ambulance
Tussen 5 juni 2022 en 4 juni 2023 registreerde Groot-Brittannië 1.059 extra sterfgevallen per miljoen mensen. Het vreemde hieraan is dat het sterftecijfer in Groot-Brittannië in 2023 hoger is dan het sterftecijfer over dezelfde periode in 2020-21 in 13 van de 27 EU-landen!

Als de mensen in Oostenrijk, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Luxemburg, Malta, Nederland en Zweden zich dermate zorgen maakten over de kans dat ze zouden sterven, dat ze zich erbij neerlegden om zichzelf op te sluiten, hun economieën vrijwillig overhoop gooiden en hun kinderen in 2020-21 niet meer naar school lieten gaan (nou ja, Zweden niet, maar de rest wel), waarom voelen wij dan nu niet de behoefte om hetzelfde te doen? We hebben nu meer sterfgevallen dan die landen destijds hadden.

Als YouGov morgen een opiniepeiling zou houden met de vraag of we nu wel of niet weer in lockdown moeten gaan, hoeveel duimen zouden er dan worden opgestoken? Heel weinig, mag ik hopen. Maar als de burgers van Groot-Brittannië het nu geen goed idee vinden, waarom vonden de Duitsers, de Finnen of de Grieken het dan wel een goed idee in 2020 en 2021? Zou het kunnen zijn dat ze gemanipuleerd werden? Dat ze niet het hele plaatje te zien kregen? Dat ze 'ertussen werden genomen?'

Laten we proberen dit getal in perspectief te plaatsen. We kunnen de 1.059 extra sterfgevallen per 1.000.000 inwoners op verschillende manieren beschouwen. Als percentage ronden we het af op 0,1%. Dit betekent dat we verwachten dat 0,1% van de bevolking sterft bovenop het aantal mensen dat normaal gesproken in een jaar sterft. Of, als u dat liever heeft, één op de 1.000 mensen zal in dat jaar extra sterven.

In Groot-Brittannië sterft ruwweg één op de 100 mensen per jaar, oftewel 1% van de bevolking. Maar als we te maken hebben met een sterfteoverschot van 0,1%, dan kunnen we verwachten dat dit jaar ongeveer 1,1% van de bevolking zal sterven. Laten we het voorbeeld nemen van een grote stad met 100.000 inwoners. In een normaal jaar zouden we 1.000 sterfgevallen verwachten. Met het hogere aantal sterfgevallen van dit jaar, verwachten de begrafenisondernemers 1.100 sterfgevallen. Dat klinkt allemaal heel eenvoudig.

Voor het geval we het vergeten zijn, herinneren we onszelf eraan dat de periode van 5 april 2020 tot 4 april 2021 de twee grote pieken in het aantal sterfgevallen in het voorjaar van 2020 en de winter van 2020-21 omvatte. Deze periode eindigde ook voordat de uitrol van het vaccin was voltooid. Terwijl ongeveer 50% van de Britse bevolking tegen die tijd één dosis van het vaccin toegediend had gekregen, was dat in de EU slechts ongeveer 20%. Dit was precies het jaar waarin we in Groot-Brittannië en in heel Europa een piek in het aantal sterfgevallen door pandemieën door alle oorzaken hadden verwacht, met zeer weinig verbetering door vaccins of eerdere besmetting.
overtollige sterfgevallen
Figuur 1 toont het sterftecijfer door alle oorzaken in de EU voor de periode van 4 april 2020 tot 5 april 2021. Ik heb de grafiek Our World in Data voorzien van een dikke rode lijn die het sterftecijfer door alle oorzaken in Groot-Brittannië weergeeft voor de periode van 5 juni 2022 tot 4 juni 2023. Daaruit blijkt dat het aantal sterfgevallen in Groot-Brittannië in 2022-23 in de middenmoot van de EU-landen zou hebben gelegen in 2020-21.

Wat kunnen we hieruit opmaken? Het roept een paar vragen op die het Hallett-onderzoek zeker zou moeten stellen. Zoals: "Als er nu meer sterfgevallen per hoofd van de bevolking in Groot-Brittannië zijn dan in de helft van de EU in 2020-21, waren de Europeanen toen dan zo gek om in lockdown te gaan, of zijn wij nu zo gek om nu niet in lockdown te gaan?" Of: "Gezien het feit dat, met de eervolle uitzondering van Zweden, al deze landen in grote lijnen hetzelfde beleid volgden, zijn de Bulgaren, met ongeveer 3.500 sterfgevallen per miljoen, en Denemarken, met minder dan gemiddelde sterfgevallen, beide van mening dat lockdown een waardevol instrument was?" Als lockdown zo effectief was, waarom waren de sterfgevallen in Bulgarije dan zo hoog? Als de pandemie zo dodelijk was, waarom waren ze dan zo laag in Denemarken?

Maar daar houdt de pret niet op. Figuur 2 selecteert Groot-Brittannië en 13 EU-landen met een sterfteoverschot door alle oorzaken in de 12 maanden tot april 2023 (de laatste datum waarvoor voor alle landen cijfers beschikbaar waren) van meer dan 750 per miljoen. In 2020-21 zou dit niveau van sterfteoverschotten een land in de middenmoot van de EU-competitie voor sterfteoverschotten hebben geplaatst. Het is duidelijk dat het in 2020-21 essentieel werd geacht om populaties met deze bescheiden niveaus van sterfteoverschotten (of zelfs lager) in lockdown te plaatsen.
overtollige sterfgevallen
In figuur 2 wordt het sterftecijfer door alle oorzaken voor de 12 maanden tot 4 april 2021 aangegeven met de blauwe balk en voor de 12 maanden tot 26 maart 2023 met de oranje balk. In acht landen - Duitsland, Finland, Oostenrijk, Letland, Griekenland, Estland, Nederland en Ierland - was het sterftecijfer in 2022-23 hoger dan in 2020-21. In Duitsland bijvoorbeeld was het sterftecijfer in 2022-23 vier keer zo hoog als in 2020-21. In Finland stierven in 2020-21 minder mensen dan normaal, terwijl ze nu een sterfteoverschot hebben dat hen in 2020-21 in de bovenste helft van de EU-sterfteklasse zou hebben geplaatst. In Ierland en Griekenland is het sterftecijfer in 2022-23 bijna twee keer zo hoog als in 2020-21.

Verplaats uzelf voor de lol eens in de schoenen van het Duitse, Oostenrijkse of Ierse equivalent van Lady Hallett. Hoe zou u, met een uitgestreken gezicht, tegenover uw landgenoten kunnen rechtvaardigen dat er honderden miljoenen euro's worden uitgegeven om de vreselijke gebeurtenissen van de 'eens per eeuw'-pandemie van 2020-21 te onderzoeken, toen de dood zogenaamd door het land trok, hetgeen resulteerde in een veel lager sterftecijfer dan nu het geval is?

Zie: https://dailysceptic.org/2023/07/05/across-europe-deaths-are-far-higher-now-than-they-were-in-the-pandemic-years-of-2020-and-2021/