Vlooteskader
© Strategic Culture Foundation
Westerse leiders en instellingen hebben zichzelf in ongekend diskrediet gebracht door hun medeplichtigheid aan de genocide tegen het Palestijnse volk. Dit wordt nog eens versterkt door de proxy-oorlog van de NAVO in Oekraïne.

Niet alleen is de westerse medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden zichtbaar, maar ook het verbijsterende meten met twee maten en hypocrisie die de westerse leiders voor het oog van de wereld aan de dag leggen. Deze mensen zijn leugenaars, psychopaten en criminelen.

We zijn getuige van iets bijzonder belangrijks: de baanbrekende ineenstorting van het westerse imago van verondersteld democratisch en moreel gezag.

Over de hele wereld komen er grootschalige publieke protestacties op gang tegen de verschrikkelijke afslachting van burgers in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever door Israëlische staatstroepen. In Europese en Noord-Amerikaanse steden, waaronder Washington DC, Londen, Berlijn en Parijs, zien we miljoenen burgers protesteren, niet alleen tegen de misdaden van de Israëlische staat, maar ook - net zo belangrijk - tegen de verdorven verwijtbaarheid van hun eigen regeringen aan het faciliteren van de genocidale vernietiging van het Palestijnse volk.

De volkswoede wordt zelfs geuit door gewone medewerkers, diplomaten en ander personeel binnen regeringen en parlementen. Arbeiders blokkeerden tijdens hun demonstraties havens, zodat er geen westerse wapens naar Israël konden worden verscheept. Journalisten binnen westerse media hekelen ook de vooringenomenheid van hun organisaties en klagen - terecht - dat de gecompromitteerde nieuwsverslaggeving de genocide ondersteunt.

De Amerikaanse president Joe Biden en andere westerse leiders worden in het openbaar uitgejouwd voor hun medeplichtigheid aan genocide. Onder de demonstranten bevinden zich Joodse organisaties en mensen die de nazi-holocaust hebben overleefd.

De publieke woede wordt verder aangewakkerd door de reactionaire reactie van westerse instellingen die beweren dat de protesten onrechtmatig zijn. De autoriteiten hebben geprobeerd - en zijn daar niet in geslaagd - om marsen te verbieden op basis van de verwerpelijke bewering dat de demonstranten sympathiseren met terroristen en antisemitisch zijn. Dergelijk zwartmaken van miljoenen gewone burgers die de straat opgaan om genocide te veroordelen, wakkert de minachting jegens westerse regeringen en media alleen maar verder aan.

In Gaza gaat de barbaarse en gruwelijke massamoord op burgers - voornamelijk vrouwen en kinderen - al meer dan vier weken non-stop door. De aanzet daartoe, die werd gegeven op 7 oktober toen de Palestijnse militante groep Hamas honderden Israëli's doodde, staat in geen enkele verhouding tot de genocide die daarop volgde. Meer dan 40.000 Palestijnse burgers werden naar verluidt vermoord of verminkt. Een hele bevolking van 2,3 miljoen mensen wordt onderworpen aan gruwelijke collectieve bestraffing in het afgesloten gebied. Vooral het doden van kinderen door Israëlische bombardementen waarbij Amerikaanse en NAVO-wapens worden gebruikt, is afschuwelijk.

De Verenigde Staten, de Europese Unie, de NAVO en de G7 hebben alle geweigerd om op te roepen tot een staakt-het-vuren. In plaats daarvan hebben ze aangedrongen op "humanitaire pauzes," waarmee het Israëlische regime van Benjamin Netanyahu onlangs akkoord is gegaan - ongetwijfeld onder druk van westerse leiders uit angst voor een opstand onder hun bevolkingen. Maar zulke beschamend armetierige "pauzes" strooien slechts zout in de wonden.

De hele wereld, inclusief Rusland en China en de overgrote meerderheid van de Verenigde Naties, eist een onmiddellijk einde aan de massamoord op onschuldige mensen. Geen zinloze "pauzes" voor herbewapening en nieuwe moordrondes. Er klinkt een hernieuwde, krachtige roep over de hele wereld voor historische gerechtigheid voor het Palestijnse volk, dat al tientallen jaren lijdt onder de verachtelijke bezetting en agressie door het zionistische regime, die daartoe door westerse regeringen in staat wordt gesteld.

Amerikaanse wapens - betaald door Amerikaanse belastingbetalers en indirect door de rest van de wereld vanwege de zwendel omtrent de bevoorrechte rol van de Amerikaanse dollar - worden gebruikt om burgers in Gaza uit te roeien. En de Amerikaanse regering is van plan om de toevoer van moordmachines op te voeren met 14 miljard dollar aan extra hulp. Het Witte Huis van Biden en het Pentagon zeggen schaamteloos dat er geen grenzen worden gesteld aan de manier waarop Israël de Amerikaanse vuurkracht gebruikt. Er is al zo'n 25.000 ton aan explosieven op Gaza gedropt, wat gelijk staat aan de kracht van twee A-bommen waarmee de VS Hiroshima in augustus 1945 bestookte.

In de regio vormt zich een formidabele armada van Amerikaanse en andere NAVO-oorlogsschepen, waaronder nucleair aangedreven vliegdekschepen. Gezien het officiële standpunt van de Amerikaanse en NAVO-regeringen om Israël te steunen - onder de valse bewering van zijn "recht op zelfverdediging" - is het onontkoombaar duidelijk dat de westerse mogendheden de genocide volledig steunen. Dit afschuwelijke beleid is schaamteloos duidelijk voor de westerse burgers en rest van de wereld.

De hypocrisie en dubbelhartigheid van westerse leiders, hun regeringen en hun media worden nu veroordeeld voor de oorlogsmisdadigers die ze zijn. Nog maar een paar maanden geleden hekelden deze zelfde westerse charlatans Rusland voor vermeende oorlogsmisdaden in Oekraïne. Biden, Von der Leyen, Scholz, Macron en Sunak, en andere westerse leiders, hielden vrome preken over vermeende Russische misdaden tegen Oekraïne - terwijl die oorlog in werkelijkheid werd uitgelokt door de NAVO die een naziregime in Kiev bewapende en steunde.

Nu Rusland het door de NAVO gesteunde regime in Kiev grotendeels heeft verslagen, wordt er in de westerse media of door westerse regeringen nauwelijks nog over die oorlog gerept.

Wat echter verbazingwekkend is, is de afwezigheid van enige oprechte bezorgdheid onder westerse leiders over daadwerkelijke oorlogsmisdaden die op grote schaal in Palestina worden gepleegd.

Biden en zijn westerse handlangers hebben het over "rouwen om onschuldige doden," terwijl ze Israëlisch staatsterrorisme bewapenen en ondersteunen.

De barbaarsheid die in Gaza en de Westelijke Jordaanoever plaatsvindt, is schokkend. Wat des te weerzinwekkender is, is de expliciete schuld van westerse staten aan het mogelijk maken van de genocide.

De misdaden onthullen de absolute duivelse aard van de westerse staatsmacht. De misdaden van het Israëlische regime vormen de manifestatie van het westerse imperialisme; de ware en groteske, verrotte aard van de westerse macht. Decennia lang, zelfs eeuwenlang, hebben de Verenigde Staten en hun Europese partners een schertsvertoning opgevoerd door te doen alsof ze boegbeelden van democratie waren - terwijl ze tegelijkertijd de rest van de planeet uitbuitten en leegroofden.

Nu worden al hun misleidingen en corruptie volledig zichtbaar. Dit zijn criminele regimes wiens geschiedenis van oorlogszuchtig kolonialisme en imperialisme maar al te vaak verdoezeld werd door de overheersende controle van de media en zelfbenoemde allure. Het is nu glashelder waar het "Collectieve Westen" (een mondiale minderheidselite) werkelijk voor staat: dood en verderf.

De grote vraag is hoe ver en waar de enorme publieke woede en minachting toe zal leiden. Een unieke revolte is aan de gang. Wat komt hierna? Zou dit op constructieve wijze gemobiliseerd kunnen worden om de decadente dictaturen van de kapitalistische oligarchie die de westerse staten onder het mom van democratie hebben gedomineerd omver te werpen?

Eén ding is duidelijk. De westerse elitaire systemen zijn onherstelbaar beschadigd. De kruisiging van het Palestijnse volk heeft een doos van Pandora gecreëerd. Westerse corruptie - diepgaande, systematische, historische corruptie - is uit de doos en kan er niet meer worden ingestopt door de elitaire heersers die het in de doofpot proberen te stoppen.

De genocidale misdaden van de westerse machten kunnen deze keer niet onzichtbaar blijven of weggeredeneerd worden. De dubbelhartigheid en het bankroet tasten de existentiële kern aan.

Uiteindelijk kan er echter hoop zijn op een betere, eerlijkere en meer rechtvaardige wereld. Maar eerst moet de oude, door het westen gedomineerde orde verdwijnen, ondanks de immense pijn en het lijden die dat met zich meebrengt.

Zie: https://strategic-culture.su/news/2023/11/10/ukraine-proxy-war-gaza-genocide-fatally-expose-western-hypocrisy-and-moral-bankruptcy/