1918 griepepidemie
Griepepidemie van 1918
Een van de kenmerken van totalitaire systemen is het strafbaar stellen van kritiek. Niet alleen het stigmatiseren van afwijkende meningen of het demoniseren van afwijkende meningen, maar het formeel strafbaar stellen van kritiek en elke andere vorm van oppositie tegen de officiële ideologie van het totalitaire systeem. Het mondiale kapitalisme is al geruime tijd op weg naar deze stap en nu is kennelijk de tijd gekomen om deze stap te zetten.

Duitsland nam hierin het voortouw. Al meer dan een jaar wordt iedereen die vraagtekens zet bij of protesteert tegen de "Covid noodmaatregelen" dan wel de officiële Covid-19 verhaallijn, gedemoniseerd door de overheid en de media, en, helaas, maar niet geheel onverwacht, de meerderheid van het Duitse publiek. En nu wordt het verkondigen van een dergelijke afwijkende mening officieel als "extremisme"beschouwd.

Ja, dat klopt, in het "Nieuwe Normale" Duitsland ben je nu officieel een gevaarlijke "extremist" als je het niet eens bent met de officiële staatsideologie. De Duitse inlichtingendienst (de "BfV") heeft zelfs een nieuwe categorie van "extremisten" uitgevonden om zichzelf in staat te stellen iedereen die verdacht wordt van "antidemocratisch en/of het delegitimeren van de staat op een manier die de veiligheid in gevaar brengt" legaal in de gaten te houden, zoals ... u weet wel, geweldloos protesteren, of zich uitspreken tegen, of kritiek leveren op, of satire bedrijven over, het zogenaamde "Nieuwe Normaal".

Natuurlijk ben ik een beetje bezorgd, want ik nam deel aan het merendeel van deze "extremistische" activiteiten. Mijn gedachtenmisdrijven staan gewoon op internet te wachten om door de BfV te worden onderzocht. Ze zijn waarschijnlijk op dit moment deze column aan het vertalen met Google-translate en een lijst aan het opstellen van alle mensen die deze column lezen alsmede hun Facebook-vrienden, Twitter-volgers, kennissen uit hun werkkring, familieleden en iedereen die een van de voornoemde mensen mogelijk heeft ontmoet of terloops heeft genoemd, die zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan soortgelijke gedachtenmisdrijven.

U denkt waarschijnlijk dat ik een grap maak, of niet? Ik maak geen grap. Zelfs niet een grapje. Het Federale Bureau voor Bescherming van de Grondwet ("Bundesamt für Verfassungsschutz") houdt actief iedereen in de gaten die vraagtekens zet bij of de officiële "Nieuwe Normaal"-ideologie ter discussie stelt... de "Covid-ontkenners", de "samenzweringstheoristen", de "anti-vaxxers", de gevreesde "Querdenkers" (d.w.z. mensen die "buiten het kaderde denken en iedereen die ze in de gaten willen houden en die geweigerd heeft zich aan te sluiten bij de Covidiaanse cultus. We zijn nu officiële vijanden van de staat, niet anders dan andere "terroristen" ... of, oke, technisch gezien, een beetje anders.


Zoals The New York Times vorige week meldde (German Intelligence Puts Coronavirus Deniers Under Surveillance), "het gevaar van coronavirus-ontkenners en samenzweringstheoristen past niet in het plaatje van de gebruikelijke politiek gedreven groepen, waaronder die van extreem links en rechts of van islamitische extremisten." Toch, volgens het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken, hebben wij duivelse "Covid ontkenners","samenzweringstheoristen" en "anti-vaxxers" "de staat zelf, haar leiders, bedrijven, pers en het globalisme aangevallen" en "politieagenten aangevallen" en "burgerlijke autoriteiten getrotseerd."

Bovendien hebben in augustus 2020, in een generale repetitie voor de "bestorming van het Capitool", "Covid-ontkennende" opstandelingen "de trappen van het Parlement beklommen" (d.w.z., de Rijksdag). Natuurlijk laat The Times na te vermelden dat deze zogenaamde "Bestorming van de Rijksdag" werd uitgevoerd door een kleine subgroep van demonstranten aan wie de Duitse autoriteiten een vergunning hadden verleend om zich te verzamelen (afgezien van de hoofddemonstratie, die massaal en volkomen vreedzaam was) op de trappen van de Rijksdag, welke de Duitse politie om de een of andere reden volkomen onbewaakt hadden gelaten. Gezien de achtergrond van de persoon aan wie de Duitse autoriteiten deze "Trappen-van-de-Reichstag"-protestvergunning hebben afgegeven - een bekend voormalig functionaris van de NPD, met andere woorden, een neo-nazi - wel, de hele zaak leek mij een beetje twijfelachtig ... maar wat weet ik ervan? Ik ben slechts een "samenzweringstheorist".

Volgens Al Jazeera verklaarde het Duitse Ministerie van Binnenlandse Zaken dat deze querdenkende "extremisten hun aanhangers aanmoedigen om officiële bevelen te negeren en het staatsmonopolie op het gebruik van geweld uit te dagen." Serieus, kunt u zich iets gevaarlijker voorstellen? Het gedachteloos opvolgen van bevelen en het naleven van het staatsmonopolie op het gebruik van geweld zijn de hoekstenen van de moderne democratie ... of in ieder geval van enig soort van politiek systeem.

Maar ziet u, hier verval ik weer in "antidemocratisch" gedrag en "delegitimeer ik de staat", om nog maar te zwijgen van het "relativeren van de Holocaust" (ook een strafbaar feit in Duitsland) door het ene totalitaire systeem met het andere te vergelijken, zoals ik herhaaldelijk heb gedaan op sociale media en in een column die ik in november 2020 publiceerde, toen het parlement de "Infectiebeschermingswet" aannam, die geen enkele vergelijking vertoont met de "Machtigingswet van 1933".

Dit verhaal beperkt zich natuurlijk niet tot Duitsland. Zoals ik in februari in een column meldde, is de "Nieuwe Normaal"-oorlog tegen Binnenlands Terrorisme een wereldwijde oorlog en die is nog maar net begonnen. Volgens een Department of Homeland Security "National Terrorism Advisory System Bulletin" (en de "liberale" mainstream media propaganda machine), wordt de "democratie" nog steeds bedreigd door deze "ideologisch gemotiveerde gewelddadige extremisten met bezwaren tegen de uitoefening van het overheidsgezag" en andere dergelijke "grieven aangewakkerd door valse verhalen" waaronder "woede over Covid-19 beperkingen".

Deze Covid-ontkennende "gewelddadige extremisten" hebben blijkbaar hun krachten gebundeld met de "blanke-supremacistische, door Rusland gesteunde, Trump-liefhebbende "Poetin-nazi's", die de "democratie" de afgelopen vier jaar hebben geterroriseerd en bijna de regering van de VS omverwierpen door zonder toestemming in het Capitool rond te slenteren, met de politie te vechten, meubilair aan te vallen en zich over het algemeen onbeschoft en onhandelbaar te gedragen. Nee, ze hebben niet echt iemand gedood, zoals de mainstream media meldden, maar een overheidsgebouw binnendringen en je voeten op de bureaus van politici plaatsen is vrijwel exact hetzelfde als "terrorisme".

Of wat dan ook maar. Het is niet alsof de waarheid er echt toe doet, niet wanneer je massahysterie aanwakkert over denkbeeldige "Russische agenten," "blanke-supremistische milities," "Covid-ontkennende extremisten," "anti-vax terroristen" en "apocalyptische plagen." Wanneer er een nieuwe officiële ideologie uigerold wordt - een gepathologiseerde totalitaire ideologie - en alle afwijkende meningen strafbaar worden gesteld, gaat het er niet om de schijn te wekken dat het om feiten gaat. De bedoeling is gewoon om mensen te terroriseren.

Zoals Hermann Goering's beroemde woorden omtrent hoe een land een oorlog in te leiden (en het principe geldt voor iedere grote overgang, zoals de overgang die we nu meemaken):
"[D]e mensen kunnen altijd onder de duim van de leiders worden gebracht. Dat is gemakkelijk. Je hoeft ze alleen maar te vertellen dat ze worden aangevallen en de pacifisten te hekelen wegens gebrek aan patriottisme en het blootstellen van het land aan gevaar.
Slaat u die citaten van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken en de DHS er nog eens rustig op na. De boodschap die zij uitzenden is onmiskenbaar duidelijk. Het lijkt misschien niet zo nieuw, maar het is wel zo. Ja, ze vertellen ons al twintig jaar dat "we worden aangevallen" en ze veroordelen critici, demonstranten en dissidenten (d.w.z. sinds het begin van de oorlog tegen het terrorisme in 2001, en de afgelopen vier jaar in hun Oorlog tegen het Populisme), maar we zijn nu aanbeland op een heel nieuw niveau ... een samensmelting van officiële verhaallijnen en hun respectievelijke officiële vijanden in een enkelvoudige, samengevoegde officiële verhaallijn, waarin kritiek niet langer zal worden toegestaan.

In plaats daarvan zal het strafbaar worden gesteld, of het zal worden gepathologiseerd.

Echt, leest u die citaten nogmaals. Wereldwijde kapitalistische overheden en hun spreekbuizen in de mainstream media vertellen ons, in niet mis te verstane bewoordingen, dat "bezwaar tegen hun autoriteit" niet langer zal worden getolereerd, evenmin als afwijkende meningen van hun officiële verhaallijnen. Dergelijke kritiek zal worden beschouwd als "gevaarlijk" en bovenal "vals". Er zal niet op worden ingegaan en er zal niet rationeel over worden gedebatteerd. Het zal uit het publieke zicht worden gewist. Er zal een onaantastbare, officiële "realiteit" zijn. Iedere afwijking van de officiële "werkelijkheid" of het trotseren van de "burgerlijke autoriteiten" zal worden bestempeld als "extremisme" en dienovereenkomstig worden aangepakt.

Dit is de essentie van totalitarisme, het vestigen van een onschendbare officiële ideologie en het strafbaar stellen van kritiek. En dat is wat er op dit moment gebeurt. Er wordt een nieuwe officiële ideologie gevestigd. Niet een staatsideologie. Een wereldwijde ideologie. Het "Nieuwe Normaal" is die officiële ideologie. Technisch gezien is het een officiële post-ideologie, een officiële "realiteit", een axiomatisch "feit", dat alleen "criminelen" en "psychopaten" zouden ontkennen.

Ik zal in mijn toekomstige columns dieper ingaan op de "Nieuwe Normaal"-ideologie en het "gepathologiseerde totalitarisme" en ... het spijt mij, deze zullen waarschijnlijk niet erg grappig zijn. Vooralsnog zal ik u laten met nog twee citaten. De benadrukking in de tekst is van mijzelf afkomstig, zoals altijd.

Hier Senator Richard Pan van de Staat Californië, auteur van een opiniestuk in de Washington Post: "Anti-vax extremisme is verwant aan binnenlands terrorisme," zoals geciteerd in de Los Angeles Times:
"Deze extremisten zijn nog niet ter verantwoording geroepen, dus gaan ze door met het escaleren van geweld tegen het publiek ... We moeten nu de politieke wil opbrengen om te eisen dat binnenlandse terroristen consequenties moeten aanvaarden voor hun woorden en daden. Onze democratie en ons leven hangen ervan af ... Ze hebben allianties gesmeed met witte supremacisten, samenzweringstheoristen en [anderen] van extreem rechts ..."
En hier hebben we Peter Hotez in het tijdschrift Nature:
"De Verenigde Naties en de hoogste regeringsniveaus moeten een directe, zelfs confronterende aanpak kiezen met Rusland en actie ondernemen om anti-vaccin groepen in de Verenigde Staten te ontmantelen. De inspanningen moeten worden uitgebreid op het gebied van cyberveiligheid, rechtshandhaving, publieksvoorlichting en internationale betrekkingen. Een uit mensen van verscheidene instanties bestaande taskforce op hoog niveau, die verslag uitbrengt aan de secretaris-generaal van de VN, zou de volledige impact van de anti-vaccinatie agressie kunnen beoordelen en harde, afgewogen maatregelen voorstellen. De taskforce zou moeten bestaan uit deskundigen, die complexe wereldwijde bedreigingen zoals terrorisme, cyberaanvallen en kernbewapening hebben aangepakt, omdat anti-wetenschap nu een vergelijkbaar niveau van gevaar nadert. Het wordt steeds duidelijker dat voortschrijdende immunisering een tegenoffensief vereist."
We zullen nog veel meer van dit soort retoriek horen naarmate deze nieuwe, meer totalitaire structuur van het mondiale kapitalisme zich geleidelijk aan ontwikkelt ... waarschijnlijk een goed idee om hier aandachtig naar te luisteren en aan te nemen dat de Nieuwe Normalen exact menen wat ze zeggen.

Zie: https://consentfactory.org/2021/05/03/the-criminalization-of-dissent/