satelliet
Nieuwe EU-satellieten zullen dit jaar alle boerderijen in Ierland om de vijf dagen inspecteren, aldus The Irish Farmers Journal.

Vier krachtige satellieten in een polaire omloopbaan zullen in 2023 alle Ierse landbouwbedrijven om de vijf dagen inspecteren.

De nieuwe intensievere controle zal niet-naleving opsporen, zoals de aanwezigheid van onrechtmatige bouwwerken, verkeerd gecategoriseerde voederarealen en ongerechtvaardigd bodemgebruik, zoals struikgewas dat als voederareaal wordt opgegeven.

De verzamelde informatie zal ook worden gebruikt om de landbouwactiviteiten op elk perceel te bepalen.

De verplichte invoering van het nieuwe systeem in de EU vervangt het vorige systeem, waarbij elk jaar slechts 5% van de landbouwbedrijven ter plaatse en per satelliet werd geïnspecteerd.

Deze satellieten zullen voortdurend informatie verzamelen om na te gaan of de boeren voldoen aan de Basisinkomenssteun voor duurzaamheid, die de Basisbetalingsregeling en de Regeling voor gebieden met natuurlijke beperkingen vervangt.

Dit nieuwe systeem zal in 2024 worden uitgebreid tot alle oppervlaktegebonden regelingen zoals de Regeling voor eiwitsteun en de Maatregel betreffende strobijmenging. Voor de boeren zullen de eerste satellietresultaten medio juni van dit jaar beschikbaar komen.

Zie: https://www.midwestradio.ie/index.php/news/63730-four-powerful-polar-orbiting-satellites-will-inspect-all-irish-farms-every-five-days-in-2023