Afbeelding
Na 18 jaar in Nederland is Dhr Feda Mohammed Amiri op 5 januari 2015 gedwongen en onterecht uitgezet naar Afghanistan.
Afghaanse asielzoekers die in hun eigen land voor de veiligheidsdienst hebben gewerkt, moeten als individu getoetst worden op hun vluchtverhaal. Nu worden deze personen altijd uitgesloten van een verblijfsstatus, omdat zij collectief verdacht worden van schending van de mensenrechten. GroenLinks vindt dat niet eerlijk.

De partij wil dat staatssecretaris Fred Teeven, die verantwoordelijk is voor asielzaken, dit verandert. Woensdag debatteert de Kamer over het asielbeleid.

In Nederland krijgen Afghaanse asielzoekers die tussen 1978 en 1992 voor de veiligheidsdienst werkten, een zogeheten 1F-status. Dat houdt in dat zij niet aanmerking komen voor bescherming vanwege medeplichtigheid aan ernstige misdaden die zijn begaan onder het communistische bewind. Nederland baseert zich daarbij op een verslag van het ministerie van Buitenlandse Zaken uit 2000.

Gevaarlijk gebied

Tegelijkertijd kan Nederland deze Afghanen ook niet uitzetten, omdat het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens verbiedt dat mensen naar gevaarlijk gebied worden teruggestuurd.

Onlangs werd echter een Afghaanse man met die 1F-status uitgezet na een langdurig verblijf in Nederland. GroenLinks heeft signalen dat binnenkort meerdere Afghaanse 1F'ers worden uitgezet. Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet wil dat Teeven het 1F-beleid, voor zover dat op Afghanen betrekking heeft, onder de loep neemt en regelt dat dit niet meer collectief wordt opgelegd.