israeli green pass
Zoals vorig jaar voorspeld worden vaccinatiepaspoorten over de hele wereld ingevoerd, ook in de VS. Zoals Ron Paul rapporteerde in zijn Liberty Report,1,2 dat op 29 maart 2021 live werd gestreamd, is de regering-Biden "serieus aan het kijken naar de invoering van een soort federaal vaccinatiepaspoortsysteem, waarbij Amerikanen die niet aan de regering kunnen (of willen) bewijzen dat ze zijn ingeënt met het experimentele vaccin, wettelijk zullen worden behandeld als tweederangs burgers."

Paul waarschuwt dat dit systeem "snel zal verworden tot een kopie van China's 'sociaal krediet' systeem, waar ongewenst gedrag streng wordt bestraft." Ik zeg nu al maanden hetzelfde en er is alle reden om te vermoeden dat we inderdaad deze kant opgaan.

Luister maar eens naar het emotionele pleidooi van Ilana Rachel Daniel vanuit Jeruzalem, Israël, waar een "Groene Pas" nu verplicht is als je een aantal openbare gelegenheden wilt bezoeken en aan de samenleving wilt deelnemen. Daniel, die 25 jaar geleden vanuit de VS naar Israël emigreerde, is gezondheidsadviseur, activist en voorlichter voor de nieuwe politieke mensenrechtenpartij Rappeh.


De COVID-19 gegevens ondersteunen eenvoudigweg niet het invoeren van dit soort draconische maatregelen, aangezien het virus nu duidelijk afneemt en in de meeste delen van de wereld endemisch is geworden. Bij gebrek aan een ernstige, echt massale dodelijke bedreiging (hetgeen COVID-19 niet is), vormt het verplicht tonen van vaccinatiebewijzen om te mogen reizen en bepaalde sociale gelegenheden te betreden duidelijk meer een kwestie van top-down overheidscontrole dan het daadwerkelijk beschermen van de volksgezondheid.

Het Lijkt Erop dat er in het Westen een Einde Is Gekomen aan de Vrijheden van de Mens.


Verplichte vaccinatiepaspoorten zullen op uiterst discriminerende wijze werken en eerlijk gezegd zijn ze zinloos, aangezien de zogenaamde COVID-19 "vaccins" niet als vaccins werken. Ze zijn ontworpen om de symptomen te verminderen wanneer de ingeënte persoon wordt besmet, maar ze voorkomen in de eerste plaats niet dat hij wordt besmet en ze voorkomen ook niet dat het virus zich verspreidt.

Vaccinatiepaspoorten zijn dan ook niet meer dan klantenkaarten, welke bewijzen dat je je hebt onderworpen aan een experimentele injectie en niets meer dan dat, want in werkelijkheid zijn gevaccineerden niet veiliger dan ongevaccineerden. Het is een werkelijk onvoorstelbare list en tenzij voldoende mensen in staat zijn om hier doorheen te kijken zal de wereld vrij letterlijk in een gevangenisplaneet worden veranderd.

Zoals opgemerkt door voormalig Clinton adviseur en auteur Naomi Wolf (die ik binnenkort hoop te interviewen), zouden verplichte COVID-19 paspoorten het "einde van de menselijke vrijheid in het Westen" betekenen. In een interview van 28 maart 2021 met Fox News' Steve Hilton, zei ze:3,4
'Vaccinatiepaspoort' klinkt mooi als je niet begrijpt wat dat soort platforms kunnen doen. Ik ben [de] CEO van een techbedrijf, ik begrijp wat deze platforms kunnen doen. Het gaat niet om het vaccin, het gaat niet om het virus, het gaat om je gegevens.

Zodra dit wordt ingevoerd heb je geen keuze om al dan niet deel uit te maken van het systeem. Wat mensen moeten begrijpen is dat elke andere functie zonder enig probleem op dat platform kan worden geladen. Het kan worden samengevoegd met je Paypal account, met je digitale valuta. Microsoft heeft het er al over om het samen te voegen met betalingsregelingen.

Je netwerk kan worden opgezogen. Het localiseert je overal waar je maar gaat. Je kredietgeschiedenis kan worden opgenomen. Je gehele medische voorgeschiedenis en gezondheidsgegevens kunnen worden opgenomen.

Dit is in Israël al gebeurd en zes maanden later horen we van activisten dat het een samenleving is geworden met twee lagen is en dat activisten in feite worden uitgestoten en voortdurend in de gaten worden gehouden. Het is het einde van de burgermaatschappij en dit proberen ze het over de hele wereld in te voeren.

Het is absoluut zo veel meer dan een vaccinatie pas ... Ik kan niet genoeg benadrukken dat het de capaciteit heeft om je leven uit te schakelen, of om je leven op gang te brengen, om je deel te laten nemen aan de samenleving of om buitenspel gezet te worden.
Grootste Medische Experiment uit de Geschiedenis van de Wereld

Zoals Donald Rucker opmerkte, die aan het hoofd stond van het Health IT Office in de regering van Trump, zal de individuele tracering welke gepaard gaat met het vaccinatiepaspoort ambtenaren ook helpen om de effectiviteit en de veiligheid van de vaccins op lange termijn te evalueren. Hij vertelde The Washington Post:5
Het traceren van vaccinaties is niet alleen bedoeld voor vaccinatiepaspoorten. Het traceren van vaccinaties vormt een bredere kwestie van "we geven een nieuw biologisch middel aan het hele land", min of meer.
Met andere woorden, gezondheidsambtenaren weten heel goed dat deze massale vaccinatiecampagne een gok is. Het is het grootste medische experiment uit de wereldlijke geschiedenis en vaccinatiebewijzen zullen hen in staat stellen alle miljoenen proefpersonen te volgen. Dit alleen al zou reden genoeg moeten zijn om alle discussies over vaccinatiemandaten te beëindigen, maar de experimentele aard van deze injecties wordt volledig genegeerd.

Nogmaals, door mensen die zich zorgen maken over deelname aan een medisch experiment aan de schandpaal te nagelen en te dreigen hen te verhinderen aan de samenleving deel te nemen, bewijzen regeringsambtenaren dat dit niet voor het grotere goed is. Het gaat niet om de volksgezondheid. Het gaat om het creëren van loyale proefpersonen - mensen die letterlijk bereid zijn hun eigen leven en het leven van hun kinderen zonder pardon op te offeren op verzoek van de overheid.

Vaccinaties Zijn de Nieuwe 'Zuiverheidstest'

Wolf wijst ook op de gruwelijke geschiedenis van IBM, dat een gelijkaardig maar minder verfijnd systeem van ponskaarten ontwikkelde dat Nazi-Duitsland toestond een tweeklassen-maatschappij te creëren, hetgeen uiteindelijk het oppakken van Joden voor uitroeiing vergemakkelijkte. Binnen enkele dagen zal ik hieromtrent een volledig artikel publiceren.

Het volstaat te zeggen dat sommige van de gruwelijkste delen van de geschiedenis zich nu voor onze ogen herhalen en we moeten ons niet afwenden van deze lelijke waarheid. Als we dat niet doen zou dat wel eens veel dodelijker kunnen blijken te zijn dan COVID-19 ooit was.


In de korte video hierboven komt een 93-jarige overlevende van de Holocaust aan het woord, die het dragen van een masker vergelijkt met het dragen van een gele ster als Jood, als teken van hun maatschappelijke status. Maar in die tijd begreep iedereen wat er gebeurde, zegt ze.

Op geen enkel moment werden zij voorgelogen en verteld dat het dragen van de ster voor hun eigen bestwil was, hetgeen nu wel gebeurt. Dus in dat opzicht is de huidige situatie veel geniepiger. Ze zegt dat de "hypocrisie in de publieke verhaallijn", welke beweert dat we mondkapjes moeten dragen om de ouderen te beschermen "absoluut ondraaglijk is." "Ik zou liever sterven in een staat van vrijheid, zegt ze, dan zo te leven."

Ze voegt eraan toe dat op haar leeftijd de levensverwachting kort is en dat ze haar dood graag zou inruilen voor het leven en het geluk van de volgende generaties. Ze wil dat de jongere generaties de vrijheid hebben "om hun leven te leven, zoals ik het mijne heb geleefd." "Om mensen hun kinderen te zien bederven met mondkapjes is voor mij totaal onverdraaglijk," zegt ze. Vaccinatiebewijzen zijn volgens mij nog meer te vergelijken met de joodse gele ster, maar dan omgekeerd.

Het niet hebben van het certificaat wordt de gele ster van onze tijd, welke bedrijfseigenaren, ambtenaren en zo ongeveer iedereen in staat zal stellen je als een tweederangs burger te behandelen en je de toegang te ontzeggen tot alles van onderwijs, werk en reizen tot recreatie, sociale betrokkenheid en dagelijkse handel - alles onder het valse voorwendsel dat je een biologische bedreiging zou zijn voor al diegenen die wel gevaccineerd zijn.

Volgens de publieke verhaallijn vormen vaccinatiebewijzen een belangrijk aspect om het leven weer op normale wijze op gang te brengen, maar de werkelijkheid zal totaal het tegenovergestelde inhouden, aangezien deze een duidelijk andere samenleving zullen inluiden die allesbehalve normaal is.

Florida Gaat Tegen de Trend in

Als inwoner van Florida moet ik gouverneur Ron DeSantis toejuichen, die op 29 maart 20216 heeft aangekondigd dat hij een uitvoerend bevel zal uitvaardigen dat lokale overheden en bedrijven verbiedt om vaccinatiecertificaten te eisen. Hij roept verder de wetgevende macht van de Staat op om een maatregel te nemen welke hem in staat stelt om het tot wet te ondertekenen.
"Het is volstrekt onaanvaardbaar dat de overheid of de particuliere sector van u vereist dat u een bewijs van vaccinatie moet tonen om gewoon aan de normale samenleving te kunnen deelnemen," zei hij.
Staten en landen die wel tot een dergelijke eis besluiten zullen ook te maken krijgen met het probleem van een zwarte markt voor vaccinatiebewijzen, welke al ontstaan is.7,8

De Daily Beast rapporteerde9,10 dat een aantal gezondheidswerkers betrapt is op het opscheppen over het vervalsen van vaccinatiebewijzen via hun social media. Blijkbaar realiseerden zij zich niet dat het internet volledig openbaar is, maar dat doet er hier nu even niet toe.

In Florida werd een man van een webdesignbedrijf ontslagen nadat hij een TikTok-video had geplaatst waarin reclame werd gemaakt voor valse vaccinatiekaarten11 en in Israël, waar de tweeklassen-maatschappij zich al aan het vormen is, werd onlangs een man gearresteerd voor het maken en verkopen van vervalste COVID-19-vaccinatiebewijzen, welke daar nu in het hele land verplicht zijn om toegang te krijgen tot restaurants, bars, clubs, hotels, zwembaden en andere openbare gelegenheden.12

Over de hele wereld worden ook mensen gearresteerd voor het toedienen van nepvaccins
13,14,15,16,17 alsmede wegens het verkopen van nep COVID-19 testen.18,19

Eugenetica en Obsessies met Hygiëne

Hoewel het vaak als onbeleefd wordt beschouwd om vergelijkingen te trekken met het nazi-regime, worden vergelijkingen met de dag duidelijker, waardoor ze moeilijk te vermijden zijn.

Naast de huidige overeenkomsten tussen het dragen van maskers en/of vaccinatie-"papieren" en de joodse gele ster, was er het vier-stappen-plan van de nazi's ter ontmenselijking van de Joden,20 - vooroordeel kweken, zondebok maken, discriminatie en vervolging - een proces dat het Duitse volk indoctrineerde om in te stemmen met, of op zijn minst mee te gaan in het plan om genocide te plegen.

Vandaag de dag bouwt de publieke verhaallijn niet alleen vooroordelen op tegen mensen die weigeren om mondkapjes te dragen of zich te laten injecteren met een experimenteel vaccin, maar vanaf het allereerste begin werden gezonde mensen gebruikt als zondebok door de verspreiding van het virus toe te schrijven aan asymptomatisch besmette mensen.

Met de invoering van vaccinatiecertificaten begeven we ons op het terrein van discriminatie. De laatste stap zal de vervolging van niet-gevaccineerden zijn. Dit doet op zichzelf ook denken aan het nazi-regime, dat geobsedeerd was door "gezondheidsrichtlijnen", welke uiteindelijk leidden tot de massale zuivering van "onreine" Joden. Zoals gerapporteerd door Gina Florio in een artikel in Evie Magazine van december 2020:21
Toen Hitler aan de macht kwam in nazi-Duitsland lanceerde hij een reeks volksgezondheidsprogramma's. Hij ving aan met het opzetten van gezondheidsonderzoeken door het hele land, stuurde busjes naar elke buurt om tuberculose te testen, enz.

De volgende stap was de reinheid in de fabrieken - hij organiseerde een stevige campagne om fabrieken aan te moedigen hun ruimte volledig te vernieuwen, elke hoek grondig schoon te maken ... Na de fabrieken vormde de volgende missie het schoonmaken van de gestichten ...

Wat begon als schijnbaar onschuldige of goedbedoelde campagnes voor de volksgezondheid, ontwikkelde zich al snel tot een uitroeiing van rassen en groepen mensen die als vuil of walgelijk werden beschouwd. Kortom, de aanvang van het bewind van Hitler stond in het teken van een voortdurende uitbreiding van wie besmet en wie onrein was ...

We zien nu een obsessie om onze gezichten de hele tijd te bedekken zodat we geen ziektes of dodelijke ziektekiemen verspreiden; de meeste openbare gelegenheden waar we binnenlopen laten ons niet eens binnen zonder onze handen in te smeren met handdesinfecterend middel; en mensen gedragen zich doodsbang als ze iemand zonder mondkapje tegenkomen.

Niemand kan met een strak gezicht zeggen dat dit normaal gedrag is... We zien zelfs dat mensen pleiten voor een soort traceerapparaatje om aan te tonen dat iemand ingeënt is of 'schoon' genoeg is om een uitgaansgelegenheid te betreden... Laten we hopen dat we allemaal lessen trekken uit het verleden en dat we niet meemaken dat de geschiedenis zich herhaalt.
De Geschiedenis Herhaalt Zichzelf

Iedereen die oproept tot vaccinatiecertificaten - welke al in een vroeg stadium van de pandemie deel uitmaakten van de publieke verhaallijn - treedt in de voetsporen van deze beruchte dictator en herhaalt dezelfde patronen welke na de val van het Derde Rijk universeel werden veroordeeld.

Het is ietwat veel om ze in dit artikel allemaal te belichten, dus twee flagrante voorbeelden zullen moeten volstaan. In december 2020 tweette Andrew Yang, een ondernemende advocaat met politieke ambities, het volgende:22
Is er een manier waarop iemand gemakkelijk kan laten zien dat hij is ingeënt - zoals een streepjescode welke hij op zijn telefoon kan downloaden? Die zou er moeten zijn... Het is moeilijk om massale bijeenkomsten zoals concerten of sportwedstrijden te houden zonder ofwel massale vaccinatie ofwel een gemakkelijke wijze van aantoning.
Aantoning van wat, als het niet uw "onreine" biogevaarlijke staat is? In zijn tweet van maart 2021 was professor in de rechten, politiek commentator en voormalig openbaar aanklager voor het westelijk district van Pennsylvania, Harry Litman, directer over de kwade bedoelingen achter vaccinatiebewijzen, en zei:23
Vaccinpaspoorten zijn een goed idee. Het zal onder andere het nog steeds grote gedeelte van de mensen dat vaccins weigert uitsluiten van een heleboel dingen welke hun vrienden en kennissen wel kunnen doen. Dat zou moeten helpen om de weerstand te breken.
Dit soort opmerkingen toont aan, dat het bij vaccinatiepaspoorten gaat om het creëren van een rechtvaardiging voor segregatie, discriminatie en eliminatie van bepaalde groepen mensen, in dit geval mensen die geen deel willen uitmaken van het experimentele vaccinatieprogramma.

De rechtvaardiging is dan dat zij te "onrein" of te "onveilig" zijn om op vrije wijze deel te nemen aan de openbare samenleving en daarom moeten worden geïdentificeerd en buitengesloten. In werkelijkheid gaat het om het identificeren van degenen die zich niet willen conformeren.

Tijdens het nazi-bewind werden degenen die in aanmerking kwamen voor segregatie, discriminatie en eliminatie geïdentificeerd aan de hand van hun verbondenheid met het jodendom (er bestaat controverse over de vraag of joodsheid een kwestie is van ras, etniciteit, religie, nationale identiteit of familiebanden, waarover je meer kunt leren op JewInTheCity.com,24 maar dit vormden alle relevante criteria voor de jacht van de nazi's op de Joden).

Vandaag de dag wordt in de wereldwijde eliminatiestrategie afgezien van dergelijke identificatie en in plaats daarvan wordt de nadruk gelegd op het identificeren van wie wel meedoet aan het programma en wie een onruststoker zal zijn die niet aan het programma wenst mee te doen.

Kortom, vaccinatiepaspoorten zijn een middel om te identificeren wie de trouwe onderdanen van de ongekozen elite zijn en wie niet. Degenen die niet bereid zijn om zonder ophef de nieuwe wereld van technocratische heerschappij binnen te treden, zijn degenen die moeten worden geëlimineerd en de bereidheid om als proefpersoon te dienen voor een onbewezen experimentele behandeling is de lakmoesproef. Het zit echt niet ingewikkelder in elkaar dan dat.

Bent U er Klaar Voor om een Buitenbeentje te Zijn?

Mike Whitney trekt in wezen ook deze conclusie, welke hij uiteenzet in een recent artikel,25 gepubliceerd op The Unz Review. Ik zou u willen aanraden het hele artikel te lezen, omdat het de redenen achter de huidige censuur beknopt samenvat. Ik heb contact opgenomen met Whitney en hoop hem hierover binnenkort te kunnen interviewen.

In zijn artikel wijst hij erop, dat de regering gedragspsychologen in dienst nam ter promotie van de COVID-19 vaccinatiecampagne en om zoveel mogelijk mensen ingeënt te krijgen. Ze hebben ook een "snel responsteam" in het leven geroepen om de meningen aan te vallen van diegenen die de "officiële verhaallijn" ter discussie stellen.

Mike wijst ook op het rapport van het National Institutes of Health26 "COVID-19 Vaccination Communication: Applying Behavioral and Social Science to Address Vaccine Hesitancy and Foster Vaccine Confidence", waarin de bedoeling wordt uiteengezet om weigeraars van vaccinaties tot sociale verschoppelingen te maken als middel om naleving af te dwingen.
"Dit is echt heel eng," schrijft Whitney.27 "Staatsdienaren identificeren critici van het COVID-vaccin nu als hun aartsvijanden. Hoe zijn we hier terechtgekomen? En hoe zijn we op het punt gekomen dat de overheid het gemunt heeft op mensen die het met hen oneens zijn? Dit gaat veel verder dan Orwell. We zijn in een griezelig parallel universum beland...

Indien gedragspsychologen de strategie van de regering voor massavaccinatie hielpen vormgeven, bij welk ander beleid waren ze dan betrokken? Waren dit de 'professionals' die de pandemiebeperkingen tevoorschijn toverden?

Werden de mondkapjes, het sociale afstand houden en de lockdowns allemaal gepromoot door 'deskundigen' als een manier om de normale menselijke relaties te ondermijnen en het Amerikaanse volk zoveel mogelijk psychologisch leed te bezorgen?

Was het de bedoeling een zwakke en onderdanige bevolking te creëren die gewillig de ontmanteling van democratische instellingen, de dramatische herstructurering van de economie en het opleggen van een nieuwe politieke orde zou aanvaarden? Deze vragen moeten worden beantwoord ...

Vaccinatie lijkt de beslissende kwestie van de komende jaren te worden. En zij die zich verzetten tegen de edicten van de staat zullen steeds meer buiten spel komen te staan; verschoppelingen in hun eigen land."
Zult U Gehoorzamen?


Zoals gedetailleerd beschreven is in "Will You Obey the Criminal Authoritarians?", testte het Milgram Experiment uit 1962 (hierboven ingesloten voor uw gemak) de grenzen van menselijke gehoorzaamheid aan autoriteit en bewees dat de meeste mensen simpelweg bevelen zullen opvolgen, zelfs wanneer deze bevelen tegen hun eigen gezond verstand indruisen. Zij zullen gruwelijke daden van geweld tegen anderen begaan, alleen maar omdat een gezagsdrager hen heeft gezegd dat het in orde is.

We zagen hier al voorbeelden van tijdens de mondkapjesmandaten van het afgelopen jaar. Plotseling voelden mensen zich gemachtigd om anderen verbaal lastig te vallen, met pepperspray te bespuiten en fysiek aan te vallen, alleen omdat ze geen mondkapje droegen. Gezinnen werden uit vliegtuigen gezet omdat hun peuters geen mondkapjes wilden ophouden. Er werden zelfs mensen neergeschoten voor de zware "misdaad" van het niet dragen van een mondkapje.

Als dat allemaal werd toegestaan vanwege het al dan niet dragen van een mondkapje, dan kan men zich alleen maar voorstellen wat er zal worden getolereerd, zo niet aangemoedigd, wanneer de vaccinatiecertificaten volledig van kracht worden. Het meest voor de hand liggende antwoord is een vastberaden standpunt in te nemen tegen de ontwikkeling naar onmenselijkheid, ongeacht of u achter de COVID-19 vaccinaties staat of niet. De vraag is echter of u dit zult doen? In vele opzichten zullen de komende maanden en jaren de ethiek en de menselijkheid van ieder van ons op de proef stellen.

Zie: https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/04/06/vaccines-are-the-new-purity-test.aspx

Bronnen
en referenties