Afbeelding
© NineForNews
In de afgelopen 30 jaar is men steeds meer op kanker gaan screenen. Het doel is om in een vroeg stadium de aandoening op te sporen. Desondanks blijkt het aantal gevallen met een terminaal stadium van de ziekte niet te zijn gedaald. Evenmin is de kankersterfte afgenomen. Het heeft dus weinig zin om je te laten screenen voor tumoren in je lijf.

Wetenschappers van het gerenommeerde Amerikaanse Nationaal Kankerinstituut concluderen dat dit komt door overdiagnosticeren en overbehandeling van de aandoening. Gegevens laten een aanzienlijke stijging zien van vroeggediagnosticeerde kanker, maar er is geen evenredige daling van kanker in een later stadium. De onderzoekers denken dat vroege diagnoses alleen maar nadelige gevolgen hebben.

Onterecht behandeld

Het woord 'kanker' roept vaak een schrikbeeld op van een onverbiddelijk dodelijk proces, maar het proces van kanker leidt niet per definitie tot uitzaaiingen en de dood. Het kan zich ook mild manifesteren en geen schade aanrichten.

Veel 'slapende tumoren' werden onterecht behandeld, wat tot onnodige kosten, weefselafnames en schadelijke behandelingen heeft geleid, aldus de wetenschappers. Kankerspecialisten kunnen niet direct het onderscheid maken tussen een slapende en potentieel agressieve tumor.

Definitie veranderen

De term 'kanker' dekt meerdere ladingen. Veel tumoren kunnen slapend zijn, zonder een bedreiging te vormen voor de gezondheid. Daar houden oncologen weinig rekening mee. Verdacht weefsel moest en zou behandeld worden.

Het heeft volgens de onderzoekers bijvoorbeeld geen enkele zin om verdacht kankerachtig borstweefsel te verwijderen, want dat zal niet tot minder gevallen van agressieve borstkanker leiden. Ondertussen is gebleken dat overdiagnose algemeen is voor borst-, long-, prostaat- en schildklierkanker. Allemaal het gevolg van screening.

Hoofdonderzoeker Laura Esserman houdt in het tijdschrift JAMA een pleidooi om de definitie van kanker te veranderen, omdat de perceptie van kanker nog steeds een doodsvonnis inhoudt. Niet alle kankers zijn echte kankers en kunnen een andere naam krijgen.