Welkom op Sott.net
don, 01 dec 2022
De Wereld voor Mensen die Nadenken

Microscope 2

Turbokanker: Een dokter spreekt zich uit over agressieve tumoren geassocieerd met coronavaccinatie

Dr. Ute Kruger

Dr. Ute Kruger
We hebben een probleem.

Opmerking: Dit is geschreven ter ere van een dierbare vriendin van de familie die onlangs met vlag en wimpel haar kanker heeft overwonnen.

Ik haat de titel van dit artikel, maar er was geen andere titel voor dit artikel. We bevinden ons op een punt waar informatie razendsnel binnenstroomt, en hoewel dat ons helpt dat omslagpunt te bereiken waar we allen naar toe werken, gaat het gepaard met zoveel pijn en ellende.

Hoofd Pathologie

Dr. Ute Kruger is onderzoeker en hoofdarts aan de Lunds Universiteit in Zweden. Zij is hoofd Pathologie, een vakgebied waarin zij de laatste 25 jaar heeft gewerkt en waarin zij zich de laatste 18 jaar heeft gespecialiseerd in het diagnosticeren van borstkanker. Ze heeft duizenden autopsies en monsters van borstkanker bestudeerd. Zij is buitengewoon vertrouwd met de sector en patiëntleeftijd, tumorgrootte en graad van kwaadaardigheid liggen alle binnen haar vakgebied en vertoonden een natuurlijk verloop gedurende haar carrière. Dat natuurlijke verloop kwam tot stilstand in 2021 toen de uitrol van het vaccin een aanvang nam.

Syringe

Wordt er geknoeid met de testresultaten van de coronaprikken? Een analyse

FDA gebouw hoofdkwartier
© Sarah Silbiger/Getty Images
In een nogal schokkende wending van gebeurtenissen, heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration stiekem een "Future Framework"1 regeling ingevoerd, die Pfizer en Moderna in staat zal stellen aangepaste coronaprikken op de markt te brengen zonder enige aanvullende klinische proeven op personen uit te voeren, anders dan wat reeds is gedaan.2,3,4

FDA Past Bliksemsnel de Regels Aan

Een stemming over het Framework was gepland voor 28 juni 2022 door het FDA's Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee (VRBPAC), maar terwijl het VRBPAC een bivalente coronaprik goedkeurde (19-2) voor de herfst van 2022,5 leek de verwachte stemming specifiek over het Framework niet plaats te vinden - maar dat gebeurde dus WEL.

Het blijkt dat we weer eens zijn beetgenomen door een instantie die de regels telkens weer herschrijft. Toby Rogers, Ph.D. - een politiek econoom wiens onderzoek zich richt op regelgeving en corruptie van Big Pharma6 - legt uit op welke stiekeme manier ze dit voor elkaar hebben gekregen:7

Commentaar: Steve Bannon interviewt Toby Rogers over het debacle bij de FDA:
Book

De Psychologie van Totalitarisme: Een bespreking van het nieuwe boek van Mattias Desmet, Deel 1

omslag boek
Sinds zijn podcasts waarin hij de hypothese van de "massavormingspsychose" met betrekking tot corona uiteenzette en de daaropvolgende aankondiging van de Engelse vertaling van het boek, verheugde ik mij zeer op het lezen van Mattias Desmets nieuwe boek: De Psychologie van Totalitarisme (PT). Desmet is praktiserend psychoanalyticus en professor in de klinische psychologie in België, en hij brengt een niveau van inzicht in zijn analyse dat bij veel andere commentatoren ernstig ontbreekt. Ik raad lezers ten zeerste aan het boek aan te schaffen. Het is een essentiële toevoeging aan de bibliotheek van ponerologie.

In deze en volgende bijdragen zal ik de belangrijkste punten van het boek samenvatten, ze vergelijken met de ideeën van Lobaczewski en reageren op de weinige punten waar ik het niet mee eens ben.

Het boek zelf bestaat uit drie gedeelten: "Wetenschap en Haar Psychologische Effecten," "Massavorming en Totalitarisme" en "Voorbij het Mechanistische Wereldbeeld." Zoals Desmet in de inleiding aangeeft:
...deel 1 en deel 3 van dit boek verwijzen slechts zijdelings naar het totalitarisme. Het is niet mijn bedoeling met dit boek de aandacht te richten op datgene wat gewoonlijk met totalitarisme wordt geassocieerd - concentratiekampen, indoctrinatie, propaganda - maar veeleer op de bredere, cultuurhistorische processen van waaruit totalitarisme voortkomt. Deze benadering stelt ons in staat ons te concentreren op wat het belangrijkst is: Totalitarisme komt voort uit ontwikkelingen en tendensen die zich voordoen in ons dagelijks leven. (PT, p. 8)

Arrow Up

Het is het onderwijs, domkop!

Onderwijs
© Job Boom
Misschien wordt het tijd dat het Collectieve Westen iets aan zijn onderwijssysteem doet.

Wanneer men naar het optreden van Russische en westerse gezagsdragers kijkt, merkt men onmiddellijk dat het befaamde en peperdure "onderwijs " dat vandaag de dag in het Westen wordt gegeven, eigenlijk te wensen overlaat.

De Russische acties in Oekraïne onthulden dat de westerse leiders emotionele tieners blijven, die hortend en stotend blijven REAGEREN op de behendige Russische acties. Dat is wanneer ze niet druk hun eigen waarden en gedrag op de Russen projecteren.

De Russen hebben het westen niet alleen op militair, economisch en geopolitiek gebied ver achter zich gelaten, de acties/reacties van het westen pakten daarnaast ook nog eens sterk in het voordeel van Rusland uit. De hyperinflatie die het westen teistert, vormt hier slechts één voorbeeld van.

Ook de ontmaskering van de machteloosheid van de zo geroemde NAVO is onmiskenbaar; de Russen hebben gehakt gemaakt van wat werd voorgesteld als het beste leger van Europa, opgeleid en uitgerust volgens de normen van de NAVO.

Het lijkt wel of elke stap van de Amerikanen en hun vazallen in de EU was opgezet ten voordele van de Russen.

Dit kon gebeuren omdat ze slecht onderwezen zijn, en irrationeel, hetgeen resulteerde in puur emotionele uitbarstingen.

Er zit eenvoudigweg geen logica achter.

Een goed voorbeeld is hoe de westerse sancties Rusland een gigantisch inkomen opleverden door minder van zijn olie en gas te verkopen.

Hartelijk dank!

Naast het feit dat ze altijd alles onder controle hebben, komen Russische gezagsdragers altijd als goed opgeleid, goed geïnformeerd, goed gemanierd, verfijnd, beschaafd en respectvol over. Westerse gezagsdragers daarentegen komen over als verwaande, arrogante, ongemanierde, slecht opgeleide, onbeschaafde, provinciale en narcistische kwasten.

Zij missen het elementaire fatsoen dat nodig is om hun collega's op een respectvolle manier te benaderen. Oké, oppervlakkigheid, gevoed door racistische arrogantie, zou gedeeltelijk kunnen verklaren waarom zij zich zo gedragen, maar we kunnen de mogelijkheid niet uitsluiten dat het hen simpelweg ontbreekt aan onderwijs, cultuur en vorming die nodig zijn voor beschaafd gedrag, vooral in contacten met andere culturen.

De vraag moet worden gesteld hoe het komt dat het Collectieve Westen nu zit opgescheept met het huidige stelletje clowns die posities met verantwoordelijkheden bekleden.

Bullseye

Poetin draait sancties om, eist roebels voor Russisch gas van 'onvriendelijke' landen, zegt dat geloofwaardigheid van dollar en euro is 'vernietigd'


Commentaar: Omdat niemand serieus Russische olie en gas de rug toekeert betekent dit dat Westerse landen de Russische munt effectief zullen steunen en zelfs VERSTERKEN!


Gas Rusland
© Sputnik / Alexey Vitvitskiy
Rusland zal voortaan betaling voor gasexport naar "onvriendelijke landen" alleen in roebels accepteren, zei president Vladimir Poetin woensdag tijdens een vergadering met de regering.

De president verklaarde dat Rusland van plan is om alle "gecompromitteerde" munteenheden uit het betalingsverkeer te weren. Hij voegde eraan toe dat onwettige beslissingen van een aantal westerse landen om de tegoeden van Rusland te bevriezen, alle vertrouwen in hun munteenheden hebben vernietigd.

"Ik heb besloten om op zo kort mogelijke termijn een reeks maatregelen uit te voeren om de betalingen voor - ja laten we hiermee beginnen - voor ons aardgas dat aan de zogenaamde onvriendelijke landen wordt geleverd in Russische roebels te veranderen, dat wil zeggen om te stoppen met het gebruik van alle gecompromitteerde munteenheden voor transacties," aldus de Russische president.

Commentaar: Zoals Trump zou kunnen zeggen: "slimme zet"!

Ukraine: The great manipulation

En luister ook naar SOTT radio's: NewsReal: Russia, China and the New World Order
Attention

Ik ben lerares op een middelbare school. Het gaat niet goed met de kinderen.

covid lockdown playground
© Taehoom Kim/ Bloomberg via Getty Images
Ik ben er trots op dat lerares ben. Ik heb de afgelopen 15 jaar in het Canadese openbare schoolsysteem gewerkt, voornamelijk op de middelbare school en ik geef les in moraal en ethiek.

Ik ben geen dokter of expert in de virologie. Er is veel dat ik niet weet. Maar ik breng mijn dagen door met onze jongeren en zij vertellen mij veel over hun leven. En ik wil u vertellen wat ik hoor en wat ik zie.

Vanaf het begin van de pandemie, toen onze school volledig op afstandsleren overging, was het voor mij duidelijk dat het verlies van menselijk contact schadelijk zou zijn voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Het werd ook steeds duidelijker dat de reactie op de pandemie immense gevolgen zou hebben voor leerlingen die al op weg waren naar een langdurige onthechting, waardoor hun leven mogelijk voorgoed zou veranderen.

Commentaar:


Black Cat

De Betovering Verbreken: MindSpace, Trance Oorlogsvoering en Neuro Linguïstisch Programmeren

brain circuits nlp brainwashing artificial intelligence
"Hoewel deze wetenschap ijverig zal worden bestudeerd, zal zij op rigide wijze beperkt worden tot de regerende klasse. De bevolking zal niet mogen weten hoe haar overtuigingen tot stand zijn gekomen. Wanneer de techniek geperfectioneerd is, zal iedere regering die een generatie lang de scepter heeft gezwaaid over het onderwijs in staat zijn haar onderdanen veilig te controleren zonder legers of politieagenten in te zetten."

Bertrand Russell
- The Impact of Science on Society (1951)
Dit artikel is voor een ieder die gefrustreerd is geraakt na het proberen om met familieleden, vrienden, collega's, of volslagen vreemden te spreken over de officiële corona-verhaallijn en de respons op de pandemie, om erachter te komen dat elke vorm van rationele discussie bijna onmogelijk bleek. Dit artikel is voor degenen die hun bezorgdheid hebben geuit over de totalitaire machtsgreep van regeringen, en ontdekten dat een aanzienlijk deel van de mensen " betoverd " is en dat hun verhalen en identiteiten "herkaderd" zijn om ze in de verhaallijn in te passen.

Van collectieve offers voor het algemeen welzijn die worden geritualiseerd in de vorm van "Zoom gesprekken" tussen geïsoleerde individuen en families die gescheiden worden gehouden door "lockdowns", tot de kunstig vage en constant veranderende berichtgeving rond het "stoppen van de verspreiding" van een virus met een overlevingskans van 99%, zal dit artikel de pogingen aantonen om de mensheid te "herkaderen" met behulp van een nieuwe vorm van massahypnose. Het zal aantonen hoe het denken met gezond verstand als ziekelijk excentriek wordt beschouwd, doordat een aanzienlijk deel van de bevolking is geherprogrammeerd met behulp van een reeks trance-opwekkende "bezweringen" in publieke berichtgevingen. Dit artikel zal vooral trachten aan te tonen hoe de betoveringen van de afgelopen twee jaar eindelijk kunnen worden verbroken en hoe de bezweringen ongedaan gemaakt kunnen worden.

Bizarro Earth

Het Psychorium: Een noodzakelijk nieuw analytisch hulpmiddel bij het onderzoek van pathocratie

Ponerology
© Red Pill Press
Zoals ik in een eerder artikel opmerkte, observeerde ik op dat Andrew Łobaczewski een belangrijke wetenschapper was, die het begrip pathocratie introduceerde en mij het belang van de systemische invasie van psychopaten in de politiek liet inzien. In zijn boek, Politieke Ponerologie, geeft hij bij verschillende gelegenheden een uitgebreide bespreking van een fenomeen, waarvoor hij geen precieze naam geeft. Hier volgen enkele van zijn observaties.

Hij verwijst naar tijden van extreem comfort, waarin een afkeer van ongemak ertoe leidt dat mensen zich verzetten tegen het aanhoren van ongemakkelijke waarheden:
In zulke tijden begint het vermogen om logisch en gedisciplineerd te denken, uit noodzaak geboren in moeilijke tijden, te vervagen. Wanneer gemeenschappen het vermogen tot psychologisch redeneren en morele kritiek verliezen, worden de processen van het genereren van kwaad op elke sociale schaal geïntensiveerd, zowel op individueel als op macro-sociaal niveau, totdat zij leiden tot "slechte" tijden.

Wanneer een paar generaties vol met de zorgeloosheid van "goede tijden" en toenemende hysterie leiden tot een maatschappelijk tekort aan psychologische vaardigheid en morele kritiek, plaveit dit de weg voor pathologische samenzweerders, betoveraars, meer eenvoudige bedriegers en hun georganiseerde systemen van sociale en morele vernietiging om in te werken en op te gaan in de processen van het ontstaan van het kwaad. Zij vormen essentiële factoren in de synthese ervan.

Commentaar: Zie ook: En luister naar SOTT radio's:


Black Magic

Fauci en de Grote AIDS-Fraude

Robert F. Kennedy, Jr. fauci book aids

Robert F. Kennedy, Jr.
Robert F. Kennedy Jr.'s nieuwe boek, The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health is geen boek van een aandacht zoekende politicus. Het is het boek van een man die vastbesloten is zijn eigen leven op het spel te zetten in het verzet tegen de zich ontvouwende bio-terroristische aanval op de mensheid door regeringen die in de macht zijn van de farmaceutische industrie. Hij roept op tot massale opstand en zijn laatste woord is: "Ik zie jullie op de barricaden." Het boek begint als volgt:
Ik heb dit boek geschreven om Amerikanen - en burgers over de gehele wereld - te helpen de historische onderbouwing te begrijpen van het verbijsterende cataclysme dat in 2020 begon. In dat ene annus horribilis stortte de liberale democratie wereldwijd op doeltreffende wijze in. Dezelfde overheidsgezondheidsinstanties, grootheden op het gebied van sociale media en de mediabedrijven waarop idealistische bevolkingen vertrouwden als voorvechters van vrijheid, gezondheid, democratie, burgerrechten en op feiten gebaseerd overheidsbeleid, leken collectief te draaien in een voortschrijdende aanval op de vrijheid van meningsuiting en persoonlijke vrijheden. Plotseling leken deze vertrouwde instellingen gezamenlijk op te treden om angst te zaaien, gehoorzaamheid te bevorderen, kritisch denken te ontmoedigen en zeven miljard mensen op eenzelfde golflengte bijeen te drijven, culminerend in massale volksgezondheidsexperimenten met een nieuwe, slordig geteste en onjuist gelicentieerde technologie die zo riskant was dat fabrikanten weigerden deze te produceren tenzij iedere regering op Aarde hen zou beschermen tegen aansprakelijkheid. ... Gewetensbezwaarden die zich verzetten tegen deze ongewenste, experimentele medische interventies zonder aansprakelijkheid kregen te maken met georkestreerde gaslighting, marginalisatie en werden tot zondebok gemaakt. Amerikaanse levens en middelen van bestaan werden verwoest door een verbijsterende reeks van draconische dictaten, opgelegd zonder goedkeuring van de wetgever of rechterlijke toetsing, risicobeoordeling of wetenschappelijke onderbouwing. Zogenaamde noodbevelen sloten onze bedrijven, scholen en kerken, maakten ongekende inbreuken op onze privacy en verstoorden onze meest gekoesterde sociale en familiale relaties.

Commentaar: Robert F. Kennedy Jr.'s boek vindt u hier.


Eye 1

Verplichte vaccinatie vanaf februari en harde lockdown voor ALLE Oostenrijkers

oostenrijk politie lockdown
Vanaf maandag geldt er een lockdown voor iedereen in heel Oostenrijk. Daarnaast voert het land als eerste in de Europese Unie vanaf 1 februari een algehele vaccinatieplicht in. Bondskanselier Alexander Schallenberg (ÖVP) heeft daarover vanochtend de knoop doorgehakt. Het is de vijfde lockdown voor het Alpenland sinds het begin van de pandemie.


Commentaar: In tegendeel: Excess mortality shock in Austria: up to 33 percent increase from the age of 15

Lees ook: Zorgwekkende Stijging van Sterftecijfers in 2021: Waarom Coronaprikken (Voorlopig) Vooral Schadelijk Zijn Voor Jonge Mannen