Afbeelding
Ongeveer 50.000 mensen protesteerden op 17 januari in Berlijn tegen de 'vrijhandelsverdragen' TTIP en CETA. Meer dan 120 organisaties deden mee aan deze jaarlijkse 'Wij zijn het zat' demonstratie
We schrijven op Lang Leve Europa met regelmaat over het dodelijke duo van TTIP [Transatlantic Trade and Investment Partnership] en ISDS [Investor-State Dispute Settlement]. We hebben de opgedrongen drinkwater vervuiling, de miljardenclaims, de chloorkip, de aanslag op de democratie, het verplicht ongelabelde GMO-voedsel, het hormoonvlees, de opgedrongen kernenergie, etc, allemaal al een keer de revue laten passeren.

Maar Ewald Engelen roept ons op dieper te kijken. In dit bericht beschrijven we de dynamiek die men beoogt te realiseren met dit soort activiteiten, een andere blik op de zeer dodelijke combinatie van TTIP en ISDS: Het Breekijzer en Het Verbranden van Schepen.

De Overheid Dient de Multinational

De vrijhandelsverdragen dienen slechts de belangen van de multinationals, maar hoe dan precies? Ik wil iedereen graag aanbevelen te kijken en vooral luisteren naar de woorden van Economic Hitman John Perkins. Zijn Engelstalige betoog rondom democraticide zou verplichte kost moeten zijn voor een ieder. Of in het Nederlands, lees het betoog over de Structurele Aanpassingsprogramma's.

In deze animatie van 2 minuten, met de stem van John Perkins, wordt het spel haarfijn uitgelegd. En maak je geen illusies, het spel wordt in Nederland en de EU net zo hard gespeeld als hier in het filmpje. Je ziet het alleen niet terug in de reguliere media en we hebben verhoudingsgewijs nog een vrij hoog welvaartsniveau, nog wel.


Commentaar: Luister ook naar SOTT Talk Radio - Confessions of an Economic Hitman: Interview with John Perkins


Hoe treurig dat ook klinkt, de belangen en inspraak van de bevolking staan zeer duidelijk niet bovenaan de agenda, de belangen en inspraak van de grootste multinationals wel. Meer dan één miljoen handtekeningen en diverse anti-TTIP demonstraties werden zonder schroom genegeerd. De politici doen alles om de handelsverdragen MET de ISDS clausules erdoor te krijgen, inclusief keihard erover liegen tegen het publiek, inclusief misleiding over mogelijk te behalen voordelen.

Het TTIP en de ISDS zijn een zeer dodelijke één-twee slag. Een zeer effectieve twee-traps raket om eerst de macht te grijpen, en daarna de verkregen macht te beschermen.

Afbeelding
1 - Het Breekijzer: De Handelsverdragen

De vrijhandelsverdragen als TTIP, TISA en CETA geven de grote partijen (multinationals als banken, waterbedrijven, voedselbedrijven, chemiebedrijven, tech-bedrijven, etc) het breekijzer dat ze nodig hebben om de beschermde markt open te breken. In deze verdragen staat dat de marktwerking niet meer geblokkeerd mag worden door overheden.

Zoals deels ook eerder gerapporteerd in onze TTIP-serie, de nog enigszins beschermde Europese samenleving moet hiermee ontwricht worden. Er is een duidelijke trend te zien:
Afbeelding
U ziet het, elke beschermende laag die we hebben opgebouwd in de samenleving wordt opengebroken door de groot commerciële bedrijven met TTIP als breekijzer. Onze samenleving wordt ontwricht en overgeleverd aan de grootste commerciële partijen. Kwaliteit, betaalbaarheid, veiligheid, menselijkheid... Het wordt met TTIP gereduceerd tot markt belemmerende overwegingen, die gaan dus allen verdwijnen onder druk van de multinationals.

2 - Het Verbranden van Schepen: De ISDS

U kent het gezegde van schepen achter je verbranden. Het Genootschap Onze Taal heeft een mooie uitleg:
Wie zijn schepen achter zich heeft verbrand, kan niet meer terug: hij moet doorgaan op de nieuwe weg die hij is ingeslagen. Deze uitdrukking wordt gebruikt in zinnen als 'Toen hij emigreerde naar Amerika heeft hij alle schepen achter zich verbrand: zijn huis verkocht, zijn baan opgezegd en zelfs zijn relatie verbroken.' Vaak heeft (alle) schepen achter je verbranden de bijklank dat dit roekeloos of zelfs dom is; je kunt er beter voor zorgen dat je nog iets hebt om naar terug te gaan als je nieuwe avontuur mislukt.
De ISDS is in het leven geroepen om de weg terug te blokkeren nadat de markt is open gebroken met TTIP. De ISDS maakt het namelijk mogelijk dat grote bedrijven overheden voor geheime, commerciële arbitrage commissies die boven de wet staan slepen, wanneer die overheid van gedachten verandert. Een uitspraak in zo'n commerciële arbitrage commissie geldt dan boven de Nederlandse en Europese wetgeving, zonder mogelijkheid tot hoger beroep.

De ISDS maakt het mogelijk dat grote bedrijven, met hun grote, duurbetaalde roedel advocaten overheden kunnen aanklagen en democratisch genomen besluiten kunnen aanvechten en ongedaan maken op straffe van miljardenclaims. Met de ISDS staan multinationals boven de democratie en heeft de democratie het nakijken. Een concreet voorbeeld.

Kernenergie, de weg terug wordt netjes geblokkeerd

Het voorbeeld is uiteraard Vattenfall. De Duitse overheid besloot dat kerncentrales een te groot en vervuilend gevaar waren voor de samenleving. En met het vandaag de dag nog steeds verder escalerende ongeluk van Fukushima wilde de Duitse overheid in 2012 het gebruik van kerncentrales gaan afbouwen. En met de zeer recente ervaringen weer in Oekraïne is het een terecht besluit: bescherming van al het leven op deze planeet. Een wijs besluit dus genomen door een democratisch verkozen overheid.

Maar ja, ISDS-achtige afspraken blokkeerde uiteraard de weg terug voor de Duitse overheid. Het bedrijf Vattenfall eiste direct vele miljarden euro's van de overheid. En de burger mocht die miljarden weer betalen, of moet uiteraard gewoon verder met zeer vervuilende (en zelfs de gehele planeet bedreigende) Kerncentrales. Maar wat deze situatie extra lastig maakte is het volgende:
Volgens Handelsblatt heeft Vattenfall een voordeel bij het zoeken naar compensatie omdat het bedrijf haar hoofdkantoor heeft in het buitenland. Als Zweeds bedrijf kan Vattenfall zicht beroepen op investeringregels onder het Verdrag inzake het Energiehandvest (ECT), die buitenlandse investeerders in de ondertekenende landen beschermen tegen inmenging in de eigendomsrechten. Dat omvat, volgens de tekst van het verdrag, een "eerlijke en rechtvaardige behandeling" van investeerders.
En daar gaat de Duitse overheid en de Duitse (en Nederlandse!) bevolking dus. Er zijn extra rechten weggegeven die gelden boven de normale democratie en boven de normale juridische wetgevingen van Duitsland en zelfs Europa. Er is zelfs een strategisch voordeel gegeven voor buitenlandse bedrijven.

Vattenfall stond ineens boven de bevolking

De schepen werden vakkundig achter de onderhandelaars verbrand met een Energiehandvest waarin bescherming tegen inmenging van democratisch verkozen overheden werd geboden aan energieorganisaties. Zeer winstgevend uiteraard, dat soort bescherming. Bescherming die er daarna dus niet meer is voor de bevolking!

Vattenfall stond ineens boven de bevolking, boven democratie, boven de regering, boven de EU lidstaat, boven de rechtspraak, boven de wijsheid en boven de reden. Vattenfall is daarmee effectief onaantastbaar geworden. Dit voordeel wordt nu aangeboden door de ISDS clausules aan heel veel wereldwijde multinationals.

Een roep om terugkeer naar het ziekenfonds? Vergeet het maar. De ISDS is specifiek in het leven geroepen om dat soort acties onbetaalbaar - dus onmogelijk - te maken. Is de markt éénmaal opengebroken met TTIP is het te kostbaar om nog ongedaan te maken. Voortschrijdend inzicht: Onmogelijk. Het recht op verbeteren van leefomstandigheden: Weggenomen. Het beschermen van publieke investeringen: Onwenselijk. Inspraak in onze eigen toekomst: Verdwenen. Precies zoals de multinationals graag zien.

Stapje voor Stapje, Groter en Groter

Het TTIP met ISDS voor multinationals van Amerikaanse origine staat gepland om dit jaar afgerond te worden. Het CETA met ISDS voor Canadese multinationals is in principe al afgerond en wacht nu slechts op ratificatie. En met het TISA-verdrag voor handel in diensten (zoals de immer meer grijpende bankiers!) nu in wording, geldend voor alle aan de Wereldhandelsorganisatie onderhevige landen, gelden de ISDS clausules dan ook voor 70% van alle wereldwijde handel in diensten!

Afbeelding
Het betreft macht grijpen in ongekende proporties. In één verdrag, 70% van alle wereldwijde handel in diensten, netjes voorzien uiteraard van ISDS clausules die de schepen weer achter ons gaan verbanden. Onderhandeld met volledige geheimhouding, zonder belangenvertegenwoordiging van burgers. Stapje voor stapje steeds grotere en steeds meer omvattende wereldwijde macht voor multinationals en verdwijnt de inspraak en democratie van de bevolking.

Conclusie: TTIP en ISDS - Het Breekijzer en Het Schepen Verbranden
  • De overheden zetten zich in voor multinationals niet voor de burgers. Dit blijkt steeds weer uit de verdragen die worden opgesteld. Actions speak louder than words.
  • Met de huidige vrijhandelsverdragen worden multinationals het breekijzer gegeven om alle nog enigszins beschermde onderdelen van de samenleving open te breken (lees: ontwrichten) voor privatisering.
  • De ISDS maakt het mogelijk dat wanneer de multinationals éénmaal voet aan de grond hebben gekregen, er geen weg terug meer is. Eénmaal open gebroken of geprivatiseerd, en we kunnen geen Nee meer zeggen. We kunnen ons niet meer bedenken. Voortschrijdend inzicht: Onmogelijk. Inspraak: Verdwenen. Nieuwe verkiezingen: Geen verschil. ISDS blokkeert de weg terug, het maakt het onbetaalbaar.
Het TTIP (eerst nog CETA en daarna nog TISA en zelfs CISA) breekijzer in combinatie met de ISDS bescherming zijn een zeer dodelijke één-twee slag voor de bevolking. Elk recht wordt ons met deze verdragen ontnomen, elke investering die bevolkingen heeft gedaan in hun publieke werken wordt hen afgenomen. Het wordt overgedragen aan de grote bedrijven. Regeren door bedrijven, zonder enige vorm van inspraak of verantwoording. Bedrijven doen wat ze doen, volledig en alleen belust op het maximaliseren van financiële winst. En laat je niet misleiden, dat gaat niet de economische verbetering opleveren die u worden beloofd.

TTIP en ISDS, het zijn wapens van massavernietiging

Uw belangen worden niet behartigd. De trend is zeer duidelijk. De politici gaan door om dit soort gedrochten in het geheim te onderhandelen met de grote bedrijven en door te drukken tegen de expliciet uitgesproken wens van de bevolking in. Dat getuigt van een zeer zorgwekkende situatie. Met dit soort verdragen is de enige resterende weg terug ... algehele volksopstand. De politici en multinationals spelen het spel van alles of niets. De huidige lichting politici is niet meer te vertrouwen met onze toekomst.

U begrijpt, we moeten voorkomen dat dit gedachtegoed van de politici realiteit wordt. De kosten en gevaren voor de samenleving zijn te hoog. En laat je niet misleiden door recente poppenkastberichtgeving, de Europese Commissie gaat gewoon door de hier beschreven dynamiek te realiseren. Linksom of rechtsom, publiekelijk of in het geheim, goedschiks of kwaadschiks, maar altijd doelgericht.