing te voorkomen, waardoor de beweging van grote wilde kuddes wordt nagebootst. De dieren vervullen verschillende cruciale functies op het land, aangezien ze:
 • Planten eten, waardoor de groeipunten van de planten worden blootgesteld aan zonlicht, hetgeen de groei stimuleert
 • De grond vertrappen, waardoor de verharde aarde loskomt en er lucht door kan stromen
 • Zaden in de grond drukken met hun hoeven, waardoor de kans op ontkieming en diversiteit van planten toeneemt
 • Afstervend en rottend gras platdrukken, zodat micro-organismen in de bodem aan het werk kunnen om het plantmateriaal af te breken
 • De bodem bemesten met hun uitwepselen
De onderstaande afbeelding, waarin de koolstofrecycling van koeien wordt vergeleken met de uitstoot van fossiele brandstoffen, spreekt ook boekdelen. Het methaan dat koeien opboeren wordt uiteindelijk afgebroken tot kooldioxide en water, die beide worden opgenomen door planten. De koolstof wordt vervolgens via de wortels van de planten terug in de bodem gebracht. Dit is de natuurlijke cyclus die al het leven ten goede komt. Toch komt dit nooit ter sprake in het klimaatgesprek.

koolstofcyclus van vee
De les die we al geleerd hebben: De onnodige slachting van 40.000 olifanten

In de TED Talk vertelt Savory hoe hij als jonge bioloog betrokken was bij het beschikbaar stellen van grote stukken Afrikaans land als nationale parken. Dit hield in dat inheemse stammen van het land werden verwijderd om de dieren te beschermen. Vreemd genoeg begon het land te verslechteren zodra de inboorlingen waren verwijderd.

Op dat moment raakte hij ervan overtuigd dat er te veel olifanten waren en een team van deskundigen was het daarmee eens. Vervolgens werden er zo'n 40.000 olifanten afgemaakt om tot een aantal te komen dat volgens hen houdbaar was voor het land. Maar de verwoesting van het land werd alleen maar erger. Savory noemt de beslissing "de grootste blunder" van zijn leven. Gelukkig verstevigde dit totale fiasco zijn vastberadenheid om zijn leven te wijden aan het vinden van oplossingen.

Sindsdien hebben onderzoeken aangetoond, dat wanneer vee uit een gebied wordt verwijderd om het te beschermen tegen woestijnvorming, het tegenovergestelde gebeurt. Het wordt erger. Volgens Savory komt dit omdat we de oorzaken van woestijnvorming volledig verkeerd hebben begrepen.

We hebben ons niet gerealiseerd dat in seizoensgebonden vochtige omgevingen de bodem en vegetatie zich ontwikkelden met zeer grote aantallen grazende dieren die er doorheen trokken. Samen met deze kuddes kwamen er woeste roofdieren die in roedels op jacht gingen. De primaire verdediging tegen deze roofdieren vormde de omvang van de kudde. Hoe groter de kudde, hoe veiliger het individuele dier binnen de kudde.

Deze grote kuddes deponeerden mest en urine over de grassen (hun voedsel) en trokken van het ene gebied naar het andere. Deze constante beweging van grote kuddes voorkwam op natuurlijke wijze overbegrazing van planten, terwijl het periodiek vertrappen voor een beschermende bedekking van de bodem zorgde.

Volgens Savory moeten grassen biologisch afbreken voor het volgende groeiseizoen. Dit gebeurt gemakkelijk als het gras in de grond wordt vertrapt. Als het niet biologisch afbreekt, gaat het over in oxidatie - een zeer langzaam proces dat resulteert in een kale bodem, die uiteindelijk koolstof uitstoot in plaats van het vast te houden en op te slaan.

We hebben ook niet begrepen hoe woestijnvorming ons wereldwijde klimaat beïnvloedt. Hij legt uit dat onvruchtbare aarde bij zonsopgang veel koeler is en 's middags veel heter. Wanneer land onvruchtbaar wordt gelaten, verandert het microklimaat op dat stuk land.

Volgens Savory is woestijnvorming al op tweederde van de landmassa op aarde aan de gang en " Als je dat eenmaal hebt gedaan met meer dan de helft van de landmassa op aarde, verander je het macroklimaat," zegt hij.

Het ruimen van kuddes zal het klimaat niet ten goede komen

In reactie op het artikel in Cowboy State Daily, tweette Elon Musk: "Dit moet echt stoppen. Het doden van een paar koeien maakt niets uit voor de klimaatverandering."6 Het is inderdaad nogal belachelijk om te denken dat het elimineren van vee een einde zal maken aan de klimaatproblemen. Klimaatcycli hebben altijd bestaan en zullen blijven bestaan, zelfs als al het menselijk en dierlijk leven op aarde wordt verwijderd.

Bovendien toont bewijs uit de echte praktijk, zoals dat van Savory, aan dat we grazend vee nodig hebben om lokale microklimaten te normaliseren. Het echte antwoord op ongewenste klimaatveranderingen zou dus zijn om lokale microklimaten over de hele wereld te normaliseren, en dat doen we door dieren uit de overdekte fabrieksomstandigheden te halen en naar de weilanden te brengen.
"Het uitroeien van voedseldieren en landbouw is een aanval op de minst problematische bron van broeikasgasemissies, terwijl er niets wordt gedaan aan veel meer overbodige bronnen."
Het uitroeien van voedseldieren en landbouw in het algemeen pakt het probleem van de verkeerde kant aan. Het valt de minst problematische bron van broeikasgasemissies aan, terwijl het niets doet aan veel meer overbodige bronnen. Pat McCormack, voorzitter van de Irish Creamery Milk Suppliers Association, merkt het volgende op:7
"Wij zijn de enige industrie met een belangrijke roadmap en, om heel eerlijk te zijn, onze veestapel is niet groter dan 25 tot 30 jaar geleden. Kan hetzelfde gezegd worden van de transportindustrie, kan hetzelfde gezegd worden van de luchtvaartindustrie?"
Verlies van productiviteit leidt tot verlies van mensenlevens

In een toespraak voor het Ierse parlement op 30 mei 2023 zette Aontú-partijleider Peadar Tóibín vraagtekens bij de beweegredenen van de minister van Milieu, Klimaat en Communicatie om dit soort klimaatactiviteiten te financieren en bekritiseerde specifiek het plan om de veestapel tegen 2025 met zo'n 200.000 koeien te verminderen:8
"Het is een ongelofelijke bedreiging voor de landbouwsector tegen een kostprijs van zo'n 600 miljoen euro," zei hij. "Nu komt 25% van het rundvlees dat in de Europese Unie wordt geïmporteerd uit Brazilië. Op wat voor manier is het milieuvriendelijk om grote delen van het Amazonegebied te vernietigen en dat rundvlees uit Brazilië te importeren ter vervanging van Iers rundvlees dat hier in dit land werd geruimd?"
In een interview met Sky News gaf de Australische geoloog Ian Plimer ook commentaar op het plan:9
"De Ieren weten hiervan door de aardappelhongersnood. Een derde van hun bevolking stierf, een derde emigreerde en hetzelfde zal gebeuren. Ze zullen productieve mensen uit Ierland verliezen en die zullen ergens anders heen gaan. [Het voorstel kan] alleen maar op een ramp uitlopen."
Klimaatoorlog heeft de milieubeweging om zeep geholpen

Ironisch genoeg beweren de huidige klimaatactivisten dat ze een "groene" agenda promoten, maar alles wat ze voorstellen, suggereert iets anders. In plaats van de fabriekslandbouw om te vormen tot een regeneratief model, waarvan we weten dat het wonderen verricht, negeren ze moedwillig de natuurwetten waarop organisch en duurzaam milieudenken is gebaseerd. A Midwestern Doctor schreef hierover in een gastartikel op mijn Substack:
"Als iemand die al sinds jaar en dag milieuactivist is, is een van de meest deprimerende dingen die ik in mijn leven heb gezien, dat grote vervuilers de milieubeweging hebben gekaapt en deze hebben veranderd van iets dat vocht tegen de vernietiging van onze lucht en ons water in een fanatieke kruistocht tegen (onschadelijke) koolstofdioxide.

Nog triester is dat deze kruistocht geleidelijk aan tot een oorlog is uitgegroeid en hetzelfde draaiboek heeft overgenomen dat wordt gebruikt door de partijen die verlangen naar volledige macht over de burgerij ...

[M]et de opwarming van de aarde, omdat er zoveel in was geïnvesteerd om dàt als het gezicht van het milieuactivisme te laten zijn, moest er, toen alle voorspellingen niet uitkwamen, iets anders op worden gevonden om de investering te beschermen.

Dat was natuurlijk 'klimaatverandering,' een nog vager en ondefinieerbaar doel waar van alles en nog wat in kon passen, inclusief elk destructief effect van vervuiling dat niets te maken had met de uitstoot van koolstofdioxide.

Gedurende mijn hele leven heb ik herhaaldelijk talloze documenten gelezen die waren geschreven, of zogenaamd waren geschreven, door denktanks van regeringen, waarin in wezen werd gezegd dat om de bevolking effectief te controleren en uit te buiten (bijvoorbeeld een nationale eenheid achter zich te hebben voor een vreselijk beleid), oorlogen en crises noodzakelijk zijn.

In elke situatie kan die noodsituatie worden gebruikt om snelle veranderingen in de samenleving te rechtvaardigen [die] niemand normaal gesproken zou accepteren, terwijl de minderheid die ertegenin gaat als verraders kan worden bestempeld en op de een of andere manier kan worden geneutraliseerd.

In vroegere tijden werd dit gedaan met fysieke oorlogen ... Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, kwam er echter een belangrijk probleem met die aanpak aan het licht - oorlogstechnologie was zo ver gevorderd dat fysieke oorlogen tussen grote mogendheden enorm verwoestend waren en resulteerden in vernietigde infrastructuren waar niemand nog geld aan kon verdienen als de oorlog eenmaal voorbij was.

Dit, in combinatie met de dreiging van wederzijds verzekerde vernietiging, leidde tot de ontwikkeling van verschillende alternatieve oorlogsmethoden ... In het geval van pseudo-oorlogen was het doel om een oorlog te creëren tegen een 'idee' zodat de oorlog nooit zou eindigen en voortdurend gebruikt zou kunnen worden om al het beleid te rechtvaardigen waarvoor normaal gesproken een oorlog nodig was. In de meeste documenten die ik heb gelezen, bestonden de typische doelen voor een pseudo-oorlog uit:
 • Een besmettelijke ziekte.
 • Terrorisme.
 • Een wijdverspreide bedreiging van het milieu.
Aangezien we allemaal Bush' Oorlog tegen het Terrorisme hebben meegemaakt, zou het duidelijk moeten zijn wat dat heeft opgeleverd en dat het niets heeft uitgehaald, behalve dat het veel geld heeft opgebracht voor degenen die erin geïnvesteerd hadden en dat het veel Amerikaanse aandacht heeft afgeleid naar niet-bestaande terreurdreigingen ..."
Klimaatverandering overgenomen door oorlogsprofiteurs

Vandaag de dag zijn alle drie deze pseudo-oorlogsdoelen in het spel en zoals Robert F. Kennedy Jr. opmerkte, werden de narratieven over infectieziekten en klimaatverandering overgenomen door dezelfde mensen die eerder profiteerden van de kinetische oorlogsmachine en de "oorlog tegen terreur," die een grootschalige bewakingsinfrastructuur inluidden. In een recent interview met Kim Iversen, verklaarde RFK:10
"De klimaat- en vervuilingsproblematiek wordt door het Wereld Economisch Forum en Bill Gates en al die grote megamiljardairs op dezelfde manier uitgebuit als corona.

Om het te gebruiken als een excuus om totalitaire controle van bovenaf over de samenleving uit te oefenen en om ons vervolgens technische oplossingen te geven. En als je goed kijkt, blijkt dat de mensen die deze technische oplossingen promoten, eigenaar zijn van de IP's, de octrooien voor deze oplossingen ...

Ze hebben de klimaatchaos een slechte naam gegeven, omdat mensen nu door hebben dat het gewoon weer een crisis is die wordt gebruikt om de rijkdom van de armen uit te hollen en miljardairs te verrijken."
De pseudowetenschap achter klimaatverandering

In zijn gastartikel wijst A Midwestern Doctor erop dat klimaatwetenschap per definitie pseudowetenschap is, omdat het niet kan worden weerlegd. Het is ook een opzettelijk vage term, zodat ongewenste schommelingen in klimaatcycli toegeschreven kunnen worden aan menselijke oorzaken wanneer dat zo uitkomt.

Zoals we hebben gezien met de coronaprikken, worden gegevens die het officiële narratief tegenspreken eveneens zwaar gecensureerd en weggemoffeld, waardoor mensen zich geen zinnig beeld kunnen vormen van wat er werkelijk gaande is.
"Het beste voorbeeld dat ik ooit ben tegengekomen gebeurde tijdens wat bekend stond als 'Climategate,' waarbij hackers in 2009 toegang kregen tot vele documenten en privé e-mails van toonaangevende klimaatonderzoekers wereldwijd," schrijft A Midwestern Doctor. "Hoewel de pers dit verhaal onder de mat veegde, bleek uit de gelekte bestanden het volgende:
 • Er vond veel datamanipulatie plaats om het klimaatnarratief te ondersteunen; vooral toen onbewerkte gegevens na 2001 een neerwaartse trend in de wereldwijde temperaturen lieten zien.
 • Er werd bijvoorbeeld besloten om vooral temperatuurstations in warmere gebieden te gebruiken (en veel meer stations in koudere gebieden weg te gooien) en vervolgens de overgebleven (warmere) stations te gebruiken om (warmere) temperaturen te extrapoleren voor elk afzonderlijk station (bijv. die in de koudere gebieden). Op dezelfde manier werden er talloze 'aanpassingen' gedaan aan de onbewerkte gegevens, waardoor de uiteindelijke temperaturen een stijging te zien gaven.
 • Het merendeel van de onbewerkte temperatuurgegevens (waarop de theorie over de opwarming van de aarde was gebaseerd) werd weggegooid, waardoor het voor niemand mogelijk werd om het werk van de wetenschappers in twijfel te trekken of te verifiëren.
 • In e-mails bespraken de wetenschappers ook het illegaal omzeilen van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Freedom of Information Act), zodat hun wangedrag niet aan het licht kon komen?
 • Toonaangevende klimaatwetenschappers spanden actief samen om het wetenschappelijke collegiale toetsingsproces te ondermijnen, zodat onderzoeksdocumenten die sceptisch waren over hun narratief over klimaatverandering geen toegang hadden tot publicatie.
 • Deze wetenschappelijk wanpraktijken vonden wereldwijd plaats (bijv. in Engeland en in de VS bij NASA en de National Oceanic and Atmospheric Administration). Hun foutieve resultaten leverden de betrokken wetenschappers voortdurende financiering op en werden herhaaldelijk aangehaald door ambtenaren (bijv. de regering-Obama) over de hele wereld om openbaar klimaatbeleid te rechtvaardigen."
Wat is het doel?

Net als A Midwestern Doctor geloof ik dat klimaatverandering een strategie is om de bevolking meer onder controle te houden en tegelijkertijd de mensen die erachter zitten te verrijken. Corona heeft geleid tot een ontluikende bioveiligheidsstaat die regelrecht afstevent op een wereldregering van ongekozen leiders, en het verhaal over klimaatverandering past keurig in dat scenario. Zoals A Midwestern Doctor opmerkt:
"Net als bij elke andere controlestrategie zijn de doelen in essentie hetzelfde. In dit geval denk ik dat die doelen het volgende inhouden:
 1. Verzin klimaatgerelateerde redenen om de bevolking onder controle te houden.
 2. Verdien veel geld met de verkoop van groene technologieën.
 3. Maak groene technologieën die de bestaande controle over de bevolking vergroten."
Kort nadat de coronalockdowns werden ingevoerd, begonnen het Wereld Economisch Forum en hun bondgenoten te praten over de gunstige effecten die de lockdowns hadden op het milieu, en suggereerden dat klimaatlockdowns een levensvatbare oplossing zouden kunnen bieden. Vijftienminutensteden vormen een andere versie hiervan, omdat mensen die in deze steden wonen er niet buiten mogen reizen zonder speciale toestemming.

Bevolkingscontrole door centralisatie van middelen

Zoals opgemerkt door A Midwestern Doctor, vereist bevolkingsbeheersing het monopoliseren van levensbelangrijke middelen. Effectieve controle houdt ook in dat essentiële middelen extreem duur worden gemaakt om concurrentie te minimaliseren, terwijl ze tegelijkertijd verplicht worden gesteld.

Op basis daarvan kunnen we voorspellen dat veel werk zal worden gericht op de centralisatie van middelen en het beheer ervan, en dat is wat we op dit moment al zien, vooral met betrekking tot energie.

Voor de meeste groene technologieën die momenteel beschikbaar zijn, zijn grote hoeveelheden zeldzame aardelementen nodig, waarvan de voorraad extreem beperkt is. Dus naarmate de productie van deze technologieën toeneemt, kan de prijs niet omlaag, maar zal deze juist stijgen. Dit betekent dat veel mensen zich deze technologieën niet zullen kunnen veroorloven.

Ondertussen veroorzaakt de winning van zeldzame aardmetalen extreme vernietiging van het milieu en vereist vaak kinderarbeid. Het weggooien van batterijen en windturbines - beide giftig afval - maakt de milieuvernietiging aan de achterzijde nog groter.

Deze feiten vormen op zich al een indicatie dat groene energie niet wordt gestimuleerd omwille van het milieu. Nee, het gaat om winst maken en de bevolking onder controle houden met minimale inspanningen. Elektrische auto's kunnen bijvoorbeeld worden geblokkeerd vanaf een centrale locatie als de bestuurder niet over de "juiste" papieren om te reizen beschikt.

Ze kunnen ook niet echt ver rijden met één enkele oplaadbeurt, waardoor langeafstandsreizen veel meer tijd in beslag neemt. Het zal waarschijnlijk ook steeds duurder worden om EV-voertuigen op te laden, ongeacht de bron van die elektriciteit, alleen al omdat energie centraal gecontroleerd en toegewezen zal worden op basis van zaken als sociale kredietscores en koolstofvoetafdrukken.

Ik begrijp dat velen sterk betrokken zijn bij groene energie en de klimaatcrisis. Maar weigeren om naar de andere kant van de medaille te kijken berust op een fout waar we misschien niet meer van zullen herstellen. Het is belangrijk dat mensen begrijpen hoe de groene agenda ons verlangen om ons als een goed huisvader ten opzichte van de aarde te gedragen, gebruikt om het feodalisme van het bedrijfsleven te bevorderen, wat zal leiden tot nog grotere schade aan het milieu, terwijl het geen enkel respect heeft voor het menselijk leven.

Bronnen en Verwijzingen

1 Substack, The Freedom Corner with PeterSweden July 1, 2022

2, 6, 7, 8, 9 Yahoo News June 5, 2023

3 Gov.ie July 28, 2022

4, 5 Cowboy State Daily June 2, 2023

10 Climate Depot April 25, 2023

Zie: https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2023/06/20/killing-cows-for-climate-change.aspx