VK schoolmaaltijd
© Ben Birchall/PACampagnevoerders dringen er bij de regering op aan zich in te zetten voor gratis schoolmaaltijden voor elke basisschoolleerling in Engeland.
In heel Groot-Brittannië lijden kinderen steeds meer aan tandbederf, angst en groeiachterstand als gevolg van de stijgende voedselprijzen, zo blijkt uit een enquête onder schoolverpleegkundigen.

De omvang en ernst van de gezondheidsproblemen waarmee leerlingen te kampen hebben, is in het afgelopen jaar verergerd doordat de voedselprijzen tot het hoogste niveau in 45 jaar zijn gestegen, zo blijkt uit het onderzoek.

Verpleegkundigen meldden dat kinderen schoolmaaltijden achterover drukten om mee naar huis te nemen, terwijl een groeiend aantal kinderen naar de Eerste Hulp werd gebracht nadat ze waren flauwgevallen van de honger.

Een leerling die was weggestuurd, werd onlangs door zijn school bij de politie aangegeven omdat hij over een hek met prikkeldraad was geklommen om "het afval" uit de afvalbakken mee naar huis te nemen.

"Ik overdrijf helemaal niet als ik zeg dat we uitgehongerde, hongerige, verdrietige, bezorgde kinderen hebben die misdaden plegen zodat hun familie kan eten," zei Sharon White, de directeur van de School and Public Health Nurses Association (Saphna). "Dit kan levenslange, verstrekkende gevolgen hebben. Het is verschrikkelijk en hartverscheurend."

Uit het onderzoek onder 313 schoolverpleegkundigen en tandartsen bleek dat tweederde aangaf dat de gezondheidsproblemen van kinderen het afgelopen jaar waren verslechterd, waarbij werkende ouders moeite hadden om voedzame maaltijden op tafel te zetten.

Bijna de helft zei dagelijks of wekelijks te maken te hebben met kinderen die lijden onder een gebrek aan gezonde voeding.

De meest voorkomende gezondheidsproblemen waren rottende en beschadigde tanden - vastgesteld door bijna vier op de vijf kinderverpleegkundigen en tandartsen - evenals verslechterende geestelijke gezondheidsproblemen, groeiachterstand en gedragsveranderingen zoals angst en verhoogde prikkelbaarheid.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Saphna en de British Dental Association (BDA) als onderdeel van de campagne No Child Left Behind, waarbij er bij de regering op wordt aangedrongen om gratis schoolmaaltijden te verstrekken aan elke basisschoolleerling in Engeland.

De regeringen van Schotland en Wales zijn begonnen met de uitrol van universele gratis schoolmaaltijden voor basisschoolleerlingen, terwijl Londen vanaf september zal volgen.

Alle kinderen op scholen in Engeland hebben recht op gratis schoolmaaltijden tot het einde van de kleuterschool (jaar 2), daarna geldt het alleen voor huishoudens met bepaalde uitkeringen.

White, wiens organisatie samenwerkt met 5.000 schoolverpleegkundigen in het Verenigd Koninkrijk, zei: "Dit gaat over politieke keuzes, dit gaat niet over geld."

Volgens haar moeten ministers het recht op universele kredieten en gratis schoolmaaltijden aanzienlijk uitbreiden om ervoor te zorgen dat "de kinderen die het nodig hebben, het ook krijgen."

White zei dat ze onlangs een ziekenhuisverpleegkundige had ontmoet die het zich niet kon veroorloven om maaltijden voor haar drie kinderen op te warmen.

De verpleegkundige had haar toevlucht genomen tot het meenemen van sanitaire producten uit het ziekenhuis waar ze werkt om aan haar dochter te geven omdat ze die niet kon betalen, terwijl haar 13-jarige zoon met een krantenwijk was begonnen zodat ze het zich konden veroorloven om de oven aan te zetten.

De verpleegkundige en haar partner, een elektriciën, komen niet in aanmerking voor het universele krediet, ondanks het feit dat ze "wanhopig" zijn en op de armoedegrens leven.

"Er zitten zoveel mensen op de grens die niet in aanmerking komen voor universele kredieten en die wanhopig zijn," zei White.

De bevindingen van het onderzoek verschijnen temidden van de toenemende druk op Labour om universele gratis schoolmaaltijden voor kinderen in de basisschoolleeftijd in Engeland in te voeren als de partij de volgende algemene verkiezingen wint.

Keir Starmer heeft zich verzet tegen oproepen om het aantal gratis schoolmaaltijden uit te breiden, omdat hij de overheidsuitgaven in toom wil houden.

Uitbreiding van gratis schoolmaaltijden in Engeland zou meer dan £ 1 miljard per jaar kosten, maar deskundigen hebben gewezen op de voordelen van kinderen die beter presteren op school en gezonder zijn dankzij gezonde voeding.


Commentaar: De Britse regering gaf gemakkelijk honderden miljarden uit aan het bewapenen van Oekraïne, evenals het redden van banken en andere particuliere organisaties (die winsten van openbare diensten wegsluizen die ze geacht werden te verbeteren), het geeft ook toe tientallen miljarden te verspillen aan het mislukte Covid track and trace systeem, dus dit gaat niet echt over 'het in toom houden van de overheidsuitgaven.'


Meer dan driekwart van de honderden geënquêteerde schoolverpleegkundigen en tandartsen zei dat een dagelijkse voedzame maaltijd de gezondheid van basisschoolleerlingen in grote of zeer grote mate zou verbeteren. Vierennegentig procent van de respondenten steunde het voorstel in het algemeen.

Een kindertandarts zei dat ouders de hoge kosten van voedsel "bijna elke dag" ter sprake brachten en dat dit leidde tot een vicieuze cirkel van honger: slechte voeding leidt tot veel tandbederf, wat leidt tot pijn en infecties waardoor kinderen minder graag eten.

Zie: https://www.theguardian.com/society/2023/jun/28/cost-of-living-worsening-health-children-uk-school-nurses