Auto Charlottesville menigte
© Onbekend
Laten we verhelderen wat er vorig weekeinde plaatsvond bij de 'Verenig Rechts'- bijeenkomst in Charlottesville, Virginia. Het was georganiseerd door randelementen, mensen die werkelijk racistisch zijn en expliciet fascisme omarmen. Dat is gelegen in het feit dat ze slechts een paar honderd mensen voor hun zaak trokken en dat - in taferelen die lijken op Victoria Nulands Oekraïne dat 'bevrijd' werd - droegen ze nazi-stijl helmen, toonden nazi-stijl symbolen en hielden een door fakkels verlichte parade terwijl ze "Joden zullen ons niet vervangen" scandeerden. Zelfs aanwezige militieleden distantieerden zichzelf van "die dollemannen". De oorzaak waarvoor ze met verve opkwamen is iets anders; ik zal daarop terugkomen.

Hoewel het wellicht verfrissend is om te aanschouwen dat de westerse MSM hun capriolen onmiskenbaar veroordeelden - het werd hen makkelijk gemaakt door een van de fanboys van Hitler na zijn moordzuchtige dollemansrit - onthullen hun luidruchtige verketteringen hun godgeklaagde hypocrisie daar ze excuses aandragen voor dezelfde Neo-nazi capriolen die sinds 2014 goed te zien zijn in Oekraïne. Net zoals eenieder van de officiële pieten schreeuwen de MSM alleen 'nazi!' wanneer het hen politiek uitkomt.

Het komt-oh-zo-goed-uit dat de nasleep van de gebeurtenissen in Charlottesville dient om rechts te verdelen en in het algemeen de conservatieve volksreactie tegen het overwegend liberaal establishment en zijn ultra-liberale volgelingen in academia en andere gebieden die hun eigen handelsmerken van extremistische ideologische onzin zoals 'identiteitspolitiek' - nonsens dat actief de structuur van de samenleving ondermijnt, daarbij de bevolking verdelend langs talrijke lijnen en de deur openzettend voor God-weet-wat voor verschrikkingen in het verschiet.

Noem het zoals u wilt - alt-rechts, nieuw rechts, echt republicanisme, traditionele waarden - mensen kozen afgelopen november voor Trump omdat hij de verstandigste keuze was. Dit moet benadrukt worden; Amerikanen stemden op Trump om redenen die te maken hadden met gezond verstand, niet vanwege ideologie. Onder andere omstandigheden zou Trump wellicht zijn overgelopen naar de Democratische Partij en het gebruikt hebben om macht te vergaren, en onder andere omstandigheden, zouden kiezers wellicht hebben gestemd op Sanders om op hun manier een molotovcocktail te gooien op Washington.

Charlottesville
James Alex Fields jr. die moord ten laste is gelegd nadat hij afgelopen zaterdag, 12 augustus 2017, in zijn auto met snelheid was ingereden op tegendemonstranten tijdens de 'Verenig Rechts'- bijeenkomst
Ideologie en ideologen van zowel linkse als rechtse variaties interesseren de meesten niet. Het kwam door Clinton die massa's Amerikanen van het etiket 'supporters van alt-rechts' voorzag, toen ze die term tijdens een campagnespeech afgelopen augustus bezigde en zo vernamen de meesten over het bestaan van een ding 'alt-rechts' genaamd. Bijna niemand vereenzelvigde zich daarmee totdat die identiteit voor ze werd uitgekozen door het systeem. We weten dat de FBI en andere agentschappen sinds altijd met COINTELPRO in elke politieke of semi-politieke organisatie in de VS werken. Een mogelijk recente toevoeging: Jason Kessler, de organisator van de 'Verenig Rechts'-bijeenkomst, de man die u zondag letterlijk de stad zag ontvluchten gedurende zijn persconferentie was tot november 2016 een Obama-supporter en eerder een activist van de ver linkse Occupy Wall Street-beweging.

Het gekmakende deel hiervan is het opzettelijk mixen van ideologie (en hoe extremer hoe beter) met rechtschapen zaken. Met ver linkse ideologen die culturele symbolen die een prominente plaats innemen in de overtuigingen van - laten we zeggen - de helft van de bevolking van het land als hun doelwit zien, een trefzekere manier om een sterke publieke reactie te genereren is om standbeelden te vernietigen die de verliezende kant vertegenwoordigen of in verband worden gebracht met een oorlog waar de VS zich letterlijk opbrak (en waar het mogelijkerwijs nooit echt van is hersteld). Maar de stem van die instelling van gezond verstand - de overwegend conservatieve meerderheid - kunnen niet boven de herrie uitkomen omdat de zelfbenoemde verdedigers van conservatieve tradities en geschiedenis - de fakkel-dragende, Duitse WO2 helm-dragende, ver rechtse, weinig intelligente randdebielen hun zaak hebben verslagen.

Durham confederate statue
Radicale alt-links strijders voor sociale rechtvaardigheid vieren de vernietiging van een standbeeld van een Geconfedereerde soldaat op 14 augustus 2017 in Durham, Noord-Carolina
Merk op hoe onverschrokken links is sinds Charlottesville; gemeentes overal praten over het versnellen van hun programma's om symbolen van de Confederatie te vernietigen of weg te halen, speciale belangengroepen bestaande uit minderheden roepen letterlijk elk dorp en elke stad in de VS op "om alles dat de naam draagt van Geconfedereerde sympathisanten weg te halen of de naam te veranderen" en hoogdravende strijders voor sociale rechtvaardigheid wachten niet op hun bevelen.

Verscholen in de duisternis haalde de gemeente van Baltimore afgelopen nacht 4 Geconfereerde standbeelden weg. Een van hen had eigenlijk niets te maken met de Burgeroorlog; het was een standbeeld van een rechter van het Hooggerechtshof die links niet op prijs stelt omdat zijn uitspraak 'racistisch' was ... in 1857! Wat voor 'aannemelijke redenen' eenieder kan geven voor de verdiensten van het vernietigen en verwijderen van monumenten van historische personen die sommige standpunten innamen die nu als antisociaal en onmenselijk worden beschouwd, worden niet in evenwicht gebracht met consideratie voor de positieve bijdragen aan hun gemeenschappen en land die deze personen leverden, bijdragen die de basis vormen van gedeelde Amerikaanse culturele en historische belevenissen (met inbegrip van imperfecties).

Doen zulke extreme acties u ergens aan denken? De Taliban die 1500 jaar oude beelden van Boeddha in Afghanistan detoneerde? ISIS die 'afgoden' in Syrië vernietigde wellicht? Polen die haar geschiedenis herschrijft om haar Sovjet-dagen te verbloemen? Of Mao's 'Culturele Revolutie' in China? Hoe ver zal dit gaan? Is dit Amerika's Year Zero?
Het idee achter Year Zero is dat alle cultuur en tradities van een samenleving volledig vernietigd of afgedankt moeten worden en een nieuwe revolutionaire cultuur moet het vervangen, vanaf het prille begin. De gehele geschiedenis van een natie of een volk vóór Year Zero wordt grotendeels irrelevant geacht, aangezien het idealiter gezuiverd zal worden en van meet af aan vervangen.
Trump deep state
Toen Clinton en andere topmoerasmonsters onmiddellijk nadat hij verkozen was aankondigden dat ze een landelijke verzetscampagne tegen Trump zouden lanceren waren ze zeker niet aan het klooien. Na maanden van geweld uitgevoerd door ver links bij conservatieve evenementen - iedere stap aangezet door de media - ontstaken ze in een genadeloze tirade tegen Trump na de vechtpartij in Charlottesville omdat hij faalde in het gareel te blijven door slechts ver rechts te veroordelen.

Deze strategie van het richten van de pijlen op culturele symbolen om vervolgens extremisten tegen extremisten uit te spelen teneinde de meerderheid te besmeuren en het zwijgen op te leggen komt uit het handboek verdeel-en-heers. Het wordt keer op keer gebruikt door de autoriteiten om te verzekeren dat de publieke woede naar binnen wordt gericht in plaats van naar boven richting de corrupte oorlogsstokende psychopaten in Washington (zowel de gekozen als de ongekozen variaties). Op een bepaald niveau, denk ik dat ze gedreven worden om het proces van het koeioneren van een populaire president zodat hij zich onderwerpt voort te zetten omdat ze erop uit zijn om het Amerikaanse volk af te straffen voor hun 'deloyaliteit'.

Het kansrijke gevolg van 'Verenig Rechts' is dat het rechts zal verdelen en de conservatieve volksreactie tegen het Amerikaanse establishment aanzienlijk zal temperen... zo staat het er nu voor. Terwijl de corrupte elite doorgaat met het gebruiken en misbruiken van het volk kunnen geforceerde gevoelens van schaamte voor het hebben van 'conservatieve' waarden en het niet volkomen eens zijn met links-georiënteerde 'utopische' ideologieën een reactie van de zwijgende meerderheid veroorzaken. Moge God eenieder helpen die zich aan de verkeerde kant bevindt wanneer die dag nadert.