covid lie protest
Zoiets
Hoewel sommigen nog steeds beweren dat SARS-CoV-2 eigenlijk niet bestaat, lijkt dit in strijd te zijn met verscheidene duidelijk vastgestelde feiten. Het virus is daadwerkelijk gefotomicrografeerd,1,2 hele genoomsequenties van de verschillende stammen zijn beschikbaar,3,4 en met de juiste accreditatie kan iedereen het levende virus verkrijgen om onderzoek te doen.

Ofschoon ik absoluut geen fan ben van de U.S. Centers for Disease Control and Prevention, kweken zij het virus in celcultuur zodat het op grote schaal beschikbaar is voor onderzoekers die het willen bestuderen.5 Voorbeelden van onderzoek waarbij men het eigenlijke virus nodig heeft, zijn antiviraal onderzoek, de ontwikkeling van vaccins, onderzoek naar de stabiliteit van het virus en pathogeneseonderzoek.6

Waar Bestaat de Verwarring Uit?

Ten minste een deel van de verwarring lijkt te zijn geworteld in de manier waarop de term "geïsoleerd" wordt gedefinieerd. Sommigen houden vol dat een virus niet geïsoleerd is tenzij het ook gezuiverd is, terwijl anderen zeggen dat een virus niet gezuiverd hoeft te zijn om "geïsoleerd" te worden.

Steve Kirsch beweert dat hij verschillende deskundigen hierover heeft gesproken en merkt op dat allen, waaronder Dr. Robert Malone en Dr. Li-Meng Yan, zeggen dat het virus inderdaad "geïsoleerd" is. "Dus het is 'geïsoleerd' in overeenstemming met hun overtuiging van wat de term betekent," schrijft Kirsch, eraan toevoegend:7
"Anderen interpreteren de term anders en beweren dat het virus niet geïsoleerd is. In feite werd volgens hun definitie geen enkel virus in de geschiedenis ooit geïsoleerd. Dat is belangrijk om te weten. Zij gebruiken dat als rechtvaardiging voor hun overtuiging dat er hier geen sprake van een virus is, omdat virussen helemaal niet bestaan."
Toen Kirsch zijn lezers om input vroeg, merkte iemand op:8
"De echte vraag is ... is het geïsoleerd van een MENS zonder het door (zeg) niercellen van apen te halen? Want er is genoeg bewijsmateriaal dat zegt dat het niet rechtstreeks (zonder tussenschakels) uit een MENS is geïsoleerd.
Volgens Kirsch waren de wetenschappers met wie hij sprak het er niet mee eens dat dit een punt van discussie was en "Sabine Hazan heeft geverifieerd dat de volgorde van het virus dat werd verkregen van het ATCC [the American Type Culture Collection, een mondiaal informatiecentrum voor referentie van micro-organismen] precies overeenkwam met wat zij aantrof bij mensen die het virus hebben."9

Zoals vermeld in Hazan's paper "Detection of SARS-CoV-2 From Patient Fecal Samples by Whole Genome Sequencing":10
"Deelnemers aan de studie werden getest op SARS-CoV-2 uit ontlastingsmonsters door NGS [next-generation sequencing] met volledige genoomverrijking (n = 14), en RT-PCR nasofaryngeale swabanalyse (n = 12).

De overeenstemming van detectie van SARS-CoV-2 door verrijkte NGS van ontlasting met RT-PCR nasofaryngeale analyse was 100%. Unieke varianten werden geïdentificeerd in vier patiënten, met een totaal van 33 verschillende mutaties onder degenen bij wie SARS-CoV-2 werd gedetecteerd door middel van NGS met volledige genoomverrijking."
Kiemtheorie en Terreintheorie Hebben Beide Waarde

Zoals opgemerkt door onafhankelijk journalist en politiek analist Jeremy Hammond in een interview in maart 2021,11 is de bewering dat SARS-CoV-2 nooit geïsoleerd is geweest en eigenlijk helemaal niet bestaat misschien wel een van de meest contraproductieve argumenten van de vrijheidsbeweging voor gezondheid.


Door vol te houden dat er geen virus bestaat, en dat COVID-19 alleen wordt veroorzaakt door zaken als 5G-straling, wordt de reguliere media in staat gesteld om volkomen legitieme zorgen over blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV) en 5G te verwerpen - met inbegrip van de mogelijkheid dat het sommige mensen kwetsbaarder zou kunnen maken voor infecties.


Commentaar: Precies. Het is irrelevant of ze het al dan niet bewust doen, de mensen die deze beweging aandrijven verspreiden verkeerde informatie die niet alleen veel volgelingen op een dwaalspoor zet, maar ook alle anderen in de ogen van de conventionele gevestigde orde ongeloofwaardig maakt.


Net als Hammond ben ik van mening dat bij de pathogenese van COVID-19 zowel de kiemtheorie als de terreintheorie een rol spelen, niet slechts de één of de ander. "Infectie met SARS-CoV-2 is een onvoldoende maar noodzakelijke factor in de pathogenese van COVID-19," zegt Hammond, eraan toevoegend dat "het virus voortdurend wordt geïsoleerd en het hele genoom wordt gesequenced door wetenschappers over de gehele wereld."12

Dat gezegd hebbende, kunnen omgevingsfactoren duidelijk een rol spelen, in die zin dat ze iemand meer of minder vatbaar kunnen maken voor een ernstige infectie wanneer men met dit virus in aanraking komt. Dit omvat EMV's, toxines zoals glyfosaat, eerder letsel door vaccinatie en nog veel meer.


Commentaar: Kiemtheorie en terreintheorie sluiten elkaar NIET uit, maar gaan juist hand in hand. Het is zwart-wit denken om zich achter de één dan wel de ander te scharen.

Mensen die een gezond "terrein" onderhouden door ongeraffineerd voedsel te eten dat geschikt is voor onze soort, blootstelling aan milieu-toxines vermijden, een goede slaap-hygiëne beoefenen, regelmatig aan lichaamsbeweging doen en ontgifting stimuleren, hebben een sterkere immuniteit en een betere verdediging tegen infecties.

Anderzijds hebben mensen die regelmatig junkfood tot zich nemen, een zittende levensstijl hebben en onregelmatig slapen, een grotere neiging tot laaggradige chronische ontsteking, hetgeen de aangeboren immuniteit aanzienlijk belemmert. Wanneer het terrein gecompromitteerd raakt, krijgt de kiem vrije doorgang om van dat scenario te profiteren. Dit is een van de redenen waarom de overgrote meerderheid van de mensen die aan COVID-19 sterven, mensen zijn met meerdere comorbiditeiten die over het algemeen worden gekenmerkt door chronische ontsteking. Dit is duidelijk vastgesteld in de wetenschappelijke literatuur.


Hammond stelt dat de "COVID-19-pandemie een wake-up call zou moeten zijn voor de menselijke bevolking, en in het bijzonder voor de bevolking van de ontwikkelde landen over de noodzaak om zich te concentreren op natuurlijke middelen om een goede gezondheid te behouden en in grotere harmonie met onze natuurlijke omgeving te leven."

Inderdaad. En, zoals Hammond opmerkt, is pathogene uitdaging absoluut noodzakelijk voor een algemene goede gezondheid en sterke immuniteit. Als we ons te veel afschermen van alledaagse ziekteverwekkers, maken we onszelf kwetsbaar voor chronische ziekten.

Sequencing van het SARS-CoV-2-Genoom Uit Italië

Op de vraag of SARS-CoV-2 geïsoleerd is en bestaat als een virale entiteit, lijkt het antwoord ja te zijn. In een Italiaanse paper13 , gepubliceerd in het Journal of Virology van 18 mei 2020, wordt bijvoorbeeld gedetailleerd ingegaan op de isolatie en het volledige genoom van het virus dat bij COVID-19-patiënten in Italië werd geïsoleerd:
"Begin maart 2020 werden de eerste nasofaryngeale swabs die positief waren voor SARS-CoV-2 opgespoord in de noordoostelijke regio Friuli-Venezia Giulia ... De inhoud van de swabs werd overgebracht op Vero E6-cellen en gecontroleerd op cytopathisch effect en door een RT-PCR-protocol met primers voor de N-regio.

Celcultuursupernatanten van passage 1 (P1) van vier isolaten werden verzameld, en RNA werd geëxtraheerd met QIAamp viraal RNA minikit (Qiagen) en gekwantificeerd met een in vitro getranscribeerde RNA-standaard ... De kwantiteit en kwaliteit van het RNA werden beoordeeld ... Voor elk monster werd 100 ng van totaal RNA verwerkt met Zymo-Seq RiboFree ribosomal depletion library preparation kit (Zymo Research).

Alle verkregen libraries kwamen door de kwaliteitscontrole en werden gekwantificeerd alvorens te worden gepoold op equimolaire concentratie en gesequenced ... Gesequencede lezingen die door de kwaliteitscontrole kwamen (Phred score ≥ 30) werden getrimd op adaptor en kwaliteit, en de resterende lezingen werden de novo geassembleerd met behulp van Megahit (v.1.2.9) met standaard parameterinstellingen.

Megahit genereerde in alle gevallen 7 contigs met meer dan 1.000 bp en 100× dekking; al deze geassembleerde contigs werden vergeleken (met behulp van BLASTn) met de volledige nonredundant (nr) nucleotide en eiwit databases.

In alle gevallen werden de langste en bestreken contigs geïdentificeerd als MT019532.1,14 "Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 isolate BetaCoV/Wuhan/IPBCAMS-WH-04/2019, compleet genoom," met 99% identiteit en 0 hiaten.

De langere sequenties werden hCoV-19/Italy/FVG/ICGEB_S1, _S5, _S8, en _S9 genoemd en werden gedeponeerd in GISAID ... Sequentie-analyse toonde een ongelijke dekking langs het SARS-CoV-2 genoom, met een gemiddeld bereik van 126 tot 7.576 lezingen en een gemiddelde dekking per monster van 1.169× ... Fylogenetische bomen werden afgeleid met behulp van de maximale waarschijnlijkheidsmethode ...

De eerste sequenties die in GISAID werden gedeponeerd (EPI_ISL_410545 en EPI_ISL_410546) werden in Rome verzameld van een Chinese toerist uit de provincie Hubei die voor zijn bezoek aan Italië besmet raakte, en een andere (EPI_ISL_412974) was afkomstig van een Italiaanse burger die bij terugkomst uit China positief op de test reageerde.

Slechts twee sequenties werden gemeld uit het Lombardije-cluster (EPI_ISL_412973 en EPI_ISL_413489). In dit rapport zijn vier extra sequenties onderzocht van gevallen die epidemiologisch in verband zijn gebracht met Noord-Italië ... Sequentieanalyse toonde een goede dekking langs het SARS-CoV-2 genoom voor alle vier isolaten.

Op basis van de markervariant S D614G werden alle vier de sequenties gegroepeerd in de Beierse subgroep G, die dominant is in Europa, inclusief de sequentie uit Lombardije, maar verschillend van de drie hierboven vermelde sequenties die rechtstreeks uit China afkomstig waren.

Intrigerend is dat de nieuwe isolaten nauwer verwant waren aan EPI_ISL_412973, terwijl EPI_ISL_413489 verder weg lag. Er kon geen bewijs worden gevonden voor de vermeende 382-nucleotide (nt) deletie in ORF8 die in Singapore werd vastgesteld en die op een verzwakt fenotype zou wijzen."
Sequencing van het SARS-CoV-2-Genoom Uit Duitsland

Evenzo is de volledige genoomsequentie van het virus, afkomstig van een Duitse vrouw, gepubliceerd, en wel in het tijdschrift Microbiology Resource Announcements van juni 2020.

Hier werd een orofarynxswabstaal gebruikt van een vrouwelijke patiënt, die positief testte maar geen symptomen had op het ogenblik van de test, om de stam te isoleren.15 Tabel 1 in het artikel vergelijkt de nucleotidevarianten die in het bemonsterde virus werden aangetroffen met die van een referentiestam die reeds in de genenbank was opgenomen.

Een andere paper16 in Annals of Internal Medicine, gepubliceerd in augustus 2020, isoleerde het virus uit oculaire (oog) afscheidingen van een Italiaanse COVID-patiënt:17
"De patiënt, een 65-jarige vrouw, reisde op 23 januari 2020 van Wuhan, China, naar Italië en werd opgenomen op 29 januari 2020, 1 dag na aanvang van de symptomen. Bij opname op de hoogisolatieafdeling ... presenteerde ze met niet-productieve hoest, keelpijn, coryza en bilaterale conjunctivitis. Ze had geen koorts tot dag 4, toen koorts (38 °C), misselijkheid en braken begonnen.

Infectie met SARS-CoV-2 werd bevestigd door het uitvoeren van real-time reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) test op sputummonsters (cyclus drempel waarde [Ct], 16.1) op de dag van opname, gevolgd door virale M-gen sequencing (GenBank toetredingsnummer MT008022), en virusisolatie op Vero E6 cellijn (2019-nCoV/Italy-INMI1).

De volledige genoomsequentie werd verkregen uit een klinisch monster of een kweekisolaat (GISAID-toetredingsnummers EPI_ISL_410545 en EPI_ISL_410546)."
Genoomsequentiebepalingen Uit India en Colombia

SARS-CoV-2 is ook geïsoleerd uit de urine van een COVID-19-patiënt.18 Een paper uit november 202019 trachtte te bepalen "of verschillende klinische monsters verkregen van COVID-19-patiënten het besmettelijke virus bevatten," en constateerde SARS-CoV-2 RNA "in alle naso/orofarynxswabs en speeksel-, urine- en ontlastingmonsters verzameld tussen dag 8 en 30 van het klinische verloop."

Levensvatbare SARS-CoV-2 werd ook aangetroffen in de neusspoelingen van fretten die waren geïnoculeerd met urine of ontlasting van een COVID-19-patiënt.

Het virus werd eveneens geïsoleerd door onderzoekers in de VS,20 China,21 India,22 Canada,23 Australië,24 Korea25 en Colombia.26 In de Colombiaanse paper staat onder andere te lezen:27
"Doelstelling: Het beschrijven van de isolatie en karakterisering van een vroeg SARS-CoV-2 isolaat van de epidemie in Colombia. Materialen en methoden: Een nasofaryngeaal monster van een patiënt met COVID-19 werd geïnoculeerd op verschillende cellijnen. Om de aanwezigheid van SARS-CoV-2 op kweken te bevestigen gebruikten we qRT-PCR, indirecte immunofluorescentie assay, transmissie en scanning elektronenmicroscopie, en next-generation sequencing.

Resultaten: We bepaalden de isolatie van SARS-CoV-2 in Vero-E6-cellen door het verschijnen van het cytopathische effect drie dagen na infectie en bevestigden dit door de positieve resultaten in de qRT-PCR en de immunofluorescentie met herstellend serum. Transmissie- en scanning-elektronenmicroscopiebeelden verkregen van geïnfecteerde cellen toonden de aanwezigheid van structuren die verenigbaar zijn met SARS-CoV-2.

Ten slotte kon aan de hand van een volledige genoomsequentie, verkregen door next-generation sequencing, het isolaat als B.1.5-lijn worden geclassificeerd. Het in dit artikel gepresenteerde bewijs bevestigt de eerste isolatie van SARS-CoV-2 in Colombia. Bovendien toont het aan dat deze stam zich in celcultuur op soortgelijke wijze gedraagt als in de literatuur voor andere isolaten wordt gemeld en dat zijn genetische samenstelling consistent is met de overheersende variant in de wereld."
Als Het Virus Bestaat, Waarom Worden Bepaalde Onderzoeken Dan Niet Uitgevoerd?

Zoals eerder gezegd, is het daadwerkelijke virus nodig om bepaalde onderzoeken uit te voeren. Nu het virus bestaat, zouden we ook studies moeten kunnen uitvoeren om na te gaan of de COVID-injecties antilichaamafhankelijke versterking (ADE) veroorzaken.

Zoals door Kirsch voorgesteld,28 "Geef het vaccin aan de dieren, wacht, stel ze dan bloot aan het virus" en kijk wat er gebeurt. Voorkomt het besmetting en overdracht, of maakt het de dieren vatbaarder voor besmetting? Als de dieren zieker worden, zou dat een bewijs zijn van ADE, een probleem dat het onderzoek naar vaccins tegen het coronavirus al tientallen jaren teistert.

Daarom hebben we geen vaccin tegen de gewone verkoudheid, dat door coronavirussen wordt veroorzaakt. Opmerkelijk is dat dit dieronderzoek nooit is gedaan voor de COVID-prikken. De vraag is waarom? Kirsch meent dat het antwoord is omdat "niemand het antwoord wil weten ... Het topmanagement van de FDA weet dat als ze dit doen, het de doodsteek zou zijn voor het vaccinatieprogramma."

Aan de andere kant hebben de gevaccineerden, net als de niet-gevaccineerden, de neiging om slechts milde symptomen te ervaren bij Omicron. Dus, misschien veroorzaken de injecties geen ADE (dat zelfs een mildere variant in iets dodelijks zou kunnen veranderen).

ADE vormt echter bij lange na niet de enige zorg. Het is duidelijk dat deze injecties in verband worden gebracht met een drastisch verhoogd risico op cardiovasculaire, cardiale en neurologische problemen. Ook deze kunnen worden bevestigd door dierproeven - in plaats van testen uit te voeren op onze kinderen - en we zouden het virus daarvoor niet eens nodig hebben.

Hoe dan ook, ik geloof dat het wetenschappelijk juist is om te beweren dat SARS-CoV-2 geïsoleerd is, genetisch gesequenced, en dat het bestaat als een ziekteverwekkende entiteit. Te ver doordringen in het onkruid van theorieën die het bestaan van virussen volledig ontkennen zal de waarheidsbeweging alleen maar vertragen en belemmeren in plaats van vooruit te helpen, en ik zou iedereen ten zeerste willen afraden zich in te laten met deze hoogst nutteloze verhaallijn.


Commentaar: Absurde en ongefundeerde beweringen van de "geen-virus"-lui bezoedelen de reputatie van elke goedbedoelende onderzoeker die de geldigheid van de officiële COVID-verhaallijn in twijfel trekt en de waarheid boven water wil krijgen. Dit onderwerp heeft een polariserende invloed gehad op mensen binnen de COVID-waarheidsbeweging, wat uiteindelijk heeft geleid tot meer verdeeldheid en fragmentatie...

En wie profiteert daarvan? De technocratische elites die alles in het werk stellen om elke afwijkende mening in diskrediet te brengen en te verpletteren. Wat handig!?

Hulde aan Dr Mercola!Referenties
Zie: https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2022/01/17/sars-cov-2-real-virus.aspx