internationaal gerechtshof
© Remko de Waal / ANP / AFPVoorzitter Joan Donoghue spreekt voor het Internationaal Gerechtshof (ICJ) voorafgaand aan de uitspraak in de genocidezaak tegen Israël, die door Zuid-Afrika aanhangig werd gemaakt.
Door te oordelen dat de zaak tegen Israël aannemelijk is, werd het argument van Israël dat de zaak verworpen zou moeten worden omdat het land zijn recht op zelfverdediging uitoefent door het Internationaal Gerechtshof (ICJ) met minachting behandeld. Dit argument besloeg meer dan de helft van Israëls schriftelijke processtukken.
Niet alleen vond het Hof dat er sprake is van een aannemelijke zaak van genocide, het noemde zelfverdediging slechts één keer in zijn tussenvonnis - en dat was alleen om op te merken dat Israël daar aanspraak op had gemaakt.
Paragraaf 41:
internationaal gerechtshof israël genocide
© International Criminal Court
Dat het Hof Israëls recht op zelfverdediging niet heeft bevestigd, is misschien wel het belangrijkste punt in deze voorlopige uitspraak. Het is de hond die niet blafte. Het argument dat elke westerse leider heeft gebruikt, wordt door het Hof verworpen.

Het Hof heeft niet herhaald dat een bezettingsmacht geen recht op zelfverdediging heeft. Dat was ook niet nodig. Het negeerde simpelweg Israëls misleidende bewering.

En dat kon het Hof doen, omdat hetgeen het voorts verklaarde veel verder ging dan welke aannemelijke bewering inzake zelfverdediging dan ook. Wat me het meest opviel aan de uitspraak was dat het Hof veel gedetailleerder was ingegaan op het bewijs van genocide dan nodig was. De beschrijving was grimmig.

Paragraaf 46 is hier van cruciaal belang
internationaal
De reden waarom dit zo cruciaal is, is dat het Hof niet zegt dat Zuid-Afrika dit beweert. Het Hof zegt dat dit de feiten zijn. Het is een vaststelling van feiten door het Hof. Ik kan het belang van deze beschrijving door het Hof van de stand van zaken in Gaza niet genoeg benadrukken.

Vervolgens gaat het Hof uitvoerig in op de weergave van de feitelijke situatie door de Verenigde Naties, waarbij drie verschillende hoge functionarissen uitvoerig worden geciteerd, waaronder Philippe Lazzarini, commissaris-generaal van UNRWA:
internationaal gerechtshof icj israël aanklachten
© International Criminal Court
Dit verklaart natuurlijk waarom Israël en de gecombineerde imperialistische machten onmiddellijk reageerden op de uitspraak van het Hof met een gecoördineerde aanval op UNRWA, die bedoeld is om de genocide te versnellen door de hulp stop te zetten, om een propagandistisch tegengeluid te laten horen over de uitspraak en om de geloofwaardigheid van het bewijs dat UNRWA voor het Hof aanvoerde, te ondergraven.

Het Internationaal Gerechtshof werkt zeer nauw samen met de VN en is diepgeworteld in het VN-systeem. Het onderhoudt een bijzonder nauwe relatie met de Algemene Vergadering van de VN - veel zaken die het Hof behandelt zijn gebaseerd op verzoeken van de Algemene Vergadering van de VN. Over twee weken begint het Hof zijn inhoudelijke hoorzittingen over de rechtspositie in de bezette Palestijnse gebieden, op verzoek van de AVVN. De uitspraak bevat vijf specifieke verwijzingen naar de AVVN.

Het Hof besteedde veel tijd aan het schetsen van de feiten van de zich ontvouwende genocide in de Gazastrook. Het hoefde dat lang niet zo gedetailleerd te doen en hier is veel te weinig aandacht aan besteed. Ik was evenzeer verbaasd over de uitvoerigheid waarmee het Hof het bewijs van Israëls genocidale bedoelingen uiteenzette.

Het is vooral vernederend voor Israël dat het Hof het Israëlische staatshoofd, de president van Israël zelf, samen met twee andere regeringsministers, citeerde als duidelijk bewijs van genocidale bedoelingen.
internationaal
Nogmaals, het Hof zegt niet dat Zuid-Afrika dit heeft beweerd. Het is een vaststelling van een feit door het Hof. Het Hof heeft al vastgesteld dat Israëls ontkenning in de rechtszaal van het aanzetten tot genocide geen steek houdt.

Denkt u nu eens aan het volgende: de dag nadat president Herzog een genocidale verklaring had afgelegd, zoals vastgesteld door het Internationaal Gerechtshof, werd hij begroet en kreeg "volledige steun" aangeboden van Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, en Roberta Metsola, voorzitter van het Europees Parlement.
Ursula von der Leyen  Roberta Metsola President Herzog
© Anadolu Agency/Anadolu/Getty ImagesEen genocidepleger en zijn helpers: Roberta Metsola, voorzitter van het Europees Parlement, de Israëlische president Herzog, Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie
Als we de details in ogenschouw nemen van wat het Hof heeft vastgesteld als de daadwerkelijke feiten van de zaak, voor wat betreft dood en vernietiging en opzet, dan twijfel ik er niet aan dat dit Hof op dit moment geneigd is om Israël schuldig te verklaren aan genocide wanneer de inhoudelijke zaak aan het Hof wordt voorgelegd.

Israël verloor al zijn argumenten. Allemaal. De aanzienlijke moeite die Israël zich getroostte om de zaak op procedurele gronden verworpen te krijgen, werd van tafel geveegd. Zelfverdediging ook. En in zijn vaststellingen van de feiten verklaarde het Hof duidelijk dat de Israëlische leugens over het vermijden van burgerslachtoffers, de verantwoordelijkheid van Hamas voor de schade aan de infrastructuur en de toegang van noodhulp tot Gaza niet opgingen.
bevinding
Dit zijn de feiten van hetgeen heeft plaatsgevonden.

Laat u niet in verwarring brengen door het ontbreken van de woorden "staakt-het-vuren" in de uitspraak van het Hof. Wat het Hof heeft bevolen komt daar heel dicht bij in de buurt. Het heeft het Israëlische leger expliciet bevolen te stoppen met het doden van Palestijnen.
bevinding
Dat is volkomen duidelijk. En hoewel ik aanvaard dat het tautologisch is, in de zin dat het Israël beveelt zich te houden aan een verdrag waaraan Israël zich al moet houden, is er geen duidelijker aanwijzing dat het Hof van mening is dat Israël zich op dit moment niet aan het verdrag houdt.

En wat gaat er nu gebeuren?

Nou, Israël heeft gereageerd door meer dan 180 Palestijnse burgers te doden sinds de uitvaardiging van het bevel door het Internationaal Gerechtshof. Als dat zo doorgaat, kan Zuid-Afrika bij het Hof terugkomen voor meer dringende maatregelen, nog voordat het gelaste maandelijkse rapport van Israël moet worden ingediend. Algerije heeft aangekondigd het bevel te zullen voorleggen aan de VN-Veiligheidsraad voor tenuitvoerlegging.

Ik betwijfel of de Verenigde Staten hun vetorecht zullen gebruiken. Israël en zijn aanhangers hebben op schizofrene wijze op het bevel van het Internationaal Gerechtshof gereageerd. Aan de ene kant werd het Internationaal Gerechtshof als antisemitisch bestempeld. Aan de andere kant beweert het officiële narratief (ongelooflijk) dat Israël de zaak in feite heeft gewonnen, terwijl de berichtgeving in de reguliere media wordt geminimaliseerd. Dit wordt versterkt door de massale en gecoördineerde aanval op UNRWA, om zo voor alternatieve krantenkoppen te zorgen.

Het is moeilijk om te beweren dat Israël op de een of andere manier gewonnen heeft en tegelijkertijd te proberen de tenuitvoerlegging van het bevel door de VN-Veiligheidsraad te blokkeren. Mijn vermoeden is dat er een tweesporenbeleid zal worden gevoerd: doen alsof er geen sprake is van genocide en Israël gehoorzaamt aan het "overbodige" bevel, en tegelijkertijd het Hof en de VN in bredere zin aanvallen en belachelijk maken.

Wat het Hof ook zou hebben gezegd, Israël zou de genocide niet hebben gestopt; dat is de eenvoudige waarheid. De onmiddellijke reactie van de VS en hun bondgenoten op het bevel was om te proberen de genocide te versnellen door het hulpverleningswerk van de VN lam te leggen. Ik moet bekennen dat ik zoiets wreeds en flagrants niet had verwacht.

Gods molens malen langzaam maar zeker. Nu het Hof een potentiële genocide met zoveel nadruk heeft aangemerkt, zou het wel eens de taak van rechters in individuele landen kunnen zijn om internationale steun voor de genocide in te dammen. Zoals ik op gedetailleerde wijze heb uitgelegd, werd het Genocideverdrag opgenomen in de Britse wet door de International Criminal Court Act van 2001.

Ongetwijfeld zullen er notulen zijn uitgegeven door juridische adviseurs van de FCDO die waarschuwen dat ministers nu het risico lopen om persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld volgens de Britse wet voor medeplichtigheid aan genocide, mochten de wapentransporten en andere militaire - en inlichtingensamenwerking met de Israëlische genocide voortgezet worden. In de VS zijn in Californië al hoorzittingen begonnen over een aanklacht tegen Joe Biden wegens medeplichtigheid aan genocide.

Natuurlijk zou ik willen dat dit allemaal sneller ging, maar dat zal niet gebeuren. De Algemene Vergadering van de VN kan Israël schorsen uit de VN. Er kunnen andere nuttige acties worden ondernomen. Maar dit is een langdurig proces, er is geen snelle oplossing, en mensen zoals u en ik kunnen een vitale rol blijven spelen, net zoals iedereen dat kan, door de macht van het volk te gebruiken om de controle terug te winnen van een wrede, uit moordenaars bestaande politieke klasse.

Dit was een mooie overwinning. Ik ben blij dat deze koers waarvoor ik heb gepleit en gelobbyd succesvol was en dat het de druk op de zionisten heeft verhoogd, en dat mijn oordeel dat het Internationaal Gerechtshof niet slechts een NAVO-instrument is zoals het corrupte Internationaal Strafhof, gerechtvaardigd werd.

Het kan de baby's die vannacht werden gedood en verminkt of de baby's die de komende dagen zullen sterven, niet helpen. Maar het biedt een sprankje hoop aan de horizon.
In tegenstelling tot onze tegenstanders, waaronder het Integrity Initiative, de 77e Brigade, Bellingcat, de Atlantic Council en honderden andere oorlogszuchtige propaganda-organisaties, ontvangt deze blog geen enkele financiering door de staat, bedrijven of instellingen. Het draait volledig op vrijwillige abonnementen van zijn lezers - van wie velen het niet noodzakelijkerwijs eens zijn met elk artikel, maar de alternatieve stem, ingewijde informatie en debat waarderen.

Abonnementen om deze blog draaiende te houden worden dankbaar ontvangen.
Zie: https://www.craigmurray.org.uk/archives/2024/01/has-international-law-survived-or-has-the-western-political-class-killed-it/