John Helmer - Nederland MH17
Volgend jaar, op 9 maart, is het vierhonderd jaar geleden dat het bloedbad van Amboyna van 1623 plaatsvond. De Britten zullen de slachting van hun landgenoten door de Nederlanders niet herdenken, terwijl de Nederlanders een van de laatste adempauzes van hun Aziatische rijk niet zullen vieren. Nu zijn het bondgenoten in het fabriceren van redenen om Russen te vermoorden.

Gedenk het Bloedbad van Amboyna! Dat was de gevechtstaal in Londen tijdens een tien jaar lopende rechtszaak in Nederland, die leidde tot de eerste Engels-Nederlandse oorlog van 1652 tot 1654, die de Britten wonnen - evenals de tweede oorlog van 1655 tot 1657 en de derde oorlog van 1672 tot 1674.

Bij het bloedbad van Amboyna werd een groep van tien Britse kooplui door de Nederlanders gewaterboard en vervolgens geëxecuteerd op grond van de valse beschuldiging dat zij een complot hadden gesmeed om het Nederlandse fort op het eiland Ambon te veroveren, dat nu deel uitmaakt van Indonesië, waar het tegenwoordig Maluku wordt genoemd. Zij werden onthoofd, samen met negen Japanse huurlingen en een Portugees die zij in dienst hadden. Het hoofd van de hoogste Engelse officier, Gabriel Towerson, werd door de Nederlanders op een spies gezet en tentoongesteld. Op de vijftigste verjaardag gaf John Dryden Towerson de hoofdrol in een toneelstuk dat hij in Londen op de planken bracht, getiteld: "Amboyna, or the Cruelties of the Dutch to the English Merchants, A Tragedy". Dat was de tijd waarin Britse politieke propaganda werd geschreven door getalenteerde mannen.

De werkelijke reden voor het bloedbad was dat de Nederlanders probeerden hun monopolie op de nootmuskaatoogst op het eiland te behouden, om er zo voor te zorgen dat de Britten niet onder hun prijzen zouden zakken of hun invloed op de plaatselijke sultans, die de scepter zwaaiden over de inheemse nootmuskaatplantages, zouden aantasten. In die dagen was nootmuskaat meer dan de zoete specerij die men vandaag de dag kent. Het was een strategisch goed - en een zaak van nationale veiligheid in Europa. Men geloofde namelijk dat het de Zwarte Pest kon afweren.

Bovendien vochten de Britten en de Nederlanders om zeeroutes en koloniale bezittingen, die veel meer konden produceren dan nootmuskaat. Gaandeweg verloren de Nederlanders Nieuw Amsterdam (ook bekend als New York) en nog veel meer. Het bloedbad van Amboyna had nog een ander onbedoeld resultaat - na het verlies van de hoofden van een aantal van zijn beste mannen, besloot de Britse handelsmaatschappij, de East India Company, Indonesië te verlaten en zich in India te vestigen. India was goed voor katoenen stoffen, chintzes en de blauwe verfstof indigo. De nootmuskaat bleef bij de Nederlanders, maar de Britten stalen de nootmuskaatboom van Ambon en plantten die elders in hun rijk opnieuw aan.

Tijdens de procesvoering, voordat de vijandelijkheden begonnen, was het Britse standpunt dat de Nederlanders niet bevoegd waren om de slachtoffers van Amboyna wegens landverraad te berechten, laat staan hen te martelen en hun hoofden af te hakken. Dat was gerechtelijke moord volgens de Britse lezing van de toepasselijke Nederlandse en Engelse wetten en precedenten uit de rechtspraak. De Nederlanders hielden vol dat zij op hun grondgebied de jurisdictie hadden om te doen wat zij deden. Tegen de tijd dat het proces voorbij was, waarbij de Nederlandse rechters die de veroordelende vonnissen en de doodvonnissen hadden uitgesproken werden vrijgesproken, maakte dat niet meer uit. Oorlog daarentegen wel.

We maken een sprong naar 9 maart 2020. De VS en de NAVO-bondgenoten hebben besloten dat de Nederlandse jurisdictie van toepassing is voor de vervolging van de van moord op de 298 passagiers en bemanningsleden van vlucht MH17 van Malaysia Airlines beschuldigde gepensioneerde Russische legerofficier Oleg Pulatov, door het toestel op 17 juli 2014 in Oekraïne neer te schieten. In het proces dat twee jaar en vier maanden geleden begon, bleven de identiteiten en procedures van de rechters die het bewijs buiten de rechtszaal onderzoeken, verborgen. De Nederlandse officieren van justitie accepteerden het valse bewijs van de Oekraïense veiligheidsdienst (SBU). Het beloofde harde bewijsmateriaal van Amerikaanse satellietfoto's werd nooit geleverd. In afwachting daarvan is de veroordeling zo duidelijk als Towersons hoofd op de Nederlandse spies.

De Haagse President van de Rechtbank Hendrik Steenhuis (rechtsop de foto) hield op 10 juni de laatste zitting in de MH17-zaak. De zitting is verdaagd tot 22 september. De rechtbank kondigde aan dat zij "vonnis kan wijzen op een van de drie gereserveerde dagen: 22 september 2022, 17 november 2022 of 15 december 2022."
Rechter Hendrik Steenhuis (midden), Dagmar Koster (rechts) en Heleen Kerstens-Fockens (links)
© Onbekend
Tijdens de slotzitting op 10 juni, rechter Hendrik Steenhuis (midden) met rechts van hem rechters Dagmar Koster en links Heleen Kerstens-Fockens. Voor de video-opname, klik hier.
Manon Ridderbecks & Sabine ten Doesschate MH17
© Onbekend
Links, hoofdaanklager Manon Ridderbecks die op 16 mei haar slotpleidooi hield. Midden, advocaat Sabine ten Doesschate tijdens haar slotpleidooi op 10 juni. Bron. Rechts, het enige gepubliceerde boek dat een verslag bevat van het forensisch bewijs van de vliegtuigramp, het door Nederland geleide en door de SBU gecontroleerde onderzoek en het proces.

In de samenvatting op de website van het proces hebben "de raadslieden van de verdediging er nogmaals op gewezen dat het proces in hun ogen niet eerlijk is verlopen. Het Openbaar Ministerie zou de 'onschuldpresumptie' (iemand is onschuldig tot het tegendeel is bewezen) hebben genegeerd, door zijn vermoedens als feiten te presenteren en door het noemen van 'daders' in de media. Als gevolg daarvan was, volgens de raadslieden van de verdediging, de aan het publiek verstrekte informatie niet evenwichtig en heeft het openbaar ministerie in wezen via de publieke opinie getracht het gerecht te beïnvloeden bij het vormen van een onafhankelijk oordeel. De verdediging blijft ook bij haar standpunt, dat door de wijze van onderzoek en de beperkingen op de toegang tot het onderzoeksdossier en het horen van getuigen, de verdachte niet de gelegenheid heeft gehad om een echte verdediging te voeren tegen de zienswijze van het Openbaar Ministerie."

De aanklagers hebben hun slotpleidooien hier gepubliceerd; en hun antwoord op de slotpleidooien van de advocaten van de verdediging op 16 mei. De advocaten van de verdediging hebben de teksten van hun uiteenzettingen niet gepubliceerd; zij hebben geen persconferenties gegeven; zij weigeren vragen van de pers te beantwoorden.

Aan een veroordelend vonnis, door Steenhuis en de onderzoeksrechters in het geheim aangegeven, werd niet getwijfeld. Maar sinds 24 februari heeft het zijn propagandistische waarde verloren. Voor premier Mark Rutte (foto links) en zijn Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) heeft het ook zijn politieke waarde in de Tweede Kamer verloren. Rutte heeft daar een meerderheid van drie stemmen; in het land daalde zijn steun in de peilingen sinds september vorig jaar met 13 procentpunten; met 4 punten sinds het begin van de speciale Russische militaire operatie in Oekraïne. Dit ondanks aanzienlijke Nederlandse publieke steun voor het opnemen van Oekraïense oorlogsvluchtelingen en voor het sturen van Nederlandse wapens naar het Oekraïense leger.
Nederland
Bron.

Bij de nationale verkiezingen van maart 2021 behaalde Rutte slechts 21,9% van de stemmen - te weinig om een regering te vormen. Hij onderhandelde vervolgens negen maanden met drie centrumrechtse minderheidspartijen, voordat de vier het afgelopen december eens konden worden over hun coalitie van 78 van de 150 zetels voor de Tweede Kamer. "We hebben een geweldig akkoord op tafel liggen, maar hoe het in de praktijk wordt gebracht is waar het echt om gaat," vertelde Rutte vlak voor Kerstmis aan journalisten. "Als onderhandelaars zijn we tot een akkoord gekomen, maar het moet nog naar de partijen, door de Tweede Kamer. Dus we zijn er nog niet."

Sindsdien gaat het politiek gezien bergafwaarts met Rutte, maar vanwege binnenlandse redenen. De Nederlandse haat tegen Rusland, aanvankelijk aangewakkerd door Rutte om president Vladimir Poetin de schuld te geven van de dood van 193 Nederlanders aan boord van MH17, is blijven bestaan. Alfred Vierling, een bekende Nederlandse advocaat, merkt op: "De overweldigende NAVO-agitprop van de reguliere media houdt de anti-Russische opinie van het publiek nog steeds stevig in zijn greep. Het Forum voor Democratie (FvD) is de enige anti-oorlogs partij, maar die scoort niet goed in de peilingen. Oekraïense vluchtelingen staan niet in hoog aanzien. Zelfs de reguliere pers hekelt hun arrogantie en misbruik. Sommigen arriveren in dure auto's en weigeren de accommodatie die hen op boerderijen wordt aangeboden. Zij krijgen voorrang op de Nederlandse wachtlijst voor de door de overheid gesubsidieerde woningtoewijzingen - zelfs boven andere vluchtelingen. De inflatie is nu 10% - het wordt door Rutte verkocht als de prijs die betaald moet worden voor vrijheid van Russische agressie, zoals hij het noemt. Maar de ineenstorting van de Duitse economie is desastreus voor de Nederlandse export, die voor het overgrote deel afhankelijk is van Duitsland. In de Nederlandse agrarische sector heerst diep wantrouwen ten opzichte van wat de EU voor elkaar zou krijgen inzake de opzet van een Oekraïense landbouwkolonie, als hen dat zou lukken; en ten opzichte van wat Rutte doet om Nederlandse landbouwgrond tot bouwgrond in te richten voor de bouw van meer huizen voor de jaarlijkse instroom van migranten, thans oplopend tot 300.000 per jaar."

"Er is veel woede, maar ik zie de beroepsbevolking, de universitaire studenten, de openbare instellingen, laat staan het leger of de politie zich niet aansluiten bij de boerenopstand, zoals dat in Duitsland het geval was bij de Landvolkbewegung van de jaren dertig van de vorige eeuw."

Nederlandse analisten beschuldigen Rutte van een Oekraïense boemerang: de verwachting was dat Nederlandse agro-industrieën zouden investeren in Oekraïense landbouwgrond en gewassen met goedkope arbeid en zwakke milieucontroles, waarbij de dividenden in contanten naar Nederland zouden terugvloeien. De oorlog heeft korte metten gemaakt met dat plan; in plaats daarvan zijn Nederlanders omgekomen bij MH17 en trekken Oekraïense migranten nu het land in om overheidsgeld op te strijken en de boeren van hun land te verdrijven.

OPSTAND VAN DE NEDERLANDSE BOEREN
Nederlandse Boerenopstand
© Onbekend
Nederlandse protesterende boeren gooiden vorige week mest naar de Nederlandse politie. De boeren menen dat er aan Rutte's "groene" wetgeving om vee te ruimen om de stikstofuitstoot te verminderen andere motieven ten grondslag liggen; de boeren hebben ook de snelwegen voor voedselleveranties geblokkeerd en melk geloosd. Voor achtergrondinformatie klik hier.

VERDELING VAN DE OEKRAÏNSE VLUCHTELINGEN IN EUROPA PER HOOFD VAN DE BEVOLKING (x 10.000)


VERDELING VAN OEKRAÏNSE VLUCHTELINGEN IN EUROPA
Als percentage van de lokale bevolking zijn er meer Oekraïense vluchtelingen in Nederland dan in Frankrijk, Italië en het VK en minder dan in Duitsland en Zwitserland - klik voor kaart. Voor meer details over de Oekraïense registratie voor bijstandsuitkeringen per land, lees dit.

Rutte's aanvankelijke reactie op het neerstorten van de MH17 in juli 2014 was om enkele duizenden Nederlandse troepen te mobiliseren om Oost-Oekraïne binnen te vallen onder dekking van de NAVO-luchtmacht, samen met een Australische brigade; het voorwendsel was om de zwarte dozen van de MH17 en de lichamen van de inzittenden terug te vinden. Het plan werd tegengehouden door de Duitse bondskanselier Angela Merkel, die bang was voor een directe militaire confrontatie met Rusland. Na de crash werkte de Nederlandse speciale politie samen met de SBU om het autopsiebewijs zodanig te manipuleren, dat het de beschuldiging van een raketaanval van het Russische leger op het vliegtuig ondersteunde; Nederlandse militaire inlichtingenrapporten ondersteunden die beschuldiging niet.

Toen de berichtgeving rond het MH17-proces in de Nederlandse media afnam, werd die vervangen door de oorlog in Oekraïne, onder niet aflatende aanwakkering van haat tegen Rusland als overheidsbeleid door Rutte. In maart gelastte Rutte de uitzetting van 17 vermeende Russische spionnen uit de ambassade in Den Haag; waarop het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken een maand later 15 Nederlandse diplomaten uit Moskou uittzette.

Toen de voorraad diplomaten opraakte, ging Rutte over tot aanhouding en inbeslagname van motorjachten in Russisch bezit, hetzij op hun ligplaats, hetzij bij Nederlandse scheepswerven.

Drie weken geleden maakte de Nederlandse binnenlandse inlichtingendienst bekend, dat zij een Russische militaire inlichtingenagent had gearresteerd die van infiltratie bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag werd beschuldigd. De spion kwam niet verder dan een Nederlandse luchthaven en werd teruggestuurd naar zijn plaats van vertrek in Brazilië.

Thans overschaduwt het ICC de rechtbank van Steenhuis in de Nederlandse mediacampagne van beschuldigingen aan het adres van Moskou. Sinds 2020 onderzoekt het Internationale Hof beschuldigingen tegen Rusland door de Oekraïense regering. In maart van dit jaar diende het Kievse regime middels de EU-landen die lid zijn van het Hof en Canada aanklachten in over Russische genocide en oorlogsmisdaden; volg hier de ICC-rechtszaak en de stukken.

ICC aanklager, Karim Khan
© Onbekend
Hoofdaanklager van het ICC, Karim Khan, een door de Britse regering opgeleide procureur (rechts), kondigde op 16 maart aan: "Ik ben ervan overtuigd dat er een redelijke basis is om aan te nemen dat zowel vermeende oorlogsmisdaden als misdaden tegen de menselijkheid zijn gepleegd in Oekraïne in verband met de gebeurtenissen die al tijdens het vooronderzoek door het Bureau zijn beoordeeld. Gezien de uitbreiding van het conflict in de afgelopen dagen is het mijn bedoeling dat dit onderzoek zich ook uitstrekt tot alle nieuwe vermeende misdrijven die onder de jurisdictie van mijn Bureau vallen en die door een van de partijen bij het conflict op enig deel van het grondgebied van Oekraïne zijn begaan."

Khan en het ICC hebben nu Ridderbecks, Steenhuis en de Rechtbank Den Haag vervangen in de propaganda van de Nederlandse media. Khan beschikt over een lange staat van dienst inzake het helpen van de VS en de NAVO bij de vervolging van hun beschuldigingen van oorlogsmisdaden.

De Canadese advocaat Christopher Black van het oorlogstribunaal zegt dat Khan achter de schermen ook betrokken is geweest bij internationale zaken tegen Libische regeringsfunctionarissen na de NAVO-invasie en het afzetten van Muammar Kadhafi.

Zie: http://johnhelmer.net/the-coming-verdict-in-the-mh17-trial-is-certain-and-double-dutch/#more-68855