vaccine manufacture
De deugdelijkheid van de PCR-test wordt al maanden, zo niet al vanaf het allereerste begin van de afgekondigde covid-19 plandemie in twijfel getrokken, de laatste tijd ook door de WHO. Toch wordt deze test ons nog immers en in toenemende mate opgedrongen, terwijl steeds meer wetenschappelijk bewijs naar boven komt dat de test absoluut ongeschikt is om vast te stellen of een persoon "besmet" is met het covid-19 virus. Volgens sommige wetenschappers zijn er tot 90% valse positieven. Bovendien betekent een positief resultaat in 97% van de gevallen niet dat men ook symptomen zal ontwikkelen. Vooral jonge mensen en mensen zonder co-morbiditeiten vertonen zelden symptomen.

Aan de andere kant vertonen westerse landen, vooral Europa en de VS, een niet te stuiten drang tot vaccineren-vaccineren-vaccineren - en dit met een stof die niet eens als vaccin kan worden aangemerkt, namelijk een nieuw soort ook wel aangeduid als "gentherapie", een mRNA-type injectie welke het menselijk genoom en hoogstwaarschijnlijk ook het menselijk ADN zal aantasten. mRNA staat voor messenger ribonucleuc acid.

De bekendste farma-fabrikanten van deze mRNA-type stoffen, welke ten onrechte vaccins worden genoemd, zijn Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson (J & J) alsmede enkele andere vaccins van de door Bill Gates opgerichte GAVI Alliance, of de Global Alliance for Vaccines and Immunizations, ook wel de Vaccine Alliance genoemd. Zij zijn gevestigd in Genève, naast de WHO.


Commentaar: Eigenlijk behoort het vaccin van Johnson en Johnson niet tot het mRNA-type.


life put on hold
Deze therapie is ongetest. Geen substantiële dierproeven. In de weinige dierproeven die zijn uitgevoerd op fretten en ratten, zijn alle dieren gestorven. De Food and Drug Administration (FDA), die beweert dat er sprake is van een noodsituatie, erkent de ernst van de huidige noodsituatie voor de volksgezondheid en heeft een zogenaamde "Emergency Use Application" (EUA) toegekend voor wat in feite een gentherapie is en geen vaccin. Daarom werden verdere dierproeven overgeslagen en ging deze experimentele gen-therapie in de vorm van de mRNA-type injecties rechtstreeks naar de mens - die nu als proefkonijn fungeert.

Voor wat betreft de enorme risico's en gevaren van deze therapie, verwijs ik u naar het recente exclusieve interview met Lifesitenews.com (7 april 2021) en de getuigenis van voormalig Pfizer VP en Chief Science Officer, Mike Yeadon, die zegt: "Uw regering liegt tegen u op een manier die tot uw dood kan leiden. Het volledige interview kunt u hier vinden.

Het lijkt erop dat zogenaamde vaccinatie en testen in omgekeerde verhouding tot elkaar staan, d.w.z. hoe minder mensen vrijwillig de prik nemen, hoe meer regeringen deze valse PCR-tests aan de bevolking opdringen. In veel landen, zoals Zwitserland, "staan" de regeringen toe dat scholen schoolkinderen, met inbegrip van de kleuterschool, tot vier keer per maand testen en bedrijven kunnen hetzelfde doen, voor de "veiligheid van collega's" - niettegenstaande het feit dat de meeste mensen in veel landen nog steeds vanuit huis werken. Het niet ondergaan van een test of een zeer twijfelachtig vaccin weigeren, kan leiden tot ontslag - het verliezen van je baan. Zo somber en griezelig is het geworden, deze covid-gekte.

Nu hebben ze "zelftestkits" geïntroduceerd, verkocht of gedistribueerd door apotheken. Ondanks intense propaganda blijven de meeste van deze door de overheid gekochte en gesubsidieerde tests in de magazijnen van de apotheken liggen, omdat steeds minder mensen bereid zijn zich aan deze waanzin te onderwerpen. Daar komt nog bij dat alleen de positieve testen van de zelftesten moeten worden gemeld - een verdere opwaartse vertekening van het toch al onjuiste beeld van het zogenaamde "besmettingspercentage". - En niemand schijnt zich af te vragen waarom. Of als ze dat wel doen, doen ze dat niet LUID GENOEG.

Uiteraard, hoe hoger het aantal positieve gevallen, hoe groter de bereidheid om te vaccineren, zo veronderstelt de propaganda en zo niet, hoe beter de rechtvaardiging voor meer lockdowns, meer angst - en opnieuw - misschien - meer bereidheid tot vaccinatie. U ziet - alle acties leiden tot meer angst en uiteindelijk tot "meer vaccinatie". Het is alsof landen een vaccinatiequotum hebben gekregen waaraan zij moeten voldoen en er lijkt geen dwangmiddel sterk genoeg te zijn om mensen ertoe te brengen zich te onderwerpen aan deze afschuwelijke, ongeteste prik.

Zelfs de Amerikaanse top-dokter, Dr. Anthony Fauci, spreekt zijn twijfel uit over de doeltreffendheid van de vaccins. Zie hier.
Fauci
Men kan zich ook afvragen waarom Europa en het VS de Russische Spoetnik V of een van de internationaal op de markt gebrachte Chinese vaccins niet toestaan. - Misschien omdat deze vaccins echte vaccins zijn, gebaseerd op een decennia lange ervaring, de traditionele methode van het injecteren van een zwak of dood virus dat zal reageren wanneer het in contact komt met een levend virus en antilichamen aanmaakt om immuniteit te creëren - zonder aantasting van het DNA?

Het wordt allengs duidelijker, dat er een speciale bedoeling achter deze felle test- en vaccinatiegekte zit. Als klap op de vuurpijl en alsmede om dit alles beter te kunnen verklaren wijst een recent rapport erop (dat nog moet worden bevestigd), dat volgens de Johns Hopkins University, u gevaccineerd kunt worden met een PCR test, zelfs zonder dat u dit weet (april 2021). Daar gaan we dan. Hier kunt u terecht voor meer details.

Dus, waarom is "vaccinatie" zo belangrijk? - En vooral vaccinatie met een injectie van het mRNA-type, waarom? - Eén reden kan zijn zoals gerapporteerd door The Daily Mail en RT:

Pentagon wetenschappers onthullen een microchip welke COVID-19 in het lichaam waarneemt.

De technologie werd ontwikkeld door het Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), dat ressorteert onder het Pentagon. De microchip zal zeker bij sommigen bezorgdheid opwekken over een overheidsdienst die een microchip implanteert bij een burger. En wie weet wat de microchip nog meer in je lichaam doet. Alles dat van DARPA afkomstig is, is niet zo goedaardig als men wil doen geloven en is zeker geen stimulans of overtuigingsmiddel voor mensen die er toch al niet op zitten te wachten om een covid-vaccinatie te krijgen.

Daarnaast bestaat de bijkomende schade van deze ongeteste toxines die als vaccins worden toegediend uit de onmiddellijke bijwerkingen, welke al van een hogere orde zijn dan die van conventionele vaccinaties. De Defender (Children's Health Defense - CHD) noemt statistische cijfers van het CDC en dat het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) gegevens heeft ontvangen waaruit blijkt, dat tussen 14 dec. 2020 en 1 april 2021 in totaal 56.869 bijwerkingen zijn gemeld, waaronder 2.342 sterfgevallen - een stijging van 93 ten opzichte van de week ervoor - en 7.971 ernstige verwondingen, een stijging van 245 ten opzichte van dezelfde tijdsperiode. Dit is de meest recente informatie van de CDC.

Volgens de CDC zijn deze cijfers enorm onderhevig aan onderrapportage.

In januari 2019 definieerde de WHO het groeiende aantal critici van vaccins als een van de tien grootste bedreigingen voor de wereldgezondheid en sinds het ongekende coronavaccinatiefiasco een aanvang nam is het aantal vaccinweigeraars verveelvoudigd. Intussen is er zelfs binnen de conventionele medische gemeenschap weerstand aan het ontstaan. Maar de meesterbreinen bij de WHO blijven aandringen op een onrealistische vaccinatiegraad van ten minste 70 procent.

Waarom zou men zo enorm aandringen op vaccinatie? We weten dat het sterftecijfer van covid-19 vergelijkbaar is met dat van een gewone griep. Zie Dr. Fauci in een collegiall getoetst "Navigating the Uncharted". Luisterend naar Dr. Yeadon weten we ook dat vaccinatie onnodig is, omdat er veel effectieve preventieve en genezende medicijnen beschikbaar zijn.

Naast de onmiddellijke bijwerkingen kan de bijkomende schade op de middellange tot lange termijn veel groter zijn. Dr. Yeadon, voormalig VP van Pfizer, zegt dat we over twee tot drie jaar wellicht massale genocide-achtige sterfgevallen zullen zien ten gevolge van mRNA-type injecties. Zie hier.

Het wordt steeds duidelijker dat achter deze inentingsdrift een eugenetica-agenda van gigantische proporties schuilgaat. Onlangs werd dit ook herkend door de vooraanstaande Duitse mensenrechtenadvocaat, Dr. Reiner Füllmich, lid van de Corona Onderzoekscommissie, die wereldwijd onderzoek doet naar de vervolging van frauduleuze berichtgeving over covid-vaccinatie, het testen en het leiden tot frauduleuze "cijfers van gevallen" - en naar een massale drang om de bevolking angst aan te jagen. Hij en zijn team spannen verschillende collectieve rechtszaken aan in de VS en in Canada, alsmede verschillende rechtszaken tegen personen en instellingen in Europa en de VS. Hij noemt deze komende rechtszaken "Nüremberg 2", naar de Nüremberg processen volgend op WOII.

In een recent interview (12 april 2021) zei Dr. Füllmich dat hij licht ziet aan het eind van de tunnel. Over de Coronamaatregelen zei hij:

"Dit zijn de ergste misdaden tegen de mensheid die ooit zijn begaan. De weinige mensen die nog zelfstandig kunnen denken, zo'n 10 tot 20 procent van de bevolking, die weten dat het nooit om een virus ging of om de gezondheid van de mens, maar om een massale uitdunning van de wereldbevolking en totale controle." - Hier kunt u het volledige interview vinden.

Voeg aan de afschuwelijke dodelijke toekomst voor misschien wel honderden miljoenen mensen als gevolg van de vaccins toe, dat meer mRNA-type stoffen zullen worden geïmplanteerd in mensen van oud tot jong, inclusief kinderen, zonder dat zij het weten, door herhaaldelijk te testen - en in sommige landen zelfs gedwongen of onder dwang herhaaldelijk te testen.

Als we afgaan op de woorden van de ervaren Dr. Mike Yeadon, voormalig VP Chief Science bij Pizer, zou er binnen enkele jaren wel eens een massale sterfte - een regelrechte genocide - kunnen plaatsvinden.

Dr. Mike Yeadon
En dit bovenop de bijkomende sociale, economische en gezondheidsschade welke in stand wordt gehouden door valse covid-gegevens en angstzaaiende leugens van de overheid, waardoor honderden miljoenen in ellende, wanhoop en bittere hongersnood leven - met de dood tot gevolg.

Is massale ontvolking een doel van deze coronafraude?

Wees u dus bewust van nog meer blootstelling aan het risico als u ingaat op de onophoudelijke roep om testen-testen en nog meer testen. Wees alert en bewust en volg het licht.

Zie: https://www.globalresearch.ca/beware-pcr-testing-you-may-unknowingly-vaccinated-instead-tested/5742819
Over De Auteur

Peter Koenig is een geopolitieke analist en een voormalig Senior Economist bij de Wereldbank en de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), alwaar hij zich gedurende meer dan 30 jaar met water en milieu bezighield. Hij geeft lezingen aan universiteiten in de VS, Europa en Zuid-Amerika. Hij schrijft regelmatig voor online kranten en is auteur van Implosion - An Economic Thriller about War, Environmental Destruction and Corporate Greed; en coauteur van Cynthia McKinney's boek "When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis" (Clarity Press - 1 november 2020).