al-Ahli Baptist-ziekenhuis Gaza
Een screenshot van een videopname toont de artsen van het Shifa-ziekenhuis die een persverklaring afleggen tussen de lijken, nadat de doden en gewonden daarheen waren gebracht na de Israëlische aanval op het al-Ahli Baptist-ziekenhuis in Gaza-stad, Gaza op 17 oktober 2023.
Het klopt dat Israël niet "het al-Ahli-ziekenhuis" in Gaza bombardeerde tijdens de nacht van 17 oktober 2023. Het bewijs suggereert dat het iets veel ergers deed.

Zoals het geval is met alle andere ziekenhuizen in Gaza, vormde het al-Ahli-ziekenhuis een toevluchtsoord voor de duizenden mensen in Gaza die ontheemd waren geraakt door de grootscheepse Israëlische bombardementen die op 7 oktober een aanvang hadden genomen. Tijdens de nacht van 17 oktober hadden honderden Palestijnse mannen, vrouwen en kinderen zich verzameld op de binnenplaats van het ziekenhuis (het ziekenhuis zelf was vol), omdat ze dachten dat ze daar een relatief veilig toevluchtsoord zouden vinden tegen Israëlische bommen.
Kanunnik Richard Sewell, de decaan van het St George's College in Jeruzalem, vertelde de BBC dat zo'n 1.000 ontheemden op de binnenplaats hun toevlucht hadden gezocht toen het werd getroffen, terwijl er zich in het gebouw zo'n 600 patiënten en personeelsleden bevonden.
Niet alleen had de IDF [de Israelische strijdkrachten] dit ziekenhuis in de drie opeenvolgende dagen voorafgaand aan de explosie al gewaarschuwd dat het aangevallen zou worden, ze vielen het op 14 oktober ook daadwerkelijk aan, waarbij de kankerafdeling getroffen werd. Sinds 7 oktober heeft de WHO 59 aanvallen op gezondheidszorginstellingen in Gaza-stad gemeld en 137 over het hele grondgebied van de Gazastrook.

Ook vermeldenswaardig is het feit dat gedurende de afgelopen week de Israëlische politieke en militaire elite publiekelijk heeft verklaard dat zij alle Palestijnse verzetsgroepen beschouwen als "letterlijke nazi's" en bijgevolg het Palestijnse volk als "nazi-sympathisanten," die daarom als "minder dan menselijk" worden beschouwd en geen aanspraak kunnen maken op dezelfde rechten als "normale" mensen.

Aanvankelijk, en gebaseerd op beweringen van Hamas, de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ) en ziekenhuispersoneel, meldden de media dat Israël het ziekenhuis had gebombardeerd waarbij "honderden mensen om het leven waren gekomen." Binnen een dag beweerde de IDF echter dat de explosie in feite het gevolg was van een PIJ-raket die "verkeerd was afgeschoten" en het gebied had getroffen, en leverde het bewijs om dit te "kunnen aantonen."

Sindsdien hebben zowel het Britse Channel 4 als Al Jazeera (video hieronder) deze bewering van de IDF op overtuigende wijze ontkracht, door te laten zien dat de PIJ-raket in kwestie zo'n 7 seconden vóór de explosie bij het ziekenhuis volledig werd vernietigd door het Iron Dome- raketafweersysteem, en daarom niet verantwoordelijk geweest kan zijn voor de schade aan de binnenplaats en de dood van 471 mensen.


Er bestaat ook videobewijs van het geluid van een straaljager in de lucht ongeveer 2 seconden voor de explosie bij het ziekenhuis.

Foto's als bewijsmateriaal

Hieronder een afbeelding van de krater die de raket/bom op de binnenplaats veroorzaakte.

bom richting
Let op de kleine omvang van de krater en ook op de waarschijnlijke richting van de raket/bom (uit het oosten/noordoosten) op basis van het inslagpatroon rechts van de krater (in westelijke richting). Het officiële Israëlische narratief over deze gebeurtenis wordt verder in diskrediet gebracht door hun bewering dat de "mislukte PIJ-raket" uit bijna de tegenovergestelde richting kwam, het zuidwesten. U vindt hier een forensische analyse die suggereert dat de raket/bom uit het noordoosten kwam.

De IDF en anderen hadden eveneens beweerd dat het geen Israëlische raket/bom geweest kon zijn, omdat die veel grotere kraters veroorzaken. Zo'n potentieel controversiële verklaring gaat echter voorbij aan het feit dat het Israëlische arsenaal veel verschillende soorten bommen bevat. En sommige daarvan beschikken over specifieke doelen waardoor ze GEEN grote krater achterlaten (waarover dadelijk meer).

Bekijk vervolgens deze beelden van de auto's die binnen 5 tot 10 meter van de krater geparkeerd stonden. Opvallend is dat verschillende daken van de auto's werden ingedeukt door een aanzienlijke neerwaartse druk. Let ook op de schade aan de dakpannen op de achtergrond, die van bovenaf lijken te zijn "weggeslagen" in plaats van van onderen.

auto's-al-ahli
al-Ahli-autodaken
al-Ahli-autodaken
al-Ahli-autodaken
De volgende afbeelding toont pannendaken van gebouwen rechts (ten westen) van de inslagkrater en de verbrande auto's. De hoogte van het dak van het grote gebouw is zo'n 8 tot 10 meter. De schade lijkt overeen te komen met de inslag van objecten die zich in horizontale/neerwaartse richting voortbewogen in plaats van opwaarts en naar buiten gerichte brokstukken van een grondinslag, die meer schade aan de gevel van het gebouw dan aan het dak zou hebben veroorzaakt. Bovendien is het, gezien de kleine omvang van de krater, onwaarschijnlijk dat er genoeg 'ejecta' was om deze wijdverspreide schade te veroorzaken en tegelijkertijd honderden mensen te doden.

Daken met explosies
De afbeelding hieronder toont ook aanzienlijke schade door granaatscherven (of projectielen) ten oosten van de krater, wat duidt op een verspreiding van 300 graden.
granaatscherven oost
Hieronder vindt u een overzicht van de locatie, met mijn toevoegingen die de geschatte diameter van de directe explosiezone of "kill zone" laten zien, die ongeveer 40 tot 50 meter beslaat. Onthoud dat er geen twijfel over bestaat dat er in dit gebied op de avond van de explosie ruim 1.000 mensen dicht opeengepakt zaten.

hoge kijkhoek
De verschillende Palestijnse verzetsgroepen beschikken over raketten met koppen variërend in gewicht van 5kg tot 20kg.

Hier ziet u een voorbeeld van een explosief van 20 kg op 5 meter van de plaats van ontploffing.


Hoewel het aannemelijk is dat een standaard Palestijnse raket die in de grond insloeg de krater en tenminste een deel van de scherfschade aan auto's en gebouwen veroorzaakt heeft, is het onwaarschijnlijk dat deze raket ook 471 mensen kan hebben gedood, ongeacht hoe dicht opeengepakt die zaten, simpelweg omdat de raket niet genoeg explosieve kracht en scherfvolume heeft om zulks te veroorzaken.

De meest waarschijnlijke verklaring

Gezien de reikwijdte van Israëls voortdurende surveillance van Gaza, was het IDF-commando zeer waarschijnlijk op de hoogte van het feit dat tot 1.000 mensen op die locatie waren samengekomen. Zo'n grote groep mensen zou zeker duidelijk zichtbaar zijn geweest voor de piloot van het vliegtuig dat de bom/raket liet vallen via zijn FLIR-beeldsensor.

Bommen met een airburst-instelling ontploffen op een vooraf ingestelde hoogte boven de grond, waardoor granaatscherven of clustermunitie over een groot gebied worden verspreid. Deze werden ontworpen om te worden gebruikt tegen "zachte doelen," d.w.z. mensen in plaats van gebouwen. Het grootste deel van de explosieve energie van de bom slaat niet in op de grond, maar verspreidt zich door de lucht met de scherven.

De onderstaande video laat de effecten zien van een mark 83-luchtbom van Amerikaanse makelij, en vervolgens GMLRS-raketten met een M30A1-kop met airburst ontsteker, die op 10 meter boven de grond tot ontploffing worden gebracht. Merk op hoe een klein deel van de explosieve energie en waarschijnlijk de staartvin van de raket doorloopt tot op de grond, terwijl het overgrote deel van de explosieve energie (samen met de rest van het raketlichaam en eventueel toegevoegde clustermunitie) wordt verspreid langs een neerwaarts cirkelvormig patroon. De impact op de grond direct in het verlengde van de hoek van de bom/raket zou minimaal zijn, net als bij de kleine krater op de binnenplaats van het ziekenhuis.


In de vergelijking hieronder tussen twee bommen (de ene een mark 83-JDAM-geleide bom uit Afghanistan, de andere van de aanval op het al-Ahli- ziekenhuis) is het geluid hetzelfde, maar de eerste blaast een grote pluim van brokstukken in de lucht omdat hij ontplofte bij de inslag op de grond. In de 2e clip van de aanval op het ziekenhuis is zo'n pluim niet te zien (en geen grote krater) omdat het hoogstwaarschijnlijk een airburst bom was, waarvan de explosieve kracht en granaatscherven werden geabsorbeerd, deels door de auto's en gebouwen op de binnenplaats, maar vooral door de lichamen van de honderden mensen die zich daar bevonden.


De meest waarschijnlijke verklaring is dan dat een straaljager van de Israëlische luchtmacht opzettelijk een Mark 83-bom van Amerikaanse makelij met een JDAM-geleidingsset en airburst ontstekingspatroon afvuurde op de binnenplaats van het ziekenhuis waar zo'n 1.000 Palestijnen hun toevlucht hadden gezocht - ironisch genoeg, tegen Israëlische bommen. Het was niet de bedoeling om het ziekenhuis zelf te raken, want in dat geval zou er geen airburst bom zijn gebruikt en zou het ziekenhuis zelf zijn geraakt. In het geval van een 'slecht gemikte bom' zou de krater op de binnenplaats veel groter zijn geweest.

In plaats daarvan was het waarschijnlijk de bedoeling om de 1.000 mensen op de binnenplaats te raken met een bom die speciaal was ontworpen om zoveel mogelijk 'zachte' doelen te vermoorden.

Het enige ongewone aan deze gebeurtenis waren de pogingen van de Israëlische regering en het leger om verantwoordelijkheid te ontkennen. Israël heeft er tot nu toe immers geen probleem mee gehad om hele gebouwen in Gaza vol met veel mensen te vernietigen. Waarom zouden ze een uitzondering maken voor het bloedbad in al-Ahli? Was het het ongewoon grote aantal burgerdoden en het feit dat deze doelbewust waren getroffen? Of was het het feit dat een dergelijke bloedige slachting door een Amerikaans vliegtuig en een Amerikaanse bom bijzonder slecht zou worden ontvangen, gezien het feit dat Biden de volgende dag zou arriveren? En was het de regering Biden die de Israëli's ertoe aangezet had een mediaoffensief te beginnen, niet om zich te verontschuldigen, maar om te ontkennen dat zij (en dus de Amerikanen) er iets mee te maken hadden?

Ik veronderstel dat we de precieze details nooit te weten zullen komen. Maar als we de beschikbare feiten en de algehele context waarin het bloedbad plaatsvond in ogenschouw nemen, lijdt het weinig twijfel dat het bloedbad op de binnenplaats van het al-Ahli-ziekenhuis alle zionistische kenmerken vertoont.